בג”ץ הנבצרות: ביהמ”ש העליון שוב גורר רגליים!

קישור מקוצר למאמר הזה: https://www.quimka.net/60042

בגץ הנבצרות: ביהמש העליון שוב גורר רגליים!

עתירה להוציא את בנימין נתניהו לנבצרות: כמה זמן וכמה סבבי החלטות דרושים כדי להגיע – אם בכלל – לפסק דין אשר לא בטוח שיתייחס לנושא עצמו? *** ביביסטים, מה הייתם עושים בלי הבג”ץ המשוקץ?

תגובה מקדמית

שמחה ניר, עוד

בן 84 אנוכי היום (15.6.2023), צעיר, בריא ובועט, אבל עוד הדרך רב, עו”ד רבה המלחמה!

כך זה התחיל: עו”ד שמחה ניר ומלחמתו במסרסים

לחג החירות, פסח התשע”ט: עוז לתמורה – בטרם פורענות!

נא להכיר, מוזמנים לעקוב: https://twitter.com/SimhaNyr_quimka

הצטרפו לקבוצת הפייסבוק

נציב תלונות הציבור על שופטים ורשמים – זה אנחנו!”

מתי מותר – ואפילו חובה – לומר לזולת שק בתחת“?

בגץ 8743/14, שמחה ניר, עוד, נהוועדה לבחירת שופטים ו-7 אחרים – קיצור תולדות הזמן

הרקע

מיצוי ההליכים

איזו הצדקה יש לדחיות האלה?

מה זה תגובה מקדמית“?

תיקי שמרטפות

הרקע

כמה וכמה עתירות כבר הוגשו לבגץ כדי להוציא לנבצרות את ראש הממשלה בנימין נתניהו. מכך שנתניהו עדיין יושב על כיסאו אנחנו למדים כי בינתיים אף עתירה כזאת לא נתקבלה – פעם בגלל המלחמה שפרצה בינתיים, פעם בגלל אי מיצוי ההליכים, ולא עברתי על כל התיקים.

על כך ששופטים לא אוהבים לכתוב פסקי דין לגופו של עניין, כבר נכתב רבות, ודי לי לעת הזאת באזכור מאמרי פרשת בנימין נתניהו: על התנערותו של הבג”ץ מתפקידו וסמכותו (26.11.2020).

בעתירה בה נדון הפעם, בגץ 1766/24, רוני גורן בן צבי ואח’, ניתנו בינתיים 3 החלטות.

ההחלטה הראשונה ניתנה ביום הגשת העתירה:

החלטה

המשיבים יגישו תגובה מקדמית לעתירה עד ליום ב‘, 25.3.2024.

ניתנה היום, ‏כג באדר א התשפד (‏3.3.2024).

22 ימים לתשובה – אפשר יותר, אפשר פחות, וזה עדיין בסדר – לפחות על פי המקובל בבגץ, אבל הפרקליטות, כדרכה, מגישה בקשה מטעם המשיבים להארכת מועד להגשת תגובה מקדמית“, וזו ההחלטה הפעם:

החלטה

לאור נימוקי הבקשה, ומבלי שנעלמה מעיניי עמדת העותרים, המועד להגשת תגובה מקדמית מוארך בזאת עד ליום ב‘, 6.5.2024.

ניתנה היום, ‏טז באדר ב התשפד (‏26.3.2024).

וזה אומר שעל 22 הימים המקוריים ניתנו לפרקליטות עוד 41 ימים, ובסהכ 63 ימים – פי שלוש מהזמן שניתן בהחלטה המקורית.

מהם נימוקי הבקשה” (להארכת המועד), ומהי עמדת העותרים” (נגד ההארכה)? אנחנו לא יודעים, כי השופטת, רות רונן, לא טרחה לגלות לנו מה היו שיקוליה, אבל האמירה מבלי שנעלמה מעיניי עמדת העותרים“, שנועדה לעשות רושם על הפשפשים, כבר לא עובדת עלינו. התעצמנו מאז.

ושוב חוזר הניגון: הפרקליטות מבקשת הארכה נוספת, ושוב החלטה דומה, אבל הפעם עם תוספת קטנה (ההדגשה לא במקור):

החלטה

לאור נימוקי הבקשה, ומבלי שנעלמה מעיניי התנגדות העותרים, המועד להגשת תגובה מקדמית מוארך עד ליום ה‘, 20.6.2024.

מצופה כי לא יתבקשו ארכות נוספות.

ניתנה היום, ‏לבניסן התשפד (‏8.5.2024).

שוב, בלי נימוקים, תוספת של 43 ימים, ובסהכ 106 ימים – כמעט פי חמש מהזמן שניתן בהחלטה המקורית.

אבל החידוש (מבחינתי, לפחות) הוא: “מצופה כי לא יתבקשו ארכות נוספות“. במקום החלטה האומרת לא תינתנה הארכות נוספות“, מבוטאת רק ציפייה“, מעין תחינה אשר למעשה דווקא רומזת, ונותנת לפרקליטות הזמנה להגיש בקשות נוספות מאותו הסוג.

מיצוי ההליכים

אם נראה לך שהרשות השלטונית עשתה לך עוול, אתה לא יכול לרוץ ישר לבגץ – אתה צריך קודם למצותאת ההליך, דהיינו לפנות אל הרשות בדרישה מנומקת לתקן את העוול שהיא גרמה לך.

הרשות חייבת לענות לך בכתב בהקדם, אך לא יאוחר מארבעים וחמישה ימים מיום קבלת הבקשה” (סע’ 2(א) לחוק לתיקון סדרי המינהל (החלטות והנמקות), תשיט-1958 – להלן “חוק ההנמקות”).

אם התשובה היא שלילית, היא חייבת להיות מנומקת (סע’ 2א’, שם).

אם הרשות לא השיבה בזמן, או שהשיבה, אבל ללא נימוקים, הרי שבכל הליך לפני ועדת ערר או ועדת ערעור או לפני בית המשפט, עליה נטל הראיה כי החלטתה או פעולתה נעשו כדין” (סע’ 6(א), שם).

הדרישה לפנות אל הרשות בדרישה מנומקת נועדה הן כדי לחסוך עתירות לבגץ, והן כדי להבהיר לרשות מה תטען בבגץ, אם היא לא תיעתר לדרישתך.

לא מיצית את ההליכים“, יזרקו אותך מכל המדרגות בלי להיכנס לשאלה אם צודק אתה, אם לאו.

איזו הצדקה יש לדחיות האלה?

כאשר רשות שלטונית מבצעת פעולה, או מחליטה החלטה, היא מחוייבת לכך שהפעולה או ההחלטה תהיינה על פי הדין, גם אם היא לא נדרשת לכך באופן ספציפי ע”י מאן דהוא.

הרשות לא יכולה לומר לעצמה נעשה מה שמתחשק לנו, ואם נידרש להגן על עצמנו בבית המשפט – כבר נמצא תירוצים מתירוצים שונים כדי להצדיק את מה שאנחנו עושים“. היא צריכה לצאת מההנחה שתוך אפס זמן תוגש נגדה עתירה לבית המשפט, ותוך אפס זמן נוסף היא תידרש להגיש לביהמש את תשובתה.

בפועל, כמובן, זה לא מתבצע כך, אבל כאשר האזרח הנפגע פונה אל הרשות (כמצוות “מיצוי ההליכים”), היא בהחלט צריכה להביא בחשבון שתהייה פנייה לבית המשפט, ובשביל זה המחוקק נתן לה את ההתרעה שעליה לתת תשובה מנומקת בכתב בהקדם, אך לא יאוחר מארבעים וחמישה ימים מיום קבלת הבקשה“.

בהקדם” – זו דרישה, ואילו לא יאוחר מארבעים וחמישה ימים מיום קבלת הבקשהזו אופציה – אופציה המותנית בכך שלפעמים הבהקדםיכול להיות עד 45 ימים (אבל לא יותר!).

אוקיי, נניח שעם הגשת העתירה ומסירתה למשיבים לצורך תגובתם, המשיבים זקוקים לעוד קצת זמן – נניח לצורך הדפסת התגובה (דבר שנדחה כדי לחסוך בנייר), אז בית המשפט מתחשב גם בכך, ונותן להם זמן לתשובה.

כמה זמן? תלוי בנסיבות העניין” (קשקוש שנזקקין לו כאשר אין משהו חכם יותר לומר).

אז במקרה דנן נתנו 22 ימים לתשובה, וכמו שאמרתי למעלה מכאן, אפשר יותר, אפשר פחות, וזה עדיין בסדר – לפחות על פי המקובל בבגץ.

אבל מכאן ואילך, לנפח את זה ל-106 ימים – כמעט פי חמש מהזמן שניתן בהחלטה המקורית – בלי שום נימוקים, ועם הזמנה למשיבים להמשיך ולבקש ארכות – זה כבר חורג מגבולות הטעם הטוב, ומעורר חשדות.

מה זה תגובה מקדמית“?

שורת ההיגיון אומרת שאחרי שהמשיבים הגישו את תשובתם, המחלוקת ברורה, ואפשר להזמין את הצדדים לדיון בעתירה. אם מתברר שהמשיבים הכינו הפתעות, העותרים יבקשו רשות להגיש תשובה לתשובת המשיבים, וסביר להניח שהרשות תינתן להם.

אלא מאי?

כיוון ששופטינו לא רוצים להגיע לפסקדין, הם המציאו מוסד חדש: תגובה מקדמית” – עוד כלי לטרטור העותרים ולהכשרה מראש של שרשרת אינסופית של מיקצישיפורים למשיבים – לתפארת תיקי השמרטפות בהם נדון כאן.

תיקי שמרטפות

תחת הכותרת על “תיקי השמרטפות” של הבג”ץ פתחתי באיזכור סיפורו של תיק ממאמר קודם, וכך אמרתי (ההדגשות במקור):

במאמר אשר יגורתי (ל”ח): גרוניס והפרקליטה שוש שמואלי משתגלים שלוש שנים, ובסוף הם מוכרחים לגמור דיברתי על סחבת שאינה פרי העומס על השופטים, אלא דווקא יוצרת אותו, וגם טבעתי את המונח שחיתות האגו, המשתקף, בין השאר, בתופעה שהשופטים לא רוצים להיחשב כ”מתמסרים בקלות”, וגם חוששים שתדמית של עושיצדקלהמונים תדחוף את ההמונים להציף אותם בתביעות, עתירות ערעורים ומה לא.

בתיק הבג”ץ שהבאתי באותו המאמר תשובת המדינה לא הייתה לעניין, אלא מעין אמירה ש”אנחנו פועלים לתיקון המצב, ואנחנו מבקשים אורכה”.

כיוון שהמדינה לא גילתה הגנה, צריך היה הבג”ץ לתת מיד צו מוחלט, המורה למדינה לבצע את מה שהעותרים דרשו, אבל אשר יגורתיגרוניס סחב אותו למעלה משלוש ורבע שנים, עם כ-50 החלטתו, ובסוף סגר אותו כגנבבלילה.

סיכמתי את המקרה כך:

כך הגענו, אחרי למעלה משלוש שנים, לכ-50 החלטות, והכל סביב הבטחותהסרק השקריות של שרת המשפטים, ציפי לבני, ומנהל הרא”ג, דוד מדיוני.

מסתבר שאפילו הזיין המוכשר ביותר, אינו יכול להשתגל בלי סוף, להיכנסלצאת, להיכנסלצאת, עד קץ כל הדורות, בלי לגמור, וכך, ביום קודר אחד, הוא היה מוכרח לגמור, והוציא מתחת ידו פסקדין.

במחזה הדוקודרמה יהיה בסדר! המחשתי את התופעה בסיפור על ממשלת בנימין נתניהו שמחליטה להחזיר לסוריה את רמת הגולן, תמורת הבטחה בעל–פה של הנשיא בשאר אל אסאד שהוא לא יחזיר לשם את התותחים.

העותרים טוענים שההחלטה הזאת היא בלתי סבירה באופן קיצוני.

בשאלה הזאת ניתן להכריע – לכאן או לכאן – בחמש דקות, לארג’, אבל הבגץ נזקק לכמעט שלושים סבבים של החלטות כדי לתת פסק דין אשר מוחקאת העתירה בלי להחליט לגופה, ובתוספת הערה לפיה טענות אלה שמורות לעותרים בהליך מתאים. גם טענות המשיבים שמורות להם. אנו מורים על מחיקת העתירה לאחר שמוצתה במתכונתה הנוכחית“.

וזה מה שאני צופה גם כאן – תזכרו שאמרתי לכם!

_______

וראו גם:

עו”ד שמחה ניר, שר המשפטים וזכויותהאזרח הבא, מציע: איך אחזיר את אמון הציבור בבג”ץ!

חברת הכנסת תמר זנדברג: הבג”ץ מזיין אותה בתחת, והיא רוקדת ושרה!

_____________________

Donald J. Netanyahu and Benjamin Trump

###

למכירה באמזון ובחנויות הספרים המובחרות

______________________

____________

מי רוצה לזרז את הדיון בבגץ הסבירות, מי רוצה לדחותו – ומדוע?

מה בדיוק אמר כבוד השר בן גביר?

המדינה במשבר, מיהו ה-Causa Sine Qua Non?

נאוםתשובה לתא”ל (מיל) עו”ד דני ון בירן, למאמרו על עליונות בית המשפט, על שלטון העם ועל אובדן הדמוקרטיה הישראלית

נאוםתשובה לתא”ל (מיל) עו”ד דני ון בירן (2): זה לא כבוד גדול להיות “ביביסט מצוי”!

יהיה בסדר! (דוקודרמה)

מחוללי ההפיכה המשטרית לא יודעים אנה הם מוליכים את עצמם

_____________

למשתמשי פייסבוק, טוויטר ושאר הרשתות החברתיות – נא לשתף!

נא להגיב באמצעות הקישור הוספת תגובה” (למטה מכאן)

אל תאמרו מבחן בוזגלו אמרו מבחן אלישבע*לסגור את לשכת עורכי הדין*לדף הפייסבוק של עוד שמחה ניר*לדף הפייסבוק של האתר של קימקא

דוקודרמה: זרוק אותו לאיראנים – איך נפטרנו מאשר גרוניס

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ניהול האתר