לשר המשפטים יעקב נאמן: לא לקדם את דבורה ברלינר, להעיף אותה מכס השיפוט!

לשר המשפטים יעקב נאמן: לא לקדם את דבורה ברלינר, להעיף אותה מכס השיפוט!

שמחה ניר, עו”ד
10.05.2009 10:18
לשר המשפטים יעקב נאמן: לא לקדם את דבורה ברלינר, להעיף אותה מכס השיפוט! - דבורה ברלינר - יעקב נאמן - אורי שוהם - זאב המר - תחיה שפירא - ערעור פסלות - בקשת פסלות - שחיתות שיפוטית - שקרים - מצח נחושה - טיפשות - דורית ביניש - מגנה כארטה - פקודת התעבורה - עזר וייצמן - סעיף 7(4)


המאבק בין השופטת דבורה ברלינר לבין השופט אורי שוהם על כסאו של נשיא ביהמ”ש המחוזי בת”א-יפו, אחרי פרישתו של השופט אורי גורן, נמצא בעיצומו; האתר של קימקא מביע התנגדות למועמדותה של השופטת דבורה ברלינר: מושחתת, שקרנית – וגם טיפשה!



שמחה ניר, עו”ד

משעול גיל 1-ג’, כפר סבא 44281

טל’  09-7424838, נייד 050-7520000

פקס 09-7424873

www.quimka.net

www.quimka.com

quimka@quimka.com

 

 

כפר סבא, 10.5.2009

 

לכבוד

הפרופ’ יעקב נאמן

שר המשפטים ויו”ר הוועידה לבחירת שופטים

משרד המשפטים

ירושלים

 

נכבדי,

הנדון: השופטת דבורה ברלינר

פורסם ברבים כי ועדת האיתור המליצה על מועמדותם של דבורה ברלינר והשופט אורי שוהם לכהונת נשיא ביהמ”ש המחוזי, תל-אביב-יפו.

אני מזמינך אותך לדחות את מועמדותה של הנ”ל, ואף לפעול עפ”י סע’ 7(4) לחוק יסוד: השפיטה, כדי להעיף אותה לאלתר גם מכהונתה השיפוטית הנוכחית. בוודאי שעל מועמדותה לביהמ”ש העליון אין מה לדבר, ואני מבקש לראות את פנייתי זו גם כהודעת-התנגדות לקידומה לערכאה זו.

לפני שאכנס לגופו של עניין, וכדי למנוע בריחה אל התרסות-הבל מסוגת באיזה סגנון אדוני מדבר, אזכיר כי הנ”ל, בכבודה ובעצמה, בעת שישבה כשופטת-בפועל בבית המשפט העליון, הגדירה כ“אבי אבות הטומאה” עבירת-קנס טכנית, אשר אין בה, כשלעצמה, שום פגיעה בערכים חברתיים, בטיחותיים או אחרים.

ואם על עבירה כאמור מותר לומר “אבי אבות הטומאה”, ממילא הכל כשר: חלאה, חלאת-אדם, טינופת, זבל אנושי, וכו’ (להלן – “הביטויים” או “הביטויים הנ”ל”), במיוחד כאשר מדובר בדברים חמורים יותר, כגון פגיעה באשיות הצדק והמשפט ע”י מי שאמורים לעשות משפט-צדק.

אז דבורה ברלינר היא כל מה שמגולם בביטויים הנ”ל, ואם אכן טעיתי בסיווגם הלשוני או האחר, ראה כאילו אמרתי “אבי אבות הטומאה” במקום כל אחד מהביטויים האלה.

והיא גם מושחתת ושקרנית במצח נחושה.

ראה, בבקשה, את ערעור-הפסלות אשר הגשתי על החלטתה (אותה נתנה יחד עם השופטים זאב המר ותחייה שפירא) שלא לפסול את עצמם (מצורף), ובמיוחד את פרק ב’ להודעת הערעור, אשר במרכזו השאלה מה עוד צריכים שופטים לעשות כדי שניתן יהיה להחיל עליהם את הקריאה “מושחתים, נמאסתם!!!”.

אבל ברלינר היא לא רק מושחתת, כאמור שם, אלא גם שקרנית במצח נחושה, כמוסבר לאורך כל הודעת הערעור, והכל בהקשר לבקשת הפסלות עצמה, בה השקרים מפורטים עוד יותר.

אכן, חברתם של השופטים האלה, הנשיאה דורית ביניש, דחתה את ערעור-הפסלות הזה, אבל זה עוד לא מכשיר שום שרץ, ובוודאי שלא מכשיר שופט כלשהו לכהונת נשיא בית משפט, ובמיוחד לא בית המשפט המחוזי הגדול בארץ.

ומעל לכל – דבורה ברלינר היא גם טיפשה: היא יכלה להשיג את מה שהיא רצתה (דהיינו לנכס לעצמה את התיק בו מדובר) ע”י פנייה בעל-פה אל נשיאה (השופט אורי גורן), ובכך היו נסתמות טענותיו בעניין זה, אבל היא – בטיפשותה כי רבה – בחרה בדרך הכוחנית והלא-לגיטימית, במקום בדרך החכמה והלגיטימית.

והטיפשות, כידוע, גרועה מכל פשע.

אני מזמינך, איפוא, לדחות את ההמלצה למנות את דבורה ברלינר כנשיאת ביהמ”ש המחוזי, תל-אביב-יפו, ולפעול עפ”י סע’ 7(4) לחוק יסוד: השפיטה על מנת להעיפה כליל מכהונתה השיפוטית.

פרטים נוספים – בכתב או בעל-פה – על פי דרישה.

והרשה נא לי לסיים בהערת-אגב אישית: לאחר השלמתו של מכתבי זה גיליתי כי דבורה ברלינר נולדה ביום 15 ביוני, הוא יום הולדתם של המגנה כארטה, של פקודת התעבורה (המקורית, משנת 1929, אשר התגלגלה לדרייטון ומשם לנוסח החדש שלנו), של עזר וייצמן ז”ל, של עו”ד אלי גרונדשטיין יבל”א ושל עבדך הנאמן. בשם כל אלה אשר נולדו באותו התאריך אני מרשה לעצמי להיות בוש ונכלם על ה”שותפה” הזאת.

בכבוד רב,

 

 

 

שמחה ניר, עו”ד

 

מצורפים: ערעור-הפסלות; בקשת הפסלות

העתק: חה”כ מיכאל איתן, השר לשיפור איכות השירות לציבור



כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ניהול האתר