החרדים בישראל

החרדים בישראל

ד”ר אברהם בן עזרא
24.06.2008 20:28

עוגן הצלה/מהפך פוליטיחרדים בישראל –

עוגן הצלה ומהפך פוליטי

מאת: ד”ר אברהם בן עזרא

 

יש לדעת כי תחזית גידול האוכלוסייה היהודית בישראל צריכה להתבסס על חלוקה של כלל האוכלוסייה לקבוצות משנה, מהסיבה שבקרב האוכלוסייה היהודית אין הומוגניות התנהגותית וקבוצת החרדים שונה מהותית בשיעור הגידול ובסיבות לשיעור זה מהקבוצה החילונית.

 

כיום בישראל אוכלוסיית היהודים מורכבת מ- 50% חילונים והשאר מסורתיים, דתיים לאומיים וחרדים, כאשר לכל קבוצה מארבעת קבוצות המשנה שלעיל יש נתוני גידול שונים בהפרש רב, דבר המרוקן מתוכן חישוב גידול האוכלוסייה היהודית על בסיס של ממוצע חשבוני.

 

חישוב הגידול על סמך ממוצע חשבוני נותן תוצאה מתמטית שגויה בעליל, כי הממוצע בו מדובר אינו ממוצע גיאומטרי אלא אריתמטי, ואילו הגידול הוא על פי טור גיאומטרי.

 

כל תלמיד תיכון במגמה ריאלית, סטודנט למתמטיקה וכל שכן מדען העוסק בתחום, יבין כי חישוב שיעור הגידול תוך הסתמכות על ממוצע חשבוני [אריתמטי] מהווה שגיאה מתמטית, והשגיאה הזו היא בכיוון של המעטת שיעור הגידול.

 

הממוצע החשבוני שווה לממוצע הגיאומטרי רק כאשר שיעור הגידול של כל הקבוצות הוא אחיד – דבר שלא מתקיים!

 

אנו נדרשים להסבר זה, כי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נמנעת מלספק נתונים נכונים של תחזית גידול האוכלוסייה היהודית, בכך שהבסיס לתחזיות שלה הוא ממוצע חשבוני של שיעור הגידול בקרב האוכלוסייה היהודית, מבלי לפרקה לגורמים.

 

שיעור הגידול הטבעי של ממוצע היהודים – קטן משיעור הגידול בקרב האוכלוסייה הערבית בישראל, אולם שיעור גידול אוכלוסיית החרדים בישראל גדול משיעור הגידול של האוכלוסייה הערבית, ולכן, בתחזית המושתתת על חישובי ממוצעים חשבוניים – לטווח רחוק נוצר בטעות מצג כאילו יש סיכוי כי לא יישמר הרוב היהודי בישראל, דבר שאינו נכון מתמטית.

 

על ידי תיקון הטעות באמצעות הפרדה לקבוצות כפי שהן קיימות במציאות, וחישוב נפרד לגבי כל קבוצה על פי נתוניה, התוצאה החשבונית המתקבלת שונה מהחישוב המעוות והמוטעה המושתת על ממוצעים חשבוניים.  

 

אומדן אוכלוסיית החרדים בישראל בשנת 2003 על פי מחקרה של אורה קפלן – 700000 נפש ושיעור הגידול השנתי בקרב האוכלוסייה החרדית הוא 7%. [קפלן אורה, “מחקרי שוק במגזר החרדי”, חוקרים מדברים, קפלן אורן (עורך), גלוסבוס, 2003].

 

מחקרים מראים כי שיעור גידול האוכלוסייה החרדית בישראל הוא בסימן עליה, ואף אם נניח כי הוא קבוע, החישוב המתמטי מביא לידי תוצאה כדלקמן:

 

בשנת 2003 כאמור היו בישראל 700000 חרדים. מכיוון ששיעור הגידול השנתי הוא 7% לכן בהנחה של גידול קבוע מספר החרדים בישראל בשנת 2025 יהיה כדלקמן:

 

N=a1qn-1

 

כאשר בנוסחה זו N הוא מספר החרדים בשנת 2025 a1 הוא מספר החרדים כפי שהיה בשנת 2003, q הוא שיעור הגידול השנתי ו- n הוא מספר השנים בין 2003 ל- 2025 כלומר 22.

 

תוצאת החישוב היא:

 

N=700000x[1.07]22-1

 

N=2898393

 

בהשוואה לתחזית אוכלוסיית הערבים לאותה עת במדינת ישראל, על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה – משנת 2005, מספר הערבים בשנת 2025 ינוע בין 1,963,400 (מהם 1,813,700 מוסלמים ו-149,700 ערבים נוצרים) ל-2,329,900 (מתוכם 2.175 מיליון מוסלמים ו-154,900 ערבים נוצרים). 

 

משמע, רק החרדים – ללא הדתיים-לאומיים, המסורתיים והחילונים – יעלו במניינם בהפרש ניכר על מניין ערביי מדינת ישראל.

 

מבחינה דמוגרפית החרדים במדינת ישראל מהווים עוגן הצלה לשמירה על הרוב היהודי, וכל הדיבורים על הסיכון כי בעוד דור או שניים יהיה כאן רוב ערבי הם חסרי שחר ושגיאה מתמטית.

 

מצופה כי החברה הישראלית תפנים נתונים חשובים אלה, דבר שצריך להתבטא במאמצים לשילוב האוכלוסייה החרדית בכל מגוון החיים במדינה – החל ביחס חיובי ודחיית העמדתם באור שלילי, וכלה בשיתופם במאגר העבודה והיצירה, ההגנה והמלחמה – על פי חוק, אותו חוק החל על החילונים אשר בלעדיו גם הם לא היו מתנדבים בהמוניהם לשירות הצבאי.

 

גם אם המהפך הנדרש הזה קשה לעיכול אצל קיצוני השמאל בישראל, עליהם לראות פני עתיד, להסתגל ולסגל.

 

הציבור החרדי כמו גם הציבור הדתי לאומי המתקרב אל הציבור החרדי בשיעור הילודה – אלה הם אשר ינהיגו את המדינה בקרוב, ככל שהמדינה תישאר דמוקראטית.

 

המסקנה היא כי היהדות שתשלוט בכיפה, שלטונה דווקא כרוך ביישום הערכים הדמוקראטיים אשר בלעדיהם הרוב שיהיה – לא יגרום לקבלת השלטון והממשל.

 

‏24 יוני 2008
 


כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ניהול האתר