על הצו-על-תנאי בעניין כינוס הוועדה לבחירת שופטים

קישור מקוצר למאמר הזה: https://www.quimka.net/59820

על הצועלתנאי בעניין כינוס הוועדה לבחירת שופטים

נאוםתשובה לנסים סופר המקובע על פוזיציה ימנית קיצונית – איש עם עניבה כמו של עורךדין, שמתווכח עם משפטנים על עניינים שבמקצועם, ורוצה ללמד את שמחה ניר מיהם שופטי ישראל, אותם הוא מכיר עשר שנים לפני שהוא, נסים סופר, נולד *** על פרשנות משפטית מוטהפוליטית, ועל נקודה ארכימדית שאינה.


שמחה ניר, עוד

בן 84 אנוכי היום (15.6.2023), צעיר, בריא ובועט, אבל עוד הדרך רב, עו”ד רבה המלחמה!

כך זה התחיל: עו”ד שמחה ניר ומלחמתו במסרסים

לחג החירות, פסח התשע”ט: עוז לתמורה – בטרם פורענות!

נא להכיר, מוזמנים לעקוב: https://twitter.com/SimhaNyr_quimka

הצטרפו לקבוצת הפייסבוק

נציב תלונות הציבור על שופטים ורשמים – זה אנחנו!”

מתי מותר – ואפילו חובה – לומר לזולת שק בתחת“?

בגץ 8743/14, שמחה ניר, עוד, נהוועדה לבחירת שופטים ו-7 אחרים – קיצור תולדות הזמן

מבוא

מהי עילה“?

קצת היסטוריה, ממי שזוכר אותה באופן אישי

האם נעשה למשיבים עוול, האם קופחה זכות כלשהי שלהם?

תגובת היוהמשית, והחלטת ביהמש

האיש עם העניבה לא מסתפק בכך

על הנקודה הארכימדית שהאיש עם העניבה לוקה בהבנתה

מוסר השכל על ביקורת משפטית מוטהפוליטית

מבוא

בעתירות בגץ 5692+5694+5740/23, בהן מבוקש לחייב את שר המשפטים, יריב לוין, לכנס את הוולבש (הוועדה לבחירת שופטים) ניתנו עד כה 15 החלטות, ולשם הנוחיות ומתן התמונה המלאה נביא כאן את כולן, למעט בקשות שאינן רלוונטיות, כגון החלטות בבקשה לשידור הדיון, בקשות הצטרפות, בקשה לתרגום סימולטני לערבית, וכו’.

ההחלטות בבקשות להארכת מועדים, למרות שהן טכניות“, מובאות גם כן.

ההחלטה הראשונה היא של השופט התורן, עם הגשת העתירות: מועד לדיון בחודש ספטמבר, מועד לתגובת המשיבים בהתאם:

עתירות למתן צו על תנאי

החלטה

המזכירות מתבקשת לקבוע את התיקים לדיון לאחר תום פגרת בית המשפט, במהלך חודש ספטמבר שנה זו.

תגובות המשיבים תוגשנה עד 10 ימים לפני מועד הדיון שייקבע. ימי פגרה, חופשה וחגים יבואו במניין הימים.

ניתנה היום, ‏חבאב התשפג (‏26.7.2023).

ש ו פ ט

בקשת ארכה ראשונה, ממנה אנו למדים שכבר נקבע מועד לדיון (ומההחלטה שניתנה ביום 4.9.2023 אנו למדים שהמועד היה ה-7.9.2023):

בקשת ארכה מטעם המשיבים

החלטה

כמבוקש, המשיבים יגישו תגובתם לעתירה עד ליום 30.8.2023.

ניתנה היום, ‏יב באלול התשפג (‏29.8.2023).

ש ו פ ט ת

בקשה נוספת להארכת המועד:

בקשה להארכת מועד מטעם המדינה

החלטה

לנוכח האמור בבקשה ומנימוקיה, ניתנת למשיבים ארכה להגשת תגובה לעתירות, עד ליום 4.9.2023 שעה 14:00. ולא נעלמו מעיניי עמדות באיכוח העותרים.

ניתנה היום, ‏יג באלול התשפג (‏30.8.2023).

ש ו פ ט ת

אחרי שהמשיבים 1 ו-2 (שר המשפטים והממשלה) קיבלו ייצוג פרטי, הם היו זקוקים לפרק זמן כלשהו ללמוד את הנושא, הדיון נדחה ב-12 ימים, והמועד להגשת תגובתם של המשיבים האלה נדחה בהתאם:

החלטה

משביקשו המשיבים 1 ו-2 וניתן להם אישור על ידי היועצת המשפטית לממשלה לייצוג עצמאי בעתירות שבכותרת, הדיון הקבוע ליום 7.9.2023 מבוטל, ותחתיו נקבע דיון ליום 19.9.2023, שעה 10:00.

המשיבים 1 ו-2 יגישו תגובתם לעתירה עד ליום 10.9.2023.

ניתנה היום, ‏יח באלול התשפג (‏4.9.2023).

ש ו פ ט ת               ש ו פ ט                 ש ו פ ט ת

בנקודה הזאת – ועוד לפני שהמשיבים הגישו את תגובתם – ביקשה העותרת באחת מהעתירות להוציא צו על תנאי (כנראה, אבל לא בטוח, בעקבות החלטה דומה בבגץ הסבירות):

בקשה מטעם העותרת בבגץ 5692/23 להוציא צווים על תנאי

החלטה

במסגרת תגובתם של המשיבים 1 ו-2 לעתירות, ימסרו את התייחסותם גם לבקשת העותרת שיוצא צו על תנאי כעת כך שהדיון הקבוע ליום 19.9.2023 יתקיים כדיון לאחר הוצאת הצו.

ניתנה היום, ‏כבאלול התשפג (‏6.9.2023).

ש ו פ ט ת

ראוי לציון כי אם היה בדעתם של המשיבים להסתפק במה שקרוי תגובה מקדמית“, הרי שלאחר ההחלטה הזאת ברור היה להם שהתשובה שהם עתידים להגיש תהייה תשובה מלאה, הנתמכת בתצהיר, כקבוע בתקנות סדר הדין בבגץ.

כעת באה מטעם המשיבים בקשת ארכה, נוספת:

הודעה על ייצוג ובקשת ארכה מטעם המשיבים 2-1

החלטה

ניתנת ארכה כמבוקש להגשת התגובה עד ליום 13.9.2023 שעה 12:00.

ניתנה היום, ‏כא באלול התשפג (‏7.9.2023).

ש ו פ ט ת

ועוד בקשת ארכה, חמש שעות נוספות, שנענית כמבוקש:

בקשת ארכה להגשת תגובה מטעם המשיבים 2-1

החלטה

כמבוקש, ניתנת ארכה נוספת למשיבים 1 ו-2 להגשת תגובתם לעתירה – עד היום, 13.9.2023 שעה 17:00.

ניתנה היום, ‏כז באלול התשפג (‏13.9.2023).

ש ו פ ט ת

כעת, אחרי שבאה תגובת המשיבים, הן לעתירות, לגופן, והן לעניין הוצאת הצועלתנאי (להלן גם צעת) לפני הדיון בעתירות, נסללה הדרך הדיונית למתן הצו (אשר, כפי שיובהר בהמשך, יכול היה להינתן כבר בהחלטת השופט התורן לבדו, עם הנחת העתירות על שולחנו):

עתירות למתן צו על תנאי

החלטה

לאחר שעיינו בכתובים, ניתן בזה צו עלתנאי המכוון למשיבים 1 ו-2 בעתירות כולן, והמורה להם ליתן טעם מדוע לא יפעיל המשיב 1 את סמכותו לפי סעיף 7(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], (התשמד-1984), ויכנס את הוועדה לבחירת שופטים ללא דיחוי.

התגובות המקדמיות של המשיבים ישמשו תצהירי תשובה מטעמם. אין צורך בעיקרי טיעון.

ניתנה היום, ‏כח באלול התשפג (‏14.9.2023).

ש ו פ ט ת            ש ו פ ט            ש ו פ ט ת

ואם לא ברור הדבר, ההחלטה הזאת, להוציא צו על תנאי, מראה שהשופטים עיינו בכתובים“, דהיינו גם בעתירות וגם בתשובת המשיבים, אשר, מצידה, אמורה להתייחס גם לעניין הוצאת הצועלתנאי לפני הדיון עצמו.

כאן באה הבקשה של המשיבים לביטול ההחלטה, דהיינו לביטול הצועלתנאי:

בקשה לביטול החלטה

בכל הכבוד הראוי, בית המשפט הנכבד מתבקש לבטל את החלטתו למתן צו על תנאי מיום14.9.23, שניתנה בחוסר סמכות ובניגוד מפורש לדין, ובפרט לתקנות 5, 7 ו-9 לתקנות סדר הדין בבית המשפט הגבוה לצדק, תשמד-1984 (להלן: “התקנות).

בכל הכבוד הראוי, בית המשפט איננו מוסמך לקבוע עבור המשיבים, ובוודאי כאשר מדובר בשר המשפטים וממשלת ישראל, מה ייכתב בתצהיר התשובה, והדבר נתון–גם הוא–לשיקול דעתם הבלעדי של המשיבים.

קביעת בית המשפט מה כולל תצהיר המשיבים,שוללת מהמשיבים את הזכות הבסיסית להשמיע את קולם באופן שמונע את האפשרות לעשיית צדק.

אוהד שלם, עוד

שלםכרם, משרד עורכי דין

בכ שר המשפטים וממשלת ישראל

כאן באה ההחלטה המתבקשת: לתת לצדדים האחרים את זכותם להתייחס לבקשה הזאת, שבאה להסיג אחור את מה שהם כבר קיבלו – הצועלתנאי:

בקשה לביטול החלטה מטעם משיבים 2-1 בעתירות

החלטה

לתגובת הצדדים האחרים להליך, שתינתן עד ליום 18.9.2023 שעה 09:00.

ניתנה היום, ‏כח באלול התשפג (‏14.9.2023).

ש ו פ ט ת

בשלב הזה, 4 ימים לפני המועד לתגובה ו-5 ימים לפני הדיון, אנחנו לא יודעים מה תהייה ההחלטה, ומכאן נעבור להתקפה משולחתהרסן, וחסרתהשחר של אחד בשם נסים סופר, אשר מתהדר בעניבתמשפטן ומתיימר להתווכח עם משפטנים, על עניינים שבמקצועם – ולא במקצועו.

פותח האיש עם העניבה, מקשה וגם עונה:

למה ההחלטה הזו שערורייתית וגם מנוגדת לתקנות?

נתחיל מן היסודות:

דרך המלך לדיון בעתירה לבגץ היא קיום דיון דו שלבי. הגשת תגובה מקדמית, דיון ראשון לאחריו צו על תנאי, תצהירי תשובה, ורק אחכ מתן צו מוחלט.

במקרים חריגים, שהלכו והתרבו לאחרונה, דילג בית המשפט על השלב הראשון, והוציא צו על תנאי לפני הדיון הראשון, והורה על הגשת תצהירי תשובה. הדבר גרם לפגיעה בזכויותיהם הדיונית של המשיבים. אך ניתן להגן על כך מבחינת סדרי הדין. לא זה הסיפור.

ההחלטה הנוכחית מייצרת עיוות נוסף, ככל הנראה חסר תקדים. הוצא צו על תנאי, אך נשללה מהמשיבים היכולת להגיב לו. שופטי בג״ץ קבעו כעת *בדיעבד וללא הסכמת הממשלה* שהתגובה המקדמית של הממשלה לעתירה תהיה למעשה כתב תשובה לצו על תנאי.

התגובה המקדמית לא התיימרה להיות תצהיר תשובה ונכתבה מתוך הנחה שלפיה אנו בשלב שלפני צו על תנאי. סדרי הדין לא נותנים לבג״ץ סמכות לקבוע בדיעבד כי מדובר בתצהיר תשובה.

וכדי לענות על כך יש לרענן כמה מושגייסוד.

מהי עילה“?

תביעה אזרחית, כמוה גם עתירה נגד הרשות, צריכה לגלות עילה“, והמהדרין יוסיפון על פניה“, דהיינו מתוך קריאת העתירה עצמה, בלי היזקקות לשום חומר נוסף, בשלב הזה.

פירוש הדבר: מתוך הנחה – רק הנחה – שכל האמור בכתב התביעה, או בעתירה, הוא נכון, ומתוך הנחה נוספת – רק הנחה – שהנתבע, או המשיב, לא חולק על האמור בעתירה, ולא מביא ראיות נגדיות – האם התובע, או העותר, זכאי למבוקש על ידו?

דוגמה: אם מוגשת עתירה נגד שר החוץ על כך שהוא סירב לתת לעותר רישיון נהיגה, העתירה לא מגלה עילהמשום שגם את כל האמור בה נכון – שר החוץ לא מוסמך ליתן רישיונות נהיגה.

קצת היסטוריה, ממי שזוכר אותה באופן אישי

עד אמצע שנות השבעים של המאה הקודמת, עתירה המוגשת לבגץ הייתה מונחת על שולחנו של שופט תורן.

אם העתירה הייתה מגלה עילה“, השופט התורן היה מוציא צועלתנאי המחייב את המשיב להגיש את תשובתו לעתירה, ולאמת בתצהיר את העובדות להן הוא טוען.

אם העתירה לא הייתה מגלה עילה, היו מזמינים את העותר (רק אותו) לדיון בעלפה, בפני הרכב של שלושה שופטים: אם היה משכנע אותם, הם היו מוציאים צועלתנאי, אם לא היה משכנע אותם (וזה מה שהיה קורה לרוב) – תוך דקות ספורות היו זורקים אותו מכל המדרגות.

וזה היה הכלל: דן יחיד מוסמך להוציא צו על תנאי, או שלא להוציא צו כזה, ואז העתירה עוברת להרכב, ואין דחיית עתירה אלא אחרי שניתן לעותר יומו לטעון את טענותיו בפני ההרכב.

מאוחר יותר (בסוף שנות השבעים או תחילת שנות השמונים) “תוקנוהתקנות כך שניתן לדחות את העתירה בלי לזמן את העותר (שערוריה בפני עצמה, בחקיקתמשנה העומדת בסתירה לחקיקה הראשית).

מאז תקנות סדר הדין בבגץ הוחלפו, עד כאן אין הבדל, המצב המשפטי כיום אינו שונה, והוא מוסדר בתקנה 5 לתקנות סדר הדין בבית המשפט הגבוה לצדק, התשמד-1984 (להלן – התקנות), אשר זה לשונה:

5. העתירה תובא לפני שופט של בית המשפט העליון והוא רשאי ליתן את הצו או להורות על הזמנת העותר לפניו או להעביר את העתירה להרכב של שלושה; הועברה העתירה להרכב של שלושה, רשאי ההרכב ליתן את הצו או להורות על הזמנת העותר לפניו, ואם היה סבור שהעתירה אינה מראה על פניה עילה רשאי הוא לדחותה על יסוד האמור בה, ללא הזמנת העותר; הורה השופט על שמיעת העותר יקבע הרשם יום ושעה לדיון.

הנה כי כן, המבחן אם לתת צועלתנאי, אם לאו, הוא מבחן העילה“: אם העתירה, “על פניה“, מראה עילה” – מוציאים צעת, ובמקרה הזה ההרכב אכן הוציא את הצעת, אבל לא לפני שהוגשה תגובת המשיבים לגופה של העתירה, ולרבות התייחסותם לשאלה אם ניתן כבר בשלב הזה להוציא את הצעת.

כמובא לעיל, אומר האיש עם העניבה:

למה ההחלטה הזו שערורייתית וגם מנוגדת לתקנות?

נתחיל מן היסודות:

דרך המלך לדיון בעתירה לבגץ היא קיום דיון דו שלבי. הגשת תגובה מקדמית, דיון ראשון לאחריו צו על תנאי, תצהירי תשובה, ורק אחכ מתן צו מוחלט.

אז לא, ממש לא!

דרך המלך היא לתת צעת אם העתירה מראה על פניה עילה“, ולחייב את המשיבים להשיב עליה (אם רצונם להתנגד לעשיית הצו מוחלט), עם תצהיר התומך בטענותיהם העובדתיות, ולדחות אותה, אם היא אינה מראה עילה“.

הדבר עולה גם מתקנה 7 לתקנות, הדן בשאלה אם להוציא צעת, אם לאו:

7. (א) הדיון בעתירה יכול שיהיה על פי צד אחד.

(ב) בית המשפט רשאי להזמין את המשיב לדיון בעתירה אם הוא סבור כי יהיה בכך כדי לסייע לבירורה היעיל והנכון; היה המשיב אדם שהיועץ המשפטי לממשלה רשאי לייצגו לפני בית המשפט לפי כל דין – יוזמן היועץ המשפטי לממשלה לדיון בעתירה.

מהתקנה הזאת עולה שברירתהמחדל היא לא להטריח את המשיבים אם אין צורך בכך, כי הרי שאלת העילהנבחנת רק לפי מה שיש בעתירה עצמה, עוד בטרם נזקקין לתגובת המשיבים.

אומר האיש עם העניבה:

במקרים חריגים, שהלכו והתרבו לאחרונה, דילג בית המשפט על השלב הראשון, והוציא צו על תנאי לפני הדיון הראשון, והורה על הגשת תצהירי תשובה. הדבר גרם לפגיעה בזכויותיהם הדיונית של המשיבים. אך ניתן להגן על כך מבחינת סדרי הדין. לא זה הסיפור.

כאן הסיפור האמיתי: אם עד אמצע שנות השבעים התנהלו העניינים בבגץ כפי שפירטתי לעיל, מאז התחיל להתפתח מנהג תיקי השמרטפות: להתיש את העותרים, ולתת למשיבים אין סוף אפשרויות למיקצישיפורים עד שהעתירה תתייתר“, במקום לתת פסקדין לפי מצב הדברים בעת הגשת העתירה – דבר אשר יציג את השופטים כמתמסרים בקלות“, ויזמין הצפהשל בית המשפט בעתירות.

ראו: על אימת הציבור שאחזה בשופטינו, על שיקולי הרשות המבצעת ועל פסיקה במצפון רע.

ומוסיף האיש עם העניבה:

ההחלטה הנוכחית מייצרת עיוות נוסף, ככל הנראה חסר תקדים. הוצא צו על תנאי, אך נשללה מהמשיבים היכולת להגיב לו. שופטי בג״ץ קבעו כעת *בדיעבד וללא הסכמת הממשלה* שהתגובה המקדמית של הממשלה לעתירה תהיה למעשה כתב תשובה לצו על תנאי.

אז לא: בהחלטה מיום 6.9.2023 הרי נאמר כי –

במסגרת תגובתם של המשיבים 1 ו-2 לעתירות, ימסרו את התייחסותם גם לבקשת העותרת שיוצא צו על תנאי כעת כך שהדיון הקבוע ליום 19.9.2023 יתקיים כדיון לאחר הוצאת הצו.

וזה אומר שלמשיבים ניתנה ההזדמנות להתייחס גם לעניין הצעת, ולא נשללה מהם שום זכות. שהרי אין להם זכות קנוייה לדרך המלךהדושלבית, אותה מציע האיש.

ומוסיף האיש:

התגובה המקדמית לא התיימרה להיות תצהיר תשובה ונכתבה מתוך הנחה שלפיה אנו בשלב שלפני צו על תנאי. סדרי הדין לא נותנים לבג״ץ סמכות לקבוע בדיעבד כי מדובר בתצהיר תשובה.

השאלה היא מאיכן הוא יודע. האם הוא ראה את התשובה?

האם נעשה למשיבים עוול, האם קופחה זכות כלשהי שלהם?

לא רק שלא קופחה שום זכות של המשיבים, אלא שהם אפילו לא טוענים זאת, וכל טענתם אינה אלא שהצעת הוצא ללא סמכות, ונשאלת השאלה מדוע לכפות עליהם טענה שהם לא חפצים בה, ושאולי, לשיטתם, דווקא עלולה להזיק להם.

תגובת היוהמשית, והחלטת ביהמש

היועצת המשפטית לממשלה, בתגובתה לבקשת המשיבים לבטל את הצעת, שללה את טענת חוסר הסמכות, אבל טענה שהשופטים טעו, ושיש לאפשר למשיבים להשיב לצעת.

החלטת ביהמש מעניינת מאוד:

החלטה

1. בהחלטה מיום 14.9.2023 ניתן על ידינו צו על תנאי בעתירות שבכותרת, ומשעשינו כן הורנו כי התגובות המקדמיות של המשיבים ישמשו תצהירי תשובה מטעמם ואין צורך בעיקרי טיעון.

המשיבים 1 ו-2 מצידם הגישו בקשה לביטול ההחלטה, בטענה שהיא ניתנה בחוסר סמכות. כן טענו שהיה מקום לאפשר להם ליתן תצהיר תשובה. לאחר שנתקבלו תגובות לבקשה מצד הצדדים האחרים להליך, להלן החלטתנו.

2. לעניין הצו על תנאי – כל עוד לא התקיים דיון בעתירה, סדרי הדיון בבגץ מותירים שיקול דעת בידי בית המשפט אימתי להורות על הוצאת הצו, כאמור בתקנה 5 לתקנות סדר הדין בבית המשפט הגבוה לצדק, התשמד-1984. אשר על כן, הצו על תנאי ניתן בסמכות והבקשה לבטלו נדחית.

3. לעניין תצהיר התשובה – לנוכח התגובה המקדמית שהוגשה על ידי המשיבים 1 ו-2 המשתרעת על פני 28 עמודים בתוספת נספחים לה, סברנו כי בשלב זה ניתן להסתפק בכך.

משמבקשים המשיבים 1 ו-2 לאפשר להם להגיש תצהיר תשובה, הרשות נתונה בידם, והתצהיר יוגש עד ליום 9.10.2023. במצב דברים זה, הדיון הקבוע ליום 19.9.2023 מבוטל, והיומן יקבע מועד חלופי לא יאוחר מיום 23.10.2023.

ניתנה היום, ‏כט באלול התשפג (‏15.9.2023).

ש ו פ ט ת               ש ו פ ט               ש ו פ ט ת

מה יש בהחלטה הזאת?

ראשית – המשיבים לא טענו, גם לא כטענה חלופית לעניין הסמכות, “שהיה מקום לאפשר להם ליתן תצהיר תשובה“: הם רצו לנגח את השופטים, הם רצו לפגוע בלגיטימיות שלהם, ולכן הם נזהרו שלא לבקש, כחלופה לטענת חוסר הסמכות שהעלו, לאפשר להם להגיש תצהיר תשובה. הם הימרו על כל הקופה, ואולי דווקא קיוו שהשופטים ידחו את בקשתם, כדי לתת ביסוס נוסף לניגוח שלהם.

הם קיוו שהשופטים ידחו את בקשתם, ואז הם יוכלו, וביתר שאת, לומר הם גם חרגו מסמכותם, וגם קיפחו את הגנתנו.

אז לא: השופטים נתנו הסבר משפטי מדוע הם לא חרגו מסמכותם, וגם נתנו להם 24 ימים להגיש כל תצהיר וכל כתב אחר שיתחשק להם.

ואני רק מהמר על כך שהם לא יגישו שום דבר משמעותי מעבר למה שהם הגישו במסגרת התגובה המקדמית” – אם בכלל.

ואם כך יהיה, תזכרו שאמרתי לכם.

ושנית – אני מאמין להם באמרם סברנו כי בשלב זה ניתן להסתפק בכך“, ועל פי ההסבר שהם נותנים, זה נראה הגיוני.

זה, כמובן, לא בטוח, אבל כדי להסיק כוונת זדון ממעשה שיכול להיות רק טעותאנוש, יש צורך בנקודה ארכימדית כלשהי, ואין לנו שום נקודה כזאת.

אני משער שאם הייתי במקומם של השופטים, גם אני הייתי סובר כפי שהשופטים כאן סברו, אם כי ייתכן מאוד שהייתי נותן לכם ארכה להגיש כל השלמת טיעון שירצו – רק למנוע מהם פתחוןפה וטענות על קיפוח“.

האיש עם העניבה לא מסתפק בכך

אחרי שניתנה החלטת השופטים, חוזר מיודענו אל אותו הנושא, ושוב חוזר הניגון:

בית המשפט שרמס זכות דיונית של הממשלה המשיבה ושדרס את תקנות סדר הדין, נאלץ הפעם להתקפל ולאפשר לממשלה להגיש תצהיר תשובה כפי שנקבע בסעיף 9 בתקנות סדר הדין.

השופטת ברון שכפי הנראה רצתה לזרז את הדיון כדי לשבת בתיק לפני פרישתה, וכדי להאיץ את ההליך פגעה בזכות דיונית של הממשלה, אולי כבר לא תספיק לשבת בדיון לאור המועדים החדשים שנקבעו (ברון פורשת ב12 באוקטובר).

אני מאתגר אותו:

נסים, בן כמה אתה?

אתה כותב כפי הנראהואולי” – מה דעתך שגם לשופטים מותר ליהנות מהספק, ושאולי הם בסך הכל טעו?

מה דעתך שהם לא חרגו מסמכותם?

ומה דעתך על כך שלוין לא רצה להוסיף טיעון, אלא רק לנגח את השופטים ולפגוע בלגיטימיות שלהם?

הוא עונה לי:

זה מגוחך לטעון שברון טעתה. היא לא מכירה את הזכויות הדיוניות של המשיבים? היא לא מכירה את סעיף 9 בתקנות סדר הדין?

גם עיוור מוחלט יכול לראות מה קרה פה. ברון המושחתת פורשת, אבל היא רצתה לשבת בעתירה הזו, אז היא רמסה את ההליך ההוגן כדי להשיג את רצונה. אני מניח שהיא הייתה בטוחה שהיא תצליח להעביר את זה בלי להיתפס. אבל היא נתפסה. והדבר זכה לתשומת לב ציבורית ותקשורתית. אז היה נאלצה להתקפל.

אני חושב שהגיע הזמן שתתחיל לראות בשופטי העליון מה שהם. אנשים שהושחתו עקב הכוח העצום שנוצר למוסד הזה, והעדר כל בלם עליו. ההבדל ביניהם הוא רק במידת ההשחתה. הלורד אקטון אמר את מה שיש לומר בנושא.

כך אני:

אתה לא צריך ללמד אותי מיהם השופטים האלה, ולא רק בעליון. אני מכיר אותם זה כששים שנה, ובקושי יש לי מילה טובה עליהם.

אני מכיר אותם עוד לפני שאתה נולדת, ולא בכדי אתה מתחמק מלענות בן כמה אתה.

אני תמיד אומר, וחוזר ואומר, שגם שעון מקולקל מראה את השעה הנכונה פעמיים ביום.

עוד אני טוען שוב ושוב שביקורת שגוייה רק מדללת את הביקורת האמיתית, הנכונה והצודקת, ושאם אנחנו שופטים אותם כשם שהם שופטים אותנו, איבדנו את הזכות המוסרית לבקר אותם.

מה אתה עושה?

אתה מעולם לא התייחסת לתרבות השפיטה הקלוקלת שלהם, אתה רק יוצא מתוך פוזיציה פוליטית, ומבקר אותם עם דיעה פוליטית קדומה, ואם לא די היה לך בכפי הנראהואולי“, עכשיו אתה גם מניחוחושב“.

אתה גם מניחשברון המושחתת רצתה …”, בלי לבסס את היותה מושחתת, את רצונה במקרה הזה, ואת זה שיש לה אינטרס לשבת בתיק הזה, שאין בו שום דבר ייחודי בייחס למה שלומדים בשיעור הראשון במשפט מנהלי.

ואם לא ברור לך: לפי סע‘ 11 לחוק הפרשנות, תשמא-1981,

הסמכה או חיוב לעשות דבר, בלי קביעת זמן לעשייתו – משמעם שיש סמכות או חובה לעשותו במהירות הראויה ולחזור ולעשותו מזמן לזמן ככל הנדרש לפי הנסיבות“,

ולטעמי השאלה היחידה כאן היא אם לא די בדחייה של שנה שלמה, והשר רוצה להמשיך ולדחות עד שהמשיח שלו יגיע – האם זה במהירות הראוייה“.

רוצה להראות ששופטים מושחתים – אני איתך, אבל סתם רפש בלתי מבוסס – זה, כאמור, רק מדלל את הביקורת האמיתית שיש לי עליהם, בבחינת זאב! זאב!!!”.

אצלך כל שופט שלא מספק לך את הסחורה הפוליטית הרצוייה לך הוא מושחת אצלי הקריטריונים שונים.

מדוע שלא תיתן להם ליהנות מהספק, דהיינו שהם סתם טעו?

והוא:

לא שמתי לב ששאלתי אותי בן כמה אני. אני בן 48 בואכה 49.

אני יוצא כל העת נגד תרבות השפיטה הקלוקלת בעליון, ואני יוצא נגדה מאז 2005 (וזה התבשל עוד קודם). ורוב הזמן הזה הצבעתי לשמאל. ועתה אני מצביע לימין רק בגלל סיבה אחת – שהימין הוא היחידי שמוכן להילחם בעריצות המשפטנים המתועבת.

אתה יכול לקבל את הביקורת שלי או לא, זה עניינך, אבל אני עומד מאחורי כל מילה. ברון המושחתת לא שכחה לפתע את הזכויות הדיוניות ולא תקנות סדר הדין. היא רצתה לשבת בתיק הזה לפני פרישתה, אז היא עיקמה את הדין לצרכיה. אבל במה זה שונה משופטים מושחתים שטוענים שיש להם סמכות לבטל חוקי יסוד מאיזשהו מקור מטאפיזי, היות שהעם מעולם לא הסמיך אותם לכך?

ואני:

הנה יצא המרצע מהשק הפוליטי שלך.

שופטים הסבורים שיש להם סמכות כזווכזו, אולי הם טועים, אבל זה כשלעצמו עדיין לא אומר שהם מושחתים.

בוא ניקח דוגמה הכי קיצונית שאפשר: הכנסת מחוקק חוקיסוד לפיו מי שמביא למשטרה ראש כרות של ערבי (ובשבילך – ראש כרות של ביביסט), מקבל פרס.

לצורך הדוגמה הזאת נניח שאין לנו כל אסמכתא משפטית, לא בחקיקה, לא בפסיקה, לא במגילת העצמאות ולא בכתבי הקודש, ואנחנו צריכים להמציא את הגלגל מחדש, כאשר אנחנו יושבים כשופטים הדנים בתביעה לקבלת הפרס.

אני אומר לך ללא היסוס: לו אני שופט הדן בתביעה כזאת, אני דוחה אותה מהטעם שמעל החוק הזה מתנוסס דגל שחור“, ועל כך חל העיקרון ex turpi causa non oritur actio (מעילה בתעוולה לא תצמח זכות תביעה).

אז נניח שאני טועה – האם זה אומר שאני מושחת?

ונניח שחצי משופטי הערעור מקבלים את עמדתי, וחציים דוחים אותה – האם זה כשלעצמו אומר שחצי מהשופטים הם מושחתים?

הוא בא ללמד אותי, סוסקרבות ותיק ומשופשף:

שופטים שרומסים את הדין ומעוותים כדי להשיג את רצונם הם הדוגמא הפרוטוטיפית להשחתה של הכוח. אין מדובר בטעותאלא בתאוות כוח ושלטון.

השופטים העליונים לא באים להגן על זכויות אדם. הם באים להגן על זכותם לשלטון עליון. והיות שהכוח שנצבר במוסד בעשורים האחרונים הוא עצום ורב, ואין שום בלם עליו, אין הגבלה על ההשחתה של הכוח אותם. ואף אחד מהם לא חסין, אלא יש רק דרגות שונות של הישחתות.

ואני עונה לו:

נסים, כמי שמכיר את השופטים האלה כעשר שנים לפני שנולדת, אני חותם על כל מילה שלך, פרט להנחה שבמקרה הזה אין מדובר בטעות‘”.

הבעייה שלך היא, בין השאר, בכך ש

א. אתה לא מביא בחשבון שגם שעון מקולקל מראה את השעה הנכונה פעמיים ביום;

ב. הביקורת שלך כפופה לפוזיציה הפוליטית שלך: מי שלא קולע לטעמך הפוליטי בעיניך הוא מושחת“, ומי שמושחת באמת בעיניך זה לא נחשב“, אם הוא בצד הפוליטי שלך, או שלשחיתות שלו אין כל גוון פוליטי.

טול, למשל, את הביטוי דיקטטורה שיפוטית“, שאתה וחבריך לאוריינטציה הפוליטית מרבים להשתמש בו, כאשר החטא היחיד של השופטים הוא שהם אינם מספקים לכם את הסחורה הפוליטית שאתה מצפים לה, אבל מתעלמים מהדיקטטורה השיפוטית האמיתית, שאין לה שום גוון פוליטי: חיות טרף: נאום תשובה לאסתר המלכה (ג): כל דיקטטורה יש לרסק – ודיקטטורה שיפוטית לא כל שכן!

כי זה לא מעניין אתכם.

עכשיו חכה למאמרהתשובה שלי, בשעות הקרובות, ואחר כך נדבר.

אתן לך קישור.

אבל זה לא מספיק לו, והוא ממשין ומנסה להרים את עצמו עי משיכה בשרוכי נעליו:

מה אתה לא מבין שאין בהתנגדות שלי לעריצות השופטים דבר שקשור לימין או שמאל, והצד הפוליטי שלי הוא דמוקרטיה?

אדמונד לוי זל גרוע בעיני כמעט כמו אהרן ברק, הנדל גרוע כמו פוגלמן, וילנר גרועה כמו עמית, ונעם סולברג השמרןהימני פסול בעיני לחלוטין אחרי קוונטינסקי.

כל השופטים העליונים נשחתו, ללא יוצא מן הכלל, משום שיש להם כוח עצום ואין עליהם שום איזון ובלם. והכוח העצום ורב שיש להם, משחית את כולם, רק בהבדלים במידה, ממינץ שהושחת במידה בינונית ועד עמית שהושחת באופן מלא ומוחלט.

הדיקטטורה השיפוטית קיימת לא בשל פוזיציה פוליטית של שופט זה או אחר, אלא בשל תאוות הכוח והשררה הקולקטיבית שלהם.

ברון המושחתת לא טעתה ולא שגתה. היא שללה זכות דיונית ורמסה את סדר הדין כי היא רצתה לשבת בדיון בתיק הזה. זו רק עוד דוגמא קטנה יחסית לאיך הכוח והעדר הבלמים משחית את שופטי העליון.

ואני מבקש לשים לכך סוף:

אתה מפריע לי לכתוב את המאמר, ולכן לא אמשיך כאן, ואענה לך על הכל במאמר, ומשם תוכל להמשיך כרצונך, אבל, בבחינת פטור בלאכלום איאפשר, אציג לך כאן 2 שאלות, עם בקשה לא להתפרס מעבר להן, בשלב הזה:

א. מה יש לך נגד סולברג בקוונטינסקי?
ב. האם יש לך נקודה ארכימדית להנחה שברון רצתהלשבת בהרכב הזה?

הוא משיב:

א. זו הפיכה חוקתית ללא שום סמכות. הכנסת לא הסמיכה את בית המשפט לפסול חוקים על בסיס הליך החקיקה או ערכי יסוד.

ב. כן, הרמיסה המכוונת של זכות דיונית ידועה ותקנה מוכרת בסדר הדין – מה שמקצר את הזמן לדיון

ואני סוגר:

גם לכך אתייחס במאמר.

על הנקודה הארכימדית שהאיש עם העניבה לוקה בהבנתה

נהג סוטה מנתיבו, עובר לנתיב הנגדי, פוגע ברכב הנוסע מולו, והנהג של אותו הרכב נהרג.

האם הנהג הסוטה מנתיבו (להלן – הנהג הפוגע) יואשם (ויורשע) ברצח, רצח בנסיבות מחמירות, המתה בקלות דעת או רק בגרימת מוות ברשלנות?

ואולי הוא כלל לא יואשם, או שיואשם ויזוכה?

תשובה: לכל עבירה יש שני יסודות: המעשה הרע (actus reus), והמחשבה הרעה (mens rea), המוגדרת גם כהיסוד הנפשי של העבירה“.

במקרה דנן המעשה הרע מתחיל בסטייה אל הנתיב הנגדי, ונגמר בתוצאה הקטלנית.

האם על הבסיס העובדתי הזה, כשלעצמו, ניתן להאשים ולהרשיע את הנהג הפוגע ברצח הנהג השני? לעולם לא, ולשם כך יש צורך בנקודה ארכימדיתכלשהי.

למשל: אם (א) שני הנהגים התמודדו על כהונת ראש הרשות המקומית, (ב) הנהג הפוגע הוא ערבי, (ג) לנהג הפוגע אין אקדח, (ד) הנהג הפוגע ידע בפועל שהנהג מולו, בנתיב הנגדי, הוא יריבו בבחירות הקרבות, (ה) כללי ושונות – ככל שיש יותר נתונים מחשידים, כן גובר החשד, עד כדי הוודאות הדרושה להגשת האישום ברצח, ולהרשעה בעבירה הזאת.

ומה קורה אם חסרים חלקים בפאזל הזה: מזמנים את הנהג הפוגע לחקירה במשטרה, עוקרים לו ציפורן אחר ציפורן, נותנים לו כמה כאפות, שוברים לו כמה שיניים, עד שהוא יאמר לחוקר מודה אני לפניך“.

האיש עם העניבה לא מבין את ההיגיון הפשוט הזה (הייתי רוצה לומר שהוא “לא רוצה להבין”, אבל אין לי נקודה ארכימדית לכך).

ראו איך הדבר מתבטא, בחילופי הדברים בינו לביני (ההדגשות לא במקור):

הוא:

ברון […] שללה זכות דיונית ורמסה את סדר הדין כי היא רצתה לשבת בדיון בתיק הזה.

אני מקשה עליו:

האם יש לך נקודה ארכימדית להנחה שברון רצתהלשבת בהרכב הזה?

והוא משיב:

כן, הרמיסה המכוונת של זכות דיונית ידועה ותקנה מוכרת בסדר הדין מה שמקצר את הזמן לדיון.

הבעייה שלו היא שגם להיותה של הרמיסה מכוונתאין לו שום נקודה ארכימדית, והדרא קשיא לדוכתיה.

מוסר השכל על ביקורת משפטית מוטהפוליטית

לא מעט יש לי בבטן על הביקורת המשפטית המוטהפוליטית, ואולי הנקודה העיקרית בביקורתי על הביקורת המוטהפוליטית היא שיש בביקורת המוטהפוליטית כדי לדללאת הביקורת שלי על השופטים, שהיא אפוליטית, ועניינה הוא תרבות השפיטה הקלוקלת של שופטינו, בלי קשר לדיעותיהם או לאוריינטציה הפוליטית שלהם (אם קיימת, דבר שאינו מענייני).

ראו: תגובה להרצאתו של עו”ד אביעד ויסולי על “חוקיות השימוש בצה”ל למטרות שאינן הגנה על המדינה”.

האיש עם העניבה רוצה לשכנע אותי שהביקורת שלו על השופטים היא אפוליטית:

מה אתה לא מבין שאין בהתנגדות שלי לעריצות השופטים דבר שקשור לימין או שמאל, והצד הפוליטי שלי הוא דמוקרטיה?

אדמונד לוי זל גרוע בעיני כמעט כמו אהרן ברק, הנדל גרוע כמו פוגלמן, וילנר גרועה כמו עמית, ונעם סולברג השמרןהימני פסול בעיני לחלוטין אחרי קוונטינסקי.

כיוון שלא רציתי להתפרס יתר על המידה (אחרת גם המאמר הזה היה צריך לחכות) לא שאלתי אותו על ההשוואותהלאמנומקות שלו, והסתפקתי רק בשופט האחרון עליו הוא דיבר:

מה יש לך נגד סולברג בקוונטינסקי?

הוא משיב:

זו הפיכה חוקתית ללא שום סמכות. הכנסת לא הסמיכה את בית המשפט לפסול חוקים על בסיס הליך החקיקה או ערכי יסוד.

וכאן, בהעדר דוגמה משכנעת, הוא חושף את הבטן הרכה שלו, עם הדוגמה הכי פחות מתאימה.

אסביר:

בגץ 10042/16 צחי קווטינסקי נגד כנסת ישראל המוכר בשמות בגץ מס ריבוי דירות או בגץ מס דירה שלישית, הוא פסק דין של בית המשפט העליון בשבתו כבית המשפט הגבוה לצדק, שניתן ב-6 באוגוסט 2017, ובו נפסלה חקיקה שהטילה מס ריבוי דירות. זהו פסק הדין הראשון שבו נפסל חוק לא עקב פגם בתוכן החוק, אלא עקב פגם בהליך החקיקה (ויקיפדיה).

על הטוענים כנגד ההתערבות השיפוטית בחוקי הכנסת כתבתי לפני 14 שנים את המאמר לא האקטיביזם השיפוטי מפריע לכם, אלא ה”סמולנות”!

ביקורתם של אלה (רובם אנשי הימין הפוליטי, אבל גם השמאלנים יודעים להתבכיין כשהשופטים דורכים להם על היבלות הפוליטיות) היא על כך שהשופטים מעמידים את השקפותיהם וערכיהם מעל השקפותיו וערכיו של המחוקק, המייצג את השקפותיו וערכיו של הציבור כולו, הבאים לידי ביטוי באמצעות הכנסת הנבחרת.

בפרשת קווטינסקי (ולא קוונטינסקי) לא עמדו לדיון שאלות ערכיות כלשהן, אלא רק פגמים בהליך החקיקה, והוחלט בדעת רוב השופטים (שני ליברלים: נאור, וחיות, ושני שמרנים: הנדל וסולברג) כי הפגמים שנמצאו בהליך החקיקה מצדיקים את ביטול החוק והחזרת הנושא לכנסת, ואילו שופט המיעוט (מזוז, ליברלי) הציע לדחות את העתירות משום שלא מצא בהליך החקיקה פגמים שהצדיקו את הביטול.

אפשר לקבל את עמדת הרוב, ואפשר לחלוק עליה, אבל לומר על פסק הדין הזה שהוא הפיכה חוקתית”? הגזמה פראית.

ולמה התנפל האיש עם העניבה דווקא על סולברג בקווטינסקי“?

כי הוא לא מצא משהו מוצלח יותר כדי להראות שהוא לא מוטה פוליטית.

_____________________

Donald J. Netanyahu and Benjamin Trump

###

למכירה באמזון ובחנויות הספרים המובחרות

______________________

____________

מי רוצה לזרז את הדיון בבגץ הסבירות, מי רוצה לדחותו – ומדוע?

מה בדיוק אמר כבוד השר בן גביר?

יוסף אלרון קנה בשוחד את כסאו בביהמ”ש העליון, ועכשיו הוא רוצה להיות נשיאו

עתירה בעניין בחינות הלשכה בקשה להצטרף טיוטה – נספח בעניין יוסף אלרון

המדינה במשבר, מיהו ה-Causa Sine Qua Non?

נאוםתשובה לתא”ל (מיל) עו”ד דני ון בירן, למאמרו על עליונות בית המשפט, על שלטון העם ועל אובדן הדמוקרטיה הישראלית

נאוםתשובה לתא”ל (מיל) עו”ד דני ון בירן (2): זה לא כבוד גדול להיות “ביביסט מצוי”!

יהיה בסדר! (דוקודרמה)

_____________

למשתמשי פייסבוק, טוויטר ושאר הרשתות החברתיות – נא לשתף!

נא להגיב באמצעות הקישור הוספת תגובה” (למטה מכאן)

אל תאמרו מבחן בוזגלו אמרו מבחן אלישבע*לסגור את לשכת עורכי הדין*לדף הפייסבוק של עוד שמחה ניר*לדף הפייסבוק של האתר של קימקא

דוקודרמה: זרוק אותו לאיראנים – איך נפטרנו מאשר גרוניס

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ניהול האתר