סוף תקופת האי שוויון (סוף לתקופת הפריארים)

סוף תקופת האי שוויון (סוף לתקופת הפריארים)

המהנדס
אימייל 25.08.2006 01:41
סוף תקופת האי שוויון (סוף לתקופת הפריארים)


יוטל שרות לאומי בן 4 שנים על בנים ושנתיים על בנות. השירות יוטל על כל האוכלוסיה ללא יוצא מן הכלל. השירות יבוצע לפי דרישות המדינה, כאשר המטרה העיקרית היא שרות לטובת המדינה בקהילה הקרובה – טיפול בקשישים, סיוע בבתי חולים וכו’ וכמובן מגוון עבודות אזרחיות כבינוי, תיקונים, תחזוקת כבישים וכו’.במדינת ישראל קיים אי-שוויון מוחלט בין אזרחים המשרתים את המדינה בצה”ל, נותנים ממיטב זמנם ואף מקריבים את חייהם ולעומתם אחוז הולך וגדל של נהנתנים.

כיום, אחוז המשרתים בשרות צבאי הולך ויורד והוא מתחת ל- 50% מכלל האוכלוסיה. 

אין ספק שהשירות הצבאי קוטע את שיגרת החיים ומוציא את הצעירים הישראלים לפרקי זמן של 3-4 שנים ממירוץ החיים. הדבר כרוך בהפסדי השתכרות גבוהים ועלויות ניכרות להורים.

לדוגמא – צעיר המסיים לימודיו התיכוניים ומתחיל בשירות צבאי, חזרתו למעגל החיים הרגילים לוקחת בממצוע 4 שנים לרבות זמן הסתגלות (2 עד 3 שנים לצעירה).

בתקופה של 4 שנים, משתכר צעיר אחר בממוצע כ- 250 – 300 אלף ₪. בנוסף, צעירים המשרתים בצה”ל עולים להוריהם מאות רבות של שקלים מידי חודש.

במידה וניחשב גם את הפסד הוותק והרווח לעתיד, הרי הדבר מסתכם ב- 500 אלף ₪ ויותר.

כלומר, הצעיר הנורמטיבי ה”פריאר” מפסיד כחצי מליון ₪ (ואולי יותר) בחייו, לאנשים הנהנים מהקרבתו ושירותו. 

הגיע הזמן להפסיק את אי השוויון החברתי, זהו הפצע האמיתי בחברתנו! 

יוטל שרות לאומי בן 4 שנים על בנים ושנתיים על בנות. השירות יוטל על כל האוכלוסיה ללא יוצא מן הכלל. השירות יבוצע לפי דרישות המדינה, כאשר המטרה העיקרית היא שרות לטובת המדינה בקהילה הקרובה – טיפול בקשישים, סיוע בבתי חולים וכו’ וכמובן מגוון עבודות אזרחיות כבינוי, תיקונים, תחזוקת כבישים וכו’. 

אין כל סיבה שמשתמט משרות שלמד הנדסה, רפואה וכו’ בזמן זה, לא יעבוד במקצועו ושכרו ישולם לקופת המדינה למעט שכר משרתי חובה שיופרש לו.

שרות לאומי יוטל על כל אזרח/ית מגיל 18 ועד לגיל 25 שנה ותחילתו לפי צרכי המדינה.

בכספים שייחסכו, יטופחו המשרתים בצה”ל והמשרתים ביחידות קרביות.

עבור צעירים שישרתו ביחידות קרביות, ייחסך בקרן מיוחדת, סכום השווה לפחות לשכר המינימום במשק כך שבתום שרותם תעמוד לרשותם קרן מכובדת להתחלת חייהם (150 עד 200 אלף ₪).

צעירים אלו, יזכו לקדימות בקבלה למוסדות לימודים גבוהים, עזרה בדיור ועוד הטבות שיוחלט עליהן.

למשרתי המילואים הקרביים יינתן בנוסף לשכר ממקום עבודתם המשולם ע”י הביטוח הלאומי, גם מענק בגובה השכר הממוצע במשק. זאת – למען ידעו המשרתים כי יש שכר והכרה במעשיהם. 

משתמטים – נגד המשתמטים יינקטו צעדים משמעותיים ביותר:

סרבני שרות צבאי ולאומי, יורדו למעמד של תושבי קבע וזכות ההצבעה לכנסת והזכות להיבחר לכנסת תישלל מהם.

לא יהיה מצב שאדם שלא משרת את המדינה יקבע את גורל ילדנו ועתידנו במדינה.

בנוסף, תוטל עליהם אגרת בטחון/שירות בגובה 5% משכרם. כספים אלו יופנו לשיפור תנאיהם של המשרתים. 

נכבדיי, הגיע הזמן לשנוי – שימו לב לדברי חיילי המילואים והסדיר החוזרים מלבנון. זאת היא השעה והמועד כמעט אחרון לשינוי המצב לפני שהמשתמטים יהפכו לרוב!!!! 

אנא העבירו מכתב זה לחבריכם כדי שקול המחאה יתפשט בציבור הרחב ויביא לשינוי! 

בתודה,

“המהנדס”כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ניהול האתר