הרפראנטים של מיכה לינדנשטראוס מחליפים נימוקי-דחייה כמו גרביים


הרפראנטים של מיכה לינדנשטראוס מחליפים נימוקי-דחייה כמו גרבייםקימקא
שמחה ניר, עו”ד 10.07.2006 11:26


פונקציה מעין-שיפוטית

פונקציה מעין-שיפוטית


תופעה מוכרת ולא-חביבה בשירות הציבורי: כאשר הנימוק בו דוחים את פנייתך אינו “מחזיק מים”, מתחילים להחליף נימוקים, כמו גרביים. במה ההחלטה לקבוע מועד והרכב לדיון בתיק היא יותר “שיפוטית” (או “מעין שיפוטית”) מהחלטה של סדרן בתחנת-אוטובוסים מתי להוציא אוטובוס ומי יהיה נהגו?
הרפראנטים של מיכה לינדנשטראוס מחליפים נימוקי-דחייה כמו גרביים

תופעה מוכרת ולא-חביבה בשירות הציבורי: כאשר הנימוק בו דוחים את פנייתך אינו “מחזיק מים”, מתחלילים להחליף נימוקים, כמו גרביים.

בהתחלת נדחתה תלונתי בגלל שעברה שנה מיום ה”מעשה”, אבל משהראיתי כי ה”מעשה” (דהיינו המחדל) עדיין נמשך, הוא הפך ל”מעין שיפוטי”, ולכן לנציב התלונות אין סמכות לבררו …

מה “שיפוטי” ומה “מעין שיפוטי” בהשלכה-לסל? ומה ההבדל בין השלכה-לסל לבין ביעור תיקים? במה ההחלטה לקבוע מועד והרכב לדיון בתיק היא יותר “שיפוטית” (או “מעין שיפוטית”) מהחלטה של סדרן בתחנת-אוטובוסים מתי להוציא אוטובוס ומי יהיה נהגו?

בית הדין הארצי של לשכת עורכי הדין: בורות, רשעות או גם-וגם? תלונה למיכה לינדנשטראוס, נציב תלונות הציבור

תשובתי לנימוק הדחייה הראשון: הרפראנטים של מיכה לינדנשטראוס מתחילים …

 

שמחה ניר, עו”ד

משעול גיל 1-ג’, כפר סבא 44281

טל’  09-7424838, נייד 050-7520000

פקס 09-7424873

www.quimka.net

www.quimka.com

quimka@quimka.com

 

כפר סבא, 28.6.2006

לכבוד

מר אלכס מישקיטבליט, עו”ד

עוזר למנהל נציבות תלונות הציבור

משרד מבקר המדינה

ירושלים

הנדון: יו”ר בית הדין הארצי, לשכת עורכי-הדין, בתפקידו המינהלי, ועוד

            תיקכם מס’ 361244, מכתבכם מיום 28.6.2006

כנראה שעד כה טרם ירדתם לעומק תלונתי.

אני הבהרתי שאני לא מתלונן על ההחלטה שאתה מצרף למכתבכם שבנדון, ולא על “מקבילתה” של היו”ר החדש.

יתירה מזאת: אני הדגשתי שמותר למחליט לטעות, ואני לא מתלונן בפני הנציב על החלטות שגויות.

עם כל הכבוד, אני התלוננתי על “זריקה לסל” של פנייתי האחרונה לכל אחד מהנילונים. “זריקה-לסל ערטילאית” קראתי לה כי היא חמורה שבעתיים מאשר הזריקה-לסל הפיזית, משום שאת הראיות לה אי אפשר ללקוט בסיומו של יום עבודה (ואתם יודעים היטב למה רמזו מילותי).

והרשו נא לי לשאול: מה “שיפוטי” ומה “מעין שיפוטי” בהשלכה-לסל? ומה ההבדל בין השלכה-לסל לבין ביעור תיקים?! נניח שנשיא בימ”ש כלשהו מחליט לבער תיקים בניגוד לחוק הארכיונים, תשט”ו-1955, והתקנות על פיו: מה כאן “שיפוטי” או “מעין שיפוטי”?!

ליתר בטחון, ולמעלה מן הדרוש, אני מבקש לעשות צעד אחד אחורה, אל ההחלטה שאתם מגדירים אותה כ”מעין שיפוטית”: במה ההחלטה לקבוע מועד והרכב לדיון בתיק “שיפוטית” (או “מעין שיפוטית”) יותר מהחלטה של סדרן בתחנת-אוטובוסים מתי להוציא אוטובוס ומי יהיה נהגו?

ובחזרה לענייננו: שני יו”ר של ביה”ד הארצי של הלשכה, בזה-אחר-זה מצפצפים על הפונים אליהם, משליכים את פניותיהם לסל – הסל הפיזי או הסל המטפורי – ואתם  מגדירים את הצפצוף הזה כ”צפצוף מעין שיפוטי” … האם אין אתם סבורים כי יש בכך משום זילות של המושג “שיפוטי” או “מעין שיפוטי”?!

ואולי, במסגרת חובת ההנמקה החלה גם עליכם, תתכבדו ותנמקו כיצד אתם מגדירים את המושג “מעין שיפוטי”?

בכבוד רב,

 

שמחה ניר, עו”ד

 
כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ניהול האתר