פרשת השופטת הילה כהן (המשך 5)

פרשת השופטת הילה כהן (המשך 5)

שמחה ניר, עו”ר
07.11.2005 12:11להתחלה             לחלק הקודם

השופטת הילה כהן עלתה לעליון

השופטת הילה כהן עתרה לבג”צ נגד הכוונה של הוועדה למינוי שופטים להדיחה בדרך לבג”צ עשתה את כל השגיאות האפשריות, העמידה במבוכה את המערכת השופטת ופגעה באמינותה.

השופטת הילה כהן, עשתה זאת שוב. בהמלצת סניגורה עו”ד יעקב רובין, פנתה לבג”צ נגד הוועדה למינוי שופטים, ונגד שרת המשפטים, שהודיעה לה בכתב כי בכוונתה להביא להליך של הדחה בוועדה הקרובה (עו”ד אברהם פכטר, nfc, 29.9.2005).

הגברת כהן תלך עד הסוף

ביום ראשון תעשה מערכת המשפט של מדינת ישראל ניסיון נוסף להדיח את השופטת הילה כהן מתפקידה.

כמו מותחן קולנועי עשוי היטב, שבסופו נגלה לפתע לעיני הצופים ההיגיון שבכל אחד מהשלבים הקודמים, כך נראית כעת פרשת השופטת הילה כהן, שעתידה להגיע לנקודת שיא נוספת ביום ראשון. כל האירועים הקודמים בפרשה – כולל פסק הדין המשמעתי שהקל עמה, כולל החצפת הפנים התקדימית לנשיא בית המשפט העליון, שהתגלמה בסירובה להיענות לדרישתו לפרוש מכהונתה, כולל ניצני הקרבות בבג”ץ בשבוע האחרון – נראים פתאום כמהלכים מקדימים, בוני מתח, להתנגשות החזיתית שתתרחש בתחילת השבוע הבא בין השופטת הילה כהן מצד אחד, לבין מערכת המשפט כולה מצד שני (יובל יועז, הארץ, 30.9.2005).

בג”ץ 9100/05, הילה כהן נ’ יו”ר הועדה לבחירת שופטים ואח’ – החלטה לדחות את הבקשה לצו-ביניים

 

בבית המשפט העליון   בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

 

בג”ץ  9100/05

 

בפני:  

כבוד השופטת א’ פרוקצ’יה

 

כבוד השופט א’ גרוניס

 

כבוד השופטת מ’ נאור

 

העותרת:

השופטת הילה כהן

           

 

נ  ג  ד

                                        

המשיבים:

1. יו”ר הוועדה לבחירת שופטים

 

2. הוועדה לבחירת שופטים באמצעות יו”ר הוועדה

           

בקשה למתן צו ביניים

           

תאריך הישיבה:

כ”ו באלול התשס”ה (30.9.2005)

 

בשם העותרת:

עו”ד יעקב רובין; עו”ד אריאל רובין

 

בשם המשיבים:

עו”ד דנה בריסקמן

 

 

 

החלטה

 

1.         העותרת פנתה לבית משפט זה בעתירה למנוע את שרת המשפטים מלכנס את הוועדה לבחירת שופטים לדון בעניינה, ולבטל את הצעתה לוועדה לדון בסיום כהונתה כשופטת בישראל; כן ביקשה להורות לוועדה לבחירת שופטים להימנע מלדון בהצעת שרת המשפטים לסיים את כהונתה של העותרת, כאמור.

 

            העותרת ביקשה כי יוצא צו ביניים אשר יאסור את כינוס הוועדה לבחירת שופטים לדון בעניינה, עד למתן הכרעה בעתירה לגופה.

 

2.         שמענו את טיעוני הצדדים באשר לבקשה לסעד ביניים. לאחר ששקלנו את כלל נסיבות הענין, באנו לידי מסקנה כי אין מקום ליתן את סעד הביניים המבוקש. דרך כלל, ולמעט במקרים חריגים, אין בית משפט זה נוהג להתערב במהלכים הננקטים בידי גוף הנתון לביקורתו השיפוטית, מקום שזה טרם דן בענין, והחלטתו טרם נתקבלה. שהרי עשוי להיות שההחלטה, לכשתתקבל, תייתר את השאלות העולות בעתירה, ואלה תיהפכנה תיאורטיות.

 

            איננו רואים מקום לסטות מכלל זה במקרה שלפנינו. לא נתערב לפני מעשה במועדי כינוסה של הוועדה ובדרך הפעולה הננקטת על ידיה, כפי העולה בעתירה. למותר לומר, כי שמורות לעותרת כל טענותיה, ובכלל זה בשאלות הסמכות, לאחר שתתקבל החלטת הוועדה, אם ובמידה שיהא צורך בכך.

 

            הבקשה לצו ביניים נדחית. העתירה תישאר תלויה ועומדת. הצדדים מתבקשים להגיש הודעות משלימות לא יאוחר מ-10 ימים לאחר שתינתן החלטת הוועדה לבחירת שופטים בעניינה של העותרת.

 

            ניתנה היום, כ”ו באלול התשס”ה (30.9.2005).

 

 

ש ו פ ט ת                                   ש ו פ ט                                   ש ו פ ט ת

_________________________

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח.   05091000_R07.doc/צש

מרכז מידע, טל’ 02-6593666 ; אתר אינטרנט,  www.court.gov.il

 

בג”ץ דחה את עתירת השופטת הילה כהן למנוע הדיון בעניינה

כהן ביקשה מבית המשפט להוציא צו ביניים שימנע את כינוס הוועדה לבחירת שופטים לדיון בהדחתה ביום ראשון הקרוב לאחר שהורשעה בזיוף פרוטוקולים.

בג”ץ דחה היום (שישי) את בקשת השופטת הילה כהן, להוציא צו ביניים שימנע את כינוס הוועדה לבחירת שופטים ביום ראשון הקרוב לדון בהדחתה, לאחר שהורשעה בזיוף פרוטוקולים. עד ליום ראשון יימשכו המגעים בין השופטת למשרד המשפטים, בניסיון למצוא לה תפקיד אחר, ולאפשר לה לפרוש באופן מוסכם מכהונה שיפוטית (יובל יועז, הארץ דה מארקר, 30.9.2005).

בג”צ דחה את עתירת השופטת הילה כהן

 בג”צ דחה הבוקר את עתירתה של השופטת הילה כהן למתן צו ביניים האוסר על הוועדה לבחירת שופטים להתכנס לישיבתם ביום ראשון הקרוב בו יידונו פיטוריה של כהן בין הצדדים יתנהל בסוף השבוע משא-ומתן להשגת פשרה.

השופטים אילה פרוקצ’יה, אשר גרוניס ומרים נאור דחו הבוקר (ו’, 30.9.2005) את עתירתה של השופטת הילה כהן למתן צו ביניים האוסר על הוועדה לבחירת שופטים להתכנס לישיבתה ביום ראשון הקרוב (2.10.05) במסגרתה תידון הצעתה לסדר של שרת המשפטים, ציפי לבני, אשר מבקשת מהוועדה לפטר את כהן (נוה יוסף, nfc, 30.9.2005).

בג”ץ דחה בקשה למנוע דיון בפרשת השופטת כהן

 

השופטת הילה כהן, שהורשעה על ידי בית הדין המשמעתי לשופטים בזיוף פרוטוקולים, עתרה לבג”ץ בבקשה למנוע כינוס הוועדה למינוי שופטים מחרתיים בעניינה. זאת לאחר שהשרה לבני דרשה מהוועדה להדיחה. בג”ץ דחה את הבקשה לצו ביניים והציע לכהן להגיע להסדר שימנע את הדיון בעניינה. עתירתה נותרה תלויה ועומדת.

בג”ץ דחה לפני הצהריים (יום ו’) את בקשתה של השופטת הילה כהן להוציא צו ביניים שימנע את כינוס הוועדה למינוי שופטים ביום ראשון הקרוב, שאמורה לדון בבקשה להדיח אותה מתפקידה כשופטת לאחר שהורשעה בזיוף פרוטוקולים (טל רוזנר, ynet, 30.9.2005).

בג”ץ אישר: הוועדה תדון בהדחה

בג”ץ דחה בקשת השופטת הילה כהן למנוע כינוס הוועדה לבחירת שופטים ביום א’ כדי לדון בהדחתה

עתיד השופטת להכרעת הוועדה: בג”ץ דחה הבוקר את עתירתה של השופטת הילה כהן למנוע את כינוס הוועדה לבחירת שופטים ביום ראשון כדי לדון בשאלת המשך כהונתה. שרת המשפטים ציפי לבני היא שביקשה להביא לדיון בוועדה את סוגיית הדחתה של כהן.

בג”ץ קבע בהחלטתו כי אין מקום למנוע את כינוס הוועדה ביום ראשון, אך נמנע מלדון בשאלת סמכותה של שרת המשפטים להביא את ההצעה להדחתה של כהן לוועדה למינוי שופטים. שאר הטענות שהעלתה השופטת כהן יידונו לאחר ההחלטה שתתקבל בוועדה (אפרת פורשר, nrg, 30.9.2005).

אי התאמה לכהונה שיפוטית

שיש לאפשר לשופטים שאינם מתאימים לפרוש מהמערכת, לסייע להם לפרוש תוך דאגה לעתידם, ולנקוט בהליך זה תוך שמירה על דסקרטיות ועל כבודם של המעורבים.

בידיעה שהתפרסמה באתר זה נאמר כי המדינה, בתשובתה לעתירת השופטת הילה כהן נגד הליכי הדחתה הצפויים, טוענת כדלקמן:

“עמדת שרת המשפטים היא כי העותרת אינה מתאימה לכהן כשופטת, לא רק בשל האירועים שהיוו בסיס לדין המשמעתי ואשר היו בפני בית הדין למשמעת, אלא גם בשל חומר נוסף המצביע על אי התאמתה של העותרת לכהן כשופטת…”.

בעמדת שרת המשפטים קיים חידוש מרעיש. עד כה לא ידעתי כי ניתן להעביר שופט מתפקידו סתם בשל אי התאמה לתפקיד. אפשרות כזו, שהייתה חייבת להיות מובנת מאליה, למעשה אינה קיימת בפועל ואין זה ברור אם הינה אפשרית על-פי החוק. אך כאן מדובר בעיקר בפרשנות, וניתן לפרש את החוק גם באופן שייקבע כי די בעילת אי התאמה להביא לנקיטת הליכים לסיומה של כהונת שופט. כשלעצמי, הייתי תומך בהחלט בפרשנות כזו של החוק (עו”ד גולדבלט משה, nfc, 1.10.2005).

היום יתקיים הדיון בהדחת השופטת הילה כהן

הוועדה למינוי שופטים תתכנס בערב לדון בבקשת שרת המשפטים, ציפי לבני, להדיח את השופטת הילה כהן. כהן חיברה פרוטוקולים מזויפים לדיונים שמעולם לא התקיימו.

בשעה 18:00 בערב (יום א’) תתכנס במשרד המשפטים הוועדה למינוי שופטים לדון בבקשת שרת המשפטים, ציפי לבני, להדיח את השופטת הילה כהן מכהונתה.

כהן, שופטת בית המשפט לעניינים מקומיים בחיפה, הורשעה בחיבור פרוטוקולים מזויפים של דיונים שמעולם לא נערכו. שופטי בית הדין המשמעתי לשופטים שהרשיעו אותה החליטו בדעת רוב של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, מישאל חשין, ואליעזר ריבלין, להסתפק בנזיפה בכהן ולהעבירה לבית משפט אחר. רק שופטת המיעוט, מוסיה ארד, סברה שיש להדיח את כהן מתפקידה כשופטת (טל רוזנר, ynet, 2.10.2005).

מו”מ עם הילה כהן: פרישה עבור הסדר כספי

בין הנהלת בתי המשפט לבין השופטת הילה כהן מתקיים מו”מ באשר להסדר כספי, שיאפשר לה לפרוש בהסכמה מכהונה שיפוטית ולמנוע את הדחתה באמצעות הוועדה לבחירת שופטים. אם יבשיל המו”מ לכדי “הסכמות משמעותיות” עוד היום, עשויה הוועדה, המתכנסת הערב ב-18:00, לדחות את הדיון המיועד בסיום כהונתה של כהן, ולאפשר לה לפרוש מיוזמתה.

אלא שהפער בין הצדדים גדול: בעוד כהן דורשת לקבל תפקיד אחר, שאינו שיפוטי, במערכת בתי המשפט, דוחה הנהלת בתי המשפט בתוקף דרישה זו בנימוק ש”אנו איננו לשכת תעסוקה”, ומציעה הסדרים כלכליים אחרים הנוגעים לתנאי פרישתה של כהן (יובל יועז, הארץ, 2.10.2005).

משא ומתן עם הילה כהן: פרישה עבור הסדר כספי

כהן דורשת לקבל תפקיד שאינו שיפוטי אך במערכת בתי המשפט מסרבים; נשיא בית המשפט העליון אהרון ברק מציע לכהן פיצויים מוגדלים; אם לא ייתקבל הסדר עד הערב – תודח כהן על ידי הוועדה למינוי שופטים

בין הנהלת בתי המשפט לבין השופטת הילה כהן מתקיים מו”מ באשר להסדר כספי, שיאפשר לה לפרוש בהסכמה מכהונה שיפוטית ולמנוע את הדחתה באמצעות הוועדה לבחירת שופטים. אם יבשיל המו”מ לכדי “הסכמות משמעותיות” עוד היום, עשויה הוועדה, המתכנסת הערב ב-18:00, לדחות את הדיון המיועד בסיום כהונתה של כהן, ולאפשר לה לפרוש מיוזמתה.

אלא שהפער בין הצדדים גדול: בעוד כהן דורשת לקבל תפקיד אחר, שאינו שיפוטי, במערכת בתי המשפט, דוחה הנהלת בתי המשפט בתוקף דרישה זו בנימוק ש”אנו איננו לשכת תעסוקה”, ומציעה הסדרים כלכליים אחרים הנוגעים לתנאי פרישתה של כהן (יובל יועז, הארץ דה מארקר, 2.10.2005).


להתחלה  כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ניהול האתר