והיה אם אדלשטיין יתפטר …

קישור מקוצר למאמר הזה: https://www.quimka.net/56858

הצעה לפתרון יצירתי, “גאוני בפשטותו“, למצב בו אין לכנסת סגני יור, ואין מי שימלא את מקומו, לפי החוק.

שמחה ניר, עוד

בן 80 שנה אנוכי היום (15.6.2019), צעיר, בריא ובועט, אבל עוד הדרך רב, עו”ד רבה המלחמה!

כך זה התחיל: עו”ד שמחה ניר ומלחמתו במסרסים

לחג החירות, פסח התשע”ט: עוז לתמורה – בטרם פורענות!

עו”ד שמחה ניר, שר המשפטים וזכויות האזרח – זה המצע

נא להכיר, מוזמנים לעקוב: https://twitter.com/SimhaNyr_quimka

זה יעדנו: משרד המשפטים וזכויות האזרח!

הצטרפו לקבוצת הפייסבוק

נציב תלונות הציבור על שופטים ורשמים – זה אנחנו!”

לייקלדף הפייסבוק עוד שמחה ניר – שר המשפטים הבא

המאמר ה-4,000 באתר: לו אני שר המשפטים

ההכרזה הרשמית שלי על ריצתי לתפקיד שר המשפטים

מתי מותר – ואפילו חובה – לומר לזולת שק בתחת“?

בגץ 8743/14, שמחה ניר, עוד, נהוועדה לבחירת שופטים ו-7 אחרים – קיצור תולדות הזמן

שורות אלה נכתבות אור ליום ד’, 25.3.2020, היום בו מגיע יור הכנסת, יולי אדלשטיין, אל רגע האמת – לציית לצו הבגץ ולהעלות להצבעה את בחירת יור הכנסת הקבוע, או להישמע לקולות במפלגתו שלא לציית לצו.

בינתיים אדלשטיין שומר על עמימות לגבי מה שיעשה ברגע האמת, ולא אתפלא אם הוא יודיע על התפטרותו, במטרה להשאיר את הכנסת ללא יור – מצב שעוד לא חווינו.

סעיף 20 לחוק יסוד: הכנסת, זה לשונו:

20. (א) הכנסת תבחר מבין חבריה יושב ראש וסגנים ליושב ראש. עד לבחירת יושב ראש הכנסת, ימשיך לכהן בתפקידו יושב ראש הכנסת היוצאת אם שב ונבחר כחבר הכנסת, ואם לא שב ונבחר – יכהן הותיק שבחברי הכנסת, שאינו ראש הממשלה, שר או סגן שר, כיושב ראש הכנסת בפועל. בסעיף זה, “ותיק” – מי שתקופת כהונתו בכנסת היא הארוכה ביותר, ברציפות או שלא ברציפות, ומבין בעלי ותק שווה – המבוגר שבהם.

אז אנחנו יודעים מהמאמרים הקודמים מי יכהן כיור הכנסת החדשה עד שזו תבחר מבין חבריה את היור שלה“, אבל עכשיו אנחנו למדים, מאותו הסעיף, כי אין שום רציפותלגבי סגני היור, וזה אומר כי עד שהכנסת תבחר סגנים ליור, אין לכנסת סגני יור.

סעיף 20א’ לחוק, בחלקים הרלוונטיים לענייננו, זה לשונו:

[…]

(ג) נתפנתה משרתו של יושב ראש הכנסת מפני שהתפטר או […]יכהן סגן ליושב ראש כיושב ראש הכנסת בפועל עד שתבחר הכנסת יושב ראש חדש.

[…]

(ו) הוראות סעיף זה יחולו, בשינויים המחוייבים, גם אם הנסיבות האמורות בסעיפים קטנים […] (ג) […] לגבי יושב ראש הכנסת נתקיימו במי שמכהן כממלא מקום של יושב ראש הכנסת או כיושב ראש הכנסת בפועל.

השאלה היא מה יקרה אם היור מתפטר כאשר אין לו סגנים, ואין מי שיקבע את סדר היום (וכמובן גם אין מי שיציית לצו הבג”ץ…).

האם הכנסת תשותק?

כאן יש לי פתרון יצירתי, המזכיר אירוע חדפעמי בתולדות הכנסת (אני מביא את הדברים מהזיכרון).

שמואל פלאטושרון נבחר לכנסת במספר קולות שהספיק לשני מנדטים (החסימה הייתה אז 1%), אבל הוא היה המועמד היחיד ברשימתו.

לכאורה אפשר היה לומר כי סיעתו בכנסת תהייה בת שני חברים, כאשר המקום השני לא מאוייש“, והכנסת הנבחרת תמנה רק 119 חברים, וכיסא אחד ריק“, אבל סעיף 3 לחוק היסוד אומר כי הכנסת בהיבחרה תהיה בת מאה ועשרים חבר“.

מצאו חכמים פתרון יצירתי: כל הקולות העודפים שקיבל פש ייחשבו כקולות שלא עברו את אחוז החסימה, ושאר הקולות יחולקו בהתאם, ל-120 חכים.

אני מציע פתרון יצירתי דומה: אם התפטר היור בנסיבות האלה, יראו אותו לצורך סעיף 20(א) – ורק לצורך סעיף זה – כמי שלא שב ונבחרלכנסת, ואז יחול ההוראה שבהמשך: “יכהן הותיק שבחברי הכנסת, שאינו ראש הממשלה, שר או סגן שר, כיושב ראש הכנסת בפועל. בסעיף זה, “ותיק” – מי שתקופת כהונתו בכנסת היא הארוכה ביותר, ברציפות או שלא ברציפות, ומבין בעלי ותק שווה – המבוגר שבהם“.

הנה, פתרון יצירתי, ופשששהוט!

כמובן שעם התפטרותו של אדלשטיין, הוא כבר לא יור הכנסת, ואת צו הבגץ יצטרך לקיים מי שיכהן במקומו, לפי הפתרון שהצעתי.

מי יהיה הזוכה המאושרשיצטרך לקיים את הצו? אני לא יודע, ואני בכוונה לא בודק, כדי שלא תגיד שהפתרון שלי מוטה פוליטית“.

ומה יהיה אם גם הבא בתור יתפטר מאותה הסיבה?

לפני סע’ 20א (ו) כל ההוראות דלעיל חלות גם עליו, “וחוזר חלילה, ושוב בלי הרף“, עד שבסוף, אחרי ש-58 חכים יתפטרו מתפקיד היור (יותר מזה אין לגוש“…), בסוף יימצא חכ שיקיים את הצו, לא כמי שכפאו שד, אלא בנפש חפצה (ויבקש עוד …).

ורק תכחישו שזה פתרון גאוני בפשטותו“!

_____________

למשתמשי פייסבוק, טוויטר ושאר הרשתות החברתיות – נא לשתף!

נא להגיב באמצעות הקישור הוספת תגובה” (למטה מכאן)

אל תאמרו מבחן בוזגלו אמרו מבחן אלישבע*לסגור את לשכת עורכי הדין*לדף הפייסבוק של עוד שמחה ניר*לדף הפייסבוק של האתר של קימקא

דוקודרמה: זרוק אותו לאיראנים – איך נפטרנו מאשר גרוניס

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ניהול האתר