ביביסטים, רציתם ברדק? רציתם כאוס? תקבלו בשפע!

קישור מקוצר למאמר הזה: https://www.quimka.net/59403

ביביסטים, רציתם ברדק? רציתם כאוס? תקבלו בשפע!

על בסיס ההנחה שהבוחריודע בדיוק מה הוא עושה, הוא גם נחון בחכמת ההמונים“, יעני), ובתור שכזה הוא רואה את הנולד – וגם חפץ באותו הנולד“, האם הבוחרהישראלי הוא חכם שראה את הנולד – או שהוא אידיוט שלא ראה אותו?

שמחה ניר, עוד

בן 83 אנוכי היום (15.6.2022), צעיר, בריא ובועט, אבל עוד הדרך רב, עו”ד רבה המלחמה!

כך זה התחיל: עו”ד שמחה ניר ומלחמתו במסרסים

לחג החירות, פסח התשע”ט: עוז לתמורה – בטרם פורענות!

עו”ד שמחה ניר, שר המשפטים וזכויות האזרח – זה המצע

נא להכיר, מוזמנים לעקוב: https://twitter.com/SimhaNyr_quimka

זה יעדנו: משרד המשפטים וזכויות האזרח!

הצטרפו לקבוצת הפייסבוק

נציב תלונות הציבור על שופטים ורשמים – זה אנחנו!”

מתי מותר – ואפילו חובה – לומר לזולת שק בתחת“?

בגץ 8743/14, שמחה ניר, עוד, נהוועדה לבחירת שופטים ו-7 אחרים – קיצור תולדות הזמן

מה זה רצון העם“, או רצון הבוחר“?

החכמה שורה עליכם

לא, אל תגידו לי …

עידו נתניהו, בוקר טוב אליהו!

בחירות עכשיו – חיוני ואפשרי!

בנימין נתניהו, אל תציע לנו “נגושיאיישנז”

בנימין נתניהו, אנחנו מחכים לפקודה!

חוק יסוד: מחנות ריכוז, התשפג-2023

דפוקי מערכת המשפט: לאידיוטים האלה זה לא מספיק!

האם הדיון בנבצרות הוא הפיכה צבאית, ניסיון הדחה לא חוקי בחוסר סמכות“?

הוא כתב את המיין קאמפףשלו לפני כעשרים שנה, היום הוא מגשים אותו

יוזף גבלס חי בישראל!

מה זה רצון העם“, או רצון הבוחר“?

תחת הכותרת חמש הערות לקראת הבחירות מועד ה‘, הבעלט, מחר, 1.11.2022, פתחתי והבאתי, מתוך מאמר קודם (לא אבכה אם הממשלה הזאת תיפול), את השאלה מהו רצון העם” (או רצון הבוחר“).

כך כתבתי:

מה זה רצון העם“, או רצון הבוחר“?

כאשר מיליוני אנשים בוחרים כנסת (או כל מוסד אחר, אצלנו ובמדינות הים), אי אפשר לדעת מה זה הרצון הקולקטיבישלהם.

מה עושים במקרה כזה? בהעדר הגדרה מדעיתיש רק הגדרה שרירותית, וכל אחד מפרש לפי מה שנוח לו:

הביביסט יאמר הליכוד בראשות ביבי קיבל 30 מנדטים“, והיא המפלגה הגדולה ביותר, וזה אומר שהעםרוצה את ביבי כראש הממשלה.

הרקלאביביסט יאמר ביבי והליכוד קיבלו רק 30 מנדטים, ואילו 90 מנדטים לא הצביעו לו, וזה אומר ששלושה רבעים מהעםלא רוצים את ביבי בשלטון.

יהיו אשר יוסיפון לביבי את המפלגות שהודיעו שתתמוכנה בביבי, ואחרים יגרעון מאלה את אותם שבחרו במפלגות האלה לא בגלל ביבי, אלא למרות ביבי.

[…]

ההגדרה שלי היא שונה בכך שהיא לא מותאמת לרצונות שלי, והיא טובה גם כשהיא פועלת לטובתי וגם כשהיא פועלת לרעתי.

לשיטתי רצון העםאו רצון הבוחרלא משתקף לפי הספירה במוצאי הבחירות, אלא עם הקמת הממשלה, או, אם אף אחד לא הצליח להקים ממשלה והולכים לבחירות נוספות, וחוזר חלילה ושוב בלי הרף, עד שתקום איפעם ממשלה חדשה – זהו רצון הבוחר“, לשיטתי, ואם רוצים אפשר להרחיב את זה כך שגם אם מוקמת ממשלה, והיא משלימה את הקדנציה – כל מה שקורה עד להרכבת הממשלה הבאה, זהו רצון הבוחר” – ואין בלתו (ההדגשות בפיסקה הזאת – לא במקור).

[…]

אז כן, אני רוצה להרחיב את זה, כאמור, ואני רואה כך את כל מה שמתחולל עכשיו סביב הרפורמות של הממשלה הנוראה הזאת, שעוד לא יבש החלב שעל שפתיה, אבל את שיניה וציפורניה היא כבר חושפת, וגם רומזת לנו שזאת היא רק ההתחלה.

ואבהיר: השיטה שלי היא אכן פיקציה, פיקציה כמו כל השיטות האחרות, והיתרון שלה הוא שהיא טובה באותה המידה גם כשהיא לטובתי, וגם כשהיא לרעתי. הפיקציה היא גם בהנחה שהבוחר הפיקטיבי, הקולקטיבי“, יודע בדיוק מה הוא עושה, הוא גם חכם (“חכמת ההמונים“, יעני), ובתור שכזה הוא רואה את הנולד – ומתכוון לאותו הנולד“.

אפרופו חכמת ההמונים” – זו המנטרה בה מרבים להשתמש כל מי שניצח בבחירות, ולצורך דיוננו היום אני מסכים אתה, ללא סייג.

אוסיף ואציין כי הפיקציה הזאת מתיישבת גם עם ההנחה המקובלת לפיה חזקה היא על אדם שהתכוון לתוצאה הטבעית ממעשיו.

החכמה שורה עליכם

וזה אומר, ביביסטים יקרים, שכל מה שקורה היום – חזקה היא עליכם שצפיתם אותו מראש, ורציתם בו, כי, כאמור, חכמת ההמונים שורה עליכם – על כולכם.

זה אומר שידעתם כי יריב לוין, שמחה רוטמן, איתמר בן גביר ובצלאל סמוטריץ’ יחזיקו את בנימין נתניהו שלכם בביצים, ויכפו עליו רפורמה שהוא מעולם לא העלה בראש – וגם חפצתם בכך;

זה אומר שידעתם כי הרפורמה הזאת תעורר נחשולי התנגדות בציבור – וגם חפצתם בכך;

זה אומר שידעתם כי הרפורמה הזאת תביא הפגנות שתשבשנה את התנהלות המדינה – וגם חפצתם בכך;

זה אומר שידעתם כי הרפורמה הזאת תביא לכך ששרה נתניהו תהייה שלוש שעות במצור במספרה בכיכר המדינה – וגם חפצתם בכך;

זה אומר שידעתם כי הרפורמה הזאת תערער את מעמדנו בעולם הדמוקרטי – וגם חפצתם בכך;

זה אומר שידעתם כי הרפורמה הזאת תערער את יחסינו עם ארצות הברית – וגם חפצתם בכך;

זה אומר שידעתם כי הרפורמה הזאת תפגע בכלכלה שלנו – וגם חפצתם בכך;

אבל זה לא רק הרפורמה, זה גם אבדן השליטה של ממשלת אהובכם על כל מה שנעשה במדינה, ובשטחים שבשליטתה.

זה אומר שידעתם כי בממשלה שאהובכם עתיד היה להרכיב אחרי הבחירות לא יהיה אפילו יום אחד בלי סכסוכים פנימיים בין ראש הממשלה לבין החרדים, בין החרידים לבין עצמם, בין ראש הממשלה לבין סמוטריץ’ ובן גביר, גן בין השניים לבין עצמם, בין החרדים לבין סמוטריץ’, בין סמוטריץ’ לגלנט ועוד, ועוד – וגם חפצתם בכך;

זה אומר שידעתם כי עצם הקמתה של הממשלה הזאת, בהרכב היחיד בו יכול היה נתניהו לשמש ראש הממשלה תעורר את הטרור הפלשתינאי – וגם חפצתם בכך;

זה אומר שידעתם כי בחודשיים הראשונים לקיום הממשלה שיירצחו 14 ישראלים באירועי הטרור – וגם חפצתם בכך;

זה אומר שידעתם כי האספסוף הבןגבירי יהפוך את חווארה לקריסטלנאכט 2.0וגם חפצתם בכך;

זה אומר שידעתם כי פוליטיקאים בכירים, כולל שר בכיר בממשלה, יקראו בגלוי להפוך את חווארה ללידיצה 2.0וגם חפצתם בכך;

זה אומר שידעתם כי שר במשרד הביטחון ייתן לייק לפורעים – וגם חפצתם בכך;

זה אומר שידעתם כי מתנחלים ינסו לדרוס חיילים – וגם חפצתם בכך;

זה אומר שידעתם כי הרפורמה של לויןרוטמן תגרור גלי אינכונות להתייצב למילואים – וגם חפצתם בכך;

וכן הלאה, וכן הלאה.

וזה אומר שאם בהמשך הדיניין של לויןרוטמן ישלים את מזימותיה של ממשלתהרשע הזאת, ובעקבות זאת תפרוץ מלחמת אזרחים עקובה מדם – גם זה יהיה בגדר מה שידעתם וצפיתם שיקרה – וגם חפצתם בכך!

והכל על בסיס ההנחה – שלכם, לא שלי!שהבוחר הקולקטיבי“, יודע בדיוק מה הוא עושה, ושהוא גם חכם (“חכמת ההמונים“, יעני), ובתור שכזה הוא רואה את הנולד – ומתכוון לאותו הנולד” (וכאמור לעיל – הקונספציה הזאת מתיישבת גם עם ההנחה המקובלת לפיה חזקה היא על אדם שהתכוון לתוצאה הטבעית ממעשיו.

עכשיו, ביביסטים יקרים, תחליטו אתם: האם הבוחרהישראלי הוא חכם שראה את הנולד, או שהוא אידיוט שלא ראה אותו.

ואם לא אכפת לכם: כיוון שאני מהאום, אני אקבל כל תשובה שתתנו לי, כי בסך הכל אתם האלה שמכהנים כמייסדה ועורכה הראשוןשל חכמת ההמונים“, ושל תבונתו האלוהית של הבוחר“.

לא, אל תגידו לי …

עכשיו אני רואה אתכם אומרים אנחנו נגד מעשים לא חוקיים, לא מוסריים, ואי כיבוד תוצאות הבחירות“.

אז לא, השאלה שאני מציג לכם אינה אם במחאה נגד ההפיכה המשטרית יש גם מעשים לא חוקיים, לא מוסריים, ואי כיבוד תוצאות הבחירות“, אלא אם הבוחרהישראלי הוא חכם הרואה את הנולד, או שהוא אידיוט שלא רואה אותו.

דברו, כי שומע עבדכם!

_______

לקריאה נוספת:

עידו נתניהו, בוקר טוב אליהו!

בחירות עכשיו – חיוני ואפשרי!

בנימין נתניהו, אל תציע לנו “נגושיאיישנז”

בנימין נתניהו, אנחנו מחכים לפקודה!

חוק יסוד: מחנות ריכוז, התשפג-2023

דפוקי מערכת המשפט: לאידיוטים האלה זה לא מספיק!

האם הדיון בנבצרות הוא הפיכה צבאית, ניסיון הדחה לא חוקי בחוסר סמכות“?

הוא כתב את המיין קאמפףשלו לפני כעשרים שנה, היום הוא מגשים אותו

יוזף גבלס חי בישראל!

על המותר והאסור במשטר דמוקרטי מול דיקטטורה שבאופק

על רפורמת יריב לוין: הפרדת רשויות, שיעור למתחילים

על הדיבורים בעניין מרי אזרחי

על רפורמת יריב לוין בעניין בחירת השופטים – והיה כי תקרום גידים ועור

העולם כולו נגדנו: הפסטיבלחוזר!

אברהם פריד גיתיאת, ביביסט קלאסי, מודה: רוב הביביסטים טפשים ונבערים

ממשלת נתניהו השישית – תקום או לא תקום? (תשובה חלקית לשאלה הזאת, ולשאלה כמה תחזיק הממשלה – אם תקום)

לנשיא המדינה, יצחק הרצוג: אל תאריך לנתניהו את המנדט להרכבת הממשלה!

מיומנו של מגלומן כפייתי בעל אגו נפוח

איך להפיל את נתניהו, סופית ומוחלטת

לא להאמין: שמחה ניר, רל”ביסט ידוע, מוכן לממשלה בראשות נתניהו!

בנימין נתניהו, לא על זה נפל אחיך יוני ז”ל!

נתניהו, בנימין: שעתך היפה הגיעה, עלה בכוחך זה!

חמש הערות לקראת הבחירות מועד ה’, הבעל”ט, מחר, 1.11.2022

על שערוריית אחוז החסימה: אביגדור ליברמן, התכונן לאכול את עצמך!

על השימוש המטופש בצ’מברליין להגנה על האסונות שנתניהו המיט עלינו

Donald J. Netanyahu and Benjamin Trump

###

למכירה באמזון ובחנויות הספרים המובחרות

_____________

למשתמשי פייסבוק, טוויטר ושאר הרשתות החברתיות – נא לשתף!

נא להגיב באמצעות הקישור הוספת תגובה” (למטה מכאן)

אל תאמרו מבחן בוזגלו אמרו מבחן אלישבע*לסגור את לשכת עורכי הדין*לדף הפייסבוק של עוד שמחה ניר*לדף הפייסבוק של האתר של קימקא

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ניהול האתר