מתי הם ילמדו? (א) “הלאומיות החילונית איננה מוסרית”

מתי הם ילמדו? (א) “הלאומיות החילונית איננה מוסרית”

חנה אייזנמן
07.04.2010 15:00
מתי הם ילמדו? (א) "הלאומיות החילונית איננה מוסרית"


אין לך בעולם ריבונות שלא באה בכיבושים מידי ריבונויות אחרות, רק הארץ הזו נכבשה מידי השממה. וזאת, בגלל הבטחתו של הקב”ה – “ושממו עליה כל הגויים”. וזו הסיבה שישיבתם כאן של שקרנים ושונאי ישראל איננה מוסרית! בין שהם “ערבים” ובין שהם יהודונים, המעוותים את האמת, כדי לקדם את תכנית השלבים להשמדתנו!ב”ה

 

             מתי הם ילמדו? (א) "הלאומיות החילונית איננה מוסרית"

 

מתי הם ילמדו? (א) “הלאומיות החילונית איננה מוסרית”

 

 

“הלאומיות החילונית איננה מוסרית”

 

 

מן הדברים לא ניתן ללמוד למה איננה מוסרית, המראיין גם לא שאל, כי הדברים, כביכול, מובנים מאליהם

 

שלש תגובות שתובאנה בהמשך, התפרסמו בערוץ 7 (לא ניתן לי להגיב). שלושתן מבוססות על שקרים ושיכתוב ההסטוריה, בין שזה מ”ימין” ובין שזה מצד שונאי ישראל.

 

והדברים הם תגובה לדברי הרב מלמד הקובע ש“הלאומיות החילונית איננה מוסרית”. מן הדברים לא ניתן ללמוד למה איננה מוסרית, המראיין גם לא שאל, כי הדברים, כביכול, מובנים מאליהם, תעיד תגובתו המתחכמת של שלום פליסר, שהוא, בהחלט “משלנו”, אבל “ממלכתי”. וכ”ציוני דתי” אדוק, אינו יכל להתנער מכל אמונותיו שהן פרי שיכתוב ההסטוריה, רעיונית ומעשית, על ידי השמאל, בין שהוא בכיפה ובין שאיננו בכיפה. ולמרות, שבינתיים הרבה מאד מן החומר שטואטא אל מתחת לשטיח הלאומי, זחל ויצא לאור השמש, ולמרות שכל הנסיבות, העובדות והפשעים מוכיחים, שאין שום לאומיות ושום אנושיות בשמאל שבנה את המדינה, עדיין מסרבים להשליך מאלה על ראשית ההסטוריה ה“ציונית סוציאליסטית” ועל אבותיה, תיאודור, חיים ודוד, שתנועתם הביאה אסון על עם ישראל.

 

העליה היהודית לא היתה “ציונית”, אלא, כאמור, יהודית. יהודים שבים לארץ אבותיהם. היום יקראו לראשונים “ציונים”, ובלבד שלא היו “חרדים”, כי אלה הם “אנטי-ציונים”, גם אם היו ראשונים לעליה וראשונים לבנין הארץ. כי לא השתייכו לתנועה החילונית הזו, כך, ש”ציונות” איננה מה שמייחסים לה החסידים השוטים ב”ציונות הדתית”, ותעיד בחירת ה”ציונות” באבותיה – “אבות הציונות”, שהיו לא סתם חילונים, אלא, זו היתה דתם – החילוניות! ומקור זה לכל צרותינו, זכה תמיד לגיבוי בלא פשרות של “הציונות הדתית”, שבמקביל פיתחה שנאה עזה ל”חרדים”, הגורמים, כביכול, לחילוניים, ל”אליטה”, לבלבל בין “השותפה ההסטורית” ל”סחטנית” ההסטורית. בלבול כאוב בין ה”שותפים”, המתגייסים לצבא השמאל, לבין ה”משתמטים”, משירות ה”ציונות”. זו היתה תמיד דרכם של היהודונים, בכל דור ודור, בהם עומדים עלינו רשעי עולם לכלותנו – עלינו להראות כמה אנו יפים וכמה הגויים טועים במשפטם עלינו.

 

בענין זה כדאי לציין – יהודים רבים, כמובן, איבדו את אמונתם ב”שואה”, אבל אלה, ברובם, היו מועדים, רבים יותר החזירו לעצמם את האמונה, כי ראו לאיזה שפל חייתי/מפלצתי יכולים לרדת אנשים שאין להם אלוקים. הם הבינו אז, שעם ישראל הוא הטוב בעמים, כלומר, גרעינו הדבק במורשתו ובאמונתו, כי עם ישראל אינו מסוגל לרדת לשפל כזה, אלא, רק אובדי הדרך שבו, כאלה, שהיום משתפים פעולה עם רוצחינו ומנהלים את תעמולת השקר, שעליה מבוססים הדברים שלעיל.

מה שעצוב בכל הענין הוא, שבחלקים עצומים של תורת האנטישמיות יש אמת, כי, בדרך כלל, התחככו בגויים אותם יהודונים מסוג השמאל דהיום, שבהם היה כל הרע שיוחס ליהודים – הם בוגדנים, הם ימכרו את אמם יולדתם תמורת חיוך של גוי, הם ימכרו את אמם יולדתם או את מולדתם, היינו הך, בכסף. ובקיצור – זו אשפת האדם, כי אלו יהודים שמרדו באלוקיהם, וכבר אמרו חז”ל – ישראל נמשלו לעפר ולכוכבים, כשהם עולים, עולים עד הכוכבים, וכשהם יורדים, יורדים עד עפר…. יהודי שהשליך את זהותו מאחורי גוו והפך לעב”ם, הוא הגרוע מכל יצורי אנוש.

 

 

תגובות של שטופי, מחד, ושל שטופי שנאה, מאידך –

 

 

הרצל לא פעל בשם הדת אך בלעדיו היו כנראה עד היום רק גטאות יהודיים בא”י

 

למגיב 2 – באיזו זכות מוסרית פעל הרצל???

מי נתן להרצל זכות מוסרית להסית את העם היהודי לקריעת טריטוריה מהממלכה העותמנית או משטחי המנדט הבריטי??? באיזו אמתלה מוסרית נטפלנו ונדבקנו לקרקע, שחיילי צלאח-א-דין שפכו את דמם עליה??? באיזו הצדקה מוסרית הוקמו קיבוצים ויישובים על אדמות המירעה והפאלחה של ערבים???

אין תשובה חילונית שתניח את הדעת לגבי הנ”ל. התשובה היחידה נמצאת בציונות הדתית, המיוסדת על אמת א-לוקית-אמפירית – בלי תירוצים ו/או אמתלאות…!!!

ד”ר שלום פליסר, רמת-גן. (כ”ב בניסן תש”ע, 6/4/10)

 

לפליסר וסיעתו

העובדה הפשוטה היא שבשם הדת, או יותר נכון איזה קטע בלתי מפורש לגמרי בתלמוד, כמעט כל הרבנים מנעו עליה, כולל רבנים שנמלטו או הוברחו מהתופת הנאצית וחסידיהם הועלו בעשן השמימה, ואחד מהם אפילו ניצל ברכבת קאסטנר. אנשי ביל”ו, ראשוני משתיתי הישוב היהודי ברחבי א”י והמסד ההיסטורי להתכנסות היהודים בא”י, בעטו בדת, אם כי לא ביסוד היהודי ההיסטורי. הרצל לא פעל בשם הדת אך בלעדיו היו כנראה עד היום רק גטאות יהודיים בא”י. הלאומיות הדתית לא תרמה כמעט כלום לייסוד המדינה, לתפקודה ולהצלחתה. העובדה שיש דתיים לאומיים באקדמיה, בתעשיה, בבטחון וכו’ לא נבעה מטעמים דתיים. אפילו קיומו של ערוץ 7 אינה מסיבה זאת. גם חלק ניכר מן ההתיישבות ביהודה ושומרון, כולל של דתיים-לאומיים, אינו מסיבה דתית גרידא.

משה ש’, (כ”ב בניסן תש”ע, 6/4/10)

 

לשושנה- 28- הנה התשובה

הארץ היא שלנו, כי מכאן באנו. אבל היא לא רק שלנו. לערבים יש זכות היסטורית על המקום זה לא פחות מאיתנו. אבל גם לא יותר. הבסיס לקשר החילוני לארץ (הרצל, בן גוריון, בגין, רבין, ז’בוטינסקי, יאיר שטרן) מבוסס על הקשר ההסטורי של העם היהודי לארץ ישראל.  מכאן באנו ולכאן חזרנו כדי לבנות מדינת לאום לעם היהודי.  הקשר הדתי לארץ ישראל לא רלוונטי, כי הוא מבוסס על אמונה באלוהים ואלוהים לא קיים. זה די מגוחך לבסס את הקשר לארץ על הבטחה מדומיינת מיישות לא קיימת. ואגב- כן, כשאומרים לי שאני לא מוסרי כמו שאמר הרב הנ”ל זה מעליב ופוגע.

חילוני, (כ”ב בניסן תש”ע, 6/4/10)

 

 

פתיחה להמשך –

 

הארץ הזו היתה ארץ הפקר, כל דצריך ייתי ולא יפסח עליה, אלא, יכבוש אותה.

 

ה”ציונות”, בכיפה ובלי כיפה, איננה מוסרית, כי ה”ציונות” היתה מלכתחילה תנועה לעקיפת היהדות. כך, שלא תיתכן כלל “ציונות דתית”. עובדה, “המזרחי” הצביעה בעד תכנית-אוגנדה. מובילי התנועה ה”ציונית”, מאולצת האנטישמיות, היו, הם עצמם, אנטישמים. מה שהם לא רצו בשום אופן, היא, מדינה יהודית! הם רצו מדינה לשמאל היהודי, שנכזבה תוחלתו להתקבל ל”אחוות העמים”, והשתמשו ב”קושאן” שלנו, כדי לזכות מן ההפקר וההפקרות.

 

אין שום דבר לא מוסרי בישיבתנו כאן, בלי קשר לאמונה. הארץ הזו היתה ארץ הפקר, כל דצריך ייתי ולא יפסח עליה, אלא, יכבוש אותה. גם אילולא היתה זו ארצנו, לא היה שום דבר בלתי מוסרי בכיבושה, במיוחד לאחר אלפיים שנות שואה ליהודים ורדיפתם על ידי כל הגויים, עד עפר ואפר. לא די שלא כבשנו את ארצנו מידי ריבונות כלשהי, אלא, כבשנו את השממה, ולו רק בגלל זה, ארצנו היא. קל וחומר, כשהיא ארץ הקודש שהופקדה בידינו על ידי הבורא.

 

אין לך בעולם ריבונות שלא באה בכיבושים מידי ריבונויות אחרות, רק הארץ הזו נכבשה מידי השממה. וזאת, בגלל הבטחתו של הקב”ה – “ושממו עליה כל הגויים”. וזו הסיבה שישיבתם כאן של שקרנים ושונאי ישראל איננה מוסרית! בין שהם “ערבים” ובין שהם יהודונים, המעוותים את האמת, כדי לקדם את תכנית השלבים להשמדתנו!

 

אתנו הצדק, אתנו המוסר, אתנו האמת, לנו הארץ. אז איך הגענו לבעיות “הסברה”? בדיוק בגלל זה – שכתוב ההסטוריה על ידי השמאל, שונא ישראל. העובדות שלעיל, הן נכסי צאן ברזל בתרבויות כל העמים, נוצרים ומוסלמים; כווווולם יודעים שזו ארצנו, רק השמאל היהודי כופר בעובדה זו, משום שהיא קשורה למורשת ישראל, ומורשת ישראל תועבה היא בעיני השמאל היהודי. 

ומכיוון, שהלכה בידועעשו שונא ליעקב – ומכיוון שהערבים הם שקרנים, חמדנים ושודדים, קופצים כולם על תעמולת השמאל היהודי כמוצאי שלל רב. אם היהודים אומרים, מי אנחנו שנשבור להם את המלה?

 

 כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ניהול האתר