יהודי אינו אדם, מנין? (ב)

יהודי אינו אדם, מנין? (ב)

חנה אייזנמן
05.01.2012 03:18
יהודי אינו אדם, מנין?    (ב)


ואנחנו, עם היותנו סובלים מהכנעתם ושקרותם ופחזנותם מה שאין ביכולת האדם לסבלו, והפכנו כמו שאמר הנביא: “ואני כחרש לא אשמע , וכאלם לא יפתח פיו, וכמו שיסרונו החכמים ז”ל שנסבול שקרי הישמעאלים וכזבם, ונשמע ונדום. ושמו הערתם על זה על דרך החידוד משמות בניו “ומשמע ודומה ומשא”[בראשית כה יד] שמע ודום ושא (איגרת-תימן, הרמב”ם).ב”ה

 

יהודי אינו אדם, מנין?

 


יהודי אינו אדם, מנין?    (ב) 

 

 

ונמשיך לעסוק בפיליטון של חיים נבון,

 

 

“… אבל כמעט כל חכמי ישראל שדנו בשמעון ולוי לקו במחלת הגלותיות המתרפסת. הרמב”ן גינה בחומרה את מעשה שמעון ולוי, רש”ר הירש העביר עליהם ביקורת קשה מאד, הרמב”ם ואור החיים הקדוש הגנו על שמעון ולוי, אבל רק בטענה שתושבי שכם לא היו חפים מפשע. כלומר, לו היו חפים מפשע, גם הרמב”ם ואור החיים היו מסכימים בנחרצות שאסור לפגוע בהם…”.

 

כל חכמי ישראל שדנו בשמעון ולוי היו בגלות!!! ועל כן, הם היו גלותיים. עובדה! הם הסתכלו בדברים מנקודת ראותם של גולים הנתונים לחסדי הגויים, ועל כן, צריכים לכוף את ראשם, לעלות לרכבות, ולהתאמץ להאמין, שהם, בסך הכל, מפונים ליישוב מחדש…. בני יעקב לא היו בנויים לגלותיות!! הם היו דור ראשון לגאולה, להבדיל ממדקלמי – “אתחלתא דגאולה”, שאצלם הכל וירטואלי, דיקלומים ולא שום דבר מעשי.

 

וכזה היה במשך אלפיים דיקלום “שלש השבועות”. מפרש שיר השירים, אולי, לא ידע אז, איזה אסון הוא מביא על עם ישראל בפירוש הנורא הזה!! והאם מישהו זוכר שאחת מן השלש היא שבועת הגויים שלא לפגוע ביהודים הנתונים לחסותם…. הם, את שבועתם (אליבא אותו מפרש) מעולם לא קיימו, אבל, אין כמו היהודונים לקפוץ על המציאה – לא לעלות בחומה ולא להתגרות בגויים…. ועל כן ישבו להם בגולה, והעלו מס שפתיים לשיבת ציון, כשהם מחכים…. למה? לפוגרומים ול”שואה”, הגואלת, שתספק, סוף סוף, לעם היהודי תירוץ לקניית מדרך רגל “ריבוני…”

 

ובכלל, על מה ההתפלמסות הריקה הזו? התירוץ של חיים הוא, שהרמב”ם הצדיק את מעשי שמעון ולוי “בטענה”, שתושבי שכם לא היו חפים מפשע… ואם הרמב”ם הגיע למסקנה זו, על מה מתפלפל חיים? מה זה ה”אילו” הזה, של חיים? איזו גזירה שווה הוא לומד מן ה”אילו”?

 

נו, זה ברור – הערבים חפים מפשע…. מה שבטוח הוא, שהרמב”ם לא היה מסכים אתו, כמו כל יהודי שפוי, החי את המציאות בארץ ישראל ויודע היטב, שהכללת כל הערבים, כפושעים וחטאים, היא הנכונה, והכללתם כחפים מפשע, רחוקה מן המציאות כרחוק מזרח ממערב!! על מה העם הזה בוכה כל הזמן? לשם מה דורשים הגדלת תקציב הבטחון? למה גדרות בטחון? למה רכבים ממוגנים? שוב ושוב נורות ונשחטות משפחות יהודיות שלמות, חפות מכל פשע, על ידי חלאת המין האנושי, הערבים. מי שאינו עוסק בשחיטה, ממש, מברך עליה וגם חוגג. והרוצחים זוכים לכבוד מלכים מצד האוכלוסיה ה”חפה מפשע”, ימח שמה.

 

אין אויב חף מפשע!! הערבים הם רוצחי ישראל, בדרכים החייתיות ביותר, ואולי יש בודדים שאינם מתלהבים מזה. הם הבודדים, לא הכלל. אויב, במיוחד, כזה שהוא גרוע מן הנאצים, אינו חף מפשע!!! בני ה”אוכלוסיה אזרחית חפה מפשע” מתנדבים ונוקטים ביזמות חפשיות לשחיטת יהודים. נמאס לשמוע את הנאצה הזו, בדבר אומת מרצחים חפה מפשע.

 

יהודי אינו אדם, מנין?    (ב)
על חלאת האדם הזו העיד הרמב”ם:

 

מתוך “אגרת תימן”


ואתם, אחינו, דעו, שה’ ירטנו (סיבך אותנו) ברוב עוונינו עם זאת האומה, רצוני לומר: אומת ישמעאל, המרבה לצערנו, ולהוציא דינים מדתם להרע לנו ולמאוס אותנו, כמו שיעדנו יתעלה: “ואויבינו פלילים“.
ולא עמדה כלל על ישראל אומה יותר מרעה ממנה, ולא מי שהפליג להשפילנו ולהפחיתנו ולחזק שנאתנו כמותם.
עד שדוד מלך ישראל, כשהראו לו ברוח הקודש הרעות אשר יעברו על ישראל באחרית הימיםלא צעק ולא היליל ולא בקש תשועה על האומה זולת ממלכות ישמעאל, אמר: “אויה לי כי גרתי משך שכנתי עם אהלי קידר”
ואנחנו, עם היותנו סובלים מהכנעתם ושקרותם ופחזנותם מה שאין ביכולת האדם לסבלו, והפכנו כמו שאמר הנביא: “ואני כחרש לא אשמע , וכאלם לא יפתח פיו, וכמו שיסרונו החכמים ז”ל שנסבול שקרי הישמעאלים וכזבם, ונשמע ונדום.
ושמו הערתם על זה על דרך החידוד משמות בניו ומשמע ודומה ומשא”[בראשית כה יד] שמע ודום ושא.
וכבר הרגלנו עצמנו ,גדולים וקטנים לסבול הכנעתם, כמו שציוה ישעיה ואמר: “גוי נתתי למכים ולחיי למרטים”[ישעיהו נ. ו] ועם זה כולו לא נמלט מחוזק רעתם והתפרצם בכל עת, וכל אשר נסבול כדי לעמוד עמהם בשלום יעוררו עלינו מלחמה וחרב, כמו שאמר דוד: “אני שלום וכי אדבר המה למלחמה“.

 

הרמב”ם היה רופא השולטן ויועצו, נכבד ונשוא פנים, ובכל זאת, איבחן את העמלקיות של הערבים!!!

 

זהו עמלק!! וכל הפוגע בהם, מקיים – זכור ואל תשכח, תמחה את זכר עמלק מתחת השמים!

 

אך, יתר על כן – איש אינו יודע מי משחק את משחקי “תג מחיר”, אבל, ה”רב” מקטרג על עם ישראל…. אכן, “צדיק”, הדואג לחפים מפשע….

 

ולהלן, חיים:

 

“….איש מכל חכמי ישראל המפורסמים הללו לא הבין את האמת הגדולה, שנתגלתה, כנראה רק בדורנו; שלפי היהדות מותר לפגוע גם בגויים חפים מפשע, ובכלל, להשתולל באלימות, וזה קידוש ה’ גדול…”

 

בהחלט, פוגעים בגויים חפים מפשע… חיים מקפיד לומר גויים ולא ערבים, כדי להדגיש את ה”גזענות”. ואכן, מכים בצ’רקסים, מכים בדרוזים, מכים בפולשים מדארפור (מה, שצריך, למעשה, לעשות) מכים ב”כושים העבריים”, מכים במסיונרים הנוצריים (מה שחובה לעשות). ובקיצור, מכים בגויים….

 

אבל, אומר חיים, “נעזוב לרגע את הפגיעה בגויים… מה לגבי פעולות התרסה נגד הצבא…? ועוד מוסיף חיים, כיד הקיטרוג הטובה עליו….

 

אז, רק בקיצור לענין הזה; צה”ל היא הזרוע הצבאית המבצעת את פשעי מדינת הדמים והזדון הזו נגד עם ישראל. צה”ל הוא צבא האויב, בצה”ל יש המוני פושעי מלחמה ופושעים נגד האנושות, מתוך בחירה חפשית (בהשפעת הנבון’ים ה”ממלכתיים”, למיניהם) ועל כן הוא האויב, שיש להילחם בו. זו האמת. העובדה שפושעי ישראל מכשירים צבא של פושעי מלחמה, אינה הופכת אותו לכשר, באמת, והוא, בודאי לא קדוש, להיפך, הוא מייצג מ”ט שערי טומאה. כדאי לחיים להפנים, שהמלה הזו – צה”ל – כבר אינה פועלת כמטה קסם לסתימת פיות, כבעבר. עם ישראל ראה לאיזה שפל יכל להגיע “צבא העם”. הצבא ה”קדוש” של חיים נבון וחברים.

 

יהודי אינו אדם, מנין?    (ב)

אתם, המגנים את היהודים ומגינים על מפלצות שלא מן העולם הזה, אחראים לטבח היהודים
בארץ ישראל. כן, אתה, חיים נבון! לא נשכח ולא נסלח, ונדאג לכך, שהדורות הבאים ידעו כל
פרט על דור המרצחים הזה!! דור ההבלגה והעמידה על הדם!! זו היא ה”ציונות”, הכחדת העם היהודי!


והסיומת בקרשצ’נדו אדיר –

 

“בקיצור, הגיע הזמן להפסיק להתייפיף ולהתחיל לחיות לפי התורה הקדושה. זו התורה שציוותה עלינו: “על חרבך תחיה”. כלומר, לא בדיוק עלינו, אבל ציוותה. נמאס לנו מכל השמאלנים הללו, שמסלפים את התורה. הנה, אפילו הערבים יודעים לומר: ‘דין מוחמד בסיף, והרי הדברים, קל וחומר, שגם דין משה בסייף, ובכלל, מה יש להתפלפל כאן? הרי גם בעשרת הדיברות כתוב במפורש: ‘…. תרצח’!”

 

 

טוב, ידוע, שחיים מאמין ב: אני מעדיף להיהרג ולא להרוג. אני מעדיף למות על חרבו ולא לחיות על חרבי…. אני מעדיף שהתינוקות שלי יישחטו בחרבו, ובלבד שלא אמרח את המלים “תג מחיר” על קיר ביתו של ערבי חף מפשע…. חיים מתיר את דמו של העם היהודי; חד וחלק, כמו חרבם של ה”חפים מפשע”! רשע!

 

ואכן, דין משה בסייף, לא סייף עמלקי, אלא, סייף מקודש באהבת ישראל! ועל זה, בפרק הבא.

זרועות הבטחון הקדושות, בפעולה – ימח שמם וזכרם!כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ניהול האתר