פרשת השופטת הילה כהן (המשך 4)

פרשת השופטת הילה כהן (המשך 4)

שמחה ניר, עו”ר
07.11.2005 12:07להתחלה             לחלק הקודם

המדינה לבג”ץ: השופטת כהן לא ערה לפגמיה

השופטת שהורשעה בזיוף פרוטוקלים עתרה בדרישה למנוע את כינוס הוועדה למינוי שופטים בה תידון בקשת השרה לבני להדיחה מכהונה. המדינה השיבה לעתירה: לבני הגישה את הבקשה כי כהן לא נוהגת כשופטת, אינה מסוגלת להתמודד עם משגים, ומגוללת אחריות.

 “השופטת הילה כהן לא מתמודדת עם משגים ומגוללת אחריות על אחרים”. מילים קשות אלה על שופטת בישראל מופיעות בתשובה שהגישה הערב (ד’)  המדינה לבג”ץ בנוגע לעתירתה של השופטת. כהן עתרה לבג”ץ בדרישה למנוע את כינוס הוועדה למינוי שופטים ביום ראשון הקרוב, שבמרכזה אמורה לעמוד בקשתה של שרת המשפטים, ציפי לבני, להדיח את כהן מכהונתה כשופטת (טל רוזנר, ynet, 28.9.2005).

בג”ץ 9100/05, הילה כהן נ’ יו”ר הועדה לבחירת שופטים ואח’ – החלטה שנייה

בבית המשפט העליון

 

בג”ץ  9100/05 – א’

 

בפני:  

כבוד השופט א’ גרוניס

 

העותרת:

הילה כהן

           

 

נ  ג  ד

                                        

המשיבים:

1. יו”ר הועדה לבחירת שופטים

 

2. הועדה לבחירת שופטים באמצעות יו”ר הועדה

           

עתירה למתן צו על-תנאי וצו ביניים

 

           

החלטה

 

 

            העתירה תידון בפני הרכב ביום 30.9.05, שעה 09:00.

 

            ניתנה היום, כ”ד באלול תשס”ה (28.9.05).

 

                                                                                                      ש ו פ ט

_________________________

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח.   05091000_S04.docהג

מרכז מידע, טל’ 02-6593666 ; אתר אינטרנט,  www.court.gov.il

 

בג”ץ 9100/05, הילה כהן נ’ יו”ר הועדה לבחירת שופטים ואח’ – החלטה שלישית

בבית המשפט העליון

 

 

בפני:  

כבוד השופטת א’ פרוקצ’יה

כבוד השופט א’ גרוניס

כבוד השופטת מ’ נאור

 

המבקש:

 

העותרת:

חיים שטנגר, עו”ד

 

הילה כהן

           

 

נ  ג  ד

                                        

המשיבים:

1. יו”ר הועדה לבחירת שופטים

 

2. הועדה לבחירת שופטים באמצעות יו”ר הועדה

           

בקשה לדחייה על הסף ולהצטרפות כמשיב

           

 

החלטה

 

 

1.       המבקש (עו”ד חיים שטנגר), שאינו נמנה על בעלי הדין בבג”צ 9100/05 (להלן – העתירה), עותר לסילוק העתירה על הסף. לחלופין, הוא עותר לצרפו כמשיב לעתירה. כמו-כן, הוא מבקש להוסיף כמשיבים לעתירה את מפכ”ל משטרת ישראל ואת היועץ המשפטי לממשלה. העתירה הוגשה על-ידי השופטת הילה כהן (להלן – השופטת כהן) נגד יו”ר הוועדה לבחירת שופטים (שרת המשפטים) ונגד ועדת הבחירה (להלן – הוועדה) ובמסגרתה התבקש בית המשפט הגבוה לצדק למנוע את כינוסה של הוועדה, אשר אמורה לדון, ביום 2.10.2005, בהצעה לסיים את כהונתה של השופטת כהן. המשיבים לעתירה הגישו תגובה בה הביעו עמדתם כי דינה של העתירה להידחות.

 

2.       המבקש מסביר כי פנה בכתב לפרקליטה של השופטת כהן, עו”ד יעקב רובין, לפני שהוגשה העתירה ודרש כי יצורף כמשיב היה ותוגש עתירה על ידי השופטת כהן. חרף זאת, משהוגשה עתירה כאמור לא הופיע בה עו”ד שטנגר כמשיב.

 

3.       אין מקום להיעתר לבקשותיו השונות של המבקש. עיון בעתירה ובמיוחד בתגובתם של המשיבים, יחד עם האמור בבקשה דנא אינו מגלה כי יש בהוספתו של המבקש כמשיב לעתירה כדי לתרום תרומה בעלת משמעות לסוגיה נשוא העתירה. המשיבים מתנגדים בנחרצות לעתירתה של השופטת. אין בטיעוניו של המבקש כפי שנפרסו בבקשה כדי להוסיף לטיעוני הצדדים. בנסיבות אלה אין מקום להורות כי המבקש יצורף כמשיב נוסף לעתירה (ראו, בג”צ 852/86 אלוני נ’ שר המשפטים פ”ד מא(2) 1, 31; בג”צ 5368/96 פנחסי נ’ היועץ המשפטי לממשלה פ”ד נ(4) 364, 374-373). אם אין לצרף את המבקש כמשיב, ברי כי אין עילה להיזקק לבקשתו לסלק על הסף את העתירה, בשל כך שהוא לא צורף כמשיב על אף שביקש זאת מראש. אף אין כל סיבה לצרף כמשיבים לעתירה את מפכ”ל המשטרה ואת היועץ המשפטי לממשלה.

 

4.       אי לכך, הבקשה נדחית.

 

            ניתנה היום, כ”ד באלול תשס”ה (28.9.05).

 

  ש ו פ ט ת                              ש ו פ ט                      ש ו פ ט ת

 

_________________________

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח.   05091000_S05.docהג

מרכז מידע, טל’ 02-6593666 ; אתר אינטרנט,  www.court.gov.il

 

התנועה לאיכות השלטון בישראל וחיים שטנגר, עו”ד, נגד השופטת הילה כהן ואח’ – פסק-דין

 

 

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

 

בג”ץ  8830/05

בג”ץ  8922/05

 

בפני:  

כבוד השופטת א’ פרוקצ’יה

 

כבוד השופט א’ גרוניס

 

כבוד השופטת מ’ נאור

 

העותרת בבג”ץ 8830/05:

העותר בבג”ץ 8922/05:

התנועה לאיכות השלטון בישראל

חיים שטנגר, עו”ד

           

 

נ  ג  ד

                                        

המשיבים בבג”ץ 8830/05:

1. מנהל בתי משפט

 

2. נשיא בית משפט השלום במחוז צפון

 

 

המשיבים בבג”ץ 8922/05:

3. השופטת הילה כהן

 

1. נשיא בית המשפט העליון

2. מנהל בתי המשפט

3. נשיא בתי משפט השלום במחוז הצפון

4. השופטת הילה כהן

5. הועדה לבחירת שופטים

 

           

עתירה למתן צו על-תנאי וצו ביניים

 

 

 

בשם העותרת בבג”ץ 8830/05:                         עו”ד ב’ כלב; עו”ד א’ שרגא

בשם העותר בבג”ץ 8922/05:                           עו”ד מ’ אליהו

בשם המשיבים 1 -2 בבג”ץ 8830/05                 

ובשם המשיבים 3-1, 5 בבג”ץ 8922/05:             עו”ד ד’ בריקסמן

בשם המשיבה 3 בבג”ץ 8830/05

(המשיבה 4 בבג”ץ 8922/05):                           עו”ד י’ רובין

 

 

 

 

פסק-דין

 

1.       השופטת הילה כהן (המשיבה 3 בבג”ץ 8830/05 והמשיבה 4 בבג”ץ 8922/05) (להלן – השופטת כהן) מכהנת כשופטת בית משפט שלום. ביום 19.6.2005 הרשיע אותה בית הדין המשמעתי לשופטים (להלן – בית הדין) בכך שנהגה שלא כהלכה במילוי תפקידה, בניגוד להוראת סעיף 18(א)(1) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-1984 (להלן – חוק בתי המשפט), והתנהגה באופן שאינו הולם את מעמדו של שופט בישראל, בניגוד להוראת סעיף 18(א)(2) לחוק בתי המשפט. ביום 14.8.2005 גזר בית הדין את דינה של השופטת כהן. בית הדין השית עליה נזיפה, בהתאם להוראת סעיף 19(3) לחוק בתי המשפט, וכן הורה על העברתה ממקום כהונתה, במחוז חיפה, למקום כהונה אחר, כהוראת סעיף 19(4) לחוק בתי המשפט (בד”ם 2461/05 שרת המשפטים נ’ השופטת הילה כהן (טרם פורסם)).

 

2.       ביום 11.9.2005 הוחלט כי השופטת כהן תעבור לכהן בבתי משפט השלום במחוז הצפון. ביום 15.9.2005 הגישה שרת המשפטים לוועדה לבחירת שופטים (להלן – הוועדה), הצעה לדון בסיום כהונתה של השופטת כהן (להלן – ההצעה), וזאת, בהתאם להוראת סעיף 7(4) לחוק יסוד: השפיטה. באותו יום, פנו נשיא בית המשפט העליון (המשיב 1 בבג”ץ 8922/05), ושרת המשפטים לוועדה וביקשו כי תדון בהצעה בישיבתה הקרובה, שתיערך ביום 2.10.2005.

 

3.       עתירתה של העותרת בבג”ץ 8830/05, התנועה לאיכות השלטון בישראל (להלן – התנועה לאיכות השלטון), מכוונת כנגד הצבתה של השופטת כהן לכהונה בבית משפט שלום במחוז הצפון, בטרם התכנסה הוועדה. כמו-כן, מבקשת התנועה לאיכות השלטון כי בית משפט זה ייתן צו האוסר על העברת תיקים לטיפולה של השופטת כהן עד אשר תכריע הוועדה בעניינה. לחלופין, מבקשת התנועה לאיכות השלטון צו המורה על הוצאת השופטת כהן לחופשה עד אשר תכריע הוועדה.

 

4.       העותר בבג”ץ 8922/05, עו”ד חיים שטנגר (להלן – עו”ד שטנגר), מלין אף הוא על ההחלטה להציב את השופטת כהן לכהונה בבית משפט השלום במחוז הצפון. עו”ד שטנגר מציין כי פנה ליועץ המשפטי לממשלה ולמפכ”ל המשטרה בבקשה כי תיפתח חקירה פלילית נגד השופטת כהן וכי נאמר לו כי פנייתו הועברה לטיפול הגורמים המתאימים. על רקע זה, הוא עותר למניעת הצבתה של השופטת כהן במחוז הצפון עד לסיום החקירה הפלילית בעניינה ולחלופין עד אשר תכריע בעניינה הוועדה. כמו כן, עותר עו”ד שטנגר להורות לנשיא בית המשפט העליון לעשות שימוש בסמכותו לפי סעיף 14 לחוק יסוד: השפיטה, להשעות את השופטת כהן או להורות על הוצאתה לחופשה.

 

5.       מתשובתה של פרקליטות המדינה לשתי העתירות עולה כי השופטת כהן הוצבה לכהונה בבתי משפט השלום במחוז הצפון, אך טרם הועברו תיקים לטיפולה. עוד אנו למדים כי נשיא בתי משפט השלום במחוז הצפון החליט, על-פי הצעת מנהל בית המשפט, שלא לקבוע תיקים בפני השופטת כהן עד להתכנסותה של הועדה. לפיכך, מתייתר הדיון בשתי העתירות ככל שהן מתייחסות לסעד הנוגע להעברת תיקים לידיה של השופטת כהן, שכן, לעת הזו לא יועברו תיקים לטיפולה. בדומה, מתייתר הדיון גם בעניין מניעת הצבתה של השופטת כהן במחוז הצפון, שכן עניין זה חסר נפקות מעשית, כל עוד לא מועברים תיקים לטיפולה. העותרים רשאים, כמובן, היה ויראו צורך בכך, לפנות שוב לבית המשפט בעניינים אלה, לאחר הדיון בוועדה, היה ויחול שינוי ביחס למצב כפי שהוא כיום.

 

6.       אשר לסעדים שהתבקשו לעניין השעייתה של השופטת כהן או הוצאתה לחופשה כפויה: בהתאם להוראת סעיף 14 לחוק יסוד: השפיטה, סמכות ההשעיה נתונה לנשיא בית המשפט העליון מקום בו הוגשה נגד שופט או שופטת קובלנה או נפתחה נגדו חקירה פלילית, או הוגש נגדו כתב אישום. בענייננו, כפי שעולה מן התגובה לעתירה, לא נפתחה נגד השופטת כהן חקירה פלילית והקובלנה שהוגשה נגדה נתבררה ונסתיימה בפסק דינו של בית הדין. אשר על כן, לא מתקיימים התנאים המוקדמים להפעלת סמכות ההשעיה, ואין מדובר במצב בו קיימת לנשיא בית המשפט העליון עילה להפעיל את סמכותו (ראו, בג”ץ 4221/02 בשור נ’ נשיא בית המשפט העליון (לא פורסם); עתירה לדיון נוסף על פסק-דין זה נדחתה בדנג”ץ 6564/02 (לא פורסם)).

 

לפיכך, נדחות שתי העתירות על הסף.

 

            ניתן היום, כ”ד באלול תשס”ה (28.9.05).

 

        ש ו פ ט ת                         ש ו פ ט                                     ש ו פ ט ת

 

_________________________

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח.   05088300_S02.docהג

מרכז מידע, טל’ 02-6593666 ; אתר אינטרנט,  www.court.gov.il

 

_________________________

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח.   05089220_S02.doc

מרכז מידע, טל’ 02-6593666 ; אתר אינטרנט,  www.court.gov.il

חיים שטנגר, עו”ד, נגד השופטת הילה כהן ואח’ – החלטה

בבית המשפט העליון

 

בג”ץ  8922/05 – ד’

 

בפני:  

כבוד השופט א’ גרוניס

 

העותר:

חיים שטנגר ,עו”ד

           

 

נ  ג  ד

                                        

המשיבים:

1. נשיא בית משפט עליון

 

2. מנהל בתי המשפט

 

3. נשיא בתי משפט – מחוז צפון

 

4. כב’ השופט הילה כהן

 

5. הועדה לבחירת שופטים

           

בקשה לאיחוד דיון

           

 

החלטה

 

 

            הואיל והעתירה בבג”ץ 8922/05 נדחתה על הסף ממילא אין סיבה להורות על איחוד הדיון בה עם הליך אחר.

 

            ניתנה היום, כ”ה באלול תשס”ה (29.9.05).

 

                                                                                                            ש ו פ ט

_________________________

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח.   05089220_S03.docהג

מרכז מידע, טל’ 02-6593666 ; אתר אינטרנט,  www.court.gov.il

 

השופטת הילה כהן עלתה לעליון

השופטת הילה כהן עתרה לבג”צ נגד הכוונה של הוועדה למינוי שופטים להדיחה בדרך לבג”צ עשתה את כל השגיאות האפשריות, העמידה במבוכה את המערכת השופטת ופגעה באמינותה.

השופטת הילה כהן, עשתה זאת שוב. בהמלצת סניגורה עו”ד יעקב רובין, פנתה לבג”צ נגד הוועדה למינוי שופטים, ונגד שרת המשפטים, שהודיעה לה בכתב כי בכוונתה להביא להליך של הדחה בוועדה הקרובה (עו”ד אברהם פכטר, nfc, 29.9.2005).


להמשך
 כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ניהול האתר