אולי תרדו שם: לאהרן ברק ישנם חטאים אמיתיים, גדולים, ולא צריך להוסיף לו חטאים מדומים, קטנים

קישור מקוצר למאמר הזה: https://www.quimka.net/36286
 
שמחה ניר, עו”ד 25.08.2005 16:42
 

מימין: אהרן, משמאל: ברק אוסוסקין

נשיא בית המשפט העליון, אהרן ברק, התייצב בפני ועדת זמיר הבוחנת את שאלת קיומם העצמאי של בתי הדין לעבודה. אשתו של ברק, אלישבע ברק, היא, כידוע, סגן נשיא בית הדין הארצי לעבודה, ותחת הכותרת אני פה לא בגלל אשתי מציג איתמר לוין (גלובס) את השאלה: כיצד מרשה לעצמו אהרון ברק לתת חוות דעת בנושא המשפיע במישרין על משרתה של רעייתו אלישבע, המשנה לנשיא בית הדין הארצי לעבודה?


נשיא בית המשפט העליון, אהרן ברק, התייצב בפני ועדת זמיר הבוחנת את שאלת קיומם העצמאי של בתי הדין לעבודה.

 

אשתו של ברק, אלישבע ברק, היא, כידוע, סגן נשיא בית הדין הארצי לעבודה, ותחת הכותרת אני פה לא בגלל אשתי מציג איתמר לוין (גלובס) את השאלה: כיצד מרשה לעצמו אהרון ברק לתת חוות דעת בנושא המשפיע במישרין על משרתה של רעייתו אלישבע, המשנה לנשיא בית הדין הארצי לעבודה?

 

אבל, עם כל הכבוד, לאהרן ברק ישנם חטאים אמיתיים, גדולים, ולא צריך להמציא לו חטאים קטנים, מדומים.

 

אכן, זה מאוד אופנתי “לעלות” על אהרן ברק, אבל ההיטפלות לפרטים הקטנים – אפילו היו אמיתיים, ולא כל שכן כאשר הם מדומים – “מדללת” את הביקורת האמיתית על אהרן ברק: אחריותו המנהיגותית להידרדרותה של מערכת המשפט לשפל שלא היה כדוגמתו מעולם.

 

פותח לוין בדברים האלה:

 

“שושלת המשפטנים לבית ברק היא מהמסועפות בישראל. האב אהרון הוא נשיא בית המשפט העליון. האם אלישבע היא המשנה לנשיא בית הדין הארצי לעבודה. הבן אבנר הוא עורך דין. הבת תמר היא עורכת דין ומנהלת את הגישורים בחברת גומא. הבת אסתר היא עורכת דין שאינה עוסקת במקצוע. בקיצור: הכל נשאר במשפחה”.

 

ואני שואל: נו, באמת, אבא, אמא ושלושה בנים, אשר רק שניים מהם במקצוע, זו “שושלת מסועפת”?

 

ומה ה”תוספת”, הכאילו-מובנת-מאליה, “בקיצור: הכל נשאר במשפחה”, אם לא שחקן-חיזוק דמגוגי, אשר אין לו דבר וחצי דבר, לא עם נשוא הכתבה, ואפילו לא עם המשפט שקדם לה?

 

ומוסיף הכותב:

 

“אלא שהמצב הזה … גורם גם ניגודי עניינים. כאשר אבנר ברק מופיע בפני עמיתיו של אהרון ברק בבית המשפט העליון, האם הם יכולים לנהוג בו כמו בכל עורך דין מהשורה? האם בית המשפט העליון יכול להפנות בשקט את הצדדים לגישור בחברת גומא?”.

 

שאלה נהדרת, אבל מי שרוצה לעורר אותה, שיעורר אותה באופן עצמאי, במסגרת משלה, וגם יציע תשובות לשאלות המתעוררות מכל הנושא.

 

כך, למשל, יצטרך המציע לומר מדוע לא יימנע מאבנר ברק להופיע גם בפני כפיפיו של אבא, בבתי המשפט הנמוכים יותר, עד לעיר השדה הנידחת ביותר, שהרי נשיא ביהמ”ש העליון הוא גם נשיא כל בתי משפט, ואם חבריו – אשר שליטתו בהם די מוגבלת, וכבר אין להם לאן להתקדם – עשויים להיות מושפעים מקרבתו, מקל-וחומר הוא בשופטים בערכאות הנמוכות יותר, אשר עשויים, אם נלך לשיטתו של הכותב, לחשוש לקידומם אם לא יפסקו לטובת “הבן של הבוס”.

 

ואם הבן של הבוס לא יכול להופיע בפני שופט, מה דינו של קרוב מדרגה שנייה, שלישית וכו’, “עד דור עשירי, עד עולם”?

 

ומה עם קרוב-משפחה מדרגה עשירית של המשנה לנשיא ביהמ”ש העליון? איכן זה נגמר?

 

אז אם תעלינה הצעות ברוח הזאת – יכול להיות שאסכים לה, ויכול להיות שלא, אבל אי אפשר “להשחיל” אותה כשחקן-חיזוק מובן-מאליו בסוגיה אחרת, אשר ביו שתיהן אין כמעט ולא-כלום – אם בכלל.

 

וממשיך הכותב:

 

“הבעייתיות בולטת במיוחד בנוגע לבני הזוג ברק. בית המשפט העליון הוא ערכאת הערעור על בית הדין הארצי לעבודה. נשיא בית המשפט העליון הוא ראש המערכת כולה, ונשיא בית הדין לעבודה כפוף אליו במישרין. בשירות המדינה נהוג, שבני זוג אינם יכולים להיות ביחסי כפיפות ישירים; אהרון ברק קרוב מאוד להיות הבוס של רעייתו, שהיא ממלאת המקום הקבועה של הנשיא שכאמור כפוף אליו.

 

“כאשר התמנתה אלישבע ברק למשנה לנשיא בית הדין, עורר העיתונאי יואב יצחק את הסוגיות הללו. בתגובה הבטיח ברק, שהוא יימנע מלעסוק בעניינים המינהליים הנוגעים לבית הדין הארצי לעבודה, וישאיר אותם בידי המשנה לו – אז שלמה לוין, וכיום אליהו מצא.

 

“אלא שזהו פיתרון בעייתי: היחסים האישיים בבית המשפט העליון (“המשפחה” כפי שאוהבים השופטים לקרוא לו) עלולים להקשות על כל שופט בבואו לדון בערעורים על פסקי דין של אלישבע ברק. כך שגם אם נמצא לכאורה מוצא בנוגע לכובעו המינהלי של נשיא בית המשפט העליון, הבעיה השיפוטית נותרה בעינה”.

 

טוב, אז גם זו בעייה כללית, אשר מן הראוי לענות בה בנפרד, ומי שחושב כי מן הראוי לעלות על הבריקדות בעניין זה – שיעשה זאת יום-יום ושעה-שעה, ולא יגלגל עיניים צדקניות כאשר הוא דן בעניין משני, ואינו מסתכן בשום דיעה שאפשר לקטול אותה מכל-וכל.

 

ועוד, מעט הכותב:

 

“זאת ועוד: בפועל מתברר, שגם בנושא המינהלי הפיתרון הזה אינו עובד. כיצד יכול אהרון ברק להגיש לוועדת זמיר חוות דעת על עתידו של בית הדין לעבודה, כאשר כל הכרעה של ועדה זו תשפיע במישרין על מקום עבודתה של רעייתו? האם מר ברק בכלל יכול לתמוך בהצעה שבעטיה קמה ועדת זמיר – מיזוג בתי הדין לעבודה בתוך מערכת בתי המשפט הרגילים – כאשר משמעותה היא ביטול משרתה של גברת ברק? וכיצד הגשת עמדתו בנושא מינהלי מובהק מתיישבת עם אותה הבטחה שניתנה לוועדה לבחירת שופטים?”.

 

אוקיי, אוקיי, אני מסכים שיש כאן פגם אסתטי, ומן הדין היה לשלוח תחתיו את המשנה-לנשיא, או אפילו משלחת שופטים, ולא להסתבך בביקורת מיותרת – מבחינתו – כאשר הוא יכול היה להשיג את אותה התוצאה גם בלעדיה.

 

הרי אהרן ברק ויצחק זמיר (יו”ר הוועדה) הם חברים מאוד קרובים, שנים רבות, וכל העולם יודע את זה. עמדתו של ברק, כפי ששטח אותה בפני הוועדה, היא (כעולה מתגובתה של הנהלת בתי המשפט, אשר הובאה בהמשך הכתבה) עמדתם המגובשת של שופטי ביהמ”ש העליון, ואין כל צורך שכל אחד מהם יתייצב אישית בפני הוועדה.

 

בכלל, אם רוצים להפעיל השפעה בלתי-הוגנת על הוועדה יכול אהרן ברק להרים טלפון אל חברו זמיר, ו”לסגור עניין” בלי להתייצב כלל (ולסמוך על זמיר – בשר-מבשרו של בית המשפט העליון – שיעשה את המלאכה בעצמו). אבל ברק הלך אל הוועדה לאור היום, וחשף את עצמו לביקורת. דווקא על כך צריך לקטול אותו?

 

ומוסיף הכותב ומזכיר נשכחות:

 

“אין זו הפעם הראשונה בה אהרון ברק מכניס את עצמו, כמעט בכוח, לתוך ניגודי העניינים הללו. לפני שנים אחדות גילה העיתונאי בן-ציון ציטרין שנשיא בית הדין הארצי, סטיב אדלר, משתמש שלא כדין בתואר “דוקטור”. לבג”ץ הוגשה עתירה בדרישה להדיח את אדלר מתפקידו. ומי ישב בראש ההרכב שדן בה? – אהרון ברק, שרעייתו כפופה במישרין לנשוא העתירה ועשויה לבוא במקומו אם העתירה תתקבל”.

 

אז גם כאן שחקן-החיזוק אינו אומר דבר. האינטרס המשפחתי של ברק, באותה הפרשה, היה דווקא לקבל את העתירה, ולהעיף מכהונתו את אדלר, דבר אשר היה מקפיץ את רעייתו היישר אל כס נשיא בית הדין הארצי לעבודה,..

 

ומה היינו אומרים אז? לא קשה לנחש.

 

נכון, ישיבתו של ברק בראש ההרכב הייתה בעייתית, אבל גם אם הוא לא היה יושב לדין באותו ההרכב, היינו אומרים כי הוא “סידר עם החברים שלו” (ר’ לעיל, בסוגיית אבנר ברק והחברים של אבא).

 

ויתירה מזאת: אם ברק לא היה מושיב את עצמו בראש ההרכב, היינו אומרים שהוא “בורח מהאחריות, נותן לחבריו לשכב על הגדר בשבילו, ומעמיד אותם בפני הבלתי-אפשרי”…

 

אני לא יודע אם הייתי נוהג כך במקומו, אבל חוששני שבאותו המקרה הוא עשה דווקא את הדבר הנכון (אולי משיקולים לא-נכונים, אבל את זאת לעולם לא נדע).

 

בהמשך הדברים מביא הכותב את תגובתה של הנהלת בתי המשפט:

 

“בהופעתו בפני הוועדה ציין הנשיא את קשריו עם סגן הנשיא של בית הדין הארצי לעבודה. הנשיא הדגיש שדבריו מייצגים את עמדת שופטי בית המשפט העליון, אשר דנו בעניין. הנשיא הדגיש, כי לדעתו אין בעיה של ניגוד עניינים, שכן גם אם יהיו שינויים, הם יהיו שינויים עקרוניים, אשר מטבעם יחולו אחרי שהנשיא ברק והשופטת ברק יפרשו מתפקידם. כל שינוי לא יהיה רלוונטי ולא תהא לו השפעה על השופטת ברק”.

 

החצי הראשון של התגובה הזאת מיותר לחלוטין. “קשריו (של ברק) עם סגן הנשיא של בית הדין הארצי לעבודה” לא היו סוד-מדינה לפני שהוא התייצב בפני הוועדה, והצגת הדברים כדוגמה-ומופת ל”גילוי נאות” הייתה מיותרת לחלוטין.

 

וגם נלעגת עד מאוד.

 

ואילו להערה הנוספת נתייחס למטה מכאן.

 

ומסכם הכותב:

 

“על זה צריך להעיר כמה נקודות:

 

“*אהרון ברק יפרוש בספטמבר 2006, ואילו אלישבע ברק תפרוש חודש אחריו. מנין הביטחון שהשינויים במערך בתי הדין לעבודה לא יחולו קודם לכן? האם ברק יודע על המסקנות בטרם התגבשו?

 

“*ברק לא הגיב לשאלה בדבר הסיכום לפיו כל ענייני המינהל של בתי הדין לעבודה יטופלו בידי המשנה לנשיא.

 

“*ברק גם לא ענה לשאלה מדוע טיפל בעתירה נגד השופט אדלר למרות זיקתה הישירה לרעייתו.

 

“*גילוי נאות אינו תרופה לניגודי עניינים. למשל: חבר בוועדת מכרזים אינו יכול להודיע שיש לו עניין אישי במכרז מסוים, ואז להמשיך ולהשתתף בדיון ואף להצביע – בדיוק מה שעשה ברק במקרה הזה”.

 

ועל כך נשיבה:

 

השינויים ב”מערך בתי הדין לעבודה” לא יכולים להתרחש בן-יום, לפעמים זה עניין של 5 שנים, לפעמים 10 – ולפעמים דברים כאלה מתמסמסים בועדות-על-גבי-ועדות, ויורדים מסדר-היום כלעומת שעלו עליו.

 

יתירה מזאת: מה שברק הציע, אם הבינותי נכונה, הוא להימנע משינוי.

 

באשר לשאלות שברק לא ענה עליהן – אין טענה שהן בכלל הוצגו בפניו.

 

אכן, גילוי נאות אינו תרופה לניגוד-עניינים, אבל כאן לא היה שום גילוי נאות, אלא בסך-הכל, כאמור, רק ברווז נלעג של הנהלת בתי המשפט.

 

ולסיכום: הכתבה הזאת היא סרק-סרק, והיא רק עושה חסד עם אהרן ברק, בכך שהיא עוסקת בקטנות, ומשכיחה את הגדולות אשר מעסיקות את הציבור בלי הרף.

 

אהרן ברק הרי מדלג בקלילות רבה על משוכות גבוהות בהרבה מזו, ובכתבה הזאת יעטפו מחר דגים מלוחים בשוק הכרמל.

  

10 תגובות על “אולי תרדו שם: לאהרן ברק ישנם חטאים אמיתיים, גדולים, ולא צריך להוסיף לו חטאים מדומים, קטנים”

 1. sklep online הגיב:

  We are a gaggle of volunteers and opening a brand new
  scheme in our community. Your web site offered us with useful information to work on. You’ve performed an impressive job and our
  whole group might be grateful to you. I saw similar here:
  %random_link% and also here: %random_link%

 2. Подготовка к качественной фотосессии товаров включает несколько ключевых аспектов.
  Во-первых, важно обеспечить, чтобы снимаемые предметы были безупречными и чистыми, без визуальных недостатков.
  Подходящий фон поможет выделить лучшие характеристики товара,
  не отвлекая внимание от него. Тесное взаимодействие с фотографом для обсуждения идей, целевой аудитории и ключевых деталей
  товара также крайне важно.
  Профессиональные фотографы постоянно следят
  за трендами в фотографии и используют разнообразные
  приемы, включая игру света и тени, а также интерактивные
  элементы, чтобы не только сделать
  качественные снимки, но и создать привлекательное
  изображение товара для покупателей.
  Обращение к опытному специалисту
  гарантирует получение высококачественных фотографий, способствующих продвижению товара и увеличению продаж.

  Here is my webpage; “https://apigateway.wmf.labs.hallowelt.biz/wiki/Shounen.ru

 3. Подготовка к качественной фотосессии товаров включает несколько
  ключевых аспектов. Во-первых, важно обеспечить, чтобы снимаемые предметы были безупречными и чистыми, без визуальных недостатков.
  Подходящий фон поможет выделить лучшие характеристики товара,
  не отвлекая внимание от него.
  Тесное взаимодействие с фотографом для обсуждения
  идей, целевой аудитории и ключевых деталей
  товара также крайне важно. Профессиональные
  фотографы постоянно следят за трендами в
  фотографии и используют разнообразные приемы, включая игру света и тени, а также интерактивные
  элементы, чтобы не только сделать качественные снимки,
  но и создать привлекательное изображение товара для покупателей.
  Обращение к опытному специалисту гарантирует получение высококачественных фотографий, способствующих
  продвижению товара и увеличению продаж.

  my page “https://able.extralifestudios.com/wiki/index.php/Mockwa.com

 4. Подготовка к качественной фотосессии товаров включает несколько ключевых
  аспектов. Во-первых, важно обеспечить, чтобы снимаемые предметы были
  безупречными и чистыми, без визуальных недостатков.
  Подходящий фон поможет выделить лучшие характеристики товара, не отвлекая внимание от него.
  Тесное взаимодействие с фотографом для обсуждения идей, целевой аудитории и ключевых деталей товара также крайне
  важно. Профессиональные фотографы постоянно следят
  за трендами в фотографии и используют разнообразные приемы,
  включая игру света и тени, а также интерактивные элементы, чтобы
  не только сделать качественные снимки, но и создать
  привлекательное изображение товара для покупателей.
  Обращение к опытному специалисту гарантирует получение высококачественных фотографий, способствующих продвижению товара и
  увеличению продаж.

  my homepage: “https://funeralprintings.com/community/profile/buckehret768880/

 5. Подготовка к качественной фотосессии товаров
  включает несколько ключевых аспектов.
  Во-первых, важно обеспечить, чтобы
  снимаемые предметы были безупречными и чистыми, без
  визуальных недостатков. Подходящий фон поможет выделить
  лучшие характеристики товара, не отвлекая внимание от
  него. Тесное взаимодействие с фотографом для обсуждения идей, целевой аудитории и ключевых деталей товара также
  крайне важно. Профессиональные фотографы постоянно следят за трендами в фотографии и используют
  разнообразные приемы, включая игру света и
  тени, а также интерактивные элементы,
  чтобы не только сделать качественные снимки,
  но и создать привлекательное изображение
  товара для покупателей. Обращение к опытному специалисту гарантирует получение
  высококачественных фотографий, способствующих продвижению товара и
  увеличению продаж.

  Also visit my blog: “https://s4core.online/bigpicture-ru/

 6. Подготовка к качественной фотосессии товаров включает несколько ключевых аспектов.
  Во-первых, важно обеспечить, чтобы снимаемые предметы были безупречными и чистыми,
  без визуальных недостатков. Подходящий фон поможет выделить лучшие характеристики товара, не отвлекая внимание от него.
  Тесное взаимодействие
  с фотографом для обсуждения идей,
  целевой аудитории и ключевых деталей
  товара также крайне важно. Профессиональные фотографы постоянно следят за трендами
  в фотографии и используют разнообразные приемы, включая игру света и тени, а также интерактивные элементы, чтобы не только сделать
  качественные снимки, но и создать привлекательное изображение товара для покупателей.
  Обращение к опытному специалисту гарантирует
  получение высококачественных фотографий, способствующих продвижению товара и увеличению продаж.

  My blog post … “http://wiki-ux.info/wiki/Mockwa.com

 7. Подготовка к качественной фотосессии товаров включает несколько ключевых
  аспектов. Во-первых, важно обеспечить, чтобы
  снимаемые предметы были безупречными и чистыми, без визуальных недостатков.
  Подходящий фон поможет выделить лучшие характеристики товара,
  не отвлекая внимание от него.

  Тесное взаимодействие с фотографом для обсуждения идей,
  целевой аудитории и ключевых деталей товара также крайне важно.

  Профессиональные фотографы
  постоянно следят за трендами в фотографии и используют разнообразные приемы, включая игру света и тени, а также интерактивные элементы, чтобы не только сделать качественные снимки, но и создать
  привлекательное изображение товара для
  покупателей. Обращение к опытному специалисту гарантирует получение высококачественных
  фотографий, способствующих продвижению товара и увеличению продаж.

  Here is my blog: “https://breitband-wiki.de/index.php?title=Mockwa.com

 8. Afcantarelle.Org הגיב:

  Reduslim ermöglicht Ihnen zunächst eine effiziente und schnelle
  Fettverbrennung. Bei der Anwendung von ReduSlim
  hatten sie sich Hoffnungen auf eine schnelle Abnahme gemacht, allerdings haben beide Anwenderinnen kein Gramm verloren. Höher
  konzentriertes nicht stabilisiertes Wasserstoffperoxid wird aus Sicherheitsgründen nicht Wir geben Ihnen hilfreiche und wichtige Informationen zur korrekten Anwendung von Aktren Spezial.
  Sie können die Ergebnisse in der Leistung eines Mannes in nur wenigen Minuten der Anwendung sehen. Neue Produkte.
  Wo können Sie Prima Kapseln kaufen? Mehr als 22.
  none Die besten DM Bio Produkte · Medioxil 24 AM PM Erfahrungen Test DM Kaufen Erfahrungsberichte über Xenical Orlistat ▷ Wirkung ✓ Nebenwirkungen ✓
  Fettblocker als Diät. Jetzt Fettblocker bei ROSSMANN kaufen und zusammen. BR Zur Behandlung von Adipositas
  sollten Sie sich in unserer Vergleichstabelle jetzt ein rezeptfreies Arzneimittel oder
  ein Medizinprodukt aussuchen. Ich möchte Ihnen heute Refigura (PZN 12450240, PZN 13861123)
  zur Behandlung von Übergewicht. Lubella meine Meinung zu dem ganzen Abnehmpillen-Hype,
  wie ich mich in der Vergangenheit selbst belogen habe & wie ich es heute.
  Die Zeitschrift Öko-Test (1996. Man sieht sich immer 3 mal im Leben :
  D Heute haben wir Melanie und Silke getroffen.

  Sie wissen es vielleicht nicht, wir haben ungefähr 10 kg
  Abfall im. Wie ich abgenommen habe REALTALK – Marie Inspire Hallo meine Lieben, in diesem dm Haul zeige
  ich euch meine Lieblings Fitness, Beauty, Skincare
  und make up Produkte. DM HAUL REVIEW & TESTS November 2022 | Balea, Trend it up, Tetesept uvm.
  PhenQ Kaufen 2022 Warnung Erfahrungen Bewertung Meine Lieben!
  Diaetoxil Kapseln Erfahrungen 🏷️ Stiftung Warentest & Preis Fatburner Test
  & Vergleich 2023: Diätpillen im Überblick. Hier bekommt man ein Premium Produkt zum besten Preis und von einem seriösen. LIBA Kapseln zum günstigsten Preis kaufen.
  Die Kapseln sind vegan und basieren auf natürlichen Inhaltsstoffen und Vitaminen. Vorsicht: Gefährliche Diätpillen. Prima
  kapseln ist, wie Sie wahrscheinlich wissen, eine Diätpille zur Gewichtsabnahme, die aus natürlichen Inhaltsstoffen.
  Es gibt Dutzende von Inhaltsstoffen in Nahrungsergänzungsmitteln zur Gewichtsabnahme, darunter pflanzliche Inhaltsstoffe
  und andere Verbindungen. Es ist wichtig, vorsichtig zu sein und bei der Online-Bestellung von Nahrungsergänzungsmitteln immer auf vertrauenswürdige Quellen zu achten.

  Unerwünschte Begleiterscheinungen oder Unverträglichkeiten sind
  bei Nahrungsergänzungsmitteln zur Unterstützung der Gewichtsabnahme leider keine Seltenheit.
  Eine Meta-Analyse von 14 Studien ergab, dass Glucomannan die Gewichtsabnahme signifikant erhöht.
  Die Studie „Sicherheit und Wirksamkeit von Glucomannan zur Gewichtsabnahme bei übergewichtigen und mäßig fettleibigen Erwachsenen“ untersucht die Wirksamkeit von Glucomannan-Knollenextrakt als
  Potenzial zur Gewichtsabnahme. Ziel ist es, denjenigen, die Probleme mit der Gewichtsabnahme haben,
  eine bequeme und wirksame Lösung zu bieten, indem
  es die Fettverbrennungsfähigkeit des Körpers steigert und den Appetit zügelt.
  Es beschleunigt den Stoffwechsel und erhöht gleichzeitig
  die Energieversorgung des Körpers. Körpers statt, sowie eine Reduktion von Hungergefühl, wodurch natürlich
  die Erfolge erzielt werden. Sie werden bald
  den Unterschied spüren. Am Tag müssen bis zu 4
  Kapseln eingenommen werden, damit eine optimale
  Abnehmpillen Wirkung erreicht werden kann. Espn fettverbrennung Gewicht verlieren mit
  Diäten & Abnehmpillen? Apotheke. Espn fettverbrennung Reduslim – Erfahrungen der Kunden & Abnehmmittel wo kaufen Was ist Reduslim?
  Espn fettverbrennung Hey meine Lieben, hier ist endlich mein Abnehm- Video!

  Überzeugt hat uns hier im Mai Spenden – Immer bei
  dm kaufen. Hier gibt es Belege über die Wirksamkeit.
  Definitiv ja. Anders als andere Konkurrenzprodukte
  zeichnen sich die Kapseln durch eine hohe Wirksamkeit und sehr gute Verträglichkeit aus.
  Körper bietet. Reduslim hat viele positive Rückmeldungen, diejenigen, die das Nahrungsergänzungsmittel verwendet haben, empfehlen es
  ohne Zweifel und unterstützen seine Wirksamkeit und sein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
  Beachten Sie jedoch, dass nicht alle Bewertungen authentisch sein könnten und es wichtig ist, verschiedene Quellen zu konsultieren. Sie
  neigen auch dazu, schmerzhafter zu sein und Blutungen zu verursachen, wenn sie versuchen, den Stuhl zu ohnmächtigen. Fettverbrennung
  führt. In Verbindung mit einer Ernährungsumstellung sowie sportlichen Betätigung
  mag das durchaus möglich sein. Fettbinder-Tabletten ermöglichen zusammen mit einer angepassten Ernährung eine Reduzierung von Übergewicht.
  Der Weg zur effektiven Gewichtsabnahme beginnt oft mit einer präzisen Diagnose, die die individuellen Faktoren und
  Ursachen für Übergewicht aufdeckt. Möglichkeit, Ihren Weg der Gewichtsabnahme zu beginnen und wieder auf den richtigen Weg zu kommen.

  My site … Afcantarelle.Org

 9. של הגיב:

  כמה זלזול באינטלגנציה. קטן בעיניכם המושג: ניגוד עניינים?
  עברנו את הנושא הזה בגיל בית ספר.

  • Simha Admin הגיב:

   איזה אינטרס יש לו, ואיך זה יכול להשפיע, במיוחד כאשר הוא לא מציע לשנות דבר?

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ניהול האתר