חידון קימקא, יולי 2008, נושא פרסים: כמה תעלה לנו עיסקת גלעד שליט?

קישור מקוצר למאמר הזה: https://www.quimka.net/43789
 

האתר של קימקא 03.07.2008 12:05
חידון קימקא, יולי 2008, נושא פרסים: כמה תעלה לנו עיסקת גלעד שליט? - חילופי-שבויים - שחרור מחבלים - דם על הידיים

 

לכל הפותרים יינתנו פרסי-כבוד, ופרסים כספיים יינתנו למתקרבים לפתרון הנכון.


חידון קימקא, יולי, 2008: השאלות

 

שאלה ראשונה: מי הכריז ביולי 2006, עם חטיפתו של גלעד שליט, “לא ננהל משא ומתן עם טרוריסטים”?

 

שאלה שנייה: מי הכריז ביולי 2008: “לא אירתע מהמחירים הכואבים בעיסקה המתגבשת לשחרור גלעד שליט”?

 

שאלה שלישית: כמה זמן עבר בין שני התאריכים הנ”ל?

 

שאלה רביעית: כמה שבויים, אסירים או כלואים אחרים תיתן ישראל תמורת גלעד שליט?

 

תנאי התחרות:

 

 • כדי לזכות בפרס חייב כל משתתף: לענות נכונה על שלוש השאלות הראשונות, ולנחש את התשובה לשאלה הרביעית.

   

 • כל עוד לא נתקבלה ע”י הממשלה, או ע”י מי שהוסמך על ידה, החלטה סופית (להלן – החלטה) בשאלה האמורה רשאי כל משתתף לשלוח תשובה חדשה, אשר תבוא במקום קודמתה.

   

 • אם תודלף לציבור ההחלטה הצפוייה ייחשב הדבר כאילו נתקבלה החלטה כאמור, והאתר של קימקא יפרסם בהקדם האפשרי הודעה על כך (להלן – הודעה) – בין לפני ההחלטה, בין אחריה.

   

 • נתקבלה החלטה כאמור יפרסם האתר של קימקא את תוצאות החידון, שמות הזוכים וסכומי הפרס.

   

קביעת סכומי הפרסים

 

 • סך-כל הפרסים יהיה הסכום הכללי שייתרם, כאמור להן, תחת הכותרת תרומות לחידון.

   

 • הניחוש הקרוב ביותר למספר שייקבע בהחלטה יזכה את המנחש בחמש שמיניות מהסכום האמור;

   

 • הניחוש השני בקרבתו יזכה את המנחש בשתי שמיניות מהסכום האמור;

   

 • הניחוש השלישי בקרבתו יזכה את המנחש בשמינית אחת מהסכום האמור.

   

 • ניחשו שניים או יותר מספר זהה, ייחשבו אלה כזוכים בשניים או שלושה מהפרסים המתאימים, והפרס או הפרסים יחולקו ביניהם שווה-בשווה.

   

 • פותרי החידון ישלחו את תשובותיהם לח”מ, לפי הכתובת quimka@quimka.com. בשורת הנושא (subject) יירשם פתרון לחידון קימקא, יולי 2008. הח”מ יאשר קבלת הפתרון.

   

חלוקת הפרסים

 

 • כל תורם יעניק את סכום תרומתו, לפי היחס שייקבע, במישרין לכל אחד מהזוכים.

   

 • האתר של קימקא, או מי מבעליו או עורכיו, לא ייזכה ולו באגורה אחת מהפרסים.

   

תרומות לחידון

 

 • המבקשים לתרום לסך-כל הפרסים יודיעו לח”מ על הסכומים אותם הם יסכימו לתרום, לפי הכתובת quimka@quimka.com. בשורת הנושא (subject) יירשם תרומה לחידון קימקא, יולי 2008. הח”מ יאשר קבלתה של הודעת התרומה.

   

 • תרומה אינה מונעת מהתורם להשתתף בחידון כפותר.

   

 • הח”מ מתחייב לא להעניק לתורם שום יתרון בשל תרומתו, ולא למסור לו שום מידע שלא ניתן לפרסום על פי תנאיו של חידון זה.

   

פרסי הכבוד

 

פרסום

 

ערעורים

 

 • תוך שבעה ימים מפרסום הזוכים והפתרונות רשאי כל הטוען לזכייה שלא נכלל בהודעת הזכייה לערער על התוצאה, לפי הכתובת quimka@quimka.com. בשורת הנושא (subject) יירשם ערעור על התוצאות, חידון קימקא, יולי 2008. הח”מ יאשר קבלתה של הודעת הערעור..

   

 • תוך שבעה ימים תפורסם ההחלטה בערעור, ויחולקו הפרסים.

   

 • המבקש ששמו לא יפורסם יציע דרך למנוע “רינונים” על חלוקת פרסים “מתחת לשולחן”.

   

אחריות משפטית ומוסרית

 

 • התורמים מחוייבים מוסרית כלפי הזוכים.

   

 • האתר של קימקא, בעליו ועורכיו, אחראים משפטית ומוסרית שלא ליהנות ולו באגורה מהפרסים.

   

 • כל מידע המגיע אל הח”מ כאמור לעיל יישמר בסודיות מלאה, ולא יפורסם, אלא בכפוף לאמור לעיל.

   

 • הח”מ מחוייב בתום-לב מלא כלפי כל הפותרים והתורמים.

   

 

שמחה ניר,   עו”ד

 

עורך          ראשי

 

האתר של קימקא

 

 

  

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ניהול האתר