הסכמה על מינוי מומחה שלא בהסכמה

הסכמה על מינוי מומחה שלא בהסכמה

ד”ר אברהם בן עזרא
בן עזרא – מתכננים ויועצים 18.10.2007 02:07

יש בכך עקיפה חיובית של תקנות סדר הדין האזרחי תשל”ד – 1984 פרק י”א (מומחים), תוך חזרה ברוכה למצב משפטי עדיף שהיה בעבר, בטרם התיקון לתקנות בעניין הנדון. מבחינת הסיכויים להגעה אל פסק דין צודק, עדיפה דרך זו על פני מינוי מומחה מוסכם ללא סייגים ותנאים. 

הסכמה על מינוי מומחה שלא בהסכמה

מאת: ד”ר אינג’ אברהם בן עזרא

.ממבט ראשון יש בכותרת סתירה, אך היא תתיישב בהמשך

יש שני אופנים עיקריים הנהוגים במינוי מומחה מטעם בית המשפט:

א] מתמנה מומחה המוסכם על הצדדים לדיון, ובמקרה כזה על פי הוראות סדר הדין האזרחי תשמד 1984 פרק יא מומחי הצדדים לא מעידים בבית המשפט וחוות הדעת שלהם אינן חלק מן הראיות, אף שביהמש מוסמך ויכול להתייחס אליהן בהיותן חלק בלתי נפרד מכתב התביעה, כאשר כך הם פני הדברים.

ב] מתמנה מומחה על ידי בית המשפט שלא בהסכמת הצדדים לדיון. במקרה כזה, הצדדים רשאים להעיד את מומחיהם, ועל פי פסיקת בית המשפט העליון [ע”א 4218/90 חפציבה בע”מ נכרמן ואלכסנדר לחנר, לא פורסם, מובא בספר “עדות מומחה” מאת אבן עזרא בהוצ‘ “שי” 2001 עמ‘ 459] במקרה כזה אין יתרון לחוות הדעת של מומחה בית המשפט על פני חוות דעתו של מומחה צד לדיון.

מסתבר שיש גם דרך שלישית, והיא, הסכמת הצדדים לדיון על מינוי מומחה מטעם בית המשפט לרבות זהות המומחה, ובד ובד עם הסכמה זו – הצהרת הצדדים כי המומחה ממונה שלא בהסכמה, כלומר, תנאי מינויו לא נותנים לו יתרון על מומחי הצדדים אשר למרות מינויו המוסכם, גם הם יוכלו לתת עדות בבית המשפט וגם חוות הדעת שלהם ישמשו כראיות קבילות בבית המשפט.

להלן החלטה בתא 017911/05 רוקני ואחנאחים אלה בעמ ואח הנוקטת בדרך השלישית של הסכמה על מינוי מומחה שלא בהסכמה“.

 

בית משפט השלום תל אביב – יפו א 017911/05

לפני: כבהשופטת ניב ריבה תאריך: 30/10/2006

בעניין: 1. רוקני ואחרים

תובעים

נגד

1. אחים אלה בעמ ואחרים

נתבעים

נוכחים בכ התובעים: עוד אורן ונציגות התובעים

אין הופעה לנתבעים

החלטה

הוגשה בקשה להחלפת מומחה בתיקים המאוחדים.

הפעם מתבקשת החלפתו של המומחה מר רוזנברג, על פי בקשתו ומינויו של מר ברמן, בהסכמת הנתבעות 1, 2 ו-6.

הנני ממנה את מר יצחק ברמן, מהנדס ושמאי מרחוב ארבע ארצות 18, תלאביב כמומחה מטעם בית המשפט.

יובהר כי המינוי אמנם נעשה בהסכמת בעלי הדין, בשל זהות המומחה, אולם אין הוא מומחה מוסכם מטעמם.

המומחה יקבל את כתב המינוי, כפי שקיבלו קודמיו ויפעל על פי ההוראות.

שכר טרחתו של המומחה כבר נקבע בהחלטות קודמות (שכר טרחה של 4,000 שח פלוס מעמ לכל דירה, 8,000 שח פלוס מעמ לרכוש משותף).

בשכר הטרחה נושאים הצדדים באופן שהתובעים משלמים מחצית, והמחצית האחרת משולמת על ידי נתבעים 1, 5 ו-6, שישית כל אחד מהם.

הצדדים יפנו אל המומחה תוך שבוע מהיום.

אבקש כי המומחה יגביל את זמן ההמתנה לחוות הדעת לשלושה חודשים בלבד.

הואיל ונטען על ידי עוד אורן, כי קיימת בעיה בטיחותית שבגינה הוכרז הבניין על ידי עיריית פת כמבנה מסוכן, אבקש מהצדדים לשתף פעולה, ולהתייצב למועדים שיקבע המומחה כמועדים לביקור.

הצדדים ישלחו למומחה את שכר טרחתו כמו גם את חוות הדעת שבידיהם, תוך 15 יום מהיום.

אני תקוה כי לא יהא צורך לחדש הוראות בדבר תשלום שכר טרחתו של המומחה כפי שנעשה בעבר.

נקבע לקדם משפט נוסף ליום 28/2/07 שעה 09:30.

ניתנת היום חבחשוון, תשסז (30 באוקטובר 2006) במעמד הצדדים.

_____________

ניב ריבה שופטת

מסקנות:

אכן יש מקום להסקת מסקנות מהחלטה קצרה זו, והן התוויית דרך שלישית למינוי מומחה מטעם בית המשפט, אשר מצד אחד באים הצדדים לידי הסכמה לעניין מינויו של המומחה ולעניין זהותו, ומצד שני הצדדים שומרים לעצמם את מלוא זכויותיהם להעיד בבית המשפט גם את המומחים שלהם, כאילו לא היה כלל מינוי בהסכמה, וכניסוחו של בית המשפט המינוי אמנם נעשה בהסכמת בעלי הדין, בשל זהות המומחה, אולם אין הוא מומחה מוסכם מטעמם”.

יש בכך עקיפה חיובית של תקנות סדר הדין האזרחי תשלד – 1984 פרק יא (מומחים), תוך חזרה ברוכה למצב משפטי עדיף שהיה בעבר, בטרם התיקון לתקנות בעניין הנדון. מבחינת הסיכויים להגעה אל פסק דין צודק, עדיפה דרך זו על פני מינוי מומחה מוסכם ללא סייגים ותנאים.כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ניהול האתר