ספריה משפטית למסירה

ספריה משפטית למסירה


23.11.2009 15:40
ספריה משפטית למסירה


ספרות משפטית, כולל All E.L.R.למסירה: ספריה משפטית

הספריה כוללת ספרים מדורות שונים.

היהלום שבכתר: סדרת All England Law Reports, משנת 1936 עד 1969.

ההתחייבות היחידה היא לשמור על הספרים במצבם, ולהחזירם בבוא העת (זה לא אמור להיות בעתיד הקרוב).

עדיפות תינתן למי שיקבל את הספריה בשלמותה.

ספרים חסרי-ערך ניתן יהיה להשמיד, בתיאום עם בעל הספרים.

לפרטים: quimka@quimka.com.

נא לציין בכותרת: ספריה משפטית.

____________

זאת תכולת הספריה, פחות או יותר (לא מהדורות חדשות):

 

 All England

 

קובץ ההרצאות בימי העיון לשופטים תשל”ה

מיטלטלין בדין הנזיקין

מישאל חשין

דיני תעבורה

השופט קדרון

סדרי הדין האזרחי

יואל זוסמן

דיני נזיקין

פרופ’ ג’ תדסקי

חיקוקים – המשפט האזרחי

בעריכת דוד מיימון

דיני ראיות

אליהו ארנון

השפיטה בעניינים מנהליים

יצחק זמיר

לקט פסקי דין במשפטי תעבורה בעליון

שלמה פרידמן

סוגיות בסדר דין אזרחי

אורי גורן, שופט

תעבורה – עיקרי הלכות (כרוך ירוק) * 2   

עו”ד אילון אורון

חוקת המילה

נמרוד עובדיה, עו”ד פסיכולוג

פשר דיני הנזיקין בתלמוד

שלמה אלבק

חוברות פסקי דין תעבורה – כחולות כרוכות בחבלים

ספר החוקים – כריכה לבנה מרופטת

רשומות

חבות לפיצויי נפגעי תאונות דרכים- הפסיקה והדין

מיכאל צלטנר

על ענישה ותעבורה, עיונים בקרימינולוגיה חוברת ורודה מס’ 2

דברי הסבר לנאשם בתיק פלילי – חוברת צהובה

בתי המשפט

תקנות הדיון בבבתי הדין הרבניים בישראל תש”כ חוברת

העילות לביטול פסק בוררות – חוברת לשכת עו”ד

מפתח מאמרים משפטיים – כתום ישן

אליהו וייס

מפתח מאמרים משפטיים – כתום 1975/6

אליהו וייס

דברי הסבר בנושא תעבורה – 3 חוברות

מאחורי דלתיים סגורות, פרוטוקולים מדיוני הועד המרכזי של לשכת עו”ד

דו”ח פעילות לשכת עו”ד בישראל 1998-2000 – 4 חוברות

מערכת הוצל”פ ממוחשבת נוהלי עבודה – 1979

קווים לשילובו של המשפט העיברי במשפט הישראלי – 1989

פרופ’ נחום רקובר

דו”ח שנתי 2002 – המוקד להגנת הפרט

חוק הוצל”פ תשכ”ז 1967 – הלכה למעשה

ד. בר אופיר

ועדת חוקה חוק ומשפט 14.6.06

עיסקות טיעון בישראל

אליהו ארנון

נציבות תלונות הציבור על שופטים דו”ח 2004

ביטוח נפגעי תאונות דרכים

דוד מ. ששון

תקנות סדר דין אזרחי – חוברת מצ’וקמקת

קובץ התקנות (סדר דין אזרחי) רשומות – חוברת מרופטת

משפט מינהלי חלק א’

ד”ר יצחק זמיר

תרגיל במשפט מנהלי – אוסף מקורות חלק א’

י. זמיר / א. ברק

משפט מינהלי  – כתום

ד”ר יצחק זמיר

משפט מינהלי – אפור

ד”ר יצחק זמיר

טריבונלים שיפוטיים במדינת ישראל

דב לוין

Judicial Review of Administrative Action

S.A. de Smith

מקורות וארועים בדיני מינהל ציבורי חלק א’ + ב’

שמעון שיטרית

Administrative Law – 3rd Edition Cleredon Law

H.W.R Wade

חוזים – 3 כרכים אדומים גדולים

ז. צלטנר

Palestine Company Practice    אדום עתיק

Henry  Kantrovitch

קובץ דיני המשפט תשי”ב

מג’לה

חוברות של מכון חקר התחבורה – אוגדן – קופסת קרטון

 

טקסטים להוראה במשפט בינלאומי פרטי, ירושליים תשכ”ה

פרופ’ לבונטין + שאקי

קובץ הלכות בדיני עונשין

פרופ’ פלר / ערכה מיכל שקד

מבחר פסקי דין בדיני עונשין חלק ב’ – תשכ”ט

דיני עונשין חלק א’ + ב’     תשכ”ז

ש. פלר

קרימינליסטיקה (מדעי המשטרה)    תשכ”ט

א. נפתלי

החוק – המשפט האזרחי חיקוקים מהותיים ודיונים חלק שני – 1977

דוד מימון

חיקוקים בסדר הדין האזרחי – תשכ”ז – 67

משפט ימי מקורות ופסיקה    חלק 1 תשכ”ט

יצחק מינץ

דיני תעופה    תשכ”ח 

לקט חיקוקים לשנה ב’ 67 + OC1  – תשכ”ח

 יונה יהב / פיפרברג

קובץ פסקי דין לתרגיל בדיני עונשין חלק א’ + ב’ 

יובל לוי

משפט בינלאומי פרטי ובין דתי    תשכ”ט

א. לבונטין

טקסטים להוראה במשפט בינלאומי פרטי – אקדמון – תשכ”ט

מדעי משטרה    תש”ל

א. נפתלי

מדעי המשטרה    תשכ”ז

א. נפתלי

מדעי המשטרה – חוברת מאמרים – ורודה

א. נפתלי

דיני צבא

צ. הדר

רשימות בדיני צבא – תשכ”ז

אל”מ שמגר

חומר עזר לשיעור במשפט אזרחי א’ – מקורות

אהרון ברק

משפט מסחרי א’ דיני שותפויות

דר א ברק

פסיקת מס הכנסה הכנסות ורווחי הון  מאמרים

יוסף גרוס וקרשון לב

עורך הדין בישראל מעמדו זכויותיו וחובותיו

ש גינוסר תשכ”ט

חומר עזר לשיעור במשפט מסחרי א’ 

פרופ ברק

חומר עזר לשיעור במשפט מסחרי ב’ – מקורות

פרופ ברק

משפט מסחרי א’ דיני חברות חלק א’ + ב’ + ג’

דר א ברק

משפט מסחרי א’ דיני תאגידים

דר א ברק

משפט עברי דיני ערבות

דר מ אלוון

קובץ עבודות מצטיינות במשפט ציבורי 1971

בעריכת ברוך ברכה

משפט עברי חוקר הערבות 1967 ומקורות המשפט העברי

מ’ אלון

דיני חיובים חלק א’ + ב’ חוזים

על מעט מחכמי הלכה לשיעורו של פרופ מ אלון

משפט עברי חוברת

חוזים תמציות פסקי דין אנגליים

חירות הפרט ודרכי גביית חוב במשפט העברי

מנחם אילון

דיני שטרות חלק א’ + ב’

פרופ ברק

פסק דין בעניין האח והאחות

שלמה גורן

דיני עבודה מקורות הערות בעיות

יצחק זמיר

מבחר הלכות בדיני אישות

מיכאל פרי

דיני ביטוח לאומי

א מאיר

פסקי דין של ביהמש העליון בישראל – חוברות כרך יח’ – ל’

מבחר פסקי דין לתרגיל בדיני חיובים (חוזים ונזיקין) תשכז

אקדמון

רישום קרקעות בישראל הלכות ונוהל

מרדכי דביר

חוק המקרקעין תשכ”ט- 1969 מגמות והישגים

יהושע ויסמן

חוקי הגנת הדייר הלכה למעשה חלק ב’ דמי שכירות בתי עסק

מאיר לם

חוק הגנת הדייר (הוראות שונות) תשכ”ח 1968

מאירי – בר אופיר

חוק בתים משותפים במבחן המציאות

יהושע ויסמן

דיני קניין א’, ב’  ג’

דר י ויסמן

דיני קנין א’ ב’ ג’

דר י ויסמן

תרגילים בדיני קניין

דר י ויסמן

דיני אישים פסקי דין א’ + ב’

דיני אישים חוקים תקנות ופקודות שאפשר להכניס לבחינה

פסקים להוראה בדיני קניין

א לבונטין דר י ויסמן

דיני עסקים חלק א’ משפט מסחרי

משה בורנובסקי

דיני עסקים חלק ב’ משפט מסחרי

משה בורנובסקי

דיני מיסים מס הכנסה, עזבון ושבח

דר א ויתקון, דר י נאמן

חוק מס הכנסה נוסח משולב 10/7/1975 כולל תיקונים של רפורמת בן שחר

בעריכת גבריאל אלון

תכנון מס בחיי העסק

אהרון ארן, יחזקאל פלומין

המשפט הקונסטיטוציוני של מדינת ישראל

דר אמנון רובינשטיין

משפט קונסטיטוציוני – פרופ י. ה. קלינגהופר

ליקט וערך מרדכי שוגרמן

פוליטיזציה בשפיטה

פנחס לוי

המס על הכנסת החברה 

אריה לפידות

מאמרים בדיני מיסים – אוסף תדפיסים

דר אריה לפידות

דיני מנהל ציבורי (ב) כללי הדיון מינהלי – תשובות לפי הרצאות

ערכו מ גל וי’ כהן

משפט מינהלי, היקף הבקורת המשפטית על המינהל הציבורי – מקורות

ערך יצחק זמיר

סדרי הדין האזרחי מהדורה 6 1991  (ספר גדול מאד ירוק).  בפנים: הזכויות הדיוניות וסדר הדין במשפט האזרחי הלכה ומעשה,  מהדורה 53 בהוצאת לשכת עוה”ד.   יש גם:  ת.א. 19141, טיוטת כתב הגנה יוני ויינריב הגנה על עו”ד דוד גורן ועוד

דר יואל זוסמן

דיני הנזיקין – תורת הנזיקין הכללית

י אנגלרד, א ברק, מ חשין בעריכת ג. טדסקי

דיני המשפחה  ושיפוטים ליהודי ישראל

אלחנן א. שפטלוביץ

תביעת גירושין מצד האשה בדיני ישראל

זאב פלק

מחקרים במשפטינו הפרטי

גד טדסקי

עקרונות מס הכנסה ומס רווחי הון

אריה לפידות

3 כרכים תכולים חדשים: על הראיות – הדין בראי הפסיקה א, ב, עדכון והשלמה

יעקב קדמי

2 כרכים ירקרקים – על סדר הדין בפלילים, הדיון בראי הפסיקה א’ ב’

יעקב קדמי

לקט חיקוקים לשנה ב’ מעודכן לאוקטובר 1967 תשכ”ח

ליקט וערך יונה יהב  פיפרברג                                                            

 כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ניהול האתר