תנו לישראל בתי משפט עצמאיים לחלוטין

‘;document.write(_ztc_.replace(/_ZTR_/g, ‘‘); /* ]]> */

תנו לישראל בתי משפט עצמאיים לחלוטין

מאת פרופסור גולדברג תרגום מאנגלית

פרופסור גולדברג הינו פרופסור למשפטים ישראלי לשעבר החי בארצות הברית

ישנה מידה רבה של השתטות מתחסדת המופצת בגינוי הצעת החוק כי הכנסת תדרש להסכים למינוי השופטים כבלתי דמוקרטית. הגינוי היה כה קולני עד שראש הממשלה ויתר. אותם מגיני דמוקרטיה מעוצבים על ידי עצמם טוענים כי אין זה דמוקרטי כיון שזה מסיג את גבולות “עצמאות בתי המשפט”. מובן שאף אחד מהם לא טרח להסביר כיצד תהיה השפעה כזו או למה אין זה אפשרי שיהיה יותר מדי מדבר מה טוב. הכללות צווחניות ממלאות את האויר בלא תוכן. בארצות הברית לדוגמא שופטים תמיד מונו כל ידי הנשיא והיו נותונים להסכמת הסנט. שופטי מדינות ממונים כל ידי מושלים והם נתונים להסכמת האגף המחוקק. האם מישהו יכול להאמין כי לשפיטה האמריקאית אין עצמאות?

למעשה הדרישה לאישור הכנסת תהיה השפעה בדיוק הפוכה. האמת היא שבתי המשפט לחלוטין תלויים בנשיא בית המשפט העליון הוא היחידי במשפט הישראלי הנהנה מעצמאות. התאחדות (עורכי הדין) ממנה חברי ועדה ושר המשפטים הינו חבר בה, זה נכון. אך מקרים המובאים בפני בית המשפט העליון בישראל אינם נשמעים על ידי כל חבר השופטים כמו בארצות הברית בה כל שופט שומע כל מקרה. אני מאמין שזה חסר תקדים.בדמוקרטיות וללא הקבלה שלנשיא בית המשפט העליון הסמכות לבחור אילו שופטים ישבו בכל משפט בבית המשפט העליון. פרושו של דבר שהנשיא מחליט לגבי כל מקרה כיון שכל השופטים יודעים איך כל אחד מהם רואה כל מקרה. לנשיא בית המשפט גם מפעיל כוח על אלו שאמורים לבלום את כוחו של הנשיא..חברי הועדה הממונים של ההתאחדות הם עורכי דין פעילים גם שר המשפטים הינו עורך דין אשר ישוב להיות עורך דין פעיל אחר תום הכהונה. אם אלו יתנגדו לרצון נשיא בית המשפט העליון הם לעולם לא יוכלו לצפות לזכות במקרה בפני בית המשפט העליון.

יתר על כן כיון שקידום שופטים גם הוא מפוקח על יד הנשיא, בתי משפט נמוכים יותר אינם יכולים להתנגד לנשיא. כך שבחירת הועדה והתובע הכללי אשר יחזרו להיות עורכי דין פעילים לעולם לא יוכלו לצפות לזכות במשפט. עצמאות בית המשפט בישראל הינה במציאות רק כוחו חסר המעצורים של נשיא בית המשפט העליון שאינו חייב מענה לאיש. זה כשלעצמו הינו בלתי דמוקרטי. ההנחה הבסיסית של דמוקטיה הינה שאנשים נתנים להשחתת מידות ועל כן חייבים בגבולות. אלו המושלים יש בידם הרבה מאוד כוח וכוח משחית לכן יש למשול בהם וזה כולל גם את נשיא בית המשפט העליון.

עובדה היא כי בהתיחס לרמת השליטה של נשיא בית המשפט העליון האמצעים המוצעים למעשה רק יקיטנו את כוחו של נשיא בית המשפט העליון על שופטים אחרים במערכת וייסד את עצמאות בית המשפט לראשונה בתולדות ישראל.

אישור הכנסת של המינויים גם יגדיל את עצמאות האגפים של הממשל, הכנסת, ראש הממשלה והקביהט (הבטחוני) מהשליטה של בית המשפט העליון אשר מתיהר לקחת לעצמו כוח להפוך את הרמטכ”ל למשרת בית המשפט, לבטל מינויים של משרות ציבוריות באמצעות הפרקליטות התלויה אף היא בנשיא בית המשפט העליון, על ידי הגשת תביעות פליליות המושמטות ברגע שמנוי מבוטל, לשכתב או לבטל תחיקה ואף לפקח על פעולות צבאיות באמצע הקרב. אף לא אחד הצורחים דמוקרטיה התלונן על נושאים אנטי דמוקרטיים אלו. הם מזהירים שאישור הכנסת למינויי שופטים תגרום לפוליטיזציה של בית המשפט, כאילו נשיא בית המשפט העליון איננו פוליטי.

הטענה האחרונה של מתנגדי האמצעים המוצעים והכי מטופשת מכולם היא שאלו יביאו על ישראל את גינויה וגידופה של אירופה שתראה זאת כפשיסטי. האם כך יעשו? ראשית האירופאים החליטו שחירות ודמוקרטיה אינן שוות מלחמת אזרחים עם האוכלוסיה המוסלמית המיליטנטית. הן כבר החליטו להכנע לרודנות האסלמית. האם אנו באמת נשב ונקבל הוראות מהן אודות דמוקרטיה?

שרף
11.02.2012 13:02

תנו לישראל בתי משפט עצמאיים לחלוטין

שרף 11.02.2012

התרשמתי שפרופ’ גולדינברג מסכים יתנו שיש לנו שיטה בחירת שופטים הפוכה לשיטות של מדינות דמוקרטיות ולהגיון אדם.

boris d 12.02.2012


כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ניהול האתר