הרפראנטים של מיכה לינדנשטראוס מתחילים …


הרפראנטים של מיכה לינדנשטראוס מתחילים …
שמחה ניר, עו”ד 08.05.2006 16:01


הרפראנטים של מיכה לינדנשטראוס מתחילים ...


אחד הדברים המאוסים ביותר בשירות הציבורי הוא שלטון הרפראנטים. אכן, בעל הסמכות לא יכול לעשות הכל לבדו, ולכן יש לו עוזרים, אבל שיקול-הדעת הוא לעולם של בעל-הסמכות, ואין הוא רשאי לאצול אותו לאיש.
הרפראנטים של מיכה לינדנשטראוס מתחילים …

אחד הדברים המאוסים ביותר בשירות הציבורי הוא שלטון הרפראנטים.

אכן, בעל הסמכות לא יכול לעשות הכל לבדו, ולכן יש לו עוזרים, אשר אוספים ראיות, לומדים את החומר, ומגישים לו חוות-דעת והמלצות.

אבל שיקול-הדעת הוא לעולם של בעל-הסמכות, ואין הוא רשאי לאצול אותו לאיש.

נראה שהגיע הזמן לטפל בזה.

מה שנעשה כאן – אם המבקר-נציב-תלונות-הציבור היה נוטל את התיק לידיו – הוא לא היה נכשל באי-הבנה של ההבדל בין מעשה לבין מחדל.

תלונה על מעשה ניתן, עקרונית, להגיש רק תוך שנה, אבל תלונה על מחדל אפשר להגיש כל עוד המחדל נמשך – אפילו אלף שנים (+ שנה אחת מתום המחדל)

שמחה ניר, עו”ד

משעול גיל 1-ג’, כפר סבא 44281

טל’  09-7424838, נייד 050-7520000

פקס 09-7424873

www.quimka.net

www.quimka.com

quimka@quimka.com

 

 

כפר סבא, 8.5.2006

 

לכבוד

מר אלכס מישקיטבליט, עו”ד

עוזר למנהל נציבות תלונות הציבור

משרד מבקר המדינה

ירושלים

 

הנדון: יו”ר בית הדין הארצי, לשכת עורכי-הדין, בתפקידו המינהלי, ועוד

            תיקכם מס’ 361244, מכתבכם מיום 4.5.2006

תודה על מכתבכם שבנדון.

עם כל הכבוד, אני התלוננתי על מחדל, לא על מעשה, והמחדל נמשך עד עצם היום הזה, כך שמועד השנה עליו אתה מדבר, המועד לפי סעיף 39(2) לחוק, לא רק שלא עבר, אלא שעדיין לא החל.

לפיכך לא הייתה לכם עילה לדחות את תלונתי.

בכבוד רב,

 

שמחה ניר, עו”ד

סעיף 37 לחוק מבקר המדינה:

37. תלונה על מה

נושא לתלונה יכול שיהיה –

(1) מעשה הפוגע במישרין במתלונן עצמו, או המונע ממנו במישרין טובת הנאה, או

(2) כשהמתלונן הוא חבר הכנסת – אף מעשה הפוגע במישרין בזולת או המונע ממנו במישרין טובת הנאה,

והמעשה הוא בניגוד לחוק או ללא סמכות חוקית או בניגוד למינהל תקין, או שיש בו משום נוקשות יתירה או אי-צדק בולט; לענין זה “מעשה” – לרבות מחדל ופיגור בעשיה.
כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ניהול האתר