דמדומי הנציבה שטרסברג-כהן (ד)(1): תשובה ליו”ר ועדת החוקה, חוק ומשפט

שמחה ניר, עו”ד 18.08.2008 23:20

חהכ מנחם בןששון, יור ועדת החוקה, חוק ומשפט, עונה למכתבי אליו: הוא רוצה לבצר את מעמד הנציבות” *** אני עונה לו: הנציבות מבוצרת יותר מדי!

 

מבוצרת יותר מדי

 

שמחה ניר, עוד

משעול גיל 1-ג‘, כפר סבא 44281

טל‘ 09-7424838, נייד 050-7520000

פקס 09-7424873

www.quimka.net

www.quimka.com

quimka@quimka.com

כפר סבא, 18.8.2008

לכבוד

הפרופמנחם בןששון

יור ועדת החוקה, חוק ומשפט

הכנסת

ירושלים

נכבדי,

הנדון: לקראת חילופי המשמרות בנציבות תלונות הציבור על שופטים (נתלש):

         הצורך בתיקון חוק הנתלש

תודה גם לך, על מכתבך מיום 5.8.2008.

כנראה שכשלתי בהבהרת כוונותי, במכתבי מיום 1.8.2008, אל שר המשפטים ואליך.

כשאמרתי כי מוסד הנציב הוא גוף מייעץ בלבד, לא התכוונתי לומר כי בגלל כך אין מתייחסים אליו, אלא לכך שלגוף מייעץ אין צורך בתותחים הכבדים ביותר.

כאשר הנציבה – בשר מבשרה של מערכת המשפט – דוחה 91% מהתלונות, אכן, אין פלא שעמדתה של הנציבה חשובה בעיני המערכת המשפטית“, כלשונך, אבל אותנו, הציבור לא מעניינות התלונות שהיא מקבלת כמוצדקות, כי הן הינן על דברים של מהבכך אשר כל פרקליט זוטר היה רואה אותן כך. אותנו מעניינות התלונות אותן אין היא מקבלת כמוצדקות(ונציב אשר לא רואה עצמו כמגן על מדורת השבטדווקא כן היה מקבל אותן כמוצדקות).

הנתלש, הוא אחד הגופים הבודדים במדינה שהחוק מעניק להם חסינות מפיקוח שיפוטי כלשהו, ולכן, כמוסד, הוא אינו צריך ביצור“, משום שהוא מבוצר דיו. מבוצר מדי.

כאשר הנציבה קובעת שענייני היושר האינטלקטואלי של השופטים אינו בתחום טיפולה, ושהתעלמות מטענות הצדדים, אפילו במכוון,היא לגיטימיתמה יעזור לנו הביצורשלה, כאשר היאעצמה, כשופטת, הייתה מתעלמת מטענות שאינן נוחות לה?

וכאשר היא אומרת כי, “כידוע, בית המשפט העליון אינו חייב לנהל פרוטוקולים” (הדבר היה לפני החוק החדש בעניין זה) – מה יעזור לנו הביצורהזה, כאשר היא מגינה גם על עברהשלה?

עיקר טענתי היה על כך הצורך בהסכמת נשיא ביהמש העליון למועמד המוצע, דבר הנוגד את העיקרון שאדם אינו בוחר את שופטיו“. “תארו לעצמכם“, כך אמרתי, “שמועצת העולם התחתון תדרוש ייצוג פריטטיבוועדה לבחירת שופטים, או בוועדתהאיתור למועמדים לכהונת היועץ המשפטי לממשלה, פרקליט המדינה או מפכל המשטרה אבסורד“.

האמנם הדיון בחוק (לפחות בהיבט של בחירת הנציב) יכול להיות מנותק מחילופיהאישים בתפקיד הזה?

אנחנו מכירים את הדינמיקה של דברים כאלה: החשוב נדחה מפני הדחוף,ומשייבחר הנציב החדש יהיו על סדר יומה של הוועדה שבראשותך דברים פחות חשובים אבל יותר דחופים, והדיון בחוק הנתלש יידחה למחרמחר“…. ובעוד חמש שנים, כאשר הדבר שוב יהיה דחוף, יבואו האומרים ויגידו כי המוסד הזה הוכיח את עצמובמשך עשר שנים, עם שני נציבים,ואף יוסיפו: if it works, don’t fix it…

ועל כגון דא אמרו חכמינו בכייה לדורות.

הרשה לי, לסיום, להציע לך משהו פראקטי: להקים ועדת משנה לנושא, שתשב ברציפות, תשמע את כל מי שיש לו מה להגיד, ותגיש בהקדם חוותדעת לוועדההאם.

כדי להבהיר למה אני מציע לך את זה, ראה את הדיון בוועדה ביום 28.8.2005, בנוכחות הנציבה: ראה כמה שטחי היה הדיון, אשר רובו הוקדש להתפארותה של הנציבה, וכמעט שלא היה מי שיחלוק עליה.

 

בברכה,

 

שמחה ניר, עוד

 


כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ניהול האתר