איך יכולים שופטי ישראל לאותת לביבי ואוהדיו שהם לא בכיס הקטן שלו?

קישור מקוצר למאמר הזה: https://www.quimka.net/57044

עי כך שבית המשפט יתייחס אל הנאשם המיוחד כאל אחד האדם, על פי החוק, ובכפוף לאינטרס הציבורי שמשפט מיוחדבמינוי כזה יגיע לסיומו בהקדם האפשרי – אבל לא על חשבון עשיית הצדק *** לעבוד לפי הספר

שמחה ניר, עוד

בן 80 שנה אנוכי היום (15.6.2019), צעיר, בריא ובועט, אבל עוד הדרך רב, עו”ד רבה המלחמה!

כך זה התחיל: עו”ד שמחה ניר ומלחמתו במסרסים

לחג החירות, פסח התשע”ט: עוז לתמורה – בטרם פורענות!

עו”ד שמחה ניר, שר המשפטים וזכויות האזרח – זה המצע

נא להכיר, מוזמנים לעקוב: https://twitter.com/SimhaNyr_quimka

זה יעדנו: משרד המשפטים וזכויות האזרח!

הצטרפו לקבוצת הפייסבוק

נציב תלונות הציבור על שופטים ורשמים – זה אנחנו!”

לייקלדף הפייסבוק עוד שמחה ניר – שר המשפטים הבא

המאמר ה-4,000 באתר: לו אני שר המשפטים

ההכרזה הרשמית שלי על ריצתי לתפקיד שר המשפטים

מתי מותר – ואפילו חובה – לומר לזולת שק בתחת“?

בגץ 8743/14, שמחה ניר, עוד, נהוועדה לבחירת שופטים ו-7 אחרים – קיצור תולדות הזמן

הקדמה

השאלה שעומדת על הפרק היום

הנחת היסוד

איך עושים את זה?

היאך מתחילין

הסכמות אפשריות

פתחנו יומנים

נוכחות כל הנאשמים, בכל ישיבה וישיבה

בקשות דחייה צפויות

משך המשפט

סיכום אריתמטי

רק ביבי יכול

הקדמה

אני מקיים כאן את ההבטחה שנתתי בסוף המאמר הקודם, על פסק הדין בעתירות נגד מינויו של נתניהו כראש הממשלה ונגד ההסכם הקואליציוני.

הבגץ החליט, כזכור (נו, טוףףף, זה היה רק לפני יומים, כך שאפילו בעלי אלצהיימר מתקדם, כמוני, עוד יכולים לזכור), שאם רוב חברי הכנסת מבקשים להטיל את הרכבת הממשלה על מי שאינו חבר הכנסת, שאפילו אינו אזרח המדינה, ושמרצה 100 מאסריעולם מצטברים על שורה ארוכה של מעשי רצח וחבלה, ונשיא המדינה מכבד את רצונם – אין כל דרך חוקית למנוע את הדבר.

נשמע הזוי?

כן, זה לא רק נשמע הזוי, אלא זה הזוי ממש, ולמי שלא קלט את הדבר, שיקרא שלוש פעמים את פסקהדין, יחד עם המאמר הנל.

כיוון שהפסיקה הזאת ניתנה בהרכבה רחב במיוחד של ביהמש העליון, אי אפשר לקיים עליה דיון נוסף, וכל עוד הכנסת לא משנה את הדבר בחוק, הרי זה חלק ממשפט המדינה, ולכן צריך למצוא דרך חוקית להעביר את הרעה הזאת: לקצר את משך הזמן בו מדינת ישראל מונהגת עי נאשם בעבירות שחיתות חמורות במיוחד, כולל קבלת שוחד עליו נאמר כי הוא אבי אבות הטומאה“, ולאותת לנאשם נתניהו ולאוהדיו שהם לא בכיס של אף אחד, ושבית המשפט מתייחס אל הנאשם המיוחד כאל אחד האדם, על פי החוק, ובכפוף לאינטרס הציבורי שמשפט מיוחדבמינוי כזה יגיע לסיומו בהקדם האפשרי – אבל לא על חשבון עשיית הצדק.

השאלה שעומדת על הפרק היום

בעוד שבבגץ בו נדונה כשירותו של נתניהו לקבל את תפקיד ראש הממשלה, השאלה הייתה אם יש מניעה חוקית לכונן ממשלה בראשותו של נאשם השחיתות, השאלה שעומדת על הפרק היום היא אם הוא גם יכול למלא את תפקידו זה, כאשר משפטו הפלילי מתנהל לפי כל הפרוצדורות שנקבעו בחוק (ובמיוחד חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמב-1982, (להלן – חסדפ)).

ואת זה יצטרך ביבי נתניהו להחליט בעצמו, כשהוא יושב על ספסל הנאשמים.

הנחת היסוד

הנחתהיסוד שצריכה להנחות אותנו היא שהאינטרס הציבורי מחייב שהציבור יידע בהקדם אם ראש ממשלתו אכן חף מפשע, או אשם במיוחס לו, ומהבחינה הזאת אין להתיר כל סחבת שהנאשם ינסה לנקוט.

איך עושים את זה?

תחילת משפטו של נתניהו נקבעה ליום 24.5.2020, אחרי התרגיל המסריח שביצע שר המשפטים, אמיר אוחנה, הפודל של ביבי נתניהו, כאשר לא ברור מה חלקה של מערכת המשפט בדבר, גם לא ברור אם הנשיאה אסחר חיות, במכתבה מיום 21,3.2020, אמרה אמת, או שיקרה – ומה יותר גרוע.

היום, אחרי שכולנו ראינו את הדיון בבגץ, ברור שאפשר לקיים את המשפט בלי אימת הקורונה, ואם יש צורך להגביל את מספר הנוכחים באולם (סביר להניח שיש) אפשר, כדי להבטיח את הפומביות, להתיר צילום ושידור טלוויזיה בזמןאמת.

המשפט חייב, איפוא, להיפתח במועד שנקבע.

היאך מתחילין

כדי לקצר בהליכים אפשר להוציא החלטה כזאת:

החלטה

סעיף 143 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמב-1982 (להלן – חסד”פ), זה לשונו:

143. בתחילת המשפט יקרא בית המשפט את כתב האישום באזני הנאשם, ויסביר לו, אם ראה צורך בכך, את תכנו, אולם רשאי בית המשפט לא לעשות כן לגבי נאשם המיוצג על ידי סניגור, אם הודיע הסניגור לבית המשפט, כי קרא את כתב האישום באזני הנאשם והסביר לו את תכנו, ואם אישר הנאשם את ההודעה; דברי הנאשם וסניגורו יירשמו בפרוטוקול.

לשם יעילות הדיון אנו מורים כדלקמן:

1. סניגוריהם של הנאשמים יקראו את כתב האישום באזני מרשיהם, ויסבירו להם את תכנו.

2. בישיבה שנקבעה ליום 24.5.2020 תתקיים הקראה פורמלית, וייקבעו המועדים לשמיעת ההוכחות. הישיבה תתקיים עד השעה 1900, אם יהיה צורך בכך.

3. בתחילת הישיבה יאשרו הנאשמים כי כתב האישום נקרא באזניהם, והוסבר להם תוכנו.

4. מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לכל נאשם, הסניגורים יהיו רשאים להודיע לבית המשפט בכתב את תשובות מרשיהם לכתב האישום עד ליום ……………; ההודעות תועמדנה לעיון הציבור ללא צורך בהגשת בקשה לשם כך.

5. סניגוריו של כל נאשם רשאים לבקש שכתב האישום יוקרא במלואו בישיבת בית המשפט, וכן לבקש כי תשובת הנאשמים לכתב האישום תינתנה באותה הישיבה – בין במקום התשובות בכתב, כאמור, בין כהשלמה להן. הודעה על כך תימסר לבית המשפט עד ליום ………… .

6. על הצדדים להיות מוכנים לשמיעת הראיות סמוך לישיבת ההקראה, ולהמשיך בכך ברציפות יום יום עד גמירא, כמצוות סעיף 125 לחסדפ. התביעה רשאית להתחיל בהבאת הראיות כבר במועד ההקראה, במידה ויישאר זמן לכך.

ניתנה היום, …………….., בהעדר הצדדים.

( – ) שופטת ( – ) שופט ( – ) שופט

סביר להניח שההגנה לא תעשה דווקא“, ולא תדרוש שבית המשפט יקרא בית המשפט את כתב האישום באזני הנאשם“, כי זה יחייב את הנאשם, בנימין נתניהו, לעמוד על רגליו כמה שעות, כאשר בית המשפט קורא את כתבה אישום באזניו.

הסכמות אפשריות

סעיף 144 לחסדפ, שכותרתו הסכמה בדבר עובדות וראיות, זה לשונו:

144. לאחר תחילת המשפט ובכל שלב של הדיון, רשאי בית המשפט – אם הנאשם מיוצג על ידי סניגור – לזמן את הנאשם וסניגורו ואת התובע כדי לברר הסכמתם לשאלות שבעובדה ולקבילות מסמכים ומוצגים, לרבות הגשתם לא באמצעות עדים.

ההגנה לא חייבת להסכים לשום דבר, אבל כיוון שהנאשמים, ככל הנראה, משלמים לסניגוריהם לפי הישיבות, סביר להניח שהם ימצו עד תום את האפשרות הזאת (להבדיל ממשפטי התעבורה, שם דווקא רצוי מאוד לנצל את האפשרות הזאת עד תום: ראו ספינת הדגל טובעת).

פתחנו יומנים

סעיף 125 לחסדפ, שכותרתו רציפות המשפט, זה לשונו:

125. כל עוד לא הוחל בגביית ראיות, רשאי בית המשפט מזמן לזמן לדחות את מועד תחילת המשפט או המשכו כפי הצורך; הוחל בגביית הראיות, ימשיך ברציפות יום יום עד גמירא, זולת אם ראה, מטעמים שיירשמו, כי אין כל אפשרות לנהוג כך.

אוקיי, כבר דחינו מזמן לזמןאת פתיחת המשפט (מה-17.3.2020 ל-24.5.2020), ואין כל הצדקה להמשיך בדחיות, כאשר, כפי שכבר נאמר לעיל, האינטרס הציבורי מחייב לסיים את המשפט ללא סחבת.

נשאר, איפוא, לקבוע מועד לישיבת ההוכחות הראשונה, נניח תוך 7 ימים, ומאותה הישיבה – “יום יום עד גמירא”, ואם ההגנה תנסה לטעון כי “אין כל אפשרות לנהוג כך” – יהיה עליה לשכנע כי אכן אין כל אפשרותלנהוג כך.

אכן, לפעמים בית המשפט מגלה התחשבות מסויימת (לא תמיד! לא תמיד!!!), אבל בתיק הזה, כאמור, האינטרס הציבורי מחייב לסיים את המשפט ללא סחבת, ולכן יש לפרש את ככל האפשרבדווקנות יתירה.

יש לקיים ישיבות 6 ימים בשבוע, כל ישיבה החל מהשעה 0830 ועד השעה 1900, חוץ מימי ששי וערבי חג, שבהם הדיונים יתקיימו עד השעה 1430.

נוכחות כל הנאשמים, בכל ישיבה וישיבה

סעיף 126 לחסדפ, שכותרתו נוכחות הנאשם, זה לשונו:

126. באין הוראה אחרת בחוק זה לא יידון אדם בפלילים אלא בפניו.

ואכן, ישנה הוראה אחרת בחוק זה, בסעיף קטן (א) לסע’ 132, שכותרתו שפיטה שלא בפני הנאשם מטעמי בריאות:

132. (א) בית המשפט מוסמך להורות שהדיון, כולו או מקצתו, יהיה לא בפני נאשם, אם ביקש זאת סניגורו של הנאשם ובית המשפט סבור שהדיון בפני הנאשם עלול להזיק לבריאות גופו או נפשו.

וזה אומר שהנאשמים, כולל בנימין נתניהו, יצטרכו להתייצב באופן אישי, למרות שהם מיוצגים עי סניגוריהם.

בקשות דחייה צפויות

כאן אני צופה תרגיליביבי בשפע: “הנאשם הוא ראש ממשלת ישאל, המדינה במצב חירום, הנאשם אמור לנאום בפני עצרת האום/מועצת הביטחון/AIPAC/הקונגרס האמריקאי”, “לנאשם נקבע סיור בסודאן/אוגנדה/וולטה העילית/אמפרה התחתית/טרינידדאנדטובגו המשוונית“, וכו’.

לבקשות האלה אין כל הצדקה: איש לא כפה על הנאשם מס’ 1 את תפקיד ראש הממשלה, ולכל אורך הדרך הוא טען ששבתו על ספסל הנאשמים לא תמנע ממנו למלא את תפקידו.

משך המשפט

אם הגנה בתיק הזה רוצה לקצר את ההליכים ולמצות את מלוא אפשרות ההסכמות, נראה לי שניתן לסיים את העדויות מטעם התביעה בתוך שבועיים עד חודש, ברוטו, 12 עד 25 ימי דיונים בנוכחות הנאשם.

אחרי ראיות התביעה יש לסנגורים האפשרות לטעון, בין השאר, טענת no case to answer, או אין להשיב לאשמה“, דבר שמשמעותו היא שאפילו אם כל עדי התביעה דיברו אמת – לא היה בעדויותיהם כדי לבסס הרשעה.

טענה כזאת תמיד יש בה סיכונים (שלא אכנס אליהם), ואם היא תועלה, אני מניח שהטעונים וההחלטה לא יצריכו יותר מיום דיונים אחד.

טענת ה-no case יכולה להיטען בעלפה, באותה הישיבה, ויכולה – לבקשת ההגנה – להיטען בכתב: שבוע ימים להגנה, שבוע ימים לתביעה – וישיבה נוספת לשימוע ההחלטה.

מתוך הנחה שטענת ה-no case מתקבלת – ביבי יוצא זכאי בתוך שבועיים עד חודש, ברוטו.

למעשה, החוק מאפשר לו להעלות (גם בתחילת המשפט, וגם בהמשך) את הטענה שכתב האישום לא מהווה עבירה (דהיינו שסיקור אוהד לא מהווה שוחד” – טענה שהוא ואוהדיו העלו כל הזמן (אבל לא באחרונה, משום מה).

אם הוא מעלה את הטענה הזאת בתחילת המשפט, והיא מתקבלת, ביבי יוצא זכאי כבר בתחילת המשפט!

אני מנחש, ברמתוודאות של 95%, שההגנה של ביבי לא תעלה את הטענה השנייה, וברמת ודאות של 51% שהיא לא תעלה גם את הטענה הראשונה, ושבכל מקרה שתי הטענות האלה לא תתקבלנה (הניחוש הזה לא מתבסס על משאלותהלב שלי, אלא על תחושותהבטן המקצועיות שלי, ואני אומר ניחושולא הערכה“, כי חומרי החקירה לא הועמדו לרשותי).

הלאה: כעת הגיע תורה ההגנה של כל ארבעת הנאשמים להעלות את עדיהם, כולל את עדויותיהם של הנאשמים עצמם.

כמה ימי דיונים זה ייקח? פייר, אני לא יודע.

אני אפילו לא יודע אם ביבי וסניגוריו יחליטו שהוא יעלה להעיד בעצמו – החלטה מסוכנת מאיןכמוה, משום שבמקרה כזה הנאשם נתון לחקירה נגדית (שלא ממש תפאר ותרוממם את ביבי), ולא אחת קורה שהנאשם, בעדותו, משלים עבור התביעה ראיות שלא היו לה, בשלב הראיות שלה.

אפשר להעריך, באופן גס ביותר (כי אני לא ממש בסוד העניינים) כי פרשת ההגנה, של כל הנאשמים כולם, תארך בין שבועיים לשישה שבועות.

אחר כך יבואו סיכומי התביעה וההגנה, ואפשר להניח, גם באופן גס ביותר, שבית המשפט ייתן לתביעה 30 יום להגשת סיכומים בכתב, ולהגנה 60 יום להגשת סיכומים בכתב.

כעת נשאר רק לחכות להכרעת הדין – זכאי או אשם. להערכתי – בין 60 ל-90 יום.

ישיבה להשמעת הכרעת הדין – יום אחד.

הלאה: אם הנאשם יוצא זכאי – בכל האישומים – כאן המשפט נגמר, מבחינתו.

אם יוצא אשם – עוד 30 עד 60 יום להכנת הראיות והטיעונים לעונש.

וישיבות הסיום: יום אחד לטיעוני הצדדים לעונש, שבוע לבית המשפט לכתוב את גזר הדין, וישיבה נוספת, להשמעת גזר הדין.

סיכום אריתמטי

האפשרות הכי נוחה לנאשם נתניהו – זיכוי בישיבה הראשונה, ביום 24.5.2020.

האפשרות הכי לא נוחה לנאשם – יום דיונים אחד, וזיכוי בסופו.

האפשרות הפחות נוחה לנאשם – משפט הנמשך כ-9 חודשים, כ-70 ימי דיונים מלאים – מהששעה 0830 ועד השעה 1900, חוץ מימי ששי וערבי חג, שבהם הדיונים יתקיימו עד השעה 1430.

רק ביבי יכול

בעוד שבבגץ בו נדונה כשירותו של נתניהו לקבל את תפקיד ראש הממשלה, השאלה הייתה אם יש מניעה חוקית לכונן ממשלה בראשותו של נאשם השחיתות, השאלה שעומדת על הפרק היום היא אם הוא גם יכול למלא את תפקידו זה, כאשר משפטו הפלילי מתנהל לפי כל הפרוצדורות שנקבעו בחוק (ובמיוחד חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמב-1982).

ואת זה יצטרך ביבי נתניהו להחליט בעצמו, כשהוא יושב על ספסל הנאשמים.

___________

על פסק הדין בעתירות נגד מינויו של נתניהו כראש הממשלה ונגד ההסכם הקואליציוני

על הדיון בעתירות נגד מינויו של נתניהו כראש הממשלה ונגד ההסכם הקואליציוני – לקחי היום הראשון

על משפטו הפלילי של בנימין נתניהו – נאוםתשובה ושאלות לתומכיביבי

בג”ץ ביבי – מבחנו הקשה ביותר של בית המשפט העליון, מאז פרוץ המדינה

קשה, קשה, מלאכתו של פרשן החוק

ממשלת שני הבנימינים, הטרגדיה השקספירית בשער

_____________

למשתמשי פייסבוק, טוויטר ושאר הרשתות החברתיות – נא לשתף!

נא להגיב באמצעות הקישור הוספת תגובה” (למטה מכאן)

אל תאמרו מבחן בוזגלו אמרו מבחן אלישבע*לסגור את לשכת עורכי הדין*לדף הפייסבוק של עוד שמחה ניר*לדף הפייסבוק של האתר של קימקא

דוקודרמה: זרוק אותו לאיראנים – איך נפטרנו מאשר גרוניס

50 תגובות על “איך יכולים שופטי ישראל לאותת לביבי ואוהדיו שהם לא בכיס הקטן שלו?”

  1. narukova.ru הגיב:

    Do you mind if I quote a couple of your posts as long as I provide credit and sources back to
    your website? My blog site is in the very same area of interest as
    yours and my visitors would certainly benefit from a lot of the information you present here.
    Please let me know if this ok with you. Cheers!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ניהול האתר