בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (טו): תומכי ביבי, יש לי בשבילכם סוכריה ענקית!

קישור מקוצר למאמר הזה: https://www.quimka.net/56589

כדי להבטיח את בחירותומחדש של ביבי כראש הממשלה, על אף הרמזים של הבגץ שהוא עשוי להתערב בדבר בבוא העת, נאחזים תומכי ביבי בנימוק משפטי שהוא אמנם עדיף על לאכלום, אבל עדיין הוא מלא חורים *** אני מציע משהו טוב בהרבה: התגברות על הבג”ץ בלי לעבור על החוק

שמחה ניר, עוד

בן 80 שנה אנוכי היום (15.6.2019), צעיר, בריא ובועט, אבל עוד הדרך רב, עו”ד רבה המלחמה!

כך זה התחיל: עו”ד שמחה ניר ומלחמתו במסרסים

לחג החירות, פסח התשע”ט: עוז לתמורה – בטרם פורענות!

עו”ד שמחה ניר, שר המשפטים וזכויות האזרח – זה המצע

נא להכיר, מוזמנים לעקוב: https://twitter.com/SimhaNyr_quimka

זה יעדנו: משרד המשפטים וזכויות האזרח!

הצטרפו לקבוצת הפייסבוק

נציב תלונות הציבור על שופטים ורשמים – זה אנחנו!”

לייקלדף הפייסבוק עוד שמחה ניר – שר המשפטים הבא

המאמר ה-4,000 באתר: לו אני שר המשפטים

ההכרזה הרשמית שלי על ריצתי לתפקיד שר המשפטים

מתי מותר – ואפילו חובה – לומר לזולת שק בתחת“?

בגץ 8743/14, שמחה ניר, עוד, נהוועדה לבחירת שופטים ו-7 אחרים – קיצור תולדות הזמן

הרעיון שאני מעלה היום צץ בראשי אגב הדיון בפסהד שעתיד היה להינתן בבגץ, בעתירה שביקשה מביהמש להצהיר כי לאור כתב האישום המחכה לו מעבר לפינה, בנימין נתניהו לא יהיה כשיר לקבל את המנדט להרכיב ממשלה – גם אם יזכה בבחירות לרוב פרלמנטרי המאפשר לו לעשות כן: בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (יג): יאללה, הולכים לבגץ!

על פסקהדין שניתן בינתיים אדבר בהזדמנות אחרת.

עיקר טענותיהם של תומכי ביבי מבוסס על סע‘ 18(ד) לחוק יסוד: הממשלה, (להלן גם חוק היסוד”, או החוק”) לפיו (רק) כאשר פסק הדין נעשה סופי תיפסק כהונתו של ראש הממשלה ויראו את הממשלה כאילו התפטרה ביום שבו פסק הדין נעשה סופי“.

לפי סע’ 17(ד) ו-18(א) לחוק, מדובר בהרשעה שביהמש קבע שיש בה קלון.

לדעתי הטיעון הזה מלא חורים כרימון, אבל לא אתווכח איתו, ומשני טעמים:

האחד – הוא עדיף על לאכלום;

והשני – אין לי שום צורך להשקיע אנרגיה וזמן בניתוח הזה, משום שבכל מקרה יש לי משהו טוב יותר, לטעמי.

סע’ 7(א) לחוק היסוד אומר כי משיש לכונן ממשלה חדשה יטיל נשיא המדינה, לאחר שהתייעץ עם נציגי הסיעות בכנסת, את התפקיד להרכיב ממשלה על אחד מחברי הכנסת שהסכים לכך“.

מה זה אומר?

זה אומר שאם ראש הממשלה הורשע בעבירה שיש בה קלון, ורואים את הממשלה כאילו התפטרה, נוצר מידית הצורך לכונן ממשלה חדשה“, עי נשיא המדינה.

סע’ 13(א) לחוק יסוד: נשיא המדינה, זה לשונו: לא יתן נשיא המדינה את הדין לפני כל בית משפט או בית דין בשל דבר הקשור בתפקידיו או בסמכויותיו, ויהיה חסין בפני כל פעולה משפטית בשל דבר כזה“.

וזה אומר שאם ראש הממשלה הורשע בעבירה שיש עימה קלון, ונשיא המדינה הטיל עליו להרכיב ממשלה, הוא חסין בגץ, ואם הכנסת הביעה בו אמון, הוא ראש ממשלה חוקי למהדרין – אפילו אם פסק הדין שהרשיע אותו נעשה סופי, והוא יושב בכלא.

ורק תגידו שזה לא גאוני בפשטותו“.

האם חסינות הנשיא מכסה את הכל?

כעת, לפי ההיגיון הזה, אתם תשאלו: שמחה, מהו הדין אם נשיא המדינה מטיל את הרכבת הממשלה על מי שאינו חבר הכנסת, והוא – הנשיא – “חסין בגץ“, ולשיטתך אי אפשר לתקוף אותו על כך?

אז תודה ששאלתם … והתשובה פשוטה לחלוטין: נגד הנשיא אי אפשר לעתור במישרין, אבל אפשר לתקוף את פעולתו בעקיפין – בין עי פסד הצהרתי, שהמינוי אינו תקף, בין עי צו האוסר על יור הכנסת להתיר את התייצבות הממשלה בכנסת, לצורך הצגת קווי היסוד של מדיניותה, הרכבה וחלוקת התפקידים בין השרים, ולצורך הבעת הבעת האמון, בין בכל דרך אחר.

אם הבגץ יתערב במקרה כזה – כפי שהוא אכן חייב – איש לא יוכל לטעון שהוא חרג מסמכותו“, וכו’, וגם לא לדבר על אקטיביזם שיפוטי“, כי אין בכך שום התערבות בחוקי הכנסת.

איך מנהלים את המדינה מבין כותלי הכלא?

ועוד תשאלו: איך אפשר לנהל ממשלה ומדינה כאשר ראש הממשלה יושב בכלא?

אז תודה ששאלתם גם את השאלה הזאת, כי התשובה לכך פשוטה גם היא.

לפי המצב כיום ראש הממשלה יכול לנהל את המדינה גם כאשר הוא נאשם בפלילים, כלומר שאם הוא יושב על ספסל הנאשמים מהשעה 0830 עד השעה 2030, למשל, אזי בזמן שנותר לו עד הבוקר שלמחרת הוא פנוי לניהול ענייני המדינה, חופשיחופשי.

אכן, זה לא קל, אבל מבחינה משפטית אין בכך שום בעייה, ואם ראש הממשלה בוחר להמשיך בכהונתו במקביל לשבתו על ספסל הנאשמים – זו בהחלט הבעייה שלו.

יתר על כן: לנהל את המדינה מהכלא זה הרבה יותר פשוט, זה כסף קטןבהרבה, משום שאז הוא כבר לא צריך להתגונן במשפט, ויש לו 24 שעות ביממה לניהול ענייני המדינה.

מה זה בית סוהר“?

ויש לי רעיון נוסף לאפשר לביבי למלא את תפקידו כשהוא מרצה את מאסרו.

חיפשתי בפקודת בתי הסוהר ובתקנות בתי הסוהר הגדרה למונח בית סוהר“, לפחות משהו כללי, מעין מקום או מתקן שהוכרז עי … כבית סוהר“, בתקווה שאפשר יהיה להיעזר בה, אבל, לבושתי, לא מצאתי – וכנראה שבאמת אין, אבל זה לא מונע מניפולציות כשרות כמו זו שאני מציע כאן.

ואני מציע שהבית ברחוב בלפור יוכרז כבית סוהרלצורך מאסרו של ראש הממשלה, ואז הוא יוכל לתפקד בנוחות יתירה, ואף לקיים פגישות עבודה, לפי הצורך, כמו בראשונה.

עשוייה להיות מחלוקת אם תקציב החמגשיות יהיה על חשבון השבס או על חשבון משרד ראש הממשלה, אבל בשורה התחתונה זה יהיה מאותו הכיס – הכיס שלנו.

_______

למאמרים הקודמים בסדרה:

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (א): חוששני שאין לו הגנה

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (ב): מתי כתב אישום “מגלה עבירה”, ומה זה “לכאורה”

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (ג): האם המציאו לביבי עבירה חדשה?

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (ד): שאלה מקדימה לעניין תפירת התיקים

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (ה): האם כתב האישום מכיל ראיות שמקומן לא בו

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (ו): תפירת תיקים? אולי; אכיפה סלקטיבית? אולי; אבל מה עניין ה”שמאל” לכאן, כאשר את הפרקליטות הזאת ביבי עצמו מינה וטיפח?

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (ז): הבלדה על שלג העדים

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (ח): מה עושה סניגורו של ביבי ברשימת העדים?

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (ט): תרגיל של איפכא מסתברא

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (י): על החסינות: איך ביבי ירה לעצמו ברגל

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (יא): האם יכול ביבי לגרור את בקשת החסינות עד לכנסת הבאה?

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (יב): נאום תשובה ליצחק זמיר: אתה הוא הציבור!

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (יג): יאללה, הולכים לבגץ!

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (יד): בעקבות הדיון בבגץ

בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (טו): תומכי ביבי, יש לי בשבילכם סוכריה ענקית! (אתם נמצאים כאן)

מאמרים נוספים בנושא:

שימוע פומבי לראש הממשלה, כן או לא?

על “שוחד בדמות כתבה בעיתון”: נאום–תשובה לאהוד פרלסמן

עוד על טובותהנאהבעבירות השוחד

עוד על עבירות השוחד: האם נחוצה תמורה?

_____________

למשתמשי פייסבוק, טוויטר ושאר הרשתות החברתיות – נא לשתף!

נא להגיב באמצעות הקישור הוספת תגובה” (למטה מכאן)

אל תאמרו מבחן בוזגלו אמרו מבחן אלישבע*לסגור את לשכת עורכי הדין*לדף הפייסבוק של עוד שמחה ניר*לדף הפייסבוק של האתר של קימקא

דוקודרמה: זרוק אותו לאיראנים – איך נפטרנו מאשר גרוניס

2 תגובות על “בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (טו): תומכי ביבי, יש לי בשבילכם סוכריה ענקית!”

  1. Meir Amiram הגיב:

    לפי חוק יסוד הכנסת סעיף 42א החברות בכנסת פוקעת. משכך, ניתן לתקוף את פעולת הנשיא בעקיפין מאחר שהטיל את מלאכת הרכבת הממשלה על מי שאינו ח”כ.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ניהול האתר