גול עצמי של הרשות השופטת

קישור מקוצר למאמר הזה: https://www.quimka.net/56927

הערות לפסקהדין בעניין כינוס הכנסת לבחירת היור הקבוע

דר ישראל ברניר

בן 80 שנה אנוכי היום (15.6.2019), צעיר, בריא ובועט, אבל עוד הדרך רב, עו”ד רבה המלחמה!

כך זה התחיל: עו”ד שמחה ניר ומלחמתו במסרסים

לחג החירות, פסח התשע”ט: עוז לתמורה – בטרם פורענות!

עו”ד שמחה ניר, שר המשפטים וזכויות האזרח – זה המצע

נא להכיר, מוזמנים לעקוב: https://twitter.com/SimhaNyr_quimka

זה יעדנו: משרד המשפטים וזכויות האזרח!

הצטרפו לקבוצת הפייסבוק

נציב תלונות הציבור על שופטים ורשמים – זה אנחנו!”

לייקלדף הפייסבוק עוד שמחה ניר – שר המשפטים הבא

המאמר ה-4,000 באתר: לו אני שר המשפטים

ההכרזה הרשמית שלי על ריצתי לתפקיד שר המשפטים

מתי מותר – ואפילו חובה – לומר לזולת שק בתחת“?

בגץ 8743/14, שמחה ניר, עוד, נהוועדה לבחירת שופטים ו-7 אחרים – קיצור תולדות הזמן

נאוםתשובה לישראל ברניר: על איזה גול עצמיאדוני מדבר?!

באחת מהופעותיה הפומביות בשנה האחרונה, אסתר חיות, נשיאת בית המשפט העליון, תארה את מעמדן של רשויות השלטון במשטר דמוקרטי כמשולש שווה צלעות. ואכן האיזון בין הרשויות, והפרדת הסמכויות (Separation of Powers) ביניהן, הם אבן הפינה של כל המשטרים הדמוקרטיים בעולם התרבותי.

במדינת ישראל המציאות קצת שונה. במדינת ישראל, כדברי גורגאורוול, כולם שווים, אבל יש כאלה ששווים יותר. במדינת ישראל, אחת מצלעות המשולש הרשות השופטת, רואה את עצמה כרשות על שבסמכותה להכתיב לרשויות האחרות המחוקקת והמבצעת, דרכי פעולה, נוהלי עבודה, ומה עליהן לעשות.

זו תופעה ייחודית למדינת ישראל. לא ניתן למצוא דומה לה באף אחת מהדמוקרטיות בארצות העולם התרבותי. הסיבה היא דפוס החשיבה של נשיא בית המשפט העליון לשעבר, אהרון ברק, לפיו המשפט הוא חזות הכל. לדעתו של ברק, ושל ממשיכי דרכו במערכת המשפט, העולם כולו מצטמצם בין כותלי בית המשפט. כל נושא הוא שפיטניתן לדון בו, לפסוק בו ולחרוץ דין עפ אמות מידה משפטיות. אמות המידה המשפטיות של ברק וממשיכי דרכו מתבססות על מושגים כמו מידתיות“, סבירות“, “לא יעלה על הדעת“, וכיוצא באלה. מושגים שאין להם הגדרה ברורה בחוק, והמשמעות שלהם נקבעת עפ צורכי השעה.

האבסורדיות של הגישה הזאת בולטת במיוחד כאשר בית המשפט מתערב במחלוקות פוליטיות, ופוסק הלכות בתחומי המדיניות והביטחון. להתערבות הזאת שום בסיס חוקי. כפי שניסח זאת פרופדניאל פרידמן, בית המשפט נטל לעצמו את הסמכות לחרוג מסמכויות שאין לו. פרופרות גביזון, שגם היא חלקה על גישתו של ברק, הזהירה אם בית המשפט יתערב במחלוקות פוליטיות, אל לו להתפלא אם ישפטו אותו עפ אמות מידה פוליטיות ולא משפטיות.כללי המשחקבזירה הפוליטית שונים באופן מהותי מאלה הנהוגים בזירה המשפטית, והתערבות של בית המשפט בהליכים פוליטיים היא פסולה.

זה לקח זמן, אבל בסופו של יום התברר שפרופגביזון צדקה. אחרי תקופה ארוכה, בה כל ממשלות ישראל נתנו לבית המשפט לתעתע בהן, הגיע הרגע בו למי שהוא נשבר והוא החליט לאמר דיינו! הגולם קם על יוצרו. הקש ששבר את גב הגמל ביחסי הגומלין בין הרשות השופטת והרשות המחוקקת, היה החלטת הבגץ להורות ליור הכנסת לעשות את מה שהחוק איננו מחייב אותו לעשות,

הכנסת פועלת מכוח חוק יסוד הכנסת המסדיר את פעולתה, ומכוח תקנון הכנסת שאושר במליאה.

אין שום סעיף או רמז בחוק או בתקנון על המועד בו היור חייב לכנס את הכנסת על מנת לבחור יור חדש אחרי בחירות. לא נאמר שם שעליו לעשות זאת עם תום ספירת הקולות, או מיד אחרי שתוצאות הבחירות אושרו סופית, או מיד אחרי השבעת הכנסת החדשה. מה שכן נקבע שם הוא המועד האחרון בו עליו לעשות זאת.

מיום קום המדינה, המסורת היתה שיור כנסת חדש נבחר או מתמנה עם הקמתה של הממשלה החדשה, ובדרך כלל הוא היה אחד מנציגי המפלגה שהקימה את הממשלה.

החלטת הבגץ להורות ליור הנוכחי לשנות את המסורת ולקצוב מועד בו עליו לעשות זאת, היתה הפרה בוטה של כללי המשחקוניתנה ללא כל סמכות. למרות הנאמר בפסק הדיןשל הבגץ, אין לו סמכות להתערב בנוהלי העבודה של הכנסת, על אחת כמה וכמה אין לו סמכות להורות לכנסת ו/או ליור איך עליהם לכלכל את מעשיהם. יתרה מזאת, החלטת הבגץ היתה פשוט הונאה.

יור הכנסת זומן להופיע בפני הבגץ על מנת לנמק את החלטתו לדחות את כינוס ישיבת הכנסת. בית המשפט היה אמור לשקול את נימוקי היור לפני הפסיקה. זה היה שקר. החלטת הבגץ התקבלה לפני שיור הכנסת אמר מילה אחת, והטקסט הכתוב של ההחלטה (27 עמודים!) היה מוכן לפני התחלת הדיון. נשיאת בית המשפט העליון וארבעת חבריה שקרו במצח נחושה. הם שקרו את יור הכנסת, והם שקרו את הציבור.

חמישה שופטים עליונים לא מתביישים לשקר לאור היום ולא במחשך, וציבור של למעלה ממיליון אזרחים ישראלים (כל מצביעי כחוללבן) מקבל את זה בהבנה. בדיוק כמו שהיה מקובל לאמר ברומא בעת העתיקה הציבור רוצה שירמו אותו (vulgus vult decipi).

לאיזה צדק יכול לצפות אדם העומד לדין לפני שופטים שהשקר הוא נר לרגליהם?

במאמר מוסגר, המילה vulgus בלטינית משמעותה אספסוף” – ממנה נגזר המונח וולגרי“. ההגדרה הזאת הולמת את ציבור מצביעי כחוללבן שכל מה שיש להם בראש זה רק לא ביבי“.

קראתי על הפגנה להצלת הדמוקרטיה באינטרנט, בה נטלו חלק חצי מיליון (!) משתתפים שהניפו דגלים שחורים מעל מרפסות דירותיהם. בטלוויזיה הראו הפגנה בירושלים בה שיירה של מכוניות נושאות דגלים שחורים נעה במיטב המסורת של המצעד על רומאאותו קיימה המפלגה הפאשיסטית של מוסוליני ב-1922. המפגינים האלה, שהדבר היחיד שיש להם בראש היא הסיסמא רק לא ביבי, רואים באחמד טיבי את המושיע שיציל את הדמוקרטיה. אכן לא אלמן ישראל . . .

הטענה העיקרית שהועלתה עי מבקריו של יור הכנסת היתה הוא לא בסדר“, החלטותיו נובעות ממניעים פוליטיים“. נו, באמת, החותרים להדיח אותו פעלו ממניעים אלטרואיסטיים. ואם כבר במניעים עסקינן, החלטת חמשת העליונים שדנו את יור הכנסת ברותחין, לא נבעה ממניעים פוליטיים?

כשפוליטיקאי פועל ממניעים פוליטיים, זה תקין כי הוא פוליטיקאי.

כששופט מחליט ו/או פוסק ממניעים פוליטיים זו הפרת אמונים ומרמה בנסיבות חמורות ביותר.

ליור הכנסת מגיע צלש על כך שהוא העדיף להתפטר על ביצוע הוראה שהיא הפרה של חוק יסוד הכנסת. מותר, ואפילו חובה, לסרב למלא פקודה בלתי חוקית, אפילו כשנותן הפקודה הוא הבגץ.

לסיום, בהודעה שהופצה מטעם הוועדה המסדרת של בית המחוקקים, נכתב כי ח”כ עמיר פרץ יכנס בהמשך היום את המליאה מכוח סמכותו על פי החלטת בית המשפט העליון.

לבית המשפט העליון יש סמכות להסמיך חבר כנסת כל שהוא לכנס את המליאה? מי נתן לו את הסמכות הזאת?

____

נאוםתשובה לישראל ברניר: על איזה גול עצמיאדוני מדבר?!

עוד בעניין זה:

האם רשאי יולי אדלשטיין, יו”ר הכנסת הזמני, לעכב את בחירת יו”ר הכנסת?

בג”ץ 2144/20, התנועה לאיכות השלטון ואח’ נ’ יו”ר הכנסת ואח’

על פס”ד הבג”ץ בעניין יולי אדלשטיין – שאלה של יושר אינטלקטואלי

והיה אם אדלשטיין יתפטר …

על פס”ד הבג”ץ בעניין אדלשטיין, הזמנה לדוקרב: עו”ד מיכאל קליינר, עו”ד שמחה רוטמן, עו”ד זאב לב, כפפה לרגליכם!

_____________

למשתמשי פייסבוק, טוויטר ושאר הרשתות החברתיות – נא לשתף!

נא להגיב באמצעות הקישור הוספת תגובה” (למטה מכאן)

אל תאמרו מבחן בוזגלו אמרו מבחן אלישבע*לסגור את לשכת עורכי הדין*לדף הפייסבוק של עוד שמחה ניר*לדף הפייסבוק של האתר של קימקא

דוקודרמה: זרוק אותו לאיראנים – איך נפטרנו מאשר גרוניס

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ניהול האתר