ביבי נתניהו, כפפה לרגליך: לך לבג”ץ, טען תפירה!

קישור מקוצר למאמר הזה: https://www.quimka.net/57057

בנימין נתניהו טוען שתפרו לו את התיקים בהם הוא מואשם כרדיפה פוליטית *** אם יש בזה ממש – שיילך לבגץ, ויעתור לסגירת התיקים

שמחה ניר, עוד

בן 80 שנה אנוכי היום (15.6.2019), צעיר, בריא ובועט, אבל עוד הדרך רב, עו”ד רבה המלחמה!

כך זה התחיל: עו”ד שמחה ניר ומלחמתו במסרסים

לחג החירות, פסח התשע”ט: עוז לתמורה – בטרם פורענות!

עו”ד שמחה ניר, שר המשפטים וזכויות האזרח – זה המצע

נא להכיר, מוזמנים לעקוב: https://twitter.com/SimhaNyr_quimka

זה יעדנו: משרד המשפטים וזכויות האזרח!

הצטרפו לקבוצת הפייסבוק

נציב תלונות הציבור על שופטים ורשמים – זה אנחנו!”

לייקלדף הפייסבוק עוד שמחה ניר – שר המשפטים הבא

המאמר ה-4,000 באתר: לו אני שר המשפטים

ההכרזה הרשמית שלי על ריצתי לתפקיד שר המשפטים

מתי מותר – ואפילו חובה – לומר לזולת שק בתחת“?

בגץ 8743/14, שמחה ניר, עוד, נהוועדה לבחירת שופטים ו-7 אחרים – קיצור תולדות הזמן

הקדמה

הבסיס המשפטי לעתירה כזאת: הפורום

הבסיס המשפטי לעתירה: העילה

מה האפשרויות העומדות לפני הבגץ בעתירה כזאת?

מה הסיכוי לקבלת עתירה כזאת?

מה ביבי יכול להרוויח מהגשתה של עתירה כזאת?

מה ביבי יכול להפסיד מהגשתה של עתירה כזאת?

הקשיים המשפטיים העומדים בדרכו של ביבי, כעותר

תחושתהבטן שלי

הקדמה

בנימין נתניהו טוען שהתיקים נגדו תפורים, ושזו רדיפה פוליטית. אני לא יודע, ולכן איני נוקט עמדה בנושא.

המאפיין של הוויכוח הציבורי בנושא הזה – כמה מפתיע! – הוא התפלגות העמדות בדיוק – כמה מקרי! – לפי קו פרשתהמים הפוליטית: תומכי ביבי משוכנעים שתפרו לו את התיקים בהם הוא מואשם, ואילו יריביו הפוליטיים משוכנעים שהתיקים נגדו הם אמיתיים לתלפיות.

אני מבין את כולם, ומבחינתם הם צודקים“: כולם גהרו על חומרי החקירה, ימים ולילות (לאור עששית הנפטא, לא לשכוח!), ואם הם הגיעו למסקנות שונות, ומנוגדות, זה לא משום שהם מוטים פוליטית, אלא משום שהמשפט אינו מדע מדוייק, ואך טבעי הוא שאנשים שונים יגיעו למסקנות שונות.

אני, העני ממעש, לא זכיתי לכך, משום שחומרי החקירה לא הועמדו לרשותי, ולכן, בעניין הזה, אני שותק כדג.

אבל השאלה היא מה נתניהו אמור לעשות בנושא: אם הוא רק מפרסם סרטוני תעמולה, זה נראה כמו סרטוני תעמולה: בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (טז): ביבי משקר ומטעה.

וכאן אני מציע לו את הדבר הכי הגיוני שהוא יכול לעשות למען עצמו: לעתור לבגץ נגד היועץ המשפטי לממשלה, שימשוך את התיקים התפורים נגדו.

הבסיס המשפטי לעתירה כזאת: הפורום

סעיף 15 לחוק יסוד: השפיטה, זה לשונו:

בית המשפט העליון

15. […].

(ג) בית המשפט העליון ישב גם כבית משפט גבוה לצדק; בשבתו כאמור ידון בענינים אשר הוא רואה צורך לתת בהם סעד למען הצדק ואשר אינם בסמכותו של בית משפט או של בית דין אחר.

(ד) מבלי לפגוע בכלליות ההוראות שבסעיף קטן (ג), מוסמך בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק –

(1) […]

(2) לתת צווים לרשויות המדינה, לרשויות מקומיות, לפקידיהן ולגופים ולאנשים אחרים הממלאים תפקידים ציבוריים על פי דין, לעשות מעשה או להימנע מעשות מעשה במילוי תפקידיהם כדין […];

(3) […]

את סע’ 15(ג) הכללי, שדיברנו בו לא מעט, אני משאיר כאן רק ליתר ביטחון, כי, לטעמי, סע’ 15(ד)(2) די בו כדי להקנות לבגץ את הסמכות לדון בעתירה, כפי שאפרט בהמשך.

הבסיס המשפטי לעתירה: העילה

כל גוף הממלא תפקיד ציבורי על פי הדין כפוף לדין, ולכללי המשפט המנהלי הידועים, ובהם, בין השאר הימנעות משיקולים זרים ופסולים, ופעולה בתוםלב.

אין שום ספק כי תפירת תיקים ורדיפה פוליטית הן מנוגדות לכל המקובלות במשפט המנהלי, ואם אין הוראתדין מפורשת, או אין תקדימים – אפשר ליצור את התקדים, בין במסגרת סע’ 15(ד)(2), בין כסעד למען הצדק“, במסגרת סע’ 15(ג) הכללי.

מה האפשרויות העומדות לפני הבגץ בעתירה כזאת?

מתוך הנחה שהעתירה, על פניה, מגלה, לכאורה, ליקויים בתחום המשפט המנהלי, ייתכן שהבגץ אכן יסכים לדון בה, ואם אכן נתניהו ישכנע את בית המשפט – בעובדות של ממש – הבגץ עשוי להשתכנע, ולהורות ליועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, למשוך את כל האישומים.

ודוקו: הבגץ לא ייכנס לשאלה אם ביבי אשם, אם לאו, אלא רק לשאלה אם הייתה רדיפה פוליטית, או כל נסיבה אחרת שמצדיקה את התערבותו.

למשל: אם יוכח שהובטח למנדלבליט מינוי לביהמש העליון תמורת שליחתו של נתניהו לכלא.

במקרה כזה, מתוך שהדבר אכן יוכח, מה יכול מנדלבליט לומר להגנתו?

הוא יכול לומר: אכן, הובטח לי הדבר, אבל דחיתי את הרעיון הזה בשאטנפש;

הוא יכול לומר: אכן, הובטח לי הדבר, וזה אכן המריץ אותי, אבל לבד מכך לא חרגתי מחובת הנאמנות לתפקיד, לחוק ולציבור כולו.

הוא יכול לומר מה שהוא רוצה, והשאלה היא איך הבגץ יקבל את זה, אבל גם כאן הבגץ לא ייכנס לשאלה אם ביבי אשם, אם לאו, אלא רק לשאלה אם הייתה רדיפה פוליטית, שיקולים זרים ופסולים, או כל נסיבה אחרת שמצדיקה את התערבותו.

וגם אם הבגץ יקבל את העתירה, עדיין קיימות לפניו כמה אפשרויות:

הוא יכול להורות על ביטול כתב האישום כולו;

הוא יכול להורות על החזרת התיקים לפרקליטות, לבחינה מחדש“, עי מי שלא הובטח לו קידום לביהמש העליון.

בכל מקרה צריך להביא בחשבון כי בתיקים האלה טיפלו כ-25 פרקליטים, וקשה להבטיח לכולם כסאות בביהמש העליון (במחוזיים ובשלום אפשר, אבל זה פחות נחשב, ופחות נחשק).

מה הסיכוי לקבלת עתירה כזאת?

שופטי הבגץ לא אוהבים לדון בעתירות, וכדי להרתיע עותרים הם מוציאים צו מוחלט רק בכ-1% מהעתירות.

במקרים רבים הם זורקים את העותרים מכל המדרגות – עד למרתף – מחוסר עילההראוייה לדיון, בלי להזמין אותם ולתת להם הזדמנות להראות שאכן יש להם עילה כזאת, אבל בעתירה של בנימין נתניהו הם לא יכולים לעשות את זה, והם יתנו החלטה לתגובת המשיבים תוך … ימים“, כדי להראות “רצינות” (ואולי אפילו יקבעו דיון בעלפה, אבל בהרכב רגיל, של שלושה שופטים).

והשורה התחתונה: כל הסיכויים שהעתירה תידחה בנימוק שלעותר עומד סעד חלופי, והוא יכול להעלות את טענותיו בבית המשפט המחוזי, במסגרת משפטו הפלילי, בין בגדרי סע’ 149(10) לחוק סדר הדין הפלילי, בין בכל דרך אחרת.

רק לשם ההשכלה, סע’ 149(10), שנחקק בשנת התשסז-2007, זה לשונו:

טענות מקדמיות

149. לאחר תחילת המשפט רשאי הנאשם לטעון טענות מקדמיות, ובהן –

[…]

(10) הגשת כתב האישום או ניהול ההליך הפלילי עומדים בסתירה מהותית לעקרונות של צדק והגינות משפטית.

מה ביבי יכול להרוויח מהגשתה של עתירה כזאת?

הדבר הראשון הוא שנתניהו יכול להראות לכל העם שאכן רודפים אותו, ולעשות זאת נטו“, דהיינו במנותק מהשאלות שנדונו בבגץ, ומהשאלות שתידונה במשפט הפלילי.

הדבר השני הוא שאם הבגץ יאמר שפתוחה לעותר הדרך להעלות טענותיו בהליך הפלילי עצמו, מבחינה משפטית אין בכך שום חידוש, והדרך הזאת פתוחה לכל נאשם, גם בלי רוח גביתמהבגץ, אבל אחרי הערה כזאת מבגץ יקשה על השופטים במחוזי למרוחאת הטענות האלה.

מה ביבי יכול להפסיד מהגשתה של עתירה כזאת?

הוא יכול להפסיד שטענת הרדיפה תתגלה כבלון נפוח, שאין בו ולא כלום.

הקשיים המשפטיים העומדים בדרכו של ביבי, כעותר

הקושי העיקרי הוא שלא די להוכיח שההאשמות נגדו מצוצות מן האצבע (דהיינו שבחומר החקירה אין די ראיות להוכחת האשמות המיוחסות לו), כי הטענה הזאת מקומה להתברר בביהמש המחוזי.

הקושי הנוסף הוא הצורך להוכיח מניע סובייקטיבי של החוקרים והתביעה להתנכל לו, כי עצם העובדה שבחקירה הושקעו משאבים רבים במיוחד ביחס לחקירות אחרות (לא בטוח, אבל נניח) אין בה ולא כלום, משום שאך טבעי הוא שכל חוקר ישקיע את כל הנשמה בתיק שהוא תיק חייו“.

למעשה אפשר לטעון כנגד רשויות החוק שבתיקים אחרים, תיקים לא מתוקשרים“, הם לא עושים את מלאכת באותה השקידה. ראו ספינת הדגל טובעת – האם אתם רוצים שכך תתנהל חקירת ראש ממשלה? האם אתם מצפים שהתביעה תבוא עם תיק ראיות ריק, ותצפה שהנאשם ינהל את התיק כנגד עצמו?!

עוד קושי יש בכך שבשימוע שהיה לנתניהו בפרקליטות, הוא כלל לא העלה את הטענה של תפירת התיקיםנגדו.

ובל נשכח את עניין השיהוי“, ששופטי הבגץ אוהבים להשתמש בו כדי לזרוק עותרים מכל המדרגות: מדוע אדוני מעלה את הטענה הזאת רק ערב המשפט?

תחושתהבטן שלי

כאמור לעיל, אין לי שום מידע המאפשר לי להביע דיעה אם תפרו כנגד נתניהו תיק, כרדיפה פוליטית, או מכל סיבה אחרת, וזאת משום שחומרי החקירה לא הועמדו לרשותי, וכן לא הועמדו לרשותי כל ראיות למניעים הפסולים של המשטרה, הפרקליטות והיועץ המשפטי לממשלה.

מה שאני יכול להגיד בוודאות הוא שאין שמץשלכלום בטענה שמאשימים אותו בסיקור אוהד, וסיקור אוהד אינו עבירה.

אני יכול להגיד זאת בוודאות, משום שעברתי על כתב האישום כולו, ולא מאשימים את נתניהו בסיקור אוהד. כתבתי על כך במאמר בנימין נתניהו, בין אישום למשפט (טז): ביבי משקר ומטעה, ואני לא צריך לחזור בכל מאמר חדש על כל מה שאמרתי בכל המאמרים הקודמים.

על סמך כל האמור לעיל, תחושתהבטן שלי היא לא רק שבטענת התפירהאין ולא כלום, אלא שביבי וסנגוריו גם לא יעלו את הטענה הזאת בבית המשפט.

ותזכרו שאמרתי לכם!

___________

על סמכותו של הבגץ לפזר את הכנסת

איך יכולים שופטי ישראל לאותת לביבי ואוהדיו שהם לא בכיס הקטן שלו?

על פסק הדין בעתירות נגד מינויו של נתניהו כראש הממשלה ונגד ההסכם הקואליציוני

על הדיון בעתירות נגד מינויו של נתניהו כראש הממשלה ונגד ההסכם הקואליציוני – לקחי היום הראשון

על משפטו הפלילי של בנימין נתניהו – נאוםתשובה ושאלות לתומכיביבי

בג”ץ ביבי – מבחנו הקשה ביותר של בית המשפט העליון, מאז פרוץ המדינה

קשה, קשה, מלאכתו של פרשן החוק

ממשלת שני הבנימינים, הטרגדיה השקספירית בשער

_____________

למשתמשי פייסבוק, טוויטר ושאר הרשתות החברתיות – נא לשתף!

נא להגיב באמצעות הקישור הוספת תגובה” (למטה מכאן)

אל תאמרו מבחן בוזגלו אמרו מבחן אלישבע*לסגור את לשכת עורכי הדין*לדף הפייסבוק של עוד שמחה ניר*לדף הפייסבוק של האתר של קימקא

דוקודרמה: זרוק אותו לאיראנים – איך נפטרנו מאשר גרוניס

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ניהול האתר