זה לא דם, זה קטשופ

זה לא דם, זה קטשופ

חנה אייזנמן
30.12.2007 18:04
זה לא דם, זה קטשופ


אילולא נרצחו היו נעצרים, נשקם היה נלקח מהם, הם היו עומדים למשפט, בו היו נאלצים להוכיח שהיו בסכנת חיים, אך לא היו מצליחים, כי הרי עומדים הם על רגליהם לפני בית משפט ארכי-סדומי, דרגותיהם היו נלקחות מהם והם היו מושלכים לבור כלא, באשמת רצח “אוכלוסיה ערבית חפה מפשע”.ב”ה

 

זה לא דם זה קטשופ

 

מעניין מה תהיה ההגדרה החדשה, אולי – זה לא דם זה קטשופ – או משהו כזה, ממילא הכל כבר וירטואלי, הזוי, מטורף, כסרט בדיוני מקאברי!!

 

אילולא נרצחו היו נעצרים, נשקם היה נלקח מהם, הם היו עומדים למשפט, בו היו נאלצים להוכיח שהיו בסכנת חיים, אך לא היו מצליחים, כי הרי עומדים הם על רגליהם לפני בית משפט ארכי-סדומי, דרגותיהם היו נלקחות מהם והם היו מושלכים לבור כלא, באשמת רצח “אוכלוסיה ערבית חפה מפשע”. זה בדוק. ההוכחות יושבות בבתי הכלא בישראל. ה”חפים מפשע” משתחררים באלפיהם, על כן, אין כלל טעם להתחיל במרדף כלשהו אחרי הרוצחים, במיוחד בימים בהם עמלים רודפי ישראל על תיקון להגדרה “דם על הידים”. מעניין מה תהיה ההגדרה החדשה, אולי – זה לא דם זה קטשופ – או משהו כזה, ממילא הכל כבר וירטואלי, הזוי, מטורף, כסרט בדיוני מקאברי!!

במשך שנים עוצרים כוחות הזדון הרשע והפשע בישראל, המכונים כוחות הסדר והבטחון, את היהודים המתלוננים על תוקפנות ערבית נגדם. התופעה הזו בולטת בעיקר בחברון, בה המציאות משתנה במחי אזיקים של המנוולים במדים המשרתים את המדינה שמטרתה – חורבן העולם היהודי. ואת המטרה הקדושה הזו מקדשים כל התותחים ועוד כמה וכמה “אלטלנות”. היהודים הפסיקו להתלונן, הערבים יודעים, כמו בימי המנדט: “אל דאולה מענא” – הממשלה אתנו, ואפשר להמשיך בלא הפרעה בטבח יהודים.

 

                  

שני הבחורים, אחיקם ודוד, הי”ד, נרצחו ליד הישוב תלם, שאוכלוסייתו מעורבת – דתיים וחילוניים. לפני כמה חדשים השתתפנו שם בהכנסת ספר תורה לישיבה המקומית. מסע הספר החל במערת המכפלה. נופי הרי חברון מרהיבים ביפים. לא פלא הוא שנוער יהודי מטייל ביופי הארץ ישראלי הזה, למרות שמדינת ישראל מתעקשת להפוך את ארץ ישראל לגיא צלמוות. אסור להניח לרודפים, המוסרים, המהרסים והמחריבים למשוך את ארצנו מתחת רגלינו. ולכך כל האמצעים כשרים, וכדאי שעם ישראל יקלוט זאת, לפני שמדינת בן-גוריון תצליח לעשות בו כלה.

בקול אש”פ מירושלים מראיינת תעמולנית בעברית את אחד מכוח החילוץ. בתוקף תפקידה כבורג במנגנון הלוחמה הפסיכולוגית בשירות תכנית השלבים להשמדת הישוב היהודי בארץ ישראל, היא מזכירה לכולנו שהמטיילים שהו ב”שטחים מסוכנים”, “שטחים פלשתינאיים”, …

 

חובת “ונהפוך הוא…”

אם אחוות משמידי ישראל מאמינה וגם מיישמת את גירושנו מבתינו ומארצנו, חובה עליונה קדושה חלה עלינו לגרש אותם מבתיהם ומארצנו!! אין מקום בארצנו למחללי קדושתה ולמחריביה!!

 

לפני שאגיד משהו לסוכנת הפשע הבינלאומי נגד העם היהודי, משהו לעם ישראל – זה כבר הגיע הזמן להפוך את השטחים שבתוך הקו הירוק ומעבר לו, לשטחים מסוכנים לערבים. כל ערבי הנראה במטחווי אגרוף, אבן, סכין, אקדח או רובה, יש לחסל!!! חופש, שוויון ואחווה לכל!!! לא זו היתה כוונת ה”ציונות הסוציאליסטית”? אם לערבים יש החופש לטבוח ביהודים, גם ליהודים יש החופש לטבוח בערבים! שוויון כבר אמרנו? אם השמאל וממשלת ישראל חברים באחוות העמים האנטישמיים, אנו אחים לעצמנו, באחווה יהודית למען התורה, העם והמולדת. זו היא האחווה! אם אחוות משמידי ישראל מאמינה וגם מיישמת את גירושנו מבתינו ומארצנו, חובה עליונה קדושה חלה עלינו לגרש אותם מבתיהם ומארצנו!! אין מקום בארצנו למחללי קדושתה ולמחריביה!!

 כן, גברת בורג-קטן-“קול ישראל” –  גם תהום רישעותכם ותופת שנאת ישראל שלכם, לא תצלחנה להפוך את ארצנו למשהו אחר! זו ארצנו! על אפכם וחמתכם. גם אם שבע תפילונו, נקום! בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו. שרדנו, וגם אתכם, גדולי שונאינו בכל הזמנים, נשרוד, עוד נזכה לראות ברעה אשר תבואכם. שרון הוא רק דוגמית צנועה!

נכון שבינתיים אתם רווים רוב נחת מטבח יהודים בארץ, המנפיק לכם עוד ועוד “הוכחות לצורך בשלום”, אך זה רק בינתיים, ואתם תשלמו על כך ביוקר.

בגללכם, פושעים נגד העם היהודי ונגד האנושות, יהודי אינו יכל לטייל בהרי מולדתו, חמש דקות מביתו. בגללכם ארץ ישראל קברים מלאה!

                                   

הצלחתם גם לגדוע את ארז לבנון, לרגלי בת-עין בהרי גוש עציון, איש נשמה ומוסיקאי מחונן, התבודד בטבע ונשחט על ידי אחיכם לברית הדמים, הפארטנרים שלכם ל”שלום”. והוא, כמובן, אשם! הוא חייב היה לדעת שחוקי הטבע מכתיבים סיכוני חיים ליהודים באשר הם, וחובה עליהם להיזהר!

וכמובן אשם היהודי, המתעלם מחוק הטבע הנ”ל ואינו מתחשב בעובדה, שב-ד’ אמות בארץ מסוכנת התנועה ליהודי, מה שאין כן בכל ארצות תבל, וכמובן לא אשמים הקאפו’ס בגיטו ה”ישראלי”,  הנקראים “כוחות הבטחון”, ולא היודנראט הנקרא “ממשלת ישראל”.

לא אשמים סוכני האויב ב”תיקשורת הישראלית” ולא הפושע המתועב חיים יבין, יוצר “ארץ המתנחלים”.  

בתי המאומצת, גיורת יפנית, גילתה בגלישה באינטרנט שהתקשורת ביפן מלאה את שבחו של הפושע הנ”ל, מעמודי התווך של מנגנון התעמולה של האויב הישראנאצי, על האומץ שגילה בהסרטה ובהצגת סרט כזה…. ב”מדינה שהשמאל בנה”, סרטים כאלה ויוצריהם מקבלים פרסים, אבל ביפן מאמינים שנדרש אומץ לפרסם תעמולה גבלסית במדינת היהודים. האם יודעים שם, שאנשים שהתבדחו על חשבון יצחק רבין, שר”י, הושלכו לכלא? לתעמולה גבלסית לא נדרש שום אומץ, לקרוא לתלמידי אסכולת גבלס בשמם, לכך נדרש אומץ עצום!!!

 

כל האמצעים כשרים, גם מורשת ישראל…

בן גוריון, אבי אבות כל הטומאה הזו, שנא את מורשת ישראל שנאה תהומית חסרת פשרות, עד שנצטרך לה, כדי לזכות באדמה עליה יוכל לנהל את הדיקטטורה האבסולוטית שלו. על כן, אלו היו דבריו לפני וועדת האומות המאוחדות (ירושלים, 4 ביולי, 1947):

 

“…. מני אז חלפו 7 שנים (מאז הדיון בתקנות הקרקע, בבית הנבחרים הבריטי, ב-1940, ח”א) היטלר מוגר וחוקי נירנברג נפסלו בכל אירופה. ארץ ישראל היא עתה הארץ היחידה בעולם התרבותי שבה קיימת עדיין הפליה גזעית לפי החוק. אף אלמלא היה כאן בית לאומי, לא היינו משלימים עם הפליה כזאת, לא היינו משלימים עם שלילת הזכות האזרחית היסודית, זכות חופש התנועה וההתישבות בארץ בה אנו חיים, עם שלילת השויון בפני החוק. אולם הרי זה ביתנו הלאומי. שמונים דורות חיו ומתו בתקוות ציון בלבם. אומה גדולה והעולם התרבותי כולו הכירו בזכותנו לכונן כאן מחדש את ביתנו הלאומי. וכעת, אותה הממשלה גופה שהוטלה עליה החובה הקדושה לסייע לבית הלאומי היהודי סגרה אותנו בגיטו טריטוריאלי, ודנה אותנו לחיים בתחום מושב כברוסיה הצאריסטית. בדברי ימינו הארוכים עברו עלינו רדיפות אכזריות רבות, אולם להיות כלואים בגיטו בארצנו אנו להיות אסורים בהנאה מאדמת אבותינו, שהיא עזובה ושוממה – עינוי אכזרי כזה אפילו אנו לא טעמנו עד כה….

“החוק הגזעני אינו רק הפרה מובהקת של התחייבויות בינלאומיות לפי המנדט. הוא מסכן בצורה חמורה את מעמדם של היהודים בכל רחבי העולם. אם הממשלה המנדטורית רשאית לחוקק חוק הפליה גזעית נגד היהודים במולדתם הם, מה ימנע מממשלות אחרות, שאינן כפופות להתחייבויות בין-לאומיות כאלה, לחוקק חוקים דומים לאלה נגד היהודים בכל מקום ומקום….

 

לא יכלתי לומר זאת טוב יותר! תמיד סובבים בראשי דברי הקב”ה למשה, כאשר שת עליו את העונש הנורא מכולם: “כי מנגד תראה את-הארץ ושמה לא תבוא אל-הארץ אשר-אני נתן לבני ישראל”.

ואנחנו כבר היינו… אך מדינת הדמים והזדון הזו שוב מרחיקה אותנו אל מנגד לציון. היינו עד שנת תש”ח, ושבנו ובאנו בתשכ”ז, עקב נסיון נוסף של הערבים להשמידנו, ושוב מרחיקים אותנו.. עד המלחמה הבאה, בה נשוב ונשפוך את דמנו על אותה אדמה ועל אותן אבני קודש.

בשנים (19 בסה”כ), שבין מסירת ירושלים לערבים על ידי בן גוריון וה”הגנה”, ועד שחרורה בתשכ”ז, עת עמדנו על חיינו והצלחנו להעביר את המלחמה הג’יהאדונאצית לשטח האויב ולשחרר את בירת הנצח שלנו מידי מרצחים גרועים מן הנאצים, נהגנו לעמוד על גג המבנה, מעל “מרתף השואה”, צופים בגעגועים אל מתחם הר הבית.

מדינת הדמים והזדון הזו, מבקשת להחזיר אותנו לאותה נקודה, ואף פנימה ממנה…

האמירוּת ההאשמית המלאכותית, מיסודה של האימפריה הבריטית, היתה לממלכה עצמאית בשנת 1946, שנתיים לפני הכרזת עצמאות “ישראל”. בהיות “ירדן” בת שנתיים, הוסיף לה בן-גוריון, יתר על חבלי ארץ ישראל בהם זכתה מן ההפקרות של ה”ציונות הסוציאליסטית, גם את ירושלים יהודה והשומרון, שבעבר הירדן המערבי.

 

בשבוע שעבר עלינו להר הזיתים אל קברות הורינו. בית הקברות היהודי בהר הזיתים הוא ספר הסטוריה, המעיד על רציפות הישוב היהודי בה, מאז ומקדם. מעולם לא היתה לערבים ריבונות בארץ ישראל, ואם מדינת הדמים והזדון, המכונה “מדינת ישראל”, תצליח ליצור ריבונות כזו בירושלים, תהיה זו הפעם הראשונה בהסטוריה. פשעי הנאצים מחווירים לעומת פשעי “מדינת ישראל” נגד העם היהודי. אני אומרת זאת במלוא האחריות ובבטחון שאין עמוק ממנו!

ממלכת “ירדן” מחזיקה כיום  בחלק הארי של ארץ ישראל, כשגם סנטימטר אחד ממנו, איננו שייך  “לה” – לא על פי כל דין, לא כחוק, לא על פי הצדק, לא על פי היושר ולא על פי המוסר. מדובר בגזל שאין שפל ממנו. אין לערבים זכות גם למילימטר אחד בארץ ישראל, לא במזרח ולא במערב הירדן, תאוות הרצח המפלצתית שלהם מפקיעה מהם גם כל זכויות אנוש בארץ הזו. חובה להשמיד, להרוג ולאבד אותם!! או, לפחות, לגרש, עד כי לא יישאר להם זכר ולא סימן, לא שריד ולא פליט בכל מקום שהוא בארץ ישראל!  

 

הסטוריה יהודית

                                    בהר הזיתיםכתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ניהול האתר