הפרופ’ אסא כשר, מיוחד להאתר של קימקא: האם להשאיר את האתיקה השיפוטית בידי השופטים עצמם?

הפרופ’ אסא כשר, מיוחד להאתר של קימקא: האם להשאיר את האתיקה השיפוטית בידי השופטים עצמם?

קימקא
התכתבות עם הפרופ’ כשר 26.11.2006 16:06
הפרופ' אסא כשר, מיוחד להאתר של קימקא: האם להשאיר את האתיקה השיפוטית בידי השופטים עצמם?


“תפיסה סדורה בדבר עצם המקצועיות אינה נתונה לגיבוש בידי הקהילה המקצועית עצמה, כיוון שמדובר במה שחורג בהחלט מגבולותיה”.הפרופ’ אסא כשר, מיוחד להאתר של קימקא: האם להשאיר את האתיקה השיפוטית בידי השופטים עצמם?

האתר של קימקא:   להפקיד בידי אהרן ברק (או כל מי שיבוא תחתיו) את כתיבתם של כללי האתיקה לשופטים זה כמו להפקיד בידי יהושע פרץ את כללי האתיקה של פועלי נמל אשדוד.

התנהגותם הנאותה של השופטים היא, בראש ובראשונה, האינטרס של הציבור, ולכן, לדעתי, הכנסת היא זו הצריכה לקבוע עבורם את כללי ההתנהגות.

אם, אחר-כך, השופטים ירצו להחמיר עם עצמם ע”י כללי התנהגות נוספים – יבורכו.

אבל השופטים לא יכבלו את עצמם לחובת ההנמקה וההתייחסות לטענות המתדיינים …

השופטים גם לא יחייבו את עצמם לנהל פרוטוקולים …

הפרופ’ אסר כשר:   תפיסה סדורה בדבר עצם המקצועיות אינה נתונה לגיבוש בידי הקהילה המקצועית עצמה, כיוון שמדובר במה שחורג בהחלט מגבולותיה.

תפיסה סדורה בדבר המעטפת הערכית של הדמוקרטיה גם היא אינה נתונה לגיבוש בידי הקהילה המקצועית עצמה, כיוון שתפיסת עקרונות הדמוקרטיה חורגת בהרבה מעולם השפיטה ועוסקים בה פילוסופים ואנשי מדע המדינה לא פחות ולעתים יותר מאנשי משפט ובכללם שופטים.

מכתבי מיום 31.7.2006 אל הפרופ’ אסא כשר:

לפרופ’ אסא כשר, שלום.

אני בעליו ועורכו הראשי של האתר של קימקא.

שמך הגיע לאתר הזה במאמרו של חברי שבתאי עזריאל, תחת הכותרת אין די בחוקי אתיקה.

מה שמפריע לי בכל הדיון הזה הוא שהכנסת התפרקה מסמכותה, והשאירה בידי השופטים את המונופול על התנהגותם-הם.

להפקיד בידי אהרן ברק (או כל מי שיבוא תחתיו) את כתיבתם של כללי האתיקה לשופטים זה כמו להפקיד בידי יהושע פרץ את כללי האתיקה של פועלי נמל אשדוד.

התנהגותם הנאותה של השופטים היא, בראש ובראשונה, האינטרס של הציבור, ולכן, לדעתי,  הכנסת היא זו הצריכה לקבוע עבורם את כללי ההתנהגות.

אם, אחר-כך, השופטים ירצו להחמיר עם עצמם ע”י כללי התנהגות נוספים – יבורכו.

אבל השופטים לא יכבלו את עצמם לחובת ההנמקה וההתייחסות לטענות המתדיינים (הנציבה שלהם, שטרסברג-כהן, הופיעה בוועדת החוקה של הכנסת, ואמרה כי התעלמות מכוונת מטענות בעלי-הדין – “זה לגיטימי”!).

השופטים גם לא יחייבו את עצמם לנהל פרוטוקולים (הנציבה נתנה חוות-דעת שבבית המשפט העליון לא חייבים לנהל פרוטוקולים).

כתבתי על כך למשרד המשפטים, בתגובה לתזכיר הצעת-החוק בעניין:

חוק בתי המשפט (אתיקה ושיפוט משמעתי), התשס”ו-2006 – חוק הכשרת השרצים (הערות לתזכיר הצעת-החוק הממשלתית, כפי שהוגשו למשרד המשפטים),

ושלחתי להם הערה נוספת:

חוק בתי המשפט (אתיקה ושיפוט משמעתי), התשס”ו-2006 – חוק הכשרת השרצים: הערה נוספת,

אבל זה לא עזר.

בעקבות הדיון הראשון בוועדת החוקה, בו התעורר הוויכוח אם הכללים צריכים להתקבל באישור הוועדה או רק בהתייעצות אתה, כתבתי ליו”ר ולחברי הוועדה שכל גושפנקה של הוועדה לכללים שמערכת המשפט תוציא לעצמה היא רעיון רע:

כללי ה”אתיקה” של השופטיםב”אישור” של ועדת החוקה, או רק ב”התייעצות” איתה?

ולשמחתי העמדה הזאת אכן התקבלה.

פניתי אל כל חברי הכנסת להצביע נגד החוק,במתכונתו המוצעת:

פנייה אל כל חברי הכנסת: הצביעו נגד חוק ה”אתיקה” של השופטים

וזה לא עזר, אבל הנחמה-פורתא שלי היא שפחות מ-20 ח”כים השתתפו בהצבעה.

משנפל הפור, פניתי אל אהרן ברק בדרישה להוסיף הוראות על “טיוטת מישאל חשין” משנת 2004:

לכבוד אהרן ברק, הנדון: כללי האתיקה לשופטים,

עם העתק ומכתב-לוואי ליו”ר ועדת החוקה ולחבריה, לאמור: אם תחזיותי תתגשמנה, תזכרו שאמרתי לכם, הזהרתי אתכם.

האתר של קימקא מזמין אותך לתרום משלך לדיון הזה (וכיוון שלתוכן הכללים עוד לא הגענו, הכוונה היא, כמובן, בעיקר לשאלה אם רשאית הכנסת להתפרק מסמכותה, ולהשאיר את הנושא בידי נשיא ביהמ”ש העליון, קרי: בידי השופטים עצמם, ואם מן הראוי שהיא תעש כן).

בברכה,

שמחה ניר, עו”ד

עורך ראשי, האתר של קימקא

 

ביום 3.8.2006 עונה לי הפרופ’ כשר:

שלום לך

הנה תגובה קצרה בעניין האתיקה של השפיטה.

כל אתיקה מקצועית או עיסוקית או ארגונית או כיוצא באלה היא תפיסה סדורה בדבר ההתנהגות הראוייה של אנשי המקצוע או העיסוק או הארגון וכדומה.

התפיסה הסדורה בדבר ההתנהגות הראוייה אינה קטלוג מזדמן של רעיונות, איסורים והיתרים, אלא תפיסה סדורה, מערכת עקרונות, מנומקת היטב, מוצדקת היטב.

תפיסה סדורה בדבר ההתנהגות הראוייה של אנשי מקצוע מסויים המתקיים במדינה דמוקרטית עומדת על שלוש תפיסות משנה: תפיסה בדבר עצם המקצועיות, תפיסה בדבר הזהות הייחודית של המקצוע אשר על הפרק ותפיסה בדבר דרישות המעטפת הערכית של
המדינה הדמוקרטית.

תפיסה סדורה בדבר עצם המקצועיות אינה נתונה לגיבוש בידי הקהילה המקצועית עצמה, כיוון שמדובר במה שחורג בהחלט מגבולותיה.

תפיסה סדורה בדבר הזהות של המקצוע נתונה לגיבוש בתוך הקהילה עצמה, בעזרת מומחים לזהות של המקצוע. כך ברפואה, כך בעריכת דין, כך בלחימה, כך בשפיטה.

תפיסה סדורה בדבר המעטפת הערכית של הדמוקרטיה גם היא אינה נתונה לגיבוש בידי הקהילה המקצועית עצמה, כיוון שתפיסת עקרונות הדמוקרטיה חורגת בהרבה מעולם השפיטה ועוסקים בה פילוסופים ואנשי מדע המדינה לא פחות ולעתים יותר מאנשי משפט ובכללם שופטים.

לפיכך, גיבוש התפיסה הסדורה בדבר ההתנהגות הראוייה בקהילה מקצועית היא עניין לחברי הקהילה עצמם אבל גם למומחים בתחומים שונים, שאינם בני הקהילה המקצועית.

יתר על כן, קהילה מקצועית המעוניינת לקיים אוטונומיה מקצועית חייבת לגבש תפיסה שתצדיק בעיני הבריות את האמון שהקהילה המקצועית מבקשת בבואה לשמור על האוטונומיה המקצועית שלה.

האם התפיסה הזאת מוצדקת בעיני הבריות? על שאלה זו יכולים לעתים להשיב נציגי הבריות – חברי הפרלמנט שלהם. דא עקא, חברי הפרלמנט הם פוליטיקאים שבדרך כלל אמון הציבור בטוהר הענייני של ההחלטות שלהם קטן מאמון הציבור בטוהר ההחלטות המקצועיות של קהילה מקצועית מכובדת כדוגמת רופאים, מהנדסים, עובדים סוציאליים, פסיכולוגים, לוחמים וכדומה.

לפיכך, האתיקה המקצועית של השופטים צריכה להתגבש בידי השופטים בעזרת מומחים ולהיות נתונה לבחינה מטעם הבריות שצדיק את האוטונומיה המקצועית המוחלטת שלהם.

אני סבור ששר המשפטים, יהא אשר יהא, אינו מתאים לתפקיד העין הפקוחה מטעם הבריות. ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת מתאימה יותר, אבל גם היא לא אידיאלית.

במצב המשפטי הנוכחי, שר המשפטים הוא בעל הסמכות לתבוע שופטים על עבירות בתחומי האתיקה. זהו סידור לא מתקבל על הדעת, במקומותינו. מוטב שנציבת התלונות תהיה התובעת.

אני מקווה שתמצא בזה עניין. אתה רשאי לפרסם זאת (אבל בלא שינוי) באתר שלך.

בברכה

אסא כשר

בעל הקתדרה ע”ש לאורה שוורץ-קיפ לאתיקה מקצועית ולפילוסופיה של הפרקטיקה,
אוניברסיטת תל-אביב

Prof. Asa Kasher
Laura Schwarz-Kipp Professor
of  Professional Ethics and
Philosophy of Practice
and Professor of Philosophy
Tel-Aviv University
Editor, PHILOSOPHIA
Office: +972-3-640-9425
fax: +972-3-640-7953
 

 כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ניהול האתר