לא להאמין: שמחה ניר, רל”ביסט ידוע, מוכן לממשלה בראשות נתניהו!

קישור מקוצר למאמר הזה: https://www.quimka.net/58983

נאום חובבפשרות חולני אשר, בניגוד להצהרותיו הקודמות, מוכן לפשרה קשה וכואבת

 

שמחה ניר, עוד

בן 83 אנוכי היום (15.6.2022), צעיר, בריא ובועט, אבל עוד הדרך רב, עו”ד רבה המלחמה!

כך זה התחיל: עו”ד שמחה ניר ומלחמתו במסרסים

לחג החירות, פסח התשע”ט: עוז לתמורה – בטרם פורענות!

עו”ד שמחה ניר, שר המשפטים וזכויות האזרח – זה המצע

נא להכיר, מוזמנים לעקוב: https://twitter.com/SimhaNyr_quimka

זה יעדנו: משרד המשפטים וזכויות האזרח!

הצטרפו לקבוצת הפייסבוק

נציב תלונות הציבור על שופטים ורשמים – זה אנחנו!”

לייקלדף הפייסבוק עוד שמחה ניר – שר המשפטים הבא

המאמר ה-4,000 באתר: לו אני שר המשפטים

ההכרזה הרשמית שלי על ריצתי לתפקיד שר המשפטים

מתי מותר – ואפילו חובה – לומר לזולת שק בתחת“?

בגץ 8743/14, שמחה ניר, עוד, נהוועדה לבחירת שופטים ו-7 אחרים – קיצור תולדות הזמן

הקדמה

פשרה קשה וכואבת

עכשיו רק תגידו …

הקדמה

מה יש לרקביסטים (אלה שמבחינתם רק נתניהו יכול להיות ראש הממשלה, ולא – שתישרף המדינה) לומר לי כאשר אני מבקר את המלךשלהם?

אין להם שום מענה ענייני זולת זה שאני רלביסט (רק לא ביבי), ומגלגלים אלי מרום עיניים של מי שחושבים שאמרו משהו חכם במיוחד, למרות שהם לא אמרו ולא כלום.

אז לא, זה ממש לא נכון!

לא רק שמבחינתי “רק לא ביבי” זה לא “אג’נדה” ולא “שנאה”, זה רק בקו”ם, ולא רק שדווקא אצלם רק ביביזה גם האג’נדה וגם השנאה שמעוותת כל היגיון של מיון מועמדים (ראו: מי באמת פוסלמראש?), אלא שאני אף הבהרתי כי מבחינתי שר משפטים מושחת גרוע מראש ממשלה מושחת, לאמור אם מצמידים אקדח לרקתי, אני מעדיף את נתניהו כראש הממשלה על פני איילת הכושלת כשרת המשפטים.

קראו את אלה, ותבינו על מה אני מדבר:

איילת הכושלת, לכי לעזאזל!

איילת שקד, סיכום ביניים: כושלת, מושחתת, טיפשה, חסרת בושה – ולוקה בכושר השיפוט

איילת שקד, סיכום סופי (בכפוף לשימוע): בצאתך לנצח מלשכת שר המשפטים – אל תשכחי לכבות את החושך!

ורק תגידו שאני רלביסט, ושאני לא נחמד.

יחד עם זאת, לאחר הבחירות הבהרתי לא פעם (אבל לא הספיקותי להעלות זאת לאתר שלי), כי צודק בני גנץ בכך שהוא מעדיף בחירות ששיות על פני ממשלת אחדות בראשות נתניהו, אחרי שזה האחרון רימה אותו ללא בושה עם הבטחת הרוטציה בלי טריקים ובלי שטיקים“.

ואני הוספתי ואמרתי: מבחינתי שתישרף המדינה – ראש ממשלה נוכל ושקרן זה גרוע יותר.

וגם אמרתי כי אני לא נכנע לסחטנות רגשית ברוח אם תקום ממשלת נתניהובןגביר זה יהיה על מצפונך“: כן, על מצפוני רובצים הרבה דברים – זה לא יהיה אחד מהם.

פשרה קשה וכואבת

יחד עם זאת, כאישפשרות כפייתי ידוע, אני מוכן לפשרה קשה וכואבת, כדי להציל את מדינת ישראל מממשלת הגזענות, ולמען מדינתי האהובה אני מוכן לממשלה בראשות נתניהו, בהרכב הקואליציוני הזה:

הליכוד – 32 מנדטים;

יש עתיד – 24 מנדטים;

המחנה הממלכתי – 12 מנדטים;

ישראל ביתנו – 6 מנדטים

ובסךהכל – 74 מנדטים, מזמן לא הייתה לנו ממשלה יציבה כזאת.

ואלה התנאים בהם אני מוכן לממשלה בראשות נתניהו (הסדר מקרי):

 • ייקבעו תפקידים של משנה וממלא מקום לראש הממשלה וסגנים לראש הממשלה – אף אחד מהם לא יהיה מסיעת הליכוד.

דברי הסבר: בהסדר הזה אנחנו מציעים פשרה קשה וכואבת, אבל אנחנו דורשים בטחונות לתמורה שאנחנו מקבלים.

 • מספר השרים יהיה לפי מפתח של שר אחד על כל ארבעה חכים בכנסת.

דברי הסבר: הגיע הזמן לחזור להבטחות הישנות.

 • השרים האלה לא יהיו מסיעת הליכוד: שר החוץ, שר הביטחון, שר האוצר, שר המשפטים, השר לביטחון הפנים, שר החינוך ושר התקשורת.

דברי הסבר: כאמור לעיל, בהסדר הזה אנחנו מציעים פשרה קשה וכואבת, אבל אנחנו דורשים בטחונות לתמורה שאנחנו מקבלים.

 • יור הכנסת לא יהיה מסיעת הליכוד.

דברי הסבר: כנל.

 • ראש הממשלה לא יפטר שרים, אלא ממפלגתו.

דברי הסבר: התנאי הזה עולה בקנה אחד עם הסדר דומה בממשלות החילופים.

 • על אף האמור בסע’ סעיף 6(א) לחוק הממשלה, התשסא-2001, מספר חברי הקבינט המדיניבטחוני לא יעלה על עשרה.

דברי הסבר: הקבינט אמור להיות קבוצת עבודה, לא מקום לחלוקית כיבודים.

 • ההליכים הפליליים נגד בנימין נתניהו יימשכו כסדרם;

דברי הסבר: אם נתניהו מצפה שאנחנו נחלץ אותו מההליכים הפליליים שהוא שקוע בהם עד צוואר – שישכח מזה!

 • תיקבענה בחוק יסוד: הממשלה ובחוק יסוד: הכנסת הוראות לפיהן:

א. משהוגש כתב אישום נגד חכ או שר לא יופסקו ההליכים ולא יעוכבו, ולא תיערך עיסקתטיעון לגביהם:

דברי הסבר: הגשה אישום נגד נבחר צריכה להיעשות בשיקולדעת ובאחריות, אבל משהוגש, חשיפת האמת חייבת להיות ערך עליון.

ב. על הליכים כאמור לא יחולו סע’ 4 ו-5 לחוק העונשין, תשל”ז-1977:

דברי הסבר: הסעיפים האלה קובעים תחולה רטרואקטיבית לחקיקה המבטלת עבירות, או מקלה עונשים על עבירות, אבל מן הראוי הוא שנבחרי ציבור יישפטו באספקלריה של הזמן בו הם עברו את המיוחס להם. הדבר חשוב הן מבחינת הצורך לשמש דוגמה אישית, והן כדי למנוע חקיקה מקלה התפורה לצרכי פוליטיקאים מסויימים.

ג. אין לשנות הוראות אלה, אלא בחוק יסוד שיתקבל ברוב של 80 חברי כנסת:

דברי הסבר: בלי השיריון הזה נשאר פתח רחב מדי לניצול לרעה של כל קונסטלציה פוליטית.

 • תוקמנה בצהל, במשטרה ובמשרד המשפטים יחידות ייעודיות לאכיפת מוסר המלחמה.

דברי הסבר: עיקר המאבק בעבירות על דיני המלחמה נעשה כיום עי קבוצות של מתנדבים, במקום שייעשה עי המדינה, והימנעותה של המדינה מלאכוף את דיני המלחמה סוללת אוטומטית את הדרך לסמכותו של בית הדין הפלילי הבין לאומי – דבר שאינו לטובתה של מדינת ישראל, אשר צריכה להקפיד על והיה מחננו טהור“.

 • הסוגיה הישראליתפלשתינאית תזכה לקדימות עליונה, וכדי להסדירה:

א. תוך 60 יום מכינון הממשלה ייערך משאל עם ובו יוצגו לבחירת הציבור כל הפיתרונות שניתן להעלות על הדעת;

ב. הפיתרון שיועדף על ידי רוב המצביעים (ובהעדר פיתרון כזה ייערך סיבוב שני בין שני הפיתרונות שיקבלו את מספר הקולות הגבוה ביותר) יחייב את הממשלה לחתור להסדר שיגשים אותו;

ג. הגיעה הממשלה להסדר כאמור, יובא הוא לאישור על פי חוק משאל העם הקיים.

דברי הסבר: הבעייה הפלשתינאית היא קוץ זב מוגלה בתחת של מדינת ישראל, ולנתניהו יש אינטרס פוליטי להשאיר את הקוץ הזה תקוע לנו כאיום תמידי, בו הוא מנפנף לחיזוק כוחו הפוליטי. אבל אם לא נפתור אותה ביזמתנו, היא תיפתר ביזמת אחרים – ובתנאים שלא יהיו נוחים לנו.

 • ישוקמו היחסי של מדינת ישראל עם יהדות ארהב.

דברי הסבר: יהודי ארהב אינם אנטישמים, כמו שיש בינינו המציגים אותם כך: הם תורמים מכיסיהם למדינת ישראל, הם מבקרים בה תדירות והם שולחים את בניהם לשרת בצהל. הם דואגים לביטחונה של ישראל, והם סבורים שפתרון שתי המדינות הוא הטוב ביותר לעניין הזה. אולי הם טועים, ואולי לא – אני לא יודע, וגם לא נוקט עמדה בעניין – אבל את חילוקי הדיעות האלה יש ליישב בשיחביןאחים, ולא כשיח בין אויבים.

 • אחוז החסימה יורד ל-2%, ותוך שנתיים מיום הבחירות האחרונות תתקיימנה הבחירות לכנסת ה-26.

דברי הסבר: בבחירות לכנסת ה-25 התברר סופית עד כמה החסימההזאת מעוות את רצון העם.

 • בחירת השופטים תיעשה עי שתי ועדות נפרדות: האחת – ועדה פוליטית שמחצית מחבריה ייבחרו עי חברי הכנסת מהקואליציה והמחצית האחרת עי חברי הכנסת מהאופוזיציה, והשנייה – ועדה מקצועית, וכדי להיבחר יצטרך המועמד לשפיטה (או לקידום בשפיטה) לקבל את אישורן של שתי הוועדות כאחת.

דברי הסבר: הקריאות לרפורמה במערכת המשפט, הנשמעות לאחרונה בחוגים פוליטיים מסויימים לא נועדו להעלות את איכות השפיטה, אלא להכפיף את השופטים לאינטרסים הפוליטיים, שלא בדרך של חקיקה. מצב כזה אינו ראוי, ואינו נסבל.

 • התפטרה הממשלה, או נראתה כמתפטרת על פי כל הוראתדין, ממלא מקום ראש הממשלה יהיה ראש הממשלה עד לכינונה של הממשלה הבאה.

דברי הסבר: לא ניתן לחזור למצב בו נתניהו מפזר את הממשלה לפי נוחיותו, במצב בו הוא נשאר לנצח ראש ממשלת המעבר.

 • סילמן ושיקלי לא יקבלו כל תפקיד, לא בממשלה ולא בכנסת.

דברי הסבר: הצמדחמד הזה פרשו מהקואליציה של הממשלה היוצאת, גרמו להפלתה וקיבלו שריון בליכוד כאתנן על כך, אבל אין לתת להם פרס נוסף על העריקה שלהם.

 • יחוקק חוק יסוד: חופש הביטוי.

דברי הסבר: לבד מכך שהיה צריך לחוקק את החוק הזה ביום הראשון לפרוץ המדינה, הרקביסטים מאשימים בסתימת פיותאת כל העולם, חוץ מאשר את עצמם ואת אלילם, והגיע הזמן לשים לכך סוף.

 • כל האמור לעיל ישוריין בחוק יסוד, וקבלתו בכנסת תיחשב כהצבעת אמון בממשלה.

דברי הסבר: הקמת הממשלה בלי שריון התנאים האמורים משאיר את קיומם לשרירות ליבו של מפרההבטחות הידוע, בנימין נתניהו.

עד כאן להפעם. יכולתי לדרוש הרבה יותר, אבל אני אדם צנוע, ועל כך גאוותי.

עכשיו רק תגידו …

עכשיו תגידו שאני רוצה להפוך את נתניהו לבובה חסרת יכולת השפעה בממשלה: לא ראשון בין שווים, לא שווה בין שווים, אלא אחרון בין שווים פחות.

כן, תפסתם את הפרינציפ: אתם רוצים אותו מלך כליכול, ואנחנו רק בובות בידיו, ואת זה תקבלו אצל דרעיגולדקנופסמוטריץ’בןגביר, ואילו מה שאנחנו מציעים לכם זה הכבוד, ובתמורה לכך אנחנו רוצים את ההשפעה.

תביאו בחשבון כי בקואליציה המוצעת לכם על ידינו לנו יש 42 אצבעות, ולכם רק 32 אצבעות – ואנחנו זכאים לחלוקה של הכוח וההשפעה בהתאם לכוחנו היחסי.

לא טוב לכם? ניפרד כידידים – no bad feelings.

Donald J. Netanyahu and Benjamin Trump

###

למכירה באמזון ובחנויות הספרים המובחרות

_____________

למשתמשי פייסבוק, טוויטר ושאר הרשתות החברתיות – נא לשתף!

נא להגיב באמצעות הקישור הוספת תגובה” (למטה מכאן)

אל תאמרו מבחן בוזגלו אמרו מבחן אלישבע*לסגור את לשכת עורכי הדין*לדף הפייסבוק של עוד שמחה ניר*לדף הפייסבוק של האתר של קימקא

דוקודרמה: זרוק אותו לאיראנים – איך נפטרנו מאשר גרוניס

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ניהול האתר