רפ”ק ערן סדן, מהנדס התנועה הארצי של משטרת ישראל, ותרבות השקר של המשטרה

רפ”ק ערן סדן, מהנדס התנועה הארצי של משטרת ישראל, ותרבות השקר של המשטרה

שמחה ניר, עו”ד
10.07.2008 17:25
מי מהנדס את מי?

מי מהנדס את מי?


פנייה אל היועץ המשפטי של המשרד לביטחון הפנים: ה”גורם המקצועי” הזה מרמה את כל העולם – כולל את השר שלו. לטיפולכם. נראה איך יגיב.שמחה ניר, עו”ד

משעול גיל 1-ג’, כפר סבא 44281

טל’  09-7424838, נייד 050-7520000

פקס 09-7424873

www.quimka.net

www.quimka.com

quimka@quimka.com

 

כפר סבא, 10.7.2008

 

לכבוד

מר יואל הדר, עו”ד

היועץ המשפטי

באמצעות המחלקה לפניות הציבור

המשרד לביטחון הפנים

ירושלים

 

הנדון: רפ”ק ערן סדן ותרבות-השקר

1.             כידוע לך, מן הסתם, איני רואה את המחלקה המשפטית של משרדכם כמכותב רלוואנטי, הן לעניין המלחמה בתאונות הדרכים והן לעניין פעילותו הציבורית של השר אבי דיכטר, והתבטאויותיו בעניינים שונים העומדים על הפרק.

2.             אבל הנושא שבנדון, להבדיל, אכן מצריך טיפול משפטי.

3.             במכתבי מיום 9.4.2008 אל הגב’ הדר כהן, יועצת השר לבט”פ לפניות הציבור, אמרתי, בין השאר:

כבר מהפיסקה הראשונה למכתבך (מיום 2.4.2008 – ש’ נ’) אני למד כי הגורמים ה”מקצועיים” שלכם הלעיטו את השר שלהם בשקרים: הרוגים בסדר-גודל של 700 לשנה היו לנו בשנות השבעים, לא בשנות התשעים. השיא היה בשנת 1974 (716 הרוגים), אבל עד לשנת 1980 ירד המספר הזה ל-434 – בדיוק כמו היום, אחרי 27 שנים!

אני ההדיוט הלא-מקצועי, אגב, צפיתי את זה לפני 20 שנה, ותחזיתי זו הביסה את תחזיותיהם של כל המומחים.

ההתהדרות (של “הגורמים המקצועיים” הנ”ל – ש’ נ’) בהורדת המספרים “מ-700 הרוגים לשנה בשנות ה-90′ ל-430 בסוף 2007” הינה, איפוא, שקר גס, דבר אשר בתקופתו של איתן בן-יהושע ז”ל לא היה קורה!

אכן, מאמצע שנות ה-90′ ועד היום חלה ירידה ממוצעת – אבל לא עקבית – של כ-11 הרוגים לשנה, אבל, מלבד שזו תקופת-הערכה קצרה מדי, אם תביאו בחשבון, למשל, ששירותי ההצלה והרפואה שיפרו “רק” ב-12 מקרים לשנה את יכולתם להפוך הרוג לפצוע קשה, ממילא מצאנו שכל אמצעי-המניעה האחרים לא הביאו כל שיפור משלהם.

ממילא האמירה כי “ירידה זו מוכיחה באופן ברור שפעילות משותפת של אכיפה, תשתיות והסברה נושאת פרי ומצילה חיים” אינה אלא נאום תעמולה ולא חוות-דעת מקצועית, והוא הדין גם בהמשך, בו את אומרת כי “מחקרים רבים מוכיחים שנוכחות, בולטות ושיפור תשתיות משפיעה על … ועל … ועל …”.

4.             ובמכתבי הנוסף, מיום 12.5.2008, אל הגב’ כהן אף הפניתי אצבע מאשימה במישרין אל רפ”ק ערן סדן, מהנדס התנועה הארצי של משטרת ישראל, כשאני מתייחס אל מאמר פלוני שהוא פרסם במקום אחר, בו הוא הפיץ את אותה ה”משנה” גם לכולי עלמא.

5.             וכך אמרתי, שם:

ראשית אומר כי כל הנתונים המספריים שאני מסתמך עליהם, לרבות התחזית שלי מלפני 20 שנה (שהתאמתה!) מתייחסים לתאונות בגבול הקו הירוק בלבד, וגם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ”ס) עצמה מתריעה לא לערוך השוואות הכוללות את יו”ש, שכן היות ובמשך השנים יותר ויותר שטחים עברו לשליטת הרשות הפלשתינאית ולכן תמונת התאונות ביו”ש אינה בת-השוואה.

“הגורמים המקצועיים” במשרדכם הם, כפי שאני מבין, רפ”ק אינג’ ערן סדן, מהנדס התנועה הארצי של משטרת ישראל, ואני מחזיק לנגד עיני את מאמרו על סיכום תאונות שנת 2007 (תנועה ותחבורה, גל’ 86, מארס 2008). במסגרת זו מוצגת טבלה של מספרי ההרוגים, החל מ-709 בשנת 1995 וכלה ב-430 בשנת 2007.

מה שידוע לי בוודאות שמניין ההרוגים ב-1995 כולל גם את יו”ש (בתחום הקו הירוק – רק 550).

לגבי המניין ב-2007 (430), אין לי אלא דבריו של רפ”ק סדן עצמו, לפיהם המספר כולל את שטחי C.

אומר מייד: אם הנתונים של הטבלה, החל מ-1995 וכלה ב-2007, הם על אותו הבסיס – אני מסיר בפניכם את הכובע, ורץ לאכול את כל הקסדות שנשארו לי מאז שעסקתי בהוראת נהיגה באופנועים.

אבל ישנה כאן בעייה: הרשות הפלשתינית קמה רק בשנת 1996, שטחי A ו-B הועברו אליה בהדרגה עד שכיום, ככל הנראה, נשאר מעט מאוד בתחום יו”ש המטופל ע”י הלמ”ס.

מכאן אני למד שנתוניו של רפ”ק סדן מסתמכים על “יו”ש מצטמק בהדרגה”, וממילא הירידה במספרי ההרוגים היא בזכות “בסיס הנתונים” המצטמק, ולא בזכות עלייה כלשהי ברמת הבטיחות בדרכים.

ואם ארצה להיות ציני עד הסוף, אציע לוותר לא רק על שטחי C – רק הם נותרו לנו מיו”ש, רק הם בלבד – אלא, בהדרגה, גם על שטחי ישראל בתחום הקו הירוק…

ולכן המסקנה החלופית שלי היא שרפ”ק סדן מרמה את השר שלו, כדי שזה ימכור את השקרים לכל דיכפין.

וכמו במשל הידוע על הזאב והכבש, אם לא רפ”ק סדן, אז מישהו מה”משפחה” שלו!

כעת אני מציע שתפנו אל הלמ”ס במישרין, בלי תיווכם של “הגורמים המקצועיים” של המשטרה, ונראה מי צריך לבלוע את הכובע.

6.             מסתבר, איפוא, כי תרבות-השקר של רפ”ק סדן מרחיקה-לכת בהרבה ממה שיכולתי להעלות על הדעת בדמיוני החולני ביותר, והוא מרמה באופן שיטתי לא רק את השר שלו (ועושה מהשר מפיץ-לשקריו), ואת קוראי “תנועה ותחבורה”, אלא גם את הכנסת כלה.

7.             ראה מה כותבת שמרית סלע, דה מארקר 9.7.2008, על רפ”ק סדן, תחת הכותרת פורום חוצות השילוט לשר דיכטר: נציג המשטרה שיקר ומסר נתונים מטעים בקשר להשפעת הפרסום באיילון:

פורום חוצות השילוט פנה במכתב תלונה לשר לביטחון פנים, אבי דיכטר, כנגד רב פקד ערן סדן, מהנדס תנועה במשרד לביטחון פנים, בגין אמירת אי אמת בפני ועדת הכלכלה של הכנסת בדיון שנערך שלשום בנושא החזרת שילוט החוצות לנתיבי איילון. במכתב מצוין כי הפורום יעמוד בדבקות על הדרישה להרחיק את סדן מתפקידו. בנוסף, בכוונת פורום חוצות השילוט להגיש תובענה אזרחית כנגד סדן בדרישה לתשלום הפיצויים לחברות.

לקראת תום הישיבה בוועדה ביקש סדן להציג נתונים המתייחסים לתאונות הדרכים בנתיבי איילון בחמשת החודשים הראשונים של 2008. הנתון שהוצג הראה על ירידה של 56% מתאונות הדרכים הנתיבי איילון מאז הורדו שלטי החוצות מהכביש.

“סדן מטעה, בכוונה ובמודע, את ועדת הכלכלה של הכנסת וגורם לנזקים חמורים בעשרות מיליוני שקלים לחברות השילוט”, לשון המכתב, “נתונים אלו נראו מופרכים וסתרו נתונים המצויים בידי הוועדה”. נתונים סותרים הוצגו במכתב לשר, המראים כי בארבעת החודשים הראשונים של 2008 לא הייתה כל ירידה בתאונות הדרכים באיילון”.

עוד מצוין במכתב, “על כן נשאל רב פקד סדן לאיזה קטע של נתיבי איילון הוא מתייחס. תחת אילוץ זה ורק לאחר שנדרש לכך, הודה כי הוא מתייחס לקטע שבין מחלף לה-גרדיה ובין צומת גלילות”. עוד נכתב, “היינו רב פקד סדן בחר, בכוונה תחילה ובמודע, בקטע דרך מסוים בו הייתה ירידה במסר התאונות, בעודו יודע בוודאות כי נתון זה מטעה ואינו מתייחס לכלל נתיבי איילון”. נתון נוסף שהוצג במכתב מראה כי בשנים בהם היו שלטים בנתיבי איילון, 2006-2007, הייתה ירידה במספר תאונות הדרכים, והשיפור המבורך החל עוד מ-2007 בזמן שהיו שלטים.

משה נור, נציג חברות השילוט, אמר: “תלונה זו חריפה מפני שהגיעו מים עד נפש. נציג משטרת ישראל בכנסת, רב פקד ערן סדן, מוליך שולל במשך שנתיים את ועדת הכלכלה של הכנסת. אין מחקר בינלאומי בנושא תאונות הדרכים שהוא לא עיוות והציג בצורה מטעה לוועדה”.

8.             הטיפול בנושא הזה חורג, כמובן, מהעניינים אותם מניתי בסעף הראשון, לעיל, והוא מצריך טיפול במישור המשפטי.

9.             אני מצטרף, איפוא, לתלונתו של פרום חוצות השילוט, ומצרף את תלונתי זו על רפ”ק ערן סדן לתלונתו של הפורום.

10.         אודה לך אם תעביר את תלונתי זו אל השר, אל המפכ”ל ואל כל גורם רלוואנטי אחר.

11.         במאמר מוסגר אציין כי תרבות-השקר של משטרת ישראל כבר הייתה לשם-דבר בציבור הישראלי.

יכול להיות שהציבור טועה, יכול להיות שהציבור אידיוט, אבל את הציבור אינכם יכולים להחליף, ואם אתם חפצים באמון הציבור, עליכם לעמול על כך – בין בהדברתה של תרבות-השקר של המשטרה, בין בשכנועו של הציבור ששוטריו אינם משקרים.

בכבוד רב,

 

שמחה ניר, עו”ד

 

העתקים:

ח”כ גלעד ארדן, יו”ר ועדת הכלכלה, הכנסת

ח”כ אופיר פינס, יו”ר ועדת הפנים, הכנסת

 כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ניהול האתר