השופט מיכאל שפיצר, איך אתה מרגיש עם זה?

השופט מיכאל שפיצר, איך אתה מרגיש עם זה?

שמחה ניר, עו”ד
13.06.2008 09:19
עבודה בעיניים

עבודה בעיניים


מכתב לשופט הרואה את עצמו כ”ראש קטן” בתת-מערכת המתיימרת להיות ראש גדול: בתי הדין לעבודהשמחה ניר, עו”ד

משעול גיל 1-ג’, כפר סבא 44281

טל’  09-7424838, נייד 050-7520000

פקס 09-7424873

www.quimka.net

www.quimka.com

quimka@quimka.com

 

כפר סבא, 12.6.2008

 

לכבוד

השופט מיכאל שפיצר

שופט ראשי

בית הדין לעבודה

באר שבע

 

נכבדי,

הנדון: איך אתה מרגיש עם זה, היום?

בית הדין הארצי לעבודה חייב חברה פלונית לפצות עובד שפוטר – וזאת משום שלא איפשרה לו להיפרד בכבוד מחבריו לעבודה ואסרה עליו מיידית להיכנס לשטח המפעל.

ככל הידוע לי – תקן אותי אם אני טועה, כי אתה משנינו המומחה-לדבר – זכותו של עובד “להיפרד בכבוד מחבריו לעבודה” או להיכנס לשטח המפעל לאחר פיטוריו אינה קבועה בשום דין ובשום הסכם-עבודה, אבל, למרות זאת, בית הדין ראה זאת כעילת-תביעה, ללא ספק מכוח סמכותם של בתיה”ד לעבודה, לשקוד על “פיתוח משפט העבודה”.

וזה מזכיר לי פסק-דינך בתיק דמ 000560/04 של ביה”ד לעבודה בחיפה.

קרא בבקשה בעיון את פסק-דינך זה, יחד עם ההערות שהוטמעו בו, כפי שהוגש לביה”ד הארצי לעבודה, במסגרת הליכי הבקשה לרשות ערעור.

בפסק-דינך אמרת, למעשה: אני ראש קטן, אני לא עוסק בפיתוח משפט העבודה. אני רק מקריין את הדין והסכמי העבודה, ואת פיתוח משפט העבודה אני משאיר לרשות הפיתוח.

ואדגיש: “ראש קטן” – לא מה שאני אמרתי עליך, אלא מה שאתה אמרת על עצמך.

אבל אתה לא הסתפקת במה שהיה דרוש ל”ראציו” שלך (20 – 30 מלים, “גג”), והשקעת שעות ארוכות מזמנך השיפוטי ביידוי לעברי של מטר חצים מורעלים.

פסק-הדין החדש של ביה”ד הארצי לא רק שלא יצר מהפכה במשפט העבודה, ואפילו לא חידוש מינורי,  כי כך הוא נהג מאז כינונו, וכך נהגו מימים-ימימה גם בתיה”ד האזוריים לעבודה, וכך נהגת גם אתה. תקן אותי אם אני טועה.

אבל גם אם אני טועה, והיה כאן חידוש משפטי – אתה כשלת בכך שלא ראית אותו ממטר אחד קדימה.

אני לא רוצה להתווכח אתך על פסק-דינך הנ”ל. אני את דעתי עליו כבר אמרתי, וגם פרסמתי אותה ברבים, ואם אתה לא מצאת לנכון להגן עליו עד היום – לא בעצמך, לא באמצעות הדוברות ולא במסגרת פסק-דין מאוחר יותר (תקן אותי גם כאן) – כנראה שאתה מעדיף לעמוד ללא הגנה למשפט הציבור.

אהרן ברק אמר לא פעם אנחנו זקוקים ביקורת, אנחנו עושים שגיאות, ואנחנו מודים בהן, אבל, כאמור, ממך אני כבר לא מצפה לכך. אני לא מצפה ממך אפילו להודאה בכך שגילית חוסר-טאקט בכמות מסחרית.

אני רק רוצה לדעת איך אתה מרגיש עם זה. זה לא ויכוח עם מה שפסקת בעבר, כשופט, אלא התעניינות בהרגשתך הפרסונאלית – היום.

ועוד הייתי רוצה לדעת איך אתה מרגיש עם תרומתך לאבדנו של אמון הציבור בשופטיו.

בכבוד רב,

 

שמחה ניר, עו”ד

העתקים:

הפרופ’ דניאל פרידמן, שר המשפטים ויו”ר הועדה לבחירת שופטים

השופט סטיב אדלר, נשיא ביה”ד הארצי לעבודה

חה”כ הפרופ’ מנחם בן-ששון, יו”ר ועדת החוקה, חוק ומשפט, הכנסת

חה”כ יצחק גלנטי, יו”ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, הכנסת

חה”כ שלי יחימוביץ, הכנסת

 כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ניהול האתר