די לחיסיון השופטים

די לחיסיון השופטים

עדי שטרנברג
26.04.2006 13:41
די לחיסיון השופטים


בדיוק כמו הכנסת, זרועות הביטחון ובנק ישראל, גם המערכת השיפוטית צריכה לעמוד לביקורת מתמדתדי לחיסיון השופטים

בדיוק כמו הכנסת, זרועות הביטחון ובנק ישראל, גם המערכת השיפוטית צריכה לעמוד לביקורת מתמדת.

הקלות מוזרות ושערורייתיות לעברייני מין, רכוש ותחבורה ולעבריינים מועדים ואלימים, המסכנים את חיי כולנו, מעלות אור נוגה למדי על איכות תפקודם ושיקול דעתם של מספר הולך וגדל של שופטים.

המערכת הפוליטית בכלל והפוליטיקאים בפרט הפכו בשנים האחרונות לשק החבטות של הציבור והתקשורת בישראל. התנהלותם של הכנסת ומרכזי המפלגות הצדיקה את הביקורת, וכולי תקווה שלאחר הבחירות האחרונות, המערכת הפוליטית בישראל על נבחריה החדשים תתנהל ותיראה טוב יותר. אולם נראה שבלהט הביקורת על המערכת הפוליטית, שכחנו להתבונן בגופים ובמוסדות אחרים המשפיעים על חיינו כאן לא פחות, ולעיתים אף יותר מהפוליטיקאים.

לאחרונה אנו עדים לפרסומים חוזרים ונשנים על המערכת המשפטית בישראל, התנהלותה, הכרעות דין שערורייתיות של רבים משופטיה ועוד כנה וכהנה. כלל הברזל במערכת הציבורית ובכלל אומר, שגוף ומוסד שאינם חשופים לאור השמש, סופם שיירקבו וינבלו. חושך וצל, במשמעותם המטאפורית, הם קטלניים לכל גוף ומוסד, שאינם עומדים במבחן הביקורת הציבורית והמקצועית. 

זה נכון עם השב”כ והמוסד, זה נכון עם מערכת הביטחון בכללותה, זה נכון עם בנק ישראל והגופים האחרים שמטפלים בכסף שלנו – וזה נכון שבעתיים לבתי המשפט ושופטי ישראל, הנהנים עדיין מחיסיון וביקורת ציבורית, מסיבות שהדעת אינה צריכה לסבול ולקבל. ודאי לא לאור פסקי הדין המוזרים ותפקודם של חלק מהשופטים. וכפי שאסור שבנק ישראל יהיה חף מביקורת ציבורית, כי הוא גוף שמבקר אחרים – כך גם מערכת בתי המשפט בישראל, החורצת גורלות חדשות לבקרים, איננה יכולה להיות חסינה מביקורת, ובתנאי שזו תהיה ענינית ומקצועית. 

הקלות מוזרות ושערורייתיות לעברייני מין, רכוש ותחבורה, כמו גם הקלות לעבריינים מועדים ואלימים, המסכנים את חיי כולנו, מעלות אור נוגה למדי על איכות תפקודם ושיקול דעתם של מספר הולך וגדל של שופטים. באותה נשימה, ההקלות הללו מעלות ספקות גם על השיטה, המערכת והמנגנון שבוחר וממנה את השופטים.

אומץ לב ויושרה ציבורית הם אבני יסוד לאישי ציבור ובעיקר לשופטים בדין. חשיבותם עולה לאור החולשה היחסית של המשטרה וגופי הביצוע האחרים. אך אל לנו להלין על משטרת ישראל, ללגלג ולבקר את תפקודה, כשגם המערכת המשפטית אינה חפה ממחדלים, טעויות ופסקי דין המחזירים לרחוב את מי שכל המערכות האחרות עמלות יומם וליל כדי להרחיקו מהציבור.

יש צורך ברפורמה דחופה, מקיפה ויסודית, שתשנה מהיסוד את התנהלות המערכת המשפטית בישראל ותייעל את הביורוקרטיה המסורבלת של משרד המשפטים, הפרקליטות ומערכת בתי המשפט. טיפולם האיטי והמסורבל של אלו בתיקים השונים יוצר עינוי ועיוותי דין מתמשכים. יש ליצור בהקדם מנגנון חדש לבחירת שופטים ובוודאי מנגנון בלתי תלוי, שיפקח ויבקר את התנהלותם, דרך עבודתם ואיכות שיפוטם. מה שנכון לגבי מערכות אחרות נכון שבעתיים גם לשופטי ישראל. הפעם אין מדובר בעוד ביקורת נדרשת, אלא בעתיד החברה והדמוקרטיה בישראל.

הכותב, עדי שטרנברג, הוא מנכ”ל המרכז הישראלי להעצמת האזרחכתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ניהול האתר