הצעת חוק החברות הממשלתיות (תיקון – ייצוג הולם לנשים בשיעור של 50% לפחות), התשס”ז-2007

הצעת חוק החברות הממשלתיות (תיקון – ייצוג הולם לנשים בשיעור של 50% לפחות), התשס”ז-2007

ח”כ רונית תירוש
20.03.2008 22:26
(מקור: freedigitalphotos.net)

(מקור: freedigitalphotos.net)


הואיל ונשים מהוות כ-51% מהאוכלוסייה, ראוי כי שיעור זה יבוא לידי ביטוי בייצוגן במגזר הציבורי. ייצוג שווה של נשים וגברים בזירה הציבורית היא אינטרס מובהק של כל אזרח במדינה, בייחוד לאור העובדה שבמאה ה-21 נשים תורמות מיכולתן לכל תחומי החיים באופן שאינו נופל מזה של הגברים. 

הכנסת השבע-עשרה

 

 

                                      פ/2413/17             

הצעת חוק החברות הממשלתיות (תיקון – ייצוג הולם לנשים בשיעור של 50% לפחות), התשס”ז-2007

 

תיקון סעיף 18א.

1.

בחוק החברות הממשלתיות, התשל”ה-1975[1], בסעיף 18א(א), בסופו יבוא “ובלבד שיינתן ייצוג הולם לנשים בשיעור של 50% לפחות מהדירקטורים”. 

דברי הסבר

 

חוק החברות הממשלתיות, התש”לה-1975 קובע בסעיף 18א שבו, חובת ייצוג הולם לבני שני המינים בדירקטוריון של חברה ממשלתית. יחד עם זאת, עד כה נמנע המחוקק מלקבוע במסמרות מהו השיעור המדוייק של אותו ייצוג הולם.

 

הואיל ונשים מהוות כ-51% מהאוכלוסייה, ראוי כי שיעור זה יבוא לידי ביטוי בייצוגן במגזר הציבורי. ייצוג שווה של נשים וגברים בזירה הציבורית היא אינטרס מובהק של כל אזרח במדינה, בייחוד לאור העובדה שבמאה ה-21 נשים תורמות מיכולתן לכל תחומי החיים באופן שאינו נופל מזה של הגברים.

 

לפיכך מוצע לקבוע כי שיעור הייצוג ההולם לנשים הקבוע בחוק האמור יעמוד על 50% לפחות.

 

 

———————————

הוגשה ליו”ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ”ט באדר התשס”ז – 19.3.07

 [1] ס”ח התשל”ה, עמ’ 132.כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ניהול האתר