אז היא אמרה … על צמצום פעולתם של בתי המשפט ע”י שר המשפטים: מה עשה אמיר אוחנה, ומה נעשה על דעתה של אסתר חיות?

קישור מקוצר למאמר הזה: https://www.quimka.net/56899

אסתר חיותטרף אמרה שהחלטת הפודל של נתניהו לסגור את בתיהמש נעשתה על דעתה ועל פי החלטתה של הרשות השופטת“, וכל ידידי נתניהו קופצים על המציאה: “היא אמרה! היא בעצמה אמרה! היא הודתה!!!”אז היא אמרה, אבל השאלה היא מה פשר אמירתה, ומעבר לכך השאלה היא אם היא אמרה אמת, מלאה או חלקית, או שהיא שיקרה – ומה יותר גרוע


שמחה ניר, עוד

בן 80 שנה אנוכי היום (15.6.2019), צעיר, בריא ובועט, אבל עוד הדרך רב, עו”ד רבה המלחמה!

כך זה התחיל: עו”ד שמחה ניר ומלחמתו במסרסים

לחג החירות, פסח התשע”ט: עוז לתמורה – בטרם פורענות!

עו”ד שמחה ניר, שר המשפטים וזכויות האזרח – זה המצע

נא להכיר, מוזמנים לעקוב: https://twitter.com/SimhaNyr_quimka

זה יעדנו: משרד המשפטים וזכויות האזרח!

הצטרפו לקבוצת הפייסבוק

נציב תלונות הציבור על שופטים ורשמים – זה אנחנו!”

לייקלדף הפייסבוק עוד שמחה ניר – שר המשפטים הבא

המאמר ה-4,000 באתר: לו אני שר המשפטים

ההכרזה הרשמית שלי על ריצתי לתפקיד שר המשפטים

מתי מותר – ואפילו חובה – לומר לזולת שק בתחת“?

בגץ 8743/14, שמחה ניר, עוד, נהוועדה לבחירת שופטים ו-7 אחרים – קיצור תולדות הזמן

ותחילה התנצלות

את המאמר הזה אני חייב לכם כבר מימיזמן“, והוא כבר היה כמעט מוכן, אבל אז החל רצף האירועים בעניין הבגץ נגד יולי אדלשטיין ואחר כך סביב הפרישה של בני גנץ מכחול לבן, וחבירתו לביבי נתניהו.
כיוון שהשניים האחרונים גומרים לאט, כנראה, אני מנצל את פסק כדי לפרוע את חובי לכם.

בנימין אוחנה, אמיר נתניהו

במוצאי הבחירות לכנסת ה-21, משהתברר כי איילת הכושלת (איילת שקד, בשביל מנועי החיפוש) לא עברה את אחוז החסימה, בנימין נתניהו, ראש ממשלת המעבר, פיטר אותה מתפקידה כשרת המשפטים, ומינה תחתיה את אמיר אוחנה.

בנימין נתניהו לא מינה את אמיר אוחנה לתפקידו משום שהוא היה המועמד הטוב ביותר לתפקיד שר המשפטים – ההיפך הוא הנכון: אוחנה הוא עסקן מפלגתי קטן, מיושבי הספסלים האחוריים שבסיעת הליכוד בכנסת, עורךדין בעל ניסיון מצומצם ביותר.

כאשר ראש הממשלה מקפיץ עסקן קטן כמה כיתות למעלה – זה מבטיח שהמוקפץ ימלא את תפקיד הפודל המצופה ממנו, את תפקיד עורךדינו הפרטי של ביבי, כמוהו כמתניהו אנגלמן, המריונטה שנתניהו דאג – בעזרת הרשימה המשותפתלמנותו לתפקיד מבקר המדינה, שמיד עם כניסתו לתפקיד סגר את האגף לטיפול בשחיתות.

הא ראייה

ראייה לכך שנתניהו רוצה לשלוט במשרד המשפטים כדי לאתרג את עצמו מפני המשפט הפלילי התלוי נגדו כעת קיבלנו באמצע חודש מארס השתא, כאשר פרישתו של גנץ הייתה עדיין בחיק העתיד ההזוי, במום עם זה האחרון על ממשלת האחדות, שורושורו:

הקו האדום של נתניהו במגעים עם גנץ: נתניהו איננו מוכן, וגם לא יהיה מוכן בהמשך, למסור את תיק המשפטים לכחול לבן. במסגרת המגעים להקמת ממשלת אחדות יהיה מוכן נתניהו למסור כל תיק מתיקי הממשלה, גם אחד מהתיקים הבכירים ביותר – למעט תיק אחד: תיק המשפטים.

גורם מקורב לנתניהו אמר שראש הממשלה יסכים, אולי, למנות לשר המשפטים מועמד מבחוץ שאיננו חבר מפלגה: לפי תרחיש זה, ימונה עוד בכיר או איש אקדמיה שיהיה מוסכם על נתניהו וגם על כחול לבן (ההדגשות שלי).

שימו לב למילה אולי“, כשהיא מצטרפת לדרישתו של ביבי להיות ראשוןברוטציה: לעשות כל פעולה אפשרית כדי לסכל את משפטו, לחכות להזדמנות המתאימה, להפר את הסכם הרוטציה, לפזר את הכנסת, ללכת לבחירות כשהוא נושא את כתר מביס הקורונה, לזכות ברוב המנדטים בכנסת, ולבטל את משפטו בעזרת החוק שהוא יוליך את חקיקתו.

אין זה סוד שנתניהו רוצה לדחות ככל האפשר את תחילת משפטו.

כה עשה אוחנה, למען הבוס

נדלג על כל מה שאנחנו יודעים על פעילותו עד כה של אוחנה כעורךדינו הפרטי של נתניהו, ונגיע למהלך אשר התיימר להגן על בריאותם של באי בתי המשפט (שופטים, מתדיינים, קהל) מפני נגיף הקורונה.

בבוקר יום א’, ה-15.3.2020, הוציא אוחנה את ההודעה הזאת:

כפי שאנחנו רואים, תוקפה של ההודעה הוא רק באותו היום, ה-15.3, ועד לסוף אותו היום” (קרי: שעה 2400).

באותו היום ממש, ממש במקרה“, החליט הרכב השופטים שנקבעו לדון באישומים נגד בנימין נתניהו לדחות את תחילת המשפט (שלב ההקראה“) מהמועד המקורי (17.3.2020) ליותר מחודשיים (“בשלב זה“), עד ליום 24.5.2020, שעה 1500.

זאת ההחלטה:

באותו היום, כנראה שלא במקרה, הוציא משרד הבריאות את צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראות שעה) (תיקון מס’ 10), התשף-2020, אשר במסגרתו נקבע נוסחו הנוכחי של סע’ 3א(ב) לצו, אשר אוסר התקהלויות בהשתתפות 10 אנשים ומעלה“, במקומות מסויימים, אבל בשולי ההוראה הזאת ניתנה החרגה מפורשת: הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על כנסת ישראל, בתי המשפט, בתי הדין לעבודה ובתי דין דתיים.

זה הצו:

מגיפת הקורונה לא עברה מני ארץ ביום 15.3.2020, שעה 2400, איש גם לא הניח שכך יקרה, וכפי שנראה בהמשך היא אף הוחמרה לאין שיעור, אבל אוחנה לא האריך את תוקפה של ההודעה.

לא האריך – כי לא הייתה לו כל כוונה כזאת.

ביום 21.3.2020, משרבו הרינונים, הוציאה נשיאת ביהמש העליון, אסתר חיות טרף, את ההודעה הזאת:

שבה נדון בהמשך.

על התפשטות הקורונה בעולם ובארץ

מגיפה הקורונה התחילה בסין, בחודש נובמבר 2019.

לארצנו הקטנה היא הגיעה רק ביום 21.2.2020, וביום 14.3.2020, ערב היום בו אוחנה הוציא את ההודעה“, מספר הנדבקים הכללי היה 200 (ועדיין לא היו מתים).

ביום בו ההודעה הייתה בתוקף, ה-15.3.2020, מספר הנדבקים עלה ל-250, ביום המחרת עלה ל– 298 (ועדיין לא היו מתים) כל הפרטים – כאן.

עם העלאתו לאוויר של המאמר הזה, 1.4.2020, מספר חולי הקורונה בישראל עלה ל-6,092, ומספר המתים – ל-26, והגם שמספר הנדבקים הכללי עלה למעלה מפי שלושים (!) – אוחנה לא האריך את תוקף ההודעה.

נעצור לרגע

אני מכיר את ההתקפות הלאממוקדות על המאמרים שלי, בעיקר מכיוון השוליים הבבוניים של ביבי נתניהו, שזורקים מילה פה, מילה שם (בעיקר על מצבי הנפשי, תבונתי, כישורי המשפטיים ולפעמים גם משהו גזעני, ברוח “פולני, חזור לאושוויץ”), אבל לעולם לא אומרים מה בדיוק מפריע להם, ומי שרוצה להתווכח אתם לעולם לא יצא מזה, משום שכאשר הם נלחצים לפינה, הם קופצים מנושא לנושא.

לכן, בשלב הזה, מי שחולק על העובדות שפירטתי עד כאן, שיעצור את הקריאה ויתווכח עליהן, כמה שהוא רוצה, ומי שרוצה להתווכח אתי על מה שאומר בהמשך, יצטרך קודם להסכים על נכונותן של העובדות.

נניח שאוחנה באמת חרד לבריאות הציבור …

במאמר על סגירת בתי המשפט ע”י שר המשפטים: אמיר אוחנה, חרגת מסמכותך! עמדתי לא רק על כך שאוחנה חרג מסמכותו, אלא פעל גם משיקולים זרים ופסולים, בהוציאו את ההודעה הזאת, ובמאמר ההיפותיטי עוד על סגירת בתי המשפט בגלל הקורונה – על סמכות, על שיקולים זרים, על שיקולים פסולים, ועוד הראיתי כיצד, באותו הדרך, אפשר לעשות בדיוק את ההיפך: להוציא הודעה דומה, בתוקף עד להודעה חדשהלכל בתי המשפט בארץ – למעט ביהמש המחוזי בירושלים, שלגביו תחולת ההודעה תהייה רק חמש שעות אחרי פתיחת משפטו של ביבי נתניהו.

ומדוע הוחרג ביהמש המחוזי בירושלים (במאמר ההיפותיטי), עד לאחר פתיחת משפטו של ביבי? משום ששר המשפטים הדמיוני – קראתי לו איימן עודה” – הצהיר שהוא רוצה לראות את דמו השפוך של נתניהו”.

לכאורה אפשר לומר אמנם זה לא נראה טוב, אבל סגירת כל בתיהמש, חוץ מהמחוזי בירושלים, היא עדיין better than nothing … אלא שההתנהלות המפוקפקת הזאת מטילה צל כבד גם על חצי הכוס המלאה“.

תשובה למתווכחים

על המאמרים האלה זכיתי לביקורת מסוג בוא נעזוב את ההתפלספות המשפטית – העיקר הבריאות, ובמאמר על הפינוי מגוש קטיף, ועל החלטת שר המשפטים, אמיר אוחנה, לסגור את בתי המשפט נתתי נאום תשובה לכל מי שחושבים אותי לאידיוט שלא אכפת לו מהגנת הציבור מפני מגיפת הקורונה, והסברתי להם בכפיתכי אם הייתי שר המשפטים, הייתי מעביר את הנושא לשר הבריאות, ואם הייתי שר הבריאות, הייתי מצמצם עדאפס את פעילות כל (!) בתיהמש (לא רק אלה המחוזיים והשלומיאלים), ולא רק ליום אחד אלא עד להודעה חדשה“, אבל מביא את הנושא לדיון בממשלה, כדי שזו תדאג לאיזון בין הערכים, דהיינו שלא יינקטו אמצעים מוגזמים, שפוגעים, למשל, בכלכלה הלאומית, ותועלתם השולית מבחינת פיקוחהנפש היא נמוכה יחסית.

ומה זה אומר?

שאני חרד יותר מהמבקרים אותי – הן לשלטון החוק והן לבריאות הציבור, ושהגישה שלהם תוביל אותנו היישר מסעפת היניקה של גןהעדן אל האגזוז של הגהינום.

לדסטנס את עצמו

אז מה היה לנו עד עכשיו?

היה לנו שר משפטים שניכס לעצמו את סמכויותיו של שר הבריאות, הוציא הודעה המצמצמת את פעילותם של בתי המשפט ליום אחד בלבד;

היה לנו הרכב של בית המשפט, אשר, באותו היום ממש, החליט לדחות את פתיחת משפטו של ביבי ביותר מחדשיים – בהסתמך על אותה ה”הכרזה” – למרות שהיא הוגבלה לאותו היום בלבד:

והיה לנו אותו השר ממש, אשר השיג את מבוקשו וחדל מלדאוג לבריאות העם, למרות שמספר הנדבקים מהקורונה עלה בלמעלה מפי שלושים!

ועכשיו רק תגידו לי שזה לא היה מתוזמר“, ושלא נתקיים בם הפסוק היילכו שניים יחדיו, בלתי אם נועדו.

אז רק לידיעתכם: על ראיות נסיבתיות חלשות בהרבה מעמידים בני אדם אל הקיר.

השאלה הבאה היא מדוע אוחנה לא הוציא מלכתחילה את ההודעה כך שתחול עד להודעה חדשה?

והתשובה הבלתי נמנעת: הוא רצה לדסטנס את עצמו מהעניין הזה, לאמור: מה אתם רוצים ממני – אני צמצמתי את פעולתם של בתיהמש ליום אחד בלבד, ואילו ההחלטה לדחות את המשפט התקבלה עי השופטים, עצמם, מכוחי סמכותם השיפוטית, ולמועד שהיה אחרי שההודעה שלי כבר לא תהייה בתוקף!

ועל כך אמרינן: How stupid do you think we are?!

אסתר המלכה קופצת על העגלה

כאמור לעיל, ביום 21.3.2020, דהיינו שישה ימים לאחר הודעתו של אוחנה והחלטת ההרכב לדחות את פתיחתו של משפט נתניהו, הוציאה אסתר חיות, נשיאת ביהמש העליון, את הודעתהדוברות הזאת:

מה יש בה, בהודעתהדוברות הזאת?

ראשית – יש בה התפארות על כך שאנחנו לא מושבתים, ולא סגורים, ואנחנו משרתים את הציבור, ואנחנו לא ניתן שהרשות המבצעת תכתיב לנו איך להתנהל, ואנחנוואנחנוואנחנו … אבל …

והאבלהוא: “והכל כמובן תחת המגבלות והאילוצים הנובעים מן המצב, בהתאם להנחיות משרד הבריאות ובסוגי העניינים שנקבעו על פי התקנות הנוגעות למצב החירום המיוחד“.

מהן אותן הנחיות משרד הבריאות“?

ביום 15.3.2020 (אותו היום, ממש במקרה), הוציא משרד הבריאות, כאמור, את צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראות שעה) (תיקון מס’ 10), התשף-2020, אשר במסגרתו נקבע נוסחו הנוכחי של סע’ 3א(ב) לצו, אשר אוסר התקהלויות בהשתתפות 10 אנשים ומעלה“, במקומות מסויימים, אבל בשולי ההוראה הזאת ניתנה החרגה מפורשת: הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על כנסת ישראל, בתי המשפט, בתי הדין לעבודה ובתי דין דתיים.

זה הצו:

והשאלה היא – איך לא – על אילו הנחיות משרד הבריאותגברתי מדברת, כאשר ההנחיות מחריגות במפורש גם את בתי המשפט?!

ונניח שנשמטה מעיניה של אסתר המלכה ההחרגה של בתי המשפט, האם לא ניתן לקיים את ישיבת ההקראה בהשתתפות של תשעה אנשים: שלושה שופטים (לצורך זה נראה אותם כאנשים) + תובע + סניגור + הנאשם (לצורך זה נראה גם אותו כאיש) + מאבטח (השאר ממתינים מחוץ לאולם, בקבוצות של לא יותר מ“10 אנשים ומעלה”) – בסךהכל 7 אנשים.

ואם רוצים – אפשר לשחרר את הנאשם מהתייצבות אישית, ואז יש לנו בסךהכל 5 אנשים.

ויש רעיון עוד יותר גאוני בפשטותו” – לתת החלטה מעין זו:

החלטה

סעיף 143 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמב-1982, זה לשונו:

143. בתחילת המשפט יקרא בית המשפט את כתב האישום באזני הנאשם, ויסביר לו, אם ראה צורך בכך, את תכנו, אולם רשאי בית המשפט לא לעשות כן לגבי נאשם המיוצג על ידי סניגור, אם הודיע הסניגור לבית המשפט, כי קרא את כתב האישום באזני הנאשם והסביר לו את תכנו, ואם אישר הנאשם את ההודעה; דברי הנאשם וסניגורו יירשמו בפרוטוקול.

לשם יעילות הדיון אנו מורים כדלקמן:

1. סניגורו של הנאשם יקרא את כתב האישום באזני הנאשם ויסביר לו את תכנו.

2. התיק ייקבע לישיבת הוכחות למועד שיודע לצדדים.

3. בתחילת הישיבה יאשר הנאשם כי כתב האישום נקרא באזניו, והוסבר לו תוכנו.

4. מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לנאשם, ההגנה תהייה רשאית להגיש לבית המשפט בכתב את תשובתו של הנאשם לכתב האישום, עד ליום …………….. .; ההודעה תועמד לעיון הציבור ללא צורך בהגשת בקשה לשם כך.

5. ההגנה רשאית לבקש שכתב האישום יוקרא במלואו בישיבת בית המשפט, וכן לבקש כי תשובת הנאשם לכתב האישום תינתן באותה הישיבה – בין במקום התשובה בכתב, כאמור, בין כהשלמה לה. הודעה על כך תימסר לבית המשפט עד ליום ………… .

ניתנה היום, יא אדר, התשף, 15.3.2020, בהעדר הצדדים.

( – ) שופטת ( – ) שופט ( – ) שופט

הלאה:

בצמוד לבהתאם להנחיות משרד הבריאותנאמר ובסוגי העניינים שנקבעו על פי התקנות הנוגעות למצב החירום המיוחד“, אבל אם ההנחיותאינן חלות, ממילא אותם סוגי הענייניםאינם חלים (וזאת מבלי להתייחס לכך שהתקנות האלה ניתנו ללא סמכות, כפי שראינו במאמר על סגירת בתי המשפט ע”י שר המשפטים: אמיר אוחנה, חרגת מסמכותך!).

והלאה, אחרי שהיא מדברת על עצמאותהשל הרשות השופטת (כדי שלא יגידו שהשופטים מקבלים תכתיביםמשר המשפטים) היא מסיימת: “על כן כל צמצום בפעילות […] נעשה עד כה […] – בראש ובראשונה על דעתה ועל פי החלטתה [של הרשות השופטת]”.

והמסקנה: להגנתה אומרת הגברת החסודה: לא נאנסתי! זה היה בהסכמה!!!

על ההתמסרות של מערכת המשפט לצמצום פעולות בתי המשפט

שימו לב למה שהתפרסם בתקשורת, באותו היום (15.3.2020):

שר המשפטים, אמיר אוחנה, התייחס היום (ראשון) להחלטה על דחיית משפטו של ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ואמר כי ההחלטה אמש על מתכונת פגרה ל-24 שעות התקבלה בתיאום עם היועמש ומנהל בתי המשפט, כפי שאישרה היום במכתב הנשיאה חיות. מי שקיבלו את ההחלטה בעניינו של רהמ – שנקבע ליום ג‘ – הם שופטי ההרכב, בלי שום מעורבות של הדרג הפוליטי“.

מה זה אומר?

זה אומר שההחלטה לסגור את בתיהמש ב-15.3 הייתה כאיללללו דבר נפרד, ובהסכמה, וההחלטה לדחות את משפט נתניהו, ניתנה, אומנם, באותו היום, אבל זה היה במקרה – ממש במקרה! – עי גורם אחר, והתייחסה לאירוע עתידיכלשהו …

ועל כך אמרינן הרוצה לשקר, ירחיק עדיו.

האם אסתר המלכה דוברת אמת או משקרת, ומה יותר גרוע?

אוחנה, כמצוטט מפיו, אומר כי ההחלטה אמש על מתכונת פגרה ל-24 שעות התקבלה בתיאום עם היועמש ומנהל בתי המשפט, כפי שאישרה היום במכתב הנשיאה חיות“, וזה, כאמור, היה ביום 15.3, ואילו במכתבה המאוחר יותר (21.3) המלכה אומרת שזה היה על דעתה ועל פי החלטתה [של הרשות השופטת]”.

קשה לי ליישב את שתי ההבהרות האלה.

אם נכונים דברי השר, לפיהם ההחלטה על מתכונת פגרה ל-24 שעות התקבלה בתיאום עם היועמש ומנהל בתי המשפט, כפי שאישרה היום במכתב הנשיאה חיות“, פשיטא שהשר הוא זה שהחליט, ואם נכונים דברי הנשיאה, הרי ההחלטה הייתה של הרשות השופטת.

מעבר לכך יש גם בעייה לוגית בהודעתה של אסתר המלכה: מה פשר על דעתה ועל פי החלטתה“, כאשר מי שמחליט, ברור שהוא מחליט על דעתו של עצמו.

אבל בואו לא ניתפס לקטנות, ונניח שהיה תיאום מלא בין שר המשפטים לבין גורמים מוסמכים במערכת המשפט, אבל התיאום הזה היה רק לאותו היום, 15.3.2020 ועד השעה 2400, מועד הפקיעה, והשאלה היא מדוע לעשות עניין ממה שכבר עבר מן העולם.

שאלה נוספת היא מה פשר נוכח ההתפתחויות הנוגעות להתפשטות נגיף הקורונה, ובשים לב להנחיות העדכניות […] בשלב זה נקבע ליום 24.5.2020 בשעה […]”, כאשר ההנחיות העדכניותעומדות לפקוע בסוף היום, והדיון נקבע ל-39 שעות לאחר פקיעתן של ההנחיות העדכניות“?

האם הייתה כאן איזו קריצהשלא נרשמה בשום מקום, בשום פרוטוקול?

ושאלת השאלות היא: האם הנשיאה דוברת אמת, או משקרת?

אם היא דוברת אמת, משמע שהיה תיאום רק לגבי אותו היום, וכל מה שהיה אחר כך, או התייחס למה שהיה אחר כך, הוא חארטהברטה, קריצות, או קונספירציה שהם לא מודים בה.

ואם היא משקרת – אז היא משקרת.

והשאלה היא מה יותר גרוע, כי בשני המקרים זה לא נראה טוב, במיוחד לגבי מערכת שמקשקשת נוןסטופ על אמון הציבור“.

והשאלה המטרידה ביותר

זו השאלה: האם, במסגרת התיאום בין השר לבין מערכת המשפט, ידעה המערכת כי השר לא מתכונן להאריך את הצו אחרי סוף היום, 15.3.2020, אפילו אם ממדי המגיפה יעלו עשרות מונים?

אם היא לא ידעה – איזה מן תיאוםהיה זה?

ואם היא כן ידעה – היא הייתה שותפה לקנוניה לדחות את תחילת משפטו של בנימין נתניהו, אבל כשמייחסים להם קנוניה, הם קופצים על רגליהם האחוריות: באיזה סגנון אדוני מדבר!!!

_____________

למשתמשי פייסבוק, טוויטר ושאר הרשתות החברתיות – נא לשתף!

נא להגיב באמצעות הקישור הוספת תגובה” (למטה מכאן)

אל תאמרו מבחן בוזגלו אמרו מבחן אלישבע*לסגור את לשכת עורכי הדין*לדף הפייסבוק של עוד שמחה ניר*לדף הפייסבוק של האתר של קימקא

דוקודרמה: זרוק אותו לאיראנים – איך נפטרנו מאשר גרוניס

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ניהול האתר