חוק כללי ה”אתיקה” של השופטים התקבל בכנסת – ומה הלאה?

חוק כללי ה”אתיקה” של השופטים התקבל בכנסת – ומה הלאה?

קימקא
שמחה ניר, עו”ד 30.07.2006 12:01
מתנערת מסמכותה

מתנערת מסמכותה


מכתב ליו”ר וחברי ועדת החוקה, חוק ומשפט: אם אהרן ברק, כצפוי, יתקין כללי אתיקה אשר באים להגן על השופטים במקום על הציבור, תהייה לי הזכות המלאה לחזור אליכם, לומר “אמרתי לכם”, ולדרוש שהכנסת תיקח על עצמה את המשימה לקבוע עבור השופטים את מה שהם צריכים לעשות למען הציבור אשר בחר בה.חוק כללי ה”אתיקה” של השופטים התקבל בכנסת – ומה הלאה?

פנייה אל יו”ר וחברי ועדת החוקה, חוק ומשפט: אם אהרן ברק, כצפוי, יתקין כללי אתיקה אשר באים להגן על השופטים במקום על הציבור שבחר בכם, תהייה לי הזכות המלאה לחזור אליכם, לומר “אמרתי לכם”, ולדרוש שהכנסת תתעשת, ותיקח על עצמה את המשימה לקבוע עבור השופטים את מה שהם צריכים לעשות למען הציבור אשר בחר בה.

 

שמחה ניר, עו”ד

משעול גיל 1-ג’, כפר סבא 44281

טל’  09-7424838, נייד 050-7520000

פקס 09-7424873

www.quimka.net

www.quimka.com

quimka@quimka.com

 

כפר סבא, 30.7.2006

 

לכבוד

חה”כ מנחם בן ששון

יו”ר ועדת החוקה, חוק ומשפט

חברי ועדת החוקה, חוק ומשפט

הכנסת

ירושלים

 

נכבדי,

הנדון: החוק בעניין כללי האתיקה לשופטים: האם אהרן ברק ימלא את הציפיות?

במכתבי אליכם מיום 9.7.2006 הבעתי את הדיעה כי הרעיון להתנות ב”התייעצות” או “באישור” של הוועדה את התקנתם, על ידי נשיא ביהמ”ש העליון, של כללי האתיקה לשופטים הוא רעיון רע.

אני שמח שעמדתי נתקבלה, בסופו-של-דבר, אם כי מעיון בפרוטוקול הוועדה, בישיבה שדנה בנושא, אני למד כי הנימוקים של חברי הכנסת היו שונים – איש איש ונימוקיו.

יחד עם זאת אני מצטער שהחוק עבר בלי שהכנסת לקחה על עצמה את החלק העיקרי של הנושא. הנחמה-פורתא שלי היא שפחות מ-20 ח”כים הצביעו עבור החוק הזה, ואילו שאר הח”כים – למעלה מ-100 – פשוט הדירו את רגליהם מהדיון הזה.

כעת הוועדה חופשית לפעול כאוות נפשה, לדון בכללים שיוציא נשיא ביהמ”ש העליון, לדרוש ממנו כללים נוספים, וכן הלאה, בלי שיאשימו אותה ב”שותפות”, ובלי שנשיא ביהמ”ש העליון יוכל להתגונן בטענה “מה אתם רוצים קיימתי את חובת ההתייעצות/הוועדה אישרה לי”.

מצורף, למטה מכאן, העתק מכתבי אל נשיא ביהמ”ש העליון, הדורש ממנו להתקין כללים המחייבים את השופטים בתום-לב ויושר אינטלקטואלי, לרבות חובת ההתייחסות לטענותיהם של בעלי-הדין – שהיא “סניף” של היושר האינטלקטואלי.

לכאורה הדברים האלה “מובנים מאליהם”, אבל, כפי שאני מראה במכתבי, הם לגמרי לא ברורים למי שצריכים לקיים אותם: שופטי ישראל והנציבה שלהם.

איפה היה אהרן ברק כל השנים? מה הוא עשה, כנשיא, בכל שנות כהונתו? מה הפריע לו להעביר מכהונתם שופטים שהתנהגותם לא-ראוייה גם לפי המצב המשפטי הנוכחי, בלי כללי האתיקה שעדיין לא הותקנו?

ומדוע הוא “מתעורר” רק כאשר הסירחון (אמיתי או מדומה – על כך אפשר להתווכח) פורץ החוצה?

ולמה הוא הושיב בראש הוועדה המייעצת לעניין כללי האתיקה את השופט הכי לא אתי – את מישאל חשין הצבוע, אשר בעבר התריס כלפי שופטים “אל תתעלמו מטענות, אל תצפצפו על בני-אדם” – אבל כאשר הוא התרווח על הכורסה בביהמ”ש העליון הוא התגלה כלא-נאה-מקיים את אשר נאה דרש?!

כפי שציינתי במכתבי אל הנשיא, אני לא משלה את עצמי שהיא יקבל את עמדתי, ולהערכתי הוא אפילו לא יטרח לענות לי, אבל אם כך יהיה, זאת הוכחה למה שטענתי במכתבי הקודם אליכם, ובישיבת הוועדה בה נוכחתי: שמשאלתו של אהרן ברק לקבל את “מתנת הפרישה” הזאת אינה אלא “ספין” יחצ”ני אשר בא להראות “כאילו” הוא אחוז תשוקה לכבול את שופטי ישראל להגבלות אתיות, להעלות את רמתם האתית, ולהאדיר את אמון הציבור בשופטיו – בעוד שלמעשה הוא רוצה להנציח את המצב הקיים, ולהתיר כל רסן.

אני כותב אליכם את מכתבי זה, כדי שאם אהרן ברק, כצפוי, יתקין כללי אתיקה אשר באים להגן על השופטים במקום על הציבור שבחר בכם, תהייה לי הזכות המלאה לחזור אליכם, לומר “אמרתי לכם”, ולדרוש שהכנסת תתעשת, ותיקח על עצמה את המשימה לקבוע עבור השופטים את מה שהם צריכים לעשות למען הציבור אשר בחר בה.

בברכה,

 

שמחה ניר, עו”ד

מצורף: מכתבי אל נשיא ביהמ”ש העליון


__________

שמחה ניר: חוק בתי המשפט (אתיקה ושיפוט משמעתי), התשס”ו-2006 – חוק הכשרת השרצים (הערות לתזכיר הצעת-החוק הממשלתית, כפי שהוגשו למשרד המשפטים)

שמחה ניר: חוק בתי המשפט (אתיקה ושיפוט משמעתי), התשס”ו-2006 – חוק הכשרת השרצים: הערה נוספת

שבתאי עזריאל: משפח ומשפחה בעליון – על החוק החדש בעניין כללי האתיקה לשופטים

שבתאי עזריאל: אין די בחוקי אתיקה

שמחה ניר: כללי ה”אתיקה” של השופטיםב”אישור” של ועדת החוקה, או רק ב”התייעצות” איתה?

שמחה ניר: פנייה אל כל חברי הכנסת: הצביעו נגד חוק ה”אתיקה” של השופטים

שמחה ניר: לכבוד אהרן ברק, הנדון: כללי האתיקה לשופטים

כללי אתיקה לשופטים, תשס”ד – 2004 – טיוטת מישאל חשין

 כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ניהול האתר