גם לנתניהוז מגיע צדק!

קישור מקוצר למאמר הזה: https://www.quimka.net/58460

אני מסכים שהנתניהוז לא זכאים ליחס מיוחד, אבל זה פועל לשני הכיוונים – גם לרעה וגם לטובה.

איך לך מןשג מה התכלית של קדם משפט

שמחה ניר, עוד

בן 82 אנוכי היום (15.6.2021), צעיר, בריא ובועט, אבל עוד הדרך רב, עו”ד רבה המלחמה!

כך זה התחיל: עו”ד שמחה ניר ומלחמתו במסרסים

לחג החירות, פסח התשע”ט: עוז לתמורה – בטרם פורענות!

נא להכיר, מוזמנים לעקוב: https://twitter.com/SimhaNyr_quimka

הצטרפו לקבוצת הפייסבוק

נציב תלונות הציבור על שופטים ורשמים – זה אנחנו!”

מתי מותר – ואפילו חובה – לומר לזולת שק בתחת“?

בגץ 8743/14, שמחה ניר, עוד, נהוועדה לבחירת שופטים ו-7 אחרים – קיצור תולדות הזמן

הרקע

הנתניהוז מבקשים להיעדר מישיבת הקדםמשפט

על מה מחיאות הכפיים לשופט?

הוויכוח בפייסבוק

ההלכה

מה היו הנסיבות“, ומה הייתה התכלית המסויימת“?

מה נשתנה בין שתי ההחלטות?

מה הניע את השופט לשנות את טעמו?

איך הנושא פרץ אל הציבור?

מחקר השוואתי

נתניהו כאחד האדם

שקו לי בתחת

הרקע

ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט (להלן, ולשם הקיצור, אולמרט). פרסם מה שפרסם על ראשי הממשלה לשעבר בנימין, שרה ויאיר נתניהו (להלן, ולשם הקיצור, הנתניהוז).

הנתניהוז לא טמנו ידיהם בצלחת, והגישו נגד אולמרט תביעת לשון הרע, וכרגיל במקומותינו התיק נקבע לקדם משפט“.

למוסד הקדםמשפט יש מטרות מוצהרות, ויש מטרות לא מוצהרות.

המטרות המוצהרות הן, בעיקרן, ליבון הפלוגתאות, והגעה להסכמות על מה שניתן להסכים.

כך, למשל, אם הנתבע מודה בעצם הפרסום – אין צורך לבזבז זמן על שמיעת עדויות בנקודה הזאת, ואם הנתבע, בפרסום נשוא המשפט, אמר שהתובעים חולי נפש” – אפשר לברר אם הכוונה היא למחלת נפש במובן הקליני“, או רק כמטאפורה על שיגעון פוליטי” (כמו, למשל, הקמת מדינה פלשתינאית על סמך הבטחהבעלפה לשקול ברוח אוהדתאת הפסקת הטרור).

המטרות הלאמוצהרות הן, בעיקרן, ללחוץ על הצדדים להתפשר, כדי לחסוך מהשופט שמיעת תיק כבד, וכתיבת פסק דין אשר לבד מהמאמץ האינטלקטואלי הכרוך בה עומדת הסכנה שעם כל מה שהוא יפסוק – הוא ייתקל בביקורת קשה מהצד המפסיד ומאוהדיו.

שופט יכול לנסות בדרך עדינה לנסות להביא את הצדדים לפשרה, אבל הוא יכול גם לכופף ידיים, לאיים על אחד הצדדים בהוצאות מצלצלותוכו’, ויכול הוא גם להתיש את הצדדים על ידי חצי תריסר ישיבות קדםמשפט, כאשר ברור שלא מדובר בליבון פלוגתאות“, אלא במלחמת התשהלשםהתשה (המכוונת, כדרכם של שופטיצדק, כנגד שני הצדדים במידה שווה).

הנתניהוז מבקשים להיעדר מישיבת הקדםמשפט

כיוון שבישיבת הקדםמשפט לא שומעים עדויות, אין צורך שבעלי הדין יתייצבו אישית – אם הם מיוצגים על ידי עורכיהדין שלהם, אלא אם ישנן נסיבות מיוחדות המצדיקות לחייב אותם בהתייצבות אישית.

הנתניהוז ביקשו לפטור אותם מהתייצבות אישית, השופט עמית יריב, סגן נשיא, לא נעתר להם, וכאן נפתח סיפורנו זה.

על מה מחיאות הכפיים לשופט?

לא קשה לנחש: על כך שהשופט האמיץ לא עשה לנתניהוז שום הנחה.

שילמד הביבי הזה שהוא לא זכאי ליחס מיוחד בזכות מעמדו הפוליטי, בעבר ובהווה.

וכאן נכנסתי אני לתמונה:

הוויכוח בפייסבוק

אורי יעקב מעלה פוסט:

הפעם המשפחה המטורללת והמגה מושחתת, נפלה לידיים של אולמרט ושל שופט שאינו מועל בתפקידו.

כאן הוא מעתיקמדביק ידיעה מאחד האתרים, ומסכם:

משפחה בהפרעה, מדינה בהפרעה

נתניהו, רעייתו ובנם תבעו את אהוד אולמרט מפני שקרא להם חולי נפש

כתב ההגנה של אולמרט: שרה נתניהו עברה טיפול נפשי, יש להסיר את החיסיון הרפואי

בני משפחת נתניהו תבעו את אולמרט לאחר שכינה אותם חולי נפש וסירב להתנצל על כך בכמה הזדמנויות. הם תבעו פיצוי של 837 אלף שקל, ואמרו בתגובה כי הוא חצה קווים אדומים ומסוכנים שלא ניתן היה לעבור עליהם לסדר היום“. בכתב ההגנה שהגיש אולמרט לבית המשפט הוא טען כי בני משפחת נתניהו עברו טיפולים נפשיים, ולכן יש לדחות את תביעת לשון הרע שהגישו נגדו על דבריו כי הם חולי נפש“. בכתב ההגנה טען כי הוא נהנה מהגנת אמת דיברתי“, וביקש להסיר את החיסיון הרפואי של יור האופוזיציה בנימין נתניהו, רעייתו שרה ובנם יאיר.

הנה דוגמה מייצגת, אחת מני רבות, לתגובות להן זכה הפוסט הזה:

כבוד לשופט , אין הנחות שיתייצבו כאחד האדם הם אזרחים כמונו .

בהצלחה למר אולמרט !

פתח את תיבת פנדורה .

אין גבול למשחקים ולשקרים של המשפחה הזו להעמיד את האמת בפני הציבור הגיע הזמן .

אני מקלקל את השורה, ומגיב:

לא שאני אוהב במיוחד את נתניהו, אבל השאלה היא מדוע לכפות על בעל דין מיוצג להתייצב אישית, במיוחד כאשר מדובר בישיבת קדםמשפט.
הרצון של השופט להראות לכל העולם שהוא לא נותן לנתניהוז הנחות סלב אינו ראוי, כי הוא משרת את האינטרס האישי שלו, ולא את האינטרס הציבורי.
ככל הזכור לי, ההלכה של ביהמש העליון היא שההתייצבות האישית היא זכות שבעל דין רשאי לוותר עליה, ורק במקרים מיוחדים כופין בעל דין להתייצב אישית.

עונה לי בעל הפוסט:

איך לך מןשג מה התכלית של קדם משפט.. אתה לא חי במשפט אלא בסרט שלך. וגם מי שישמע ההלכות של בית משפט עליון הן לעולם לתכלית של משפט וצדק. !!

אני חוזר אליו:

נו, אולי תגלה לי מה התכלית של קדם המשפט?

והוא עונה:

אמנם שופטים לרוב לא עושים זאת בשל מלאכה קלה הקשורה לרוב לעומס . אבל על שופט להגיע מוכן לדיון לאחר שקרא בעיון את כתבי התביעה וההגנה ולהציג לצדדים עיקרי המחלוקת ביניהם מבחינה משפטית ולומר מה לדעתו המקצועית הסיכוי של כל צד בהליך מבלי לקבוע מסמרות. כך שכל צד יוכל לשקול את צעדיו משפטית באשר להמשך ההליכים. נראה שבמקרה זה השופט מתכוון לעשות זאת בשל רום מעמדם בדימוס של הצדדים ולכן היה חשוב לו ונכון על פי דין שינהם התייצבו ובמיוחד זה שעושה שימוש לרעה בהליכי משפט. הרי אין סיכוי בעולם שהמשפחה המופרעת תלך עם התביעה שלה עד הסוף. בתיק הזה הנתבע יכול להוכיח בקלות טענת אמת דיברתי. אני בכלל סבור שזה יכול להיות תקדים משפטי הסטורי שראש ממשלה ומשפחתו שאינם מודעים נפשית שהם מטורללים זה יהיה רשום לדראון עולם בפסק דין. הרי זו הסיבה היחידה להתנהלות הפסיכופתים של הנאשם של אשתו שלוקה במחלת נפש מוכרת ומטופלת ובנו שלוקה בהפרעת אישיות אנטי סוציאלית. לא צריך להיות גאון בפסיכולוגיה כדי להבין את זה מההתנהגות והמעשים שלהם והנפילה שלהם על הפנים. אבל כפי שאני מעריך השופט יקבל את הטענה המשפטית החלופית של אולמרט כי מדובר בהבעה דיעה לגיטימית על התנהגות, כמו אדיוט או מטורף ולא בהבעת דיעה על בסיס ידע או איבחון.

אני מקשה:

מה לכל אלה ומה להתנהלותם הפסיכופטית, ולהתכלית של הקדם משפט“?

הוא עונה:

ראית היום את תכלית הקדם. השופט הגיע מוכן, הציג לצדדים את הסוגיה המשפטית והציע פשרה. הלואי שבכל הליך שופטים היו מגיעים מוכנים כך לדיון קדם.

וכך אני:

בשביל זה אין צורך בהתייצבות אישית, כי גם עורכי הדין של הצדדים באים מוכנים, והם מכירים את הסוגיה המשפטית לא פחות ממנו.

אם יש צורך להתייעץ עם הלקוח, אפשר לתת להם הפסקה של חמש דקות, במקום להטריח אותם לביהמש בגלל זה.

אם יש טענות לנסיבות מיוחדותהמצדיקות חריגה מהכלל – הוציאו טענותיכם ונדען, אבל מחיאות הכפיים כאן הן לא משום שהחלטת השופט אכן התבססה על נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת, אלא על כך שהוא לא עשה להם הנחות סלב“.

השאלה אם הפעם המשפחה המטורללת והמגה מושחתתמקומה יכירנה, אם בכלל, רק במשפט עצמו.

אני מסכים שהנתניהוז לא זכאים ליחס מיוחד, אבל זה פועל לשני הכיוונים.

נכון להעלאת המאמר הזה לאוויר עברו כשלושים שעות, ולבעל הפוסט לא היה מענה על תגובתי האחרונה.

ההלכה

כמובא לעיל, את תגובתי המקורית סיימתי בהערה הזאת:

ככל הזכור לי, ההלכה של ביהמש העליון היא שההתייצבות האישית היא זכות שבעל דין רשאי לוותר עליה, ורק במקרים מיוחדים כופין בעל דין להתייצב אישית.

מסתבר שלמרות האלצהיימר המתקדם שלי, הזיכרון שלי עדיין סביר יחסית (חהכ עוד שמחה רוטמן מתנגד לעילת הסבירותמה נעשה איתו?), וזו אכן ההלכה.

בסע’ יג להחלטה בתיק רעא 3054/13 נאמר:

ברעא 993/06 מדינת ישראל נדיראני (2011) נאמר, בפסקה 34, כי מרבית הפעולות הנדרשות במהלך ההליך השיפוטי ניתנות להיעשות באמצעות באכוח הפועל מטעמו” (השופטת פרוקציה). עוד נאמר שם, כי הגם שלפי תקנה 474 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמד-1984 רשאי בית המשפט לדרוש התייצבות בעלדין בפניו ככלל, סמכות זו אינה מופעלת אלא לצורך תכלית מסוימת ושלא על דרךשגרה“. מטבע הדברים, הפעלת סמכות זו היא תלוית נסיבות.

הנה כי כן, בית המשפט רשאי לדרוש התייצבות אישית של בעלדין בפניו, אבל ככלל, סמכות זו אינה מופעלת אלא לצורך תכלית מסוימת ושלא על דרךשגרה“, ומטבע הדברים, הפעלת סמכות זו היא תלוית נסיבות“.

וזה אומר שברירת המחדלהיא רצונם של הנאשם וסניגורו.

מה היו הנסיבות“, ומה הייתה התכלית המסויימת“?

באתר נבו מופיעות רק 2 החלטות בתיק הזה.

האחת, זה לשונה:

החלטה

התיק נותב לטיפולי בהחלטת כבהנשיא צחי עוזיאל מהיום.

קדם משפט ראשון לפניי נקבע ליום 30.9.2021 בשעה 13:30, בבית המשפט האזרחי ברחוב שוקן 25 תלאביב – יפו.

יתייצבו לדיון עורכי הדין; בשלב זה, אין חובת התייצבות לבעלי הדין, אם כי הם רשאים, כמובן, להתייצב.

ניתנה היום, יא אב תשפא, 20 יולי 2021, בהעדר הצדדים.

שימו לב: קדם משפט ראשון. האם השופט כבר החליט להתיש את הצדדים בסדרה של קדמים“?

אבל חשוב יותר, לענייננו: “בשלב זה, אין חובת התייצבות לבעלי הדין, אם כי הם רשאים, כמובן, להתייצב“.

וזו ההחלטה השנייה:

החלטה

בשל אילוצים רפואייםמשפחתיים, לא אוכל לקיים את קדם המשפט שנקבע למחר, 28.10.2021.

בהתחשב בעובדה שישיבת גישור קבועה ליום 7.12.2021, יידחה קדם המשפט ליום 10.1.2022 בשעה 9:00.

הדיון יתקיים בבית המשפט האזרחי ברחוב שוקן 25 תלאביב – יפו.

חובת התייצבות לבעלי הדין עצמם.

המזכירות תדוור לצדדים בפקס ידני ותודיעם טלפונית דבר השינוי.

54678313עם הצדדים הסליחה על ההודעה המאוחרת.

ניתנה היום, כא חשוון תשפב, 27 אוקטובר 2021, בהעדר הצדדים.

מה נשתנה בין שתי ההחלטות?

איזו תכלית מסוימתמצא השופט ביןלבין, ואילו נסיבותהביאוהו לכך, “שלא על דרך השיגרה“?

לא, הוא לא מצא שום דבר, הוא עשה שבתות לעצמו: בהחלטה הראשונה הוא פעל, על דעת עצמו, על פי ההלכה של ביהמש העליון, ואילו בהחלטה השנייה הוא פעל, גם כן על דעת עצמו, בניגוד להלכה של ביהמש העליון.

מה הניע את השופט לשנות את טעמו?

ישנו עיקרון משפטי ידוע: אדם מתכוון לתוצאה הטבעית של מעשיו.

התוצאה הטבעית – שאכן התרחשה – היא מחיאות הכפיים האדירות שהוא זכה להן בגלל ההחלטה הזאת.

הוסף לכך שהוא פעל בניגוד להלכה של ביהמש העליון, ושינה את טעמו בלי שום הסבר, ומצאנו כי קיימת לפחות ראיה לכאורהלפיה הוא פעל מתוך שיקולי יחצנות, ולא משיקולים ענייניים.

איך הנושא פרץ אל הציבור?

הנושא לא פרץ אל הציבור על סמך העיקרון לפיו בהעדר נסיבות מיוחדות יש לכבד את רצונם של בעלהדין ומייצגיו ביקשו הנתניהוז פטור מהתייצבות אישית. הם תירצו את בקשתם בענייני האבטחה ובחשש שיאחרו להגיע לביהמש בגלל הפקקים בכבישים.

הבקשה הזאת הביאה את השופט להחלטה עסיסיתשאומרת, בין השאר, שאם לנתניהוז יש חשש מהפקקים – שייצאו מהבית מוקדם יותר.

נו, ואם שתי ההחלטות הראשונות לא הדהדו מקצה המדינה ועד קצה – עכשיו, עם ההחלטה הזאת, כל הארץ יודעת מי זה השופט עמית יריב, סגן נשיא בימ”ש השלום בתלאביביפו, רחוב שוקן 25, תלאביב 6653209.

אבראבו.

_____________________

Donald J. Netanyahu and Benjamin Trump

###

למכירה באמזון ובחנויות הספרים המובחרות

______________________

מחקר השוואתי

אי אפשר שלא להשוות את החלטת השופט התלאביבי עם החלטות ביהמש המחוזי בירושלים, הדן במשפטו הפלילי של נתניהו.

ככל הזכור לי, במשפט הפלילי נתניהו לא תירץ את הבקשה לפטור מהתייצבות בענייני האבטחה וכו’, אלא, אולי, רק כשחקן חיזוק“, והנימוק העיקרי היה הנימוק הנכון: אין שום סיבה לכפות על הנאשם את נוכחותו האישית, אם זה לא יכול להועיל לו.

ביהמש המחוזי נקט גישה עניינית: באותם המקרים בהם, לטעמו, לא היה צורך בהתייצבות אישית – הוא פטר, ובמקרים בהם הוא ראה צורך בכך – הוא לא פטר.

הנה, החלטות ענייניות במשפט שהוא אולי החשוב בתולדות מדינת ישראל, עברו בשקט, כאשר ביהמש התייחס אל נתניהו כאל אחד האדם, ולא עשה לו שום הנחות סלב” – אבל גם לא החמיר איתו יותר מאשר עם אזרחים מן השורה, ואילו החלטה עסיסית אחת של שופט אלמוני בבימש השלום עוררה גלי גלים.

איכן הפרופורציה.

נתניהו כאחד האדם

אביא שוב את תגובתי הראשונה בעניין הזה, כפי שהבאתיה לעיל:

לא שאני אוהב במיוחד את נתניהו, אבל השאלה היא מדוע לכפות על בעל דין מיוצג להתייצב אישית, במיוחד כאשר מדובר בישיבת קדםמשפט.
הרצון של השופט להראות לכל העולם שהוא לא נותן לנתניהוז הנחות סלב אינו ראוי, כי הוא משרת את האינטרס האישי שלו, ולא את האינטרס הציבורי.
ככל הזכור לי, ההלכה של ביהמש העליון היא שההתייצבות האישית היא זכות שבעל דין רשאי לוותר עליה, ורק במקרים מיוחדים כופין בעל דין להתייצב אישית.

ובסוף התגובה האחרונה אמרתי:

אני מסכים שהנתניהוז לא זכאים ליחס מיוחד, אבל זה פועל לשני הכיוונים.

וזה מה שהפריע לי: לבקש את דמו של נתניהו – זה לגיטימי, לבקש לו שלטוןנצח – גם כן לגיטימי, אבל מי שדורש שיתייחסו אליו כאל אחד האדם, לא יכול לדרוש זאת רק כאשר נוח לו הדבר – זו צביעות.

אין לי שום ספק: אם המשפט הזה היה משפטדיבה רגיל, בין שני אזרחים מן השורה, השופט לא היה משנה, בלי נימוקים ספציפיים, את החלטתו המקורית – החלטה שגרתית למדי, החלטה נכונה לגופה, החלטה שגם מתיישבת עם ההלכה הפסוקה של ביהמש העליון, אבל כאן השופט תפס שיש לו תיק עסיסי“, תיק מתוקשר, תיק שיכול לתת לו שיפורפוזיציות בתור לקידום – אז אודרוב, נלך על זה.

כפיים! כפיים!!!

שקו לי בתחת

עכשיו אני מריח את הביביסטים המצויים באים ואומר לי: אתה, שתוקף את נתניהו בכל הזדמנות אפשרית או בלתי אפשרית – אתה לא דואג לצדק עבורו, אלא לתדמית הנייטרליהמזוייפת שלך.

אז לא, ממש לא.

באשר לביקורתי על נתניהו, ראו את מאמרי “רק לא ביבי” זה לא “אג’נדה” ולא “שנאה”, זה רק בקו”ם, בו אני מראה שמה שהביביסטים קוראים רלב (רק לא ביבי) אינו אלא השיטה המקובלת למיון מועמדים לכל עבודה, ומי שמתעלם משיטות המיון המקובלות הם דווקא הרקביביסטי עצמם.

במאמר בג”ץ דוד אמסלם – לא “מהפך דרמטי”, לא מהפך בכלל! חזרתי על מה שאני אומר כל השנים:

זה לא סוד שהרבה נחת אין לי מהשופטים בישראל, ושאני מצליף בהם ללא רחם.

[…]

יחד עם זאת יש לי עמדה נחושה באשר לביקורת על השופטים, אותה הבעתי לא פעם:

ראשית – גם למנוולים שבמנוולים מגיע משפט–צדק, ואם נטפל בשופטים כמו שהם מטפלים בנו, איבדנו את הזכות המוסרית לבקר אותם;

שנית – חשוב לא פחות: ביקורת שגוייה וחסרת אחריות רק “מדללת” את הביקורת האמיתית והצודקת;

ושלישית – גם לשופטים מותר לטעות, כל עוד הם פועלים במצפון נקי, בתום–לב, ביושר אינטלקטואלי ובחריצות, ואם הם מפרשים את החוק שלא לטעמנו, אנחנו צריכים לפנות אל המחוקק שיעמיד את החוק במקומו, ולא לכופף את ידיהם של השופטים לשפוט בניגוד למצפונם.

ואם ביקורת שלילית שגוייה וחסרת אחריות רק “מדללת” את הביקורת השלילית האמיתית והצודקת – ביקורת חיובית שגוייה הורסת כליל את את הביקורת השלילית האמיתית והצודקת.

ואם זה לא מספיק לכם, חפשו אצלי באתר את צמד המלים מגיע צדק“, ותגלו דוגמאות בשפע למקרים בהם אני מגן על המתועביםשבמתועבים, כמו, למשל, מישאל חשין הצבוע, אשר יגורתיגרוניס, משטרת ישראל, מריםכלענה ועוד ועוד.

כמו כן אני מגן ללא היסוס על כיסוי הוצאות לינה ואירוח של שופטים המרציםבהתנדבות, על מה שהבריות רואים כ”הטבות לא חוקיות לשופטי העליון”, ומה לא (ראו קישורים למטה).

קרוב לששים שנה אני נמצא בזירה המשפטיתציבורית, וברוך השם – אף אחד לא הצליח לתפוס אותי באמירת דברוהיפוכו, לפי מה שנוח לי בכל רגע נתון.

לא, כל אלה אינם רק עניין מוסרי – הם גם עניין תועלתי, עניין הנוגע לאגו המקצועי שלי, הנוגע לאמינותי האישית.

ומי שחושבים שאני תומך בנתניהו רק כדי שלא יגידו עלי” – כל אלה יכולים לנשק לי בתחת.

____________

לקריאה נוספת:

גם כאשר אני מגן על שופטים ועובדיציבור אני יחיד מול רבים. זה גורלי;

הזמנת עובדציבור לחתונה – האמנם “מתנה” היא?;

על כיסוי הוצאות לינה ואירוח של מרציםבהתנדבות: גם לשופטים מגיע צדק (אפילו שלא מגיע להם צדק);

הטבות לא חוקיות לשופטי העליון” – האמנם שחיתות, ועד כמה?

_____________

למשתמשי פייסבוק, טוויטר ושאר הרשתות החברתיות – נא לשתף!

נא להגיב באמצעות הקישור הוספת תגובה” (למטה מכאן)

אל תאמרו מבחן בוזגלו אמרו מבחן אלישבע*לסגור את לשכת עורכי הדין*לדף הפייסבוק של עוד שמחה ניר*לדף הפייסבוק של האתר של קימקא

דוקודרמה: זרוק אותו לאיראנים – איך נפטרנו מאשר גרוניס

4 תגובות על “גם לנתניהוז מגיע צדק!”

 1. Naomi Samuel הגיב:

  היי, אני כל כך מתרגשת לקבל בחזרה את הנישואים השבורים שלי ואת בעלי בחזרה אחרי שהוא עזב אותי ואת שני הילדים שלנו בשביל אישה אחרת. אחרי 8 שנות נישואים, בעלי ואני ניהלנו ויכוח אחד עם השני עד שהוא עזב אותי לבסוף ועבר לקליפורניה כדי להיות עם אישה אחרת. הרגשתי שהחיים שלי נגמרו והילדים שלי חשבו שלעולם לא יראו את אביהם יותר. ניסיתי להיות חזקה רק בשביל הילדים, אבל לא יכולתי לשלוט בכאבים שעינו אותי, הלב שלי התמלא עצב וכאב, כי באמת הייתי מאוהבת בבעלי. אני חושבת עליו כל יום ולילה ואני תמיד רוצה שהוא יחזור אליי, הייתי ממש מוטרדת והייתי צריכה עזרה, אז חיפשתי עזרה באינטרנט ונתקלתי באתר שהציע שד”ר אפטה יכול לעזור לי לחזור מהר , אז הרגשתי שאני צריך לנסות את זה. יצרתי איתו קשר והוא אמר לי מה לעשות ועשיתי את זה, ואז הוא עשה לי (Love Spell). 48 שעות לאחר מכן, בעלי באמת התקשר אלי ואמר לי שהוא כל כך מתגעגע אליי ולילדים, כל כך מדהים!! אז הוא חזר באותו יום, עם הרבה אהבה ושמחה, והתנצל על טעותו ועל הכאב שהוא גרם לי ולילדים. אז, מאותו יום ואילך, נישואינו היו חזקים יותר מבעבר, הכל הודות לד”ר APATA. הוא כל כך חזק והחלטתי לשתף את הסיפור שלי באינטרנט. ד”ר אפטה הוא גלגל כישוף אמיתי ועוצמתי שתמיד אתפלל לחיות זמן רב כדי לעזור לילדים שלי בעת צרה אם אתה כאן וצריך את האקס שלך בחזרה או את בעלך עבר לאישה אחרת, אל תבכה יותר, צור קשר עם הקוסם החזק הזה עכשיו. הנה איש הקשר שלו: שלח לו דוא”ל לכתובת: drapata4@gmail.com, אתה יכול גם לשלוח לו Whatsapp/viber עם המספר הזה (+66 81 302 8552), תודה

 2. maya elijah הגיב:

  שלום זה הסיפור שלי! הייתי נשואה שבע שנים בלי ילד, ובגלל זה בעלי התחיל להתנהג בצורה מוזרה, חוזר הביתה לאחרונה ולא מבלה איתי יותר והוא אמר שהוא רוצה להתגרש. אז נעשיתי מאוד עצוב ואבוד בחיים כי הרופא אמר לי שאין דרך להיכנס להריון זה באמת ממרר לי את החיים. עד שנתקלתי בחבר שסיפר לי על ד”ר אלאבה מהאינטרנט, איך הוא עזר לנשים רבות עם בעיות דומות שעברתי אז פניתי אליו בכתובת:(dralaba3000@gmail.com) והסברתי לו, הוא סיפר לי הכל צריך לספק לפני שהוא יכול להטיל את הכישוף על המפגש כדי להחזיר את בעלי, מה שעשיתי, והוא שלח תפילה עוצמתית שהייתי צריך לומר באמצע הלילה כשהטיל את כישוף האהבה. זה היה נס 24 שעות לאחר מכן בעלי היחיד חזר אליי והתנצל על כל מה שעשה ואמר לי שהוא מוכן לתמוך בי בכל מה שאני רוצה, התקשר מהר לד”ר אלאבה ותגיד לו מה קורה בזה רגע והוא גם הכין ושלח לי תרופה צמחית שלדבריו תרפא כל מחלה או זיהום לא רצויים שמנעו ממני להרות ואז הנחה אותי איך להשתמש בה לפני הפגישה עם בעלי. כאן לאחר השימוש בצמח ובשורש המקומיים האלה, כמה שבועות לאחר מכן התחלתי להרגיש סימני הריון על כל הגוף, הייתי ממש בהריון ורק ילדתי ​​בן תינוק בגיל חודש. אני נשבע שכל העולם יגלה על ד”ר אלאבה שהציל את מערכת היחסים שלי, וזה גם נותן לי ילדים שאני יכול לקרוא להם בגאווה שלי היום. לכל אישה שחושבת שזה בלתי אפשרי, הנה הזדמנות לחייך ולהביא אושר למשפחתך, אנא צור קשר עם DR Alaba בדוא”ל בכתובת: (dralaba3000@gmail.com). או WhatsApp/Viber אותו באמצעות +1(425) 477-2744, אכן, הוא אלוהים שנשלח להביא מאהבים אבודים ולהביא לך אושר..

 3. Isabella Ethan הגיב:

  שלום חבר נפגעתי ושבורת לב כאשר קרתה בעיה גדולה מאוד ביני לבין בעלי לפני שבעה חודשים בנישואיי. כל כך נורא שהוא לקח את התיק לבית המשפט לגירושין. הוא אמר שהוא לעולם לא רוצה להישאר איתי שוב ושהוא כבר לא אוהב אותי. אז הוא ארז מהבית וגרם לי ולילדי לעבור כאבים עזים. ניסיתי בכל האמצעים האפשריים להחזיר אותו, אחרי הרבה תחנונים, אך ללא הועיל. והוא אישר שקיבל החלטה ולא רצה לראות אותי שוב. אז ערב אחד, בדרכי חזרה מהעבודה, פגשתי את חברתי הוותיקה שחיפשה את בעלי. אז הסברתי לו הכל, אז הוא אמר לי שהדרך היחידה שבה אוכל להחזיר את בעלי היא לבקר אצל זורק כישוף, כי הוא באמת עשה את זה גם. אז מעולם לא האמנתי בקסם, אבל לא הייתה לי ברירה אלא למלא אחר עצתו. לאחר מכן הוא נתן לי את כתובת האימייל של זורק הכישוף שהוא ביקר. ד”ר אלאבה. למחרת בבוקר שלחתי מייל לכתובת שהוא נתן לי, ומטיל הכישוף הבטיח לי שאחזיר את בעלי ליומיים הקרובים. איזו אמירה מדהימה!! אף פעם לא האמנתי, אז הוא דיבר איתי ואמר לי כל מה שאני צריך לעשות. ואז אני עושה אותם בלי עלייה, אז ביומיים הבאים, באופן מפתיע, בעלי שלא התקשר אליי ב-7 החודשים האחרונים התקשר אליי להודיע ​​לי שהוא חוזר. כל כך מדהים !! אז הוא חזר באותו יום, עם הרבה אהבה ושמחה, והתנצל על טעותו ועל הכאב שהוא גרם לי ולילדיי. ואז מאותו יום הקשר בינינו היה חזק יותר מבעבר, בעזרתו של זורק קסמים נהדר. אז, אני אמליץ לך אם יש לך בעיות, צור קשר עם ד”ר אלאבה במייל: dralaba3000@gmail.com או צור איתו קשר בוואטסאפ וב-Viber עם המספר הזה: +1(425) 477-2744…….

 4. לאה בן חמו הגיב:

  אני רוצה לחלוק את העדות הנפלאה שלי איך החזרתי את בעלי, אני רוצה גם לנצל את ההזדמנות כדי להודות לד”ר איגבינוביה על עבודתו הנהדרת, הוא קוסם עוצמתי אמיתי. לאחרונה הוא עזר לי לאחד מחדש את מערכת היחסים שלי עם בעלי שזרק אותי אחרי שהתגרשנו במשך שלוש שנים אז יצרתי קשר עם Dr.igbinovia והסברתי לו את המצב שלי אז הוא אמר לי לא לדאוג יותר, והוא עשה קסם אהבה לבעלי שיבוא חזרה וזה עובד בדיוק כמו שהוא אמר לי תוך שלושה ימים בעלי שאמר שאין לו שום קשר איתי שוב התקשר אלי והתחנן שאקבל אותו בחזרה. אז בבקשה לכל מי שקורא את המאמר הזה וזקוק לעזרה, Dr.igbinovia יכול גם להציע כל מיני עזרה כמו איחוד נישואין ומערכות יחסים, תרופה לכל מיני מחלות או תביעות משפטיות והריון, אני מאוד שמח על השמחה Dr. איגבינוביה הביאה שוב את הנישואים שלי. Dr.igbinovia גורם לו להבין כמה אני אוהב אותו. האיש הזה אמיתי וטוב מדי. הוא גם יכול לעזור לך לתקן את מערכת היחסים השבורה שלך. קיבלתי את בעלי בחזרה! זה היה כמו נס בלי ייעוץ נישואין, צור קשר עם האיש הנהדר הזה אם יש לך בעיות כלשהן עם פתרון מתמשך באמצעות דוא”ל: doctorigbinovia93@gmail.com
  WhatsApp: +12162022709
  Viber: +12066713285

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ניהול האתר