לנשיא המדינה, יצחק הרצוג: אל תאריך לנתניהו את המנדט להרכבת הממשלה!

קישור מקוצר למאמר הזה: https://www.quimka.net/59042

מכתב אל הנשיא, לקראת תום 28 הימים, ולפני ההחלטה אם לתת לנתניהו 14 ימים נוספים

שמחה ניר, עוד

בן 83 אנוכי היום (15.6.2022), צעיר, בריא ובועט, אבל עוד הדרך רב, עו”ד רבה המלחמה!

כך זה התחיל: עו”ד שמחה ניר ומלחמתו במסרסים

לחג החירות, פסח התשע”ט: עוז לתמורה – בטרם פורענות!

עו”ד שמחה ניר, שר המשפטים וזכויות האזרח – זה המצע

נא להכיר, מוזמנים לעקוב: https://twitter.com/SimhaNyr_quimka

זה יעדנו: משרד המשפטים וזכויות האזרח!

הצטרפו לקבוצת הפייסבוק

נציב תלונות הציבור על שופטים ורשמים – זה אנחנו!”

לייקלדף הפייסבוק עוד שמחה ניר – שר המשפטים הבא

המאמר ה-4,000 באתר: לו אני שר המשפטים

ההכרזה הרשמית שלי על ריצתי לתפקיד שר המשפטים

מתי מותר – ואפילו חובה – לומר לזולת שק בתחת“?

בגץ 8743/14, שמחה ניר, עוד, נהוועדה לבחירת שופטים ו-7 אחרים – קיצור תולדות הזמן

שמחה ניר, עוד

www.quimka.net

www.quimka.com

www.grunis.com

quimka@quimka.com

2.12.2022

לכבוד

מר יצחק הרצוג

נשיא המדינה

ירושלים

נכבדי,

הנדון: חהכ בנימין נתניהו – הארכת המנדט להרכבת הממשלה

בעוד כשבוע ימים תיתם תקופת 28 הימים למנדט שהענקת לחהכ נתניהו להרכיב ממשלה, ואני מזמין אותך לא לתת לו שום ארכה, אם הוא יבקש.

אקדים ואומר את הברורמאליו: 28 הימים שנקבעו בחוק הם ברירתהמחדל, ומי שרוצה ארכה – לא די לו שיבקש, והוא צריך לתת לכך נימוקים טובים.

ולגופו של עניין: בניגוד למקובל בישראל ובעמים, למרכיב ממשלה עומדות כמה וכמה אפשרויות, והוא משתדל לבחור מהן את הטובה ביותר, אצל נתניהו, מאז הבחירות לכנסת ה-21, מגוון האפשרויות הלך והצטמצם, ועכשיו נותרה לו רק אפשרות אחת – הגרועה מכל אפשרות ריאלית שעמדה לפני מרכיב ממשלה כלשהו, מאז פרוץ המדינה (אין לי ספק שגם הוא היה מעדיף קואליציה אחרת, אבל אף אחד מאלה שהיה מעדיף אותם כבר לא מוכן לשבת בממשלה תחתיו).

אבל לא רק שמספר האפשרויות שלו הצטמצם לאחת, אלא שמספר המאמינים לו ירד לאפס. ראינו את זה כאשר הוא הציע לשותפיו לקואליציה שהוא מרכיב להיכנס קודם לחופה, ורק אחר כך לדבר על התנואים“, אבל אחרי שהוא רימה את בני גנץ – למה שיאמינו לו?

מאז הבחירות לכנסת ה-21 ראינו דבר שלא ראינו מעולם: אי אפשר להרכיב ממשלה עם נתניהו, גם אי אפשר להרכיב ממשלה בלעדיו, והפעם היחידה שהוא הצליח להרכיב ממשלה היה זה בדרכירמייה, כאשר הוא הבטיח לגנץ רוטציה בלי טריקים ובלי שטיקים“, בלי שום כוונה לקיים אותה.

עכשיו יש לנתניהו בעייה, שיש לו שמיכה צרה וקצרה, ותחתיה הוא צריך להכניס שתי קבוצות בליכוד (אלה שהוא קידם בפריימריז, ואלה הוותיקים שהוא דחק למטה), שלוש קבוצות חרדיות (שס ויהדות התורה, על שני פלגיה), ושלוש הסיעות שהתפצלו מהציונות הדתית, ואני עדיין לא יודע איך להתייחס לכוונתו להכניס תחת השמיכה הזאת גם את שגרירנו לשעבר בארהב, רון דרמר, כשר החוץ, כאשר אין לו אצבע בכנסת.

ואם לא די לנו בכך, מתחת לשמיכה הצרה הזאת הוא צריך להכניס גם את יחסי ישראלארהב, גם את יחסי ישראל עם יהודי ארהב, וגם את יחסי ישראל עם העולם הערבי.

ועוד לא דיברתי על גורמי החינוך ברשויות המקומיות, שלעולם לא יחיו בשלום עם מה שחהכ אבי מעוז מכין להם אם תקום ממשלת נתניהו המסתמנת.

נתת לנתניהו 28 ימים, כי היית מוכרח לעשות זאת, ואם הוא יצליח להרכיב ממשלה שתזכה לאמון הכנסת – אז אין ברירה והיא תזכה, אבל אפילו אז אני לא מאמין שהיא תזכה לאריכות ימים, כי די לנו באחד מהמרכיבים שלה (חוץ מסיעת היחיד של נועם) שיחליט שבחירות חדשות תהיינה טובות לו כדי לפרוש מהממשלה ולהביא לפיזורה של הכנסת.

אבל לתת צ’אנס נוסף של 14 יום להרכבת ממשלה קצרתמועד כזאת – אני לא רואה בכך שום תועלת.

אני מזמין אותך שלא לתת לנתניהו את ההערכה שהוא יבקש – אם יבקש, ולהטיל את הרכבת הממשלה על חכ אחר מהסיעה הגדולה בכנסת.

לסיום הערה: כאשר הטלת על נתניהו את הרכבת הממשלה, אמרת:

לא נעלמה מעיני העובדה כי כנגד חבר הכנסת מתנהל הליך משפטי בבית המשפט המחוזי בירושלים ואינני מקל בכך ראש. עם זאת, חשוב לציין כי העליון כבר אמר את דברו בנושא במספר פסקי דין כולל בהרכב מורחב של 11 שופטים בפעם הקודמת שהוטלה על נתניהו מלאכת הרכבת הממשלה.

וחוששני שבכך טעית: “מספר פסקי הדיןהאלה נחלקים לשתי קבוצות – האחת היא פסקי הדין שניתנו לפני הבחירות, ובהן קבע הבגץ כי העתירות הן מוקדמות“, ואילו הקבוצה השנייה הוא אותו פסהד בהרכב 11 השופטים, שניתן ערב השבעת הממשלה, ובו קבע הבגץ כי אין בנמצא משיב בניתן לצוות עליו משהו שימנע את הצגת הממשלה בראשות נתניהו.

אני לא רוצה לבקר כאן את התנהלות הבגץ בפרשה הזאת, אך דבר אחד ברור: בעניין כשרותו של נתניהו לכהן כראש הממשלה, הבגץ לא אמר את דברו” – לא בעד, ולא נגד!

יתירה מזאת – גם אם היה הבגץ אומר כי נתניהו כשיר, ואפילו כשירלמהדרין, לעמוד בראשות הממשלה, לא היה בכך כדי לגרוע מסמכותו ומשיקולדעתו הבלעדיים של נשיא המדינה להחליט על מי להטיל את הרכבת הממשלה.

והערה נוספת, לגבי נתניהו אישית, ומבלי להיכנס לנושא הפוליטי: בשיח הציבורי עולה כל הזמן השאלה אם נתניהו מעמיד לנגד עיניו קודם את טובת המדינה, או את טובתו האישית.

ככל שהדבר נוגע לשאלה הנישאת בפי כל אם המניע העיקרי שלו הוא טובת המדינה או היחלצות ממשפטו הפלילי – אתה לא זקוק לי, ויש לך כלים למכביר להגיע לכך, אבל ישנן בהקשר הזה גם שאלות שמשום מה לא מעסיקות את הציבור די הצורך.

אחת מהשאלות האלה היא מה חלקו של נתניהו בקידום פרוייקט הגרעין האיראני עד למצב של שתי פסיעות ורבע מארסנל גרעיני, ואיזה משקל יש לאינטרס האישי שלו בעניין הזה, ולשם כך אפנה אותך אל מאמרי נתניהו והגרעין האיראני – לא רק בוגד בארצו ובידידיו, גם שקרן וגם חושב אותנו למטומטמים, (https://www.quimka.net/58705), המדבר בעד עצמו.

אני מקווה שהערותי אלה תובאנה בחשבון על ידך, לפחות כשחקני חיזוקבמקרים גבוליים.

בברכה ובכבוד רב,

שמחה ניר, עו”ד

__________

לקריאה נוספת:

מיומנו של מגלומן כפייתי, בעל אגו נפוח

איך להפיל את נתניהו, סופית ומוחלטת

לא להאמין: שמחה ניר, רל”ביסט ידוע, מוכן לממשלה בראשות נתניהו!

בנימין נתניהו, לא על זה נפל אחיך יוני ז”ל!

נתניהו, בנימין: שעתך היפה הגיעה, עלה בכוחך זה!

חמש הערות לקראת הבחירות מועד ה’, הבעל”ט, מחר, 1.11.2022

על שערוריית אחוז החסימה: אביגדור ליברמן, התכונן לאכול את עצמך!

על השימוש המטופש בצ’מברליין להגנה על האסונות שנתניהו המיט עלינו

Donald J. Netanyahu and Benjamin Trump

###

למכירה באמזון ובחנויות הספרים המובחרות

_____________

למשתמשי פייסבוק, טוויטר ושאר הרשתות החברתיות – נא לשתף!

נא להגיב באמצעות הקישור הוספת תגובה” (למטה מכאן)

אל תאמרו מבחן בוזגלו אמרו מבחן אלישבע*לסגור את לשכת עורכי הדין*לדף הפייסבוק של עוד שמחה ניר*לדף הפייסבוק של האתר של קימקא

דוקודרמה: זרוק אותו לאיראנים – איך נפטרנו מאשר גרוניס

2 תגובות על “לנשיא המדינה, יצחק הרצוג: אל תאריך לנתניהו את המנדט להרכבת הממשלה!”

  1. גרשון תירם הגיב:

    שמחה מכתיבתך עולה שאתה בעל ענין, שמערער את רצונותיך, האם כתיבתך היא לטובת הציבור, או לטובתך פירסומך האישי? את התשובה לאמיתות דבריך, אני כנראה יודע. הלהט והחימה העולים מכתיבתך זועקים, ומשכך הם חשודים כבעלי פסלות מוחלטים, תקן אותי אם אני טועה ובמה טועה, מילות כלפי נתניהו בוטות מדי

    • Simha Admin הגיב:

      גרשון, כדי לענות על שאלת בכנות, אני זקוק להבהרה למה אתה מתכוון במילה “בוטות”, מאיזו רמה הן “בוטות מדי”, וכן לדוגמאות בהן אתה מוצא מלים “בוטות”.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ניהול האתר