מדקלמי “הכיבוש” ו”שתי מדינות לשני העמים”, בני מוות!

מדקלמי “הכיבוש” ו”שתי מדינות לשני העמים”, בני מוות!

חנה אייזנמן
27.05.2009 07:07
מדקלמי "הכיבוש" ו"שתי מדינות לשני העמים", בני מוות!


“העובדות הן שונות. מדינת ישראל נוצרה על אף ארגון האומות המאוחדות, שניסה להחניקה בלידתה, משחילק את הארץ והשאיר את ישראל בלא גבולות בני הגנה…” “… מדינת ישראל דחתה מכל וכל את מהפכתה, משום שה’אנשים הלא נכונים’ לחמו בבריטים. המאבק התנהל על-ידי ה’ארגון’ ושותפו הקטן והנועז, קבוצת שטרן. ה’הגנה’, צבא המחתרת ה’רישמי’, נשאר מחוץ לזירת הקרב, בתוקף צו של הסוכנות היהודיתב”ה                            

 

 

 

“העובדות הן שונות. מדינת ישראל נוצרה על אף ארגון האומות המאוחדות, שניסה להחניקה בלידתה, משחילק את הארץ והשאיר את ישראל בלא גבולות בני הגנה…”

 

כל המדברים על “הכיבוש” ועל “שתי מדינות לשני העמים”, הם בני מוות!!! פיהם, מעשיהם וההתרברבותם במעשיהם עונים בהם! אם דווקא רוצים משפט, הרי יש לנו את תקדים משפטי נירנברג. ואם רוצים משהו מתאים יותר, יש לעבוד על זה!

 

ומה עושה מרוז ביצורים הארכי-ארכי-נאצים האלה? מעמיסה עליהם פרסים. עתה עשתה זאת שוב האוניברסיטה על שם הפושע בן-גוריון. שמה יאה לה והיא יאה לשמה – טינופת!

 

“יש גבול” מגייסים את כל העולם הנאצי נגד “ישראל”, היא מרוז. זה לא היה אכפת לי, אילו ההתמקדות היתה בחלאת האדם – העם המרוזי, אבל מטרת הפגיעה היא היהודים! זאת הסיבה שכל העולם מתגייס לעזרת האורי אבנרי’ם והדני קרוון’ים, ימח שמם וזכרם.

 

“יש גבול” מקיימים טכס של ציור הקו הירוק על כביש לטרון, קו הגבול, לדבריהם, בין “ישראל” ל”פלסטינים”.

 

ב-29 בנובמבר 1947 קידמו האומות המאוחדות, בראשות בריטניה הנאצית, שלב נוסף בתכניתם להשמיד את הישוב היהודי בארץ ישראל ולבטל כל סיכוי להקמת בית לאומי לעם היהודי. ומה עשו כל היהודונים? יצאו לרחובות לרקוד, במקום לקרוע קריעה על שוד וחורבן הארץ. כל האומללים, ששעות מספר לאחר הריקודים החלו לבכות את מתיהם, היו שטופי מח, בתעמולה המתועבת של בן-גוריון וחבר בני הבליעל שלו, חסידי החלוקה, כדי להקים סוף סוף את המדינה שתהרוס את היהדות!

 

להלן דבריו של ההסטוריון סידני ציון: 

“… מעטים בלבד השכילו לראות את מדינת ישראל כאומה שזכתה לעצמאותה, עקב מרד עקוב מדם נגד מעצמה קולוניאלית. תחת זאת רווחת הדעה, שהיהודים קבלו את ארצם בתוקף החלטות של ארגון האומות המאוחדות…

“העובדות הן שונות. מדינת ישראל נוצרה על אף ארגון האומות המאוחדות, שניסה להחניקה בלידתה, משחילק את הארץ והשאיר את ישראל בלא גבולות בני הגנה…

“… מדינת ישראל דחתה מכל וכל את מהפכתה, משום שה’אנשים הלא נכונים’ לחמו בבריטים. המאבק התנהל על-ידי ה’ארגון’ ושותפו הקטן והנועז, קבוצת שטרן. ה’הגנה’, צבא המחתרת ה’רישמי’, נשאר מחוץ לזירת הקרב, בתוקף צו של הסוכנות היהודית, זו ממשלת הצללים ששלטה על האוכלוסיה היהודית בתקופת המנדט. לאמיתו של דבר היתה הסוכנות היהודית מחוייבת למדיניות שיתוף-פעולה עם האנגלים – ואולי אפילו לשיתוף פעולה שבא בעבירה. היא השתמשה ב’הגנה’ כדי להכפיש את חיילי הארגון, להלשין עליהם, לחטפם ולענותם…” (“מי גרש את הבריטים מארץ ישראל”, יוסף נדבה).

המלחמה שעשה צה”ל בערבים, לאחר הכרזת עצמאות ישראל, בזכות האצ”ל, לא היתה-עוד מלחמת שחרור, אלא, הראשונה במלחמות מדינת ישראל בג’יהאד הערבי!!! בשעה שהאצ”ל ונגזריו חירפו נפשם למען שחרור הארץ מידי זרים, התעסקה מפא”י – הסוכנות היהודית, בבניית מעוזי ההגמוניה הפועלית בארץ; מה שנקרא – “השמאל בנה את המדינה”.

 

היהודים רקדו, הערבים השחיזו את הסייף ושחטו. זאת היתה תגובתם על תכנית החלוקה, שנועדה, למעשה, להשמיד את היהודים. אפילו בזו הם לא רצו! אך חלאת המין האנושי, הטינופת שבגלל היותה מזרע ישראל, צריכים אנו להתנצל בפני הנאצים, שאותם מציגים כגרועים ביותר, כאשר הגרועים מכולם נמצאים בתוכנו, משמרת את מורשת “תכנית החלוקה”. כל נסיונות הערבים להשמידנו, לא שינו את הערצתם לרוצחי ישראל, בדיוק משום הסיבה הזו, כי הם רוצחי ישראל.

 

החלאה הזו דברה על “כיבוש” כבר בימי טרום מדינה. החלאה הזו השתתפה לצד הערבים בפרעות תרפ”ט, בטבח יהודים! האנשים האלה מקבלים את פרסי ישראל ותארי דוקטור לשם כבוד. שולמית אלוני מצדיקה עד היום את טבח תרפ”ט! הערבים חששו שהיהודים מתכוונים להשתלט על הר הבית, אז הם רצחו ואנסו את אנשי חברון וצפת ותל-אביב. גם תקיעת השופר ליד הכותל היתה רבה מדי בשביל הטינופת הזו! באנשים האלה אין שמץ מן היהודי ואף לא שמץ מן האדם. כך הגדיר אותם, בעיצומה של השמדת יהודי אירופה, המשורר יצחק כצנלסון, הי”ד, שעלה בעשן המשרפות השמימה, לאחר שאשתו ובניו הושמדו בשלב מוקדם יותר. הוא הכיר את השמאל לפני ולפנים, וראה בהם את הגרועים מן הנאצים, והוא ידע למה!

                                          

היהודים רקדו הערבים שחטו והמרוזים ממשיכים להגן על “זכויות” ה”עם הערבי הפלסטיני” ומבכים את “הכיבוש”. האורי אבנרי’ם היו מפצים גם את הנאצים הגרמנים, אילו רק יכלו. אך, בינתיים, הם מסתפקים בכך, שהם מסיתים את הגרמנים להחרים את תוצרת היהודים – KAUFT NICHT BEI JUDEN – אל תקנו אצל היהודים…

google: האם התכוונת ל: מדינת פלסטין  

 

בתחילה זה היה “פלשתינאים”, אבל, התואר הזה סיכן יותר מדי את יציבות הבלוף, שהרי ארץ ישראל נקראה “פלשתינא” על ידי הרומאים, על שם הפלישתים, כדי לזרות מלח על פצעי היהודים. הערב רב הדובר ערבית, כיום, שלשקריו, שלט כאן 1300 שנה, לא טרח מעולם לתת לארץ הזו שם משלו, כי היא מעולם לא היתה שלו. לאחרונה הפכו הארכי-ארכי-נאצים, מרוזים ו”ערבים” את פלשתין ל”פלסטין”, כך יהיה קשה יותר לזהות את המקור, שכל קשר בינו לבין הכנופיות להשמדת היהודים, בשם הג’יהאד, כלל לא קיים!

 

ארץ ישראל, ארצנו שלנו, של היהודים, ועל כן שנואה כל כך על חבורת הזבל עתירת הפרסים, חולקה כבר כמה פעמים בין “שני העמים”. למה? נורא פשוט – ארכי-נאציזם! טרחו הבריטים והמליכו נסיך בידואי מחג’אז על ארץ ישראל, ובלבד שהיהודים לא יקבלו את שלהם, ורק שלהם.

 

ומי יושבים בכלא במרוז? היהודים! אלה המנסים להילחם בשטן ה”שלום”! ותנאי כליאתם של אלה שלא רצחו שום אדם נעשים גרועים יותר מיום ליום, כאילו לא די בכך, שלא היו צריכים, כלל, לשבת בכלא, להבדיל משמעון פרס וכל חלאת ה”שלום” שצריכה היתה, לפחות, לשבת בכלא, אך הם זוכים במשרות כבוד ובתארי כבוד, הנותנים גושפנקא של כבוד לפשעיהם הגרועים מפשעי הנאצים. ועם ישראל מסרב להבין, שהמדינה שבן-גוריון הקים היא שואה גדולה בהרבה מן “השואה” הנאצית! את הנאצים לא היה קשה לזהות כאויב, כאן מתייראים היהודים לראות ביודונאצים את מה שהם – מרוזים=ארכי-ארכי-נאצים, שיש להילחם בהם בכל מה שיש!

 

ועוד נדבר, בעז”ה, על הדוקטורים לשם כבוד של האוניברסיטה האנטישמית הזו.כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ניהול האתר