פלסטיני כל העולם התאחדו

פלסטיני כל העולם התאחדו

חנה אייזנמן
04.09.2008 17:26
שלום בזמננו - צ'מברליין&היטלר

שלום בזמננו – צ’מברליין&היטלר


טוני בלייר, הביע אתמול הבנה כלפי סירוב הרשות הפלסטינית לוותר על סוגיות הליבה – שיבת הפליטים, ריבונות פלסטינית בירושלים והקמת מדינה פלסטינית בקווי 67′, והוא הדגיש את התנגדותו להמשך בניית ההתנחלויות… …אם הכרח הוא, שתהיינה לנו העדפות, הרשני ללחוש לאזנך, שאני מעדיף ערבים על יהודים. – אנתוני אידן, 1943 

 

 

 

ב”ה

 

פלסטיני כל העולם התאחדו  

 

 

וברוב דאגתה לשקט הנפשי של המוני פליטי המזרח-התיכון, המזרח הרחוק ואפריקה, בארץ ישראל, העצימה עוד את הגבלותיה על עליית היהודים, דווקא, בשנות ה”שואה”, שנפלה עליה כמתת-שמים, בהיות ה”שואה”, מעצם טבעה, ממעטת את מספר העולים היהודים הפוטנציאליים לארץ ישראל…

 

 

הבריטים ידועים בדאגתם ל-underdog, לנרדף, למדוכאים עלי אדמות, וכדי שיהיה להם מקור תמידי לדאגה, שהיא מעין ספורט עבורם, והבריטים ידועים באהבתם לספורט, הם יוצרים אותה. קחו את “פליטי 1948” ואת “זכות השיבה”. לפני שמונים שנה זרעו הבריטים, בדמעתנו, את זרע ה“בעיה הפלשתינאית”, והיום הם קוצרים אותה ברינה, ושוב, בדמעתנו.

 

הנה דוגמאות לדאגתם לפליטים (“מאז ומקדם”, ג’ואן פיטרס):

 

“אל הקצין הממונה בראס אל-נאקורה… הואל נא בטובך.. לספק לי במהירות האפשרית מלאי משוכפל של הרשיונות הריקים…”.

 

3 בינואר 1926:

אל: “הז’נדרמריה הארצישראלית, צמח”,

מאת: המפקח.

הנושא: “כניסת פליטים לארץ ישראל”.

“כל זמן שתימשכנה המהומות בחורן ובסביבה, מוסכם שפליטים שנראה כאילו הם סורים, לבנונים או פלשתינאים, על פי נתינותם, יורשו להיכנס לא”י בלי דרכון ואשרה…”.

 

25 באוקטובר, 1926

אל: הממונה על הרשיונות, ירושלים.
מאת: משרד המחוז, שכם.
הנושא: פליטים דמשקאיים.
…”
הרבה דמשקאיים נכנסו לארץ-ישראל בלי רשיון חוקי. פליטים אלה פזורים ברחבי ארץ ישראל…”.

במזכר אחד מ-1931 אל מנהל מחלקת-העליה, “עניינים סוריים”, ציין “ממלא מקום מפקד”, שאם גם ניתנה לסורים חנינה מטעם הצרפתים ויכולים הם “לחזור לארץ מוצאם”, הרי –“עכשו נמסר, כי רבים היושבים במחוז הצפון (צפת, חיפה ושאר מקומות) ואחרים, מעטים מהם, המתגוררים במקומות אחרים בארץ ישראל, נשארו בארץ“. (וכך נולד אבו-מאזן בצפת, ח”א)


במזכר של מחלקת ההגירה, “דרוזים הנמצאים בארץ ישראל בלי רשיון”, יכל היה מוכתר של כפר לערוב לנמצאים שלא כחוק:

 

“באשר לאותם הטוענים שנולדו בארץ ישראל, יש לדרוש מהם להמציא מסמך מניח את הדעת, ברוח זו, מן המוכתר בכפר הנוגע בדבר…”

מאת קצין הגירה, 22 בדצמבר, 1931.

 

במקביל נגזרו חוקי קרקע, שאסרו על היהודים לקנות קרקע.

 

זה היה כל ה”סוד” של הבריטים:

 

אם הכרח הוא, שתהיינה לנו העדפות, הרשני ללחוש אל אזנך, שאני מעדיף ערבים על יהודים.

                                                                אנתוני אידן, 1943

 

 

כל אלה, זה מקרוב באו, היו, מאוחר יותר, ל“בעיית הפליטים”. “בעיית הפליטים”, שלא רק הפכה ל”עם הערבי הפלשתינאי”, אלא, זה נוסף עליה – שתי צפורי-טרף במכה אחת להשמדת היהודים, היא, כאמור, תוצרת המרצחים הבריטיים. גם יקבלו מדינה, נוספת על “ירדן”, וגם יחזרו לתוך הקו הירוק….. וכל זה, בארץ ישראל. כפי שראינו, היתה זו בריטניה שעודדה וסייעה, בכל הדרכים הלא חוקיות, תוך כדי עקיפת חוקיה, שלה, להגירה “ערבית” מאסיבית לארץ ישראל, בעיקר לאותו מעט מזעיר, שבו היוו היהודים את הרוב, ואשר על כן אמור היה להיות בשליטתם.

בו בזמן, מנעה בריטניה, את כניסת היהודים, פליטי פרעות ופוגרומים, לארץ, שבה התחייבה, בפני אומות העולם, להקים את “הבית הלאומי לעם היהודי”, בארץ, שלא במקרה, היא נחלת אבותיו.

וברוב דאגתה לשקט הנפשי של כל פליטי המזרח-התיכון ואפריקה, בארץ ישראל, העצימה עוד את הגבלותיה על עליית היהודים, דווקא, בשנות ה“שואה”, שנפלה עליה כמתת שמים, בהיות ה”שואה”, מעצם טבעה, ממעטת את מספר העולים היהודים הפוטנציאליים לארץ ישראל. לא די שמנעה את כניסת היהודים, אלא אף, החזירה אותם אל המשרפות, וכאות תודה לאלים המיטיבים, הקריבה אותם, בהמוניהם, לפוסידון.

 

למי הבכורה   

 

שכחו המרצחים, שבעשותם אתנו כלה…. המה מתכוונים, דווקא, לרצונם של עמים אחרים, אחרים, האוהבים את מלאכת ההשמדה וההחרמה, אלא שתהא מלאכה זו נעשית ע”י “האחרים”

 

למה דווקא הגרמנים זכו בכתר “בכורת” ההשמדה, כאשר, בסך הכל, מילאו את רצונה של הקהיליה הבינלאומית, בתוך כך את רצונם של כוהני ה”עליה הסלקטיבית”, במימסד ה”ציוני”? לא ברור…

 

כבר בתוך ה”שואה” עצמה, קבע המשורר, יצחק כצנלסון, הי”ד:

 

“… עדיין לא יאמינו, לא יבטחו אלה, שנשכרו לרצוח את עם ישראל, בדעת-הקהל- המצווה, שכחו המרצחים, שבעשותם אתנו כלה…. המה מתכוונים, דווקא, לרצונם של עמים אחרים, אחרים, האוהבים את מלאכת ההשמדה וההחרמה, אלא שתהא מלאכה זו נעשית ע”י “האחרים”… אולם אלה, האחרים חוששים למצוויהם-בשתיקה, אולי ידרשו את הדם הזה? אולי יהיו מיתממים, יעשו את עצמם כלא יודעים וישאלו לדמנו – פחד שווא! שום טשרשיל, שום רוזוולט ושום סטאלין – בבוא יום דינו של עם-קללה זה לעולם – לא יזכירו להם את “חטאם” זה…”.

 

בשתים טעה כצנלסון; אחתהבריטים, גם הם, עסקו בחדווה במלאכת ההשמדה וההחרמה, הם לא חיכו שהגרמנים יעשו את העבודה כולה, ואלה נסתייעו באלה, לסירוגין.

והשניה – הם כן דרשו את הדם, כדי ליצור לעצמם אליבי ובנקמה על המלחמה שכפה עליהם היטלר.

 

בדיוק, כשם שעמדו ראשי הנאצים לדין במשפטי נירנברג, כן, צריכים היו שופטיהם לעמוד לדין. גם הבריטים, גם האמריקנים וגם ה“ציונים”. היה זה החוט המשולש, ששיתף פעולה בהשמדת היהודים, ואולי מכח האינרציה, ממשיך בכך גם היום.

 

אשר לרוסיה – זה סיפור אחר. זו טבחה ביהודים, בלי קשר לנאצים, ולא למשפטי נירנברג.

 

בתחילה, כשהנאצים חששו עדיין, הסתפקו בגירוש, אך ליהודים לא היה לאן ללכת, כל השערים נטרקו פתאם בחריקה אדירה, והם היו לעכברים במלכודת-מוות-בינלאומית.

 

היו ימים שהיטלר התריס נגד המגנים אותו:

 

“יכל אני רק לקוות ולייחל שהעולם האחר, ההוגה אהדה עזה כל-כך לפושעים (יהודים) האלה, יבטא את נדיבות לבו ואהדתו בסיוע מעשי. אנו, מצידנו, מוכנים להעמיד את כל הפושעים האלה לרשות הארצות האלו, ואפילו באניות-פאר …”.

האתגר של היטלר נענה בשתיקה רועמת, והשתיקה קבלה גושפנקא בוועידת אוויאן, כאשר לא היתה גם מדינה אחת בעולם, שהיתה מוכנה לקבל את הפליטים היהודים מגרמניה ומאוסטריה. שתי מדינות בלבד הביעו את נכונותן להיות מדינות מעבר – הולנד ודנמרק.
בוועידה השתתפו גם גולדה מאיר  וארתור רופין, כנציגי ה“סוכנות היהודית”. השנים לא פצו פה ולא צפצפו, כאשר עמם נדון לכליה, ברוב קולות אחוות-העמים, כי חזקה עליהם מצוות חיים ויצמן, לדאוג רק לכך – שלא תעלה יזמה לעשיית מגבית לסיוע לפליטים היהודים, שכן, מגבית כזו תפגע במגביות למען ה”ציונות”….

                                                                                                                            

לאחר וועידה זו יצא עתון גרמני בכותרת – “יהודים למכירה – בזול”, אין קונים….

 

 

יש “פליטים” ויש פליטים…

 

 

“פליטים” זו יצירה פיקטיבית, שמניעיה פוליטיים, ואין אתה יותר יצירה כזו, אם אינך מתכוון להשתמש בה. שאם לא כן, מה תכלית ביצירתה?

 

העילה השקרית והזדונית של “כושר הקליטה”, הרשתה לממשל הבריטי לנכות את מספר המסתננים ה”ערבים”, בעזרתם, ממכסת העולים היהודים. כאמור, התירוץ היה כושר הקליטה. ואם מוצפת הארץ בערבים, צריכה לסבול מכך מכסת העליה של היהודים. למה? ככה! כי הבריטים הם דאגנים….

 

מסתבר, שבעיני הבריטים יש “פליטים” ויש פליטים. “פליטים” זו יצירה פיקטיבית, שמניעיה פוליטיים, ואין אתה יותר יצירה כזו, אם אינך מתכוון להשתמש בה. שאם לא כן, מה תכלית ביצירתה?

 

פליטים אמתיים, זו כבר שאלה פוליטית, אם צריך או לא צריך לסייע להם. אם יש בסיוע יתרון מדיני למסייע – כשר, אם אין כזה – טרף, מה עוד שנכנס פה הפקטור של “בעיית היהודים”, שלה יש רק פתרון אחד, בדיוק אותו פתרון, אליו חותר בלייר, ימח שמו וזכרו.

אשר ל”ערכי-אנוש”… ערכי – מה?

 

בריטניה עוד תיתן את הדין. לא די שהרוצחת לא חזרה בתשובה, אלא, היא מבקשת לסיים את העבודה, בה התחילו הערבים, המשיכו הגרמנים, וממשיכים יחדיו כל “שוחרי השלום”, יהודים כגויים, בדאגתם הרבה ל“זכויות הלגיטימיות של העם הערבי הפלשתינאי”, פליטי כל העולם, שהפכו לעם, מתועב מן הגרמנים ודומה לבריטים.

 

פלסטינים

 

פלסטינים – רוצחי יהודים בהגדרה! קוזו אוקאמוטו – פלסטיני, בלייר – פלסטיני, שושביני הסכמי אוסלו – פלסטינים, הדן’ים, חלוץ והראלפלסטינים, קונדוליסה – פלסטינית וכו’. כל פעילי השמדת העם היהודי הם פלסטינים!

 

העם הגרמני לא נולד במטרה להרוג יהודים, הוא הפך לנאצי ולמשמיד יהודים, כמו כל העומדים עלינו לכלותנו, בתוכם יהודים! אבל, ה“עם הערבי הפלשתינאי” נוצר במיוחד לשם כך – השמדת היהודים. היותו ל”עם” לא די שיצרה מכשיר מפלצתי לטבח עם, אלא, יצרה גם את ההצדקה להשמדת היהודים בארץ ישראל. אין ליהודים חלק ונחלה ב”מולדת” העם הערבי הפלשתינאי, היהודים הם שודדי ה”מדוכאים עלי אדמות” ועל כן, בני מוות. חד וחלק, כמו הסייף הג’יהאדי, וכמוהו לא אלגנטי!

 

תמיד חיפשתי מונח שיגדיר את הגרועים מן הנאצים. השתמשתי בארכינאצים ובארכי-ארכי-נאצים, אך כל הגדרה שכללה את המלה נאצי, לא קלעה “בול” במטרה. וזאת, כאשר כל העת, המונח המתאים מונח לפני – פלסטינים – רוצחי יהודים בהגדרה! יש נאצים, בלי מרכאות, יש קוויזלינגים, בלי מרכאות ויש פלסטינים, בלי מרכאות. זהו מושג – יש אחווה פלסטינית בינלאומית, אחוות הפלסטינים. קוזו אוקאמוטו – פלסטיני, בלייר – פלסטיני, שושביני הסכמי אוסלו – פלסטינים, הדן’ים, חלוץ והראלפלסטינים, קונדוליסה – פלסטינית וכו’. כל פעילי השמדת העם היהודי הם פלסטינים!

 

נהגתי תמיד לסגור את ה“פלסטינים” במרכאות, כי לא קיים עם כזה, והנה, מסתבר, שיש עם כזה, והוא חובק עולם – בני כל הדתות, פלבאים ופטריצים, אבות ובנים, אמהות ובנות ומשפחות שלימות, אזרחים ושרים, עם עצום ורב ו… מאוחד! מאוחד בשנאת ישראל. ומשום מה, מנסה ה”ממלכתיות” הדתית לכפות עלינו את ההצטרפות לאחדות הזו – ע”ע – גרשון הכהן והרב מדן. בגירוש התערטלו הפלסטינים מכסותם היהודית, ונתגלו בכיעור מערומיהם – פלסטינים!

 

לפלסטינים מבריטניה יש נציגות משמעותית מאד בארץ ישראל. הם מתפרעים בכל מקום ומייצרים פרובוקציות נגד היהודים, והיהודים, נמנעים ממלחמה בהם, כי גם כל הנהגת המדינה שהשמאל בנה, וכן גם צמרת הפיקוד הצבאי שלה – פלסטינים, כידוע! 

 

 כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ניהול האתר