משפט נתניהו (ב), שלב ההקראה: על צביעותם של השופטים

קישור מקוצר למאמר הזה: https://www.quimka.net/57101

קל מאוד להיאחז בלשון החוק, כאשר בידכם הכוח; קל לא פחות להשתין על לשון החוק, עם אותו הכוח

שמחה ניר, עוד

בן 80 שנה אנוכי היום (15.6.2019), צעיר, בריא ובועט, אבל עוד הדרך רב, עו”ד רבה המלחמה!

כך זה התחיל: עו”ד שמחה ניר ומלחמתו במסרסים

לחג החירות, פסח התשע”ט: עוז לתמורה – בטרם פורענות!

עו”ד שמחה ניר, שר המשפטים וזכויות האזרח – זה המצע

נא להכיר, מוזמנים לעקוב: https://twitter.com/SimhaNyr_quimka

זה יעדנו: משרד המשפטים וזכויות האזרח!

הצטרפו לקבוצת הפייסבוק

נציב תלונות הציבור על שופטים ורשמים – זה אנחנו!”

לייקלדף הפייסבוק עוד שמחה ניר – שר המשפטים הבא

המאמר ה-4,000 באתר: לו אני שר המשפטים

ההכרזה הרשמית שלי על ריצתי לתפקיד שר המשפטים

מתי מותר – ואפילו חובה – לומר לזולת שק בתחת“?

בגץ 8743/14, שמחה ניר, עוד, נהוועדה לבחירת שופטים ו-7 אחרים – קיצור תולדות הזמן

 

הקדמה: התירוץ המשפטי לקיומה של ההקראה

האם השופטים היו נאמנים למשנתםהם?

אני לא נתפס לזוטות, נפשי נוקעת מהצביעות

פני הדור כפני משפט התעבורה

אני רק שאלה

הערה להמשך המשפט

הקדמה: התירוץ המשפטי לקיומה של ההקראה

במאמר הקודם, משפט נתניהו (א), שלב ההקראה: מעולם לא עשו מעטים כל כך שגיאות רבות כל כך, בפרק זמן קצר כל כך, עמדתי על הסיבה הפורמלית שעל פיה החליטו השופטים לדחות את בקשתו של הנאשם, בנימין נתניהו, לפטור אותו מההתייצבות לישיבת ההקראה, וזאת על פי לשון החוק הברורה.

סעיף 143 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמב-1982 (להלן: חסד”פ, או החוק), זה לשונו:

תחילת המשפט

143. בתחילת המשפט יקרא בית המשפט את כתב האישום באזני הנאשם, ויסביר לו, אם ראה צורך בכך, את תכנו, אולם רשאי בית המשפט לא לעשות כן לגבי נאשם המיוצג על ידי סניגור, אם הודיע הסניגור לבית המשפט, כי קרא את כתב האישום באזני הנאשם והסביר לו את תכנו, ואם אישר הנאשם את ההודעה; דברי הנאשם וסניגורו יירשמו בפרוטוקול.

אלה הדברים שהחוק מחייב:

א. בתחילת המשפט יקרא בית המשפט את כתב האישום באזני הנאשם”, או

ב. (1) אם הודיע הסניגור לבית המשפט, כי קרא את כתב האישום באזני הנאשם והסביר לו את תכנו; וכן (2) אם אישר הנאשם את ההודעה.

אכן, יש כפילות מסויימת בהוראה כי דברי הנאשם וסניגורו יירשמו בפרוטוקול“, כאשר החוק ממילא מחייב ניהול פרוטוקול (סעי’ 134(א)), אבל אין לי בעייה עם זה, ואני מוכן להניח שהדבר נעשה ליתר ביטחון, ולחלופין – בהיסח הדעת.

מה שברור הוא שמישהו צריך לקרואאת כתב האישום באזני הנאשם” – או בית המשפט, או הסניגור, ואכן, בית המשפט התיימר להקפיד על לשונו הדווקנית של החוק. כך לשון ההחלטה (ההדגשות במקור):

אמנם לטענת המבקש נוכחותו אינה נחוצה למעמד ההקראה שכן תרומתו של המבקש בדיון תתמצה בכך שהוא יאשר כי קרא את כתב האישום והבין את תכנו“, ולדבריו הוא קרא את כתב האישום מספר פעמים והבין את תכנו, אך זו בדיוק התרומההנדרשת ממנו – להתייצב לדיון ולאשר את הדברים כאמור בסעיף 143 הנל.

את דעתי על נושא ההקראההמיותרת הבעתי, על סמך נסיוני המקצועי האישי:

גם עניין ההקראה“, כולל האישורשל הנאשם כי סניגורו קרא את כתב האישום באזניו והסביר לו את תכנוהוא קשקוש מקושקש: ניהלתי בחיי מאות ואלפי משפטים, מעולם לא נתקלתי בכך שביהמש קורא את כתב האישום באזני הנאשם“, וכו’, מעולם לא קראתי את כתב האישום באזניהלקוח, מעולם לא נשאלתי עי ביהמש לאשר כי קראתי את כתב האישום באזני הנאשם“, ומעולם לא נשאל הלקוח לאשר כי קראתי את כתב האישום באזניו“.

והערכתי את העתיד להתרחש במשפט:

והרשו לי לנחש כי גם במקרה הזה, בית המשפט לא יקרא את כתב האישום באזני הנאשםבמשך שעות ארוכות. סביר להניח שידלגו ישר לפטור אשר בסע’ 143 (“אולם רשאי בית המשפט לא לעשות כן לגבי נאשם המיוצג על ידי סניגור, אם הודיע הסניגור לבית המשפט, כי קרא את כתב האישום באזני הנאשם והסביר לו את תכנו).

האם השופטים היו נאמנים למשנתםהם?

בואו נקרא יחד את הפרוטוקול:

והנה, מיד בהתחלת המשפט (אחרי הודעתו של השופט עודד שחם על היכרות עתיקה עם אחד הנאשמים), זה מה שהתרחש:

עוד מיכה פטמן: הנאשם קרא את כתב האישום והוא מבין אותו.

הנאשם 1 : מאשר. קראתי את כתב האישום והבנתי את תוכנו.

עוד זק חן: בוצעה הקראה. מרשי קרא את כתב האישום והבין אותו.

הנאשם 2 : מאשר. קראתי את כתב האישום ואני מבין את תוכנו.

עוד מיכל רוזן עוזר: גם מרשתי קראה את כתב האישום והבינה אותו.

הנאשמת 3 : קראתי ואני מבינה אותו. מאשרת.

עוד נוית נגב: מר מוזס קרא את כתב האישום והבין אותו.

הנאשם 4 : מאשר.

הנה כי כן, רק עוד ז’ק חן, סניגורו של הנאשם שאול אלוביץ’, אומר כי בוצעה הקראה“, ואני מוכן לתת לו ליהנות מהספק כי אכן קרא את הכתב האישום באזנימרשו, אבל שאר הסניגורים לא אמרו אלא כי מרשיהם קראואת כתב האישום (איך הם יכולים לדעת?), וגם הנאשמים עצמם רק אישרו את דברי סניגוריהם כי הם קראו את כתב האישום והבינו את תוכנו“, אבל אף אחד מהנאשמים לא אישר כי כתב האישום נקרא באזניו“.

אמרתי לכם שיהיה כך, ולא האמנתם.

אני לא נתפס לזוטות, נפשי נוקעת מהצביעות

עכשיו תגידו שאני נתפס לזוטות“, אבל לא: כפי שהסברתי במאמר הקודם, כל מוסד ההקראה באזני הנאשםהוא ארכאי ומיותר, שבפועל איש לא מקיים אותו – וכך הווה גם כאן.

מכאן ברור הדבר שאני לא ממש קנאי לקיום דווקני של כל פסיקשבהוראות החוק, ואני גם לא חרד להגנת האינטרסשל הנאשמים לשבת על ספסל הנאשמים במשך שעות ולשמוע את כתב האישום נקרא באזניהם“.

אני רק רוצה שהשופטים לא יהיו צבועים, ואם הם נאחזי בהוראתחוק כדי לכפות על נאשמים התייצבות אישית בבית המשפט – שייאחזו בה עד הסוף, אפילו אם זה לא הכי נוח להם.

זה מזכיר לי סיפור אישי:

ביום אחד נקבעו לי, במקרה, כחצי תריסר תיקים בבתימש לתעבורה במקומות שונים בארץ. כיוון שלא יכולתי להתייצב בכולם, ביקשתי לדחות אותם, פרט לאחד. כל בקשותי לדחייה התקבלו, ורק השופט מרדכי ארגמן, בעכו, סירב להיעתר לבקשתי.

חזרתי אלי עם בקשה לדחות את המשפט בשעתיים, כדי שאוכל להגיע בזמן, והוא דחה גם את הבקשה הזאת: המשפט יתקיים בשעה שנקבעה, כך אמר בהחלטתו.

אל תשאלו אותי באיזו מהירות נסעתי, כי לא אענה לכם, אבל הגעתי בזמן.

ומתי התפנה השופט הנכבד? אחרי יותר מאותן השעתיים שביקשתי.

דוגמה לצביעות.

פני הדור כפני משפט התעבורה

כעוד תעבורתינאבקתי שנים רבות כדי שלנאשמים בבתיהמש תהיינה אותן הזכויות כמו לכל נאשם אחר. השגתי לא מעט, אבל מאז שהוציאו אותי מהמקצוע, התחום הזה נסוג שמונים שנה אחורנית, אל ימי המנדט הבריטי על פלשתינה (אי).

מה שקורה אצלנו היום הוא בדיוק ההיפך: זכויות הנאשמים במשפטים פליליים רגיליםמידרדרות לרמתן בבתיהמש לתעבורה, ועל כן שומה עלינו – אוהדי נתניהו ומתעביו גםיחד – לעמוד על המשמר לכל אורך המשפט.

ואני מדבר במיוחד על אוהדי ביבי ששתקו כל השנים על עוולות המשפט בישראל, והתעוררו רק כאשר הם הרגישו את הלחץ על היבלות הפוליטיות שלהם.

ובמיוחד אני מדבר על בנימין נתניהו, שניהל את המדינה 14 שנים, במהלכן הוא כיהן פעמיים כשר המשפטים, ומעולם הוא לא טרח להעביר חקיקה שתגן על הציבור מפני התופעות מהן הוא סובל היום.

אני רק שאלה

בהחלטתם לכפות על נתניהו להתייצב פיזית בבית המשפט אמרו השופטים, כאמור (עכשיו ההדגשה היא שלי):

אמנם לטענת המבקש נוכחותו אינה נחוצה למעמד ההקראהשכן תרומתו של המבקש בדיון תתמצה בכך שהוא יאשר כי קרא את כתב האישום והבין את תכנו“, ולדבריו הוא קרא את כתב האישום מספר פעמים והבין את תכנו, אך זו בדיוק התרומההנדרשת ממנו – להתייצב לדיון ולאשר את הדברים כאמור בסעיף 143 הנל.

אוקיי, אז הנאשם כולם הרימו את תרומתםכבר בדקה הראשונה למשפט, והשאלה שלי היא מדוע השופטים לא שחררו את הנאשמים מהמשך הנוכחות באולם, כאשר בהמשך נדונו רק עניינים טכניים לחלוטין?

הערה להמשך המשפט

כפי שציינתי בהקדמה למאמר הקודם, אני מתעב את בנימין נתניהו, והייתי רוצה לראות אותו מושפל, כשם שהוא השפיל אותי.

יחד עם זאת חזרתי והבהרתי לכל מי שעדיין לא מכיר אותי כי אני לא מתאים את פרשנותי המשפטית לרצון שלי לראות את נתניהו בא לבית המשפט עם סנדביצ’ים מהבית, ועם חמוצים ממחנה יהודה, כדי שיהיה לו מה לאכול בהפסקה במהלך המשפט.

ובמקום בו הוא צודק, כך אמרתי, אני אעשה עימו צדק – למרות שלא מגיע לו צדק.

את מאבקי נגד הטרחת הנאשמים לבית המשפט, כאשר הם עצמם לא זקוקים לכך, אני מנהל לפחות ארבעים שנה, ואני לא אבגוד בערכים שלי רק כדי לראות את ביבי נדפק, למרות שהדבר אכן מגיע לו.

וזה מגיע לו, כי הוא, כאמור לעיל, ניהל את המדינה במשך 14 שנים, אשר במהלכן הוא כיהן פעמיים כשר המשפטים, ומעולם הוא לא טרח להעביר חקיקה שתגן על הציבור מפני התופעות מהן הוא סובל היום.

וזה כולל גם את תפירת התיקים, אם אכן צודק הוא בטענה כי תפרו לו את התיק הזה.

לו דעתי נשמעת, טוב יעשו השופטים אם ישאירו לנאשמים וסניגוריהם להחליט בעצמם עד כמה חשובה להם נוכחותם הפיזית במהלך המשפט.

___________

משפט נתניהו (א), שלב ההקראה: מעולם לא עשו מעטים כל כך שגיאות רבות כל כך, בפרק זמן קצר כל כך

על ההלכה הפסוקה של ביהמ”ש העליון כחלק ממשפט המדינה

עֵ֭ת לַעֲשׂ֣וֹת לַיהֹוָ֑ה הֵ֝פֵ֗רוּ תּוֹרָתֶֽךָ׃ קואליצית ניר 2.0 – עכשיו!

ביבי נתניהו לא מכין שיעוריבית

ביבי נתניהו, כפפה לרגליך: לך לבג”ץ, טען תפירה!

על סמכותו של הבגץ לפזר את הכנסת

איך יכולים שופטי ישראל לאותת לביבי ואוהדיו שהם לא בכיס הקטן שלו?

על פסק הדין בעתירות נגד מינויו של נתניהו כראש הממשלה ונגד ההסכם הקואליציוני

על הדיון בעתירות נגד מינויו של נתניהו כראש הממשלה ונגד ההסכם הקואליציוני – לקחי היום הראשון

על משפטו הפלילי של בנימין נתניהו – נאוםתשובה ושאלות לתומכיביבי

בג”ץ ביבי – מבחנו הקשה ביותר של בית המשפט העליון, מאז פרוץ המדינה

קשה, קשה, מלאכתו של פרשן החוק

ממשלת שני הבנימינים, הטרגדיה השקספירית בשער

_____________

למשתמשי פייסבוק, טוויטר ושאר הרשתות החברתיות – נא לשתף!

נא להגיב באמצעות הקישור הוספת תגובה” (למטה מכאן)

אל תאמרו מבחן בוזגלו אמרו מבחן אלישבע*לסגור את לשכת עורכי הדין*לדף הפייסבוק של עוד שמחה ניר*לדף הפייסבוק של האתר של קימקא

דוקודרמה: זרוק אותו לאיראנים – איך נפטרנו מאשר גרוניס

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ניהול האתר