על “ספאם” ועל “מאגרי מידע”: שמחה ניר לא שולח ספאם!

על “ספאם” ועל “מאגרי מידע”: שמחה ניר לא שולח ספאם!

שמחה ניר, עו”ד
06.08.2011 21:19
זה לא מאגר מידע

זה לא מאגר מידע


גם עורכי-דין למודי-דין עדיין לא מודעים לכך ש”חוק הספאם” חל רק על “מסר המופץ באופן מסחרי, שמטרתו לעודד רכישת מוצר או שירות או לעודד הוצאת כספים בדרך אחרת” *** רשימת תפוצה המוחזקת לשימוש אישי אינה “מאגר מידע” *** מצורפת רשימת מיילים של עו”ד להם צריך להסביר את זה באופן אישילדף הפייסבוק של עו”ד שמחה ניר

לדף הפייסבוק של האתר

היכנסו והצביעו “לייק” (“אהבתי”)

ותקבלו עדכון שוטף, אוטומטית, עם כל מאמר חדש

בתגובה למייל ששלחתי למספר עורכי-דין קיבלתי כמה תגובות נזעמות, כולל איומים, שאתייחס אליהן בהמשך, באופן פרטני. לפני שמישהו מתכונן לפתוח נגדי בהליכי “ספאם”, או אפילו לאיים עלי בהליכים כאלה, מומלץ לו לקרוא את המאמר הזה בעיון רב בטרם יעלה על עץ אשר הירידה ממנו קשה, ואולי אפילו כואבת.

חבל רק שהמאיימים עלי לא קראו את מכתבי הקודם בעניין זה, אשר נשלח למספר מסויים של עורכי דין, וגם פורסם בהאתר של קימקא. אם הם היו קוראים אותו בעיון, הם היו מבינים כי בעצמם את עיניהם ובאטמם את אזניהם, הם לא רק שוגים בפרשנות הדין, אלא גם גורמים עוול לעצמם, לא לי.

מעבר לכך, וכפי שהבטחתי באותו המכתב, אני מוחק מרשימת התפוצה שלי את כל מי שמבקש, אבל מי שבחר לנהל אתי התכתבות – ואת בחירתו אני מכבד – הרי שהתוכנה בה אני משתמש (מייקרוסופט אאוטלוק) עשוייה להחזיר אותו אוטומטית לאותה הרשימה – כמכותב “רגיל”, בלי קשר לשאלה אם רשימת התפוצה שלי היא בבחינת “מאגר”, אם לאו (שאלה שגם בה אני אדון בהמשך).

מעבר לכך, כדאי להבין כי “תוספות” כגון “מיד”, “באופן מידי”, “לאלתר”, “אבל לאלתר”, עם סימן קריאה אחד, שלושה או כל מספר בלתי זוגי אחר, אינן מוסיפות דבר, כי ממיל, מי ששולח לי מייל עם בקשה להסיר את שמו מרשימת התפוצה, משאיר אצלי מרצונו הטוב והחופשי את אותם הפרטים שהוא מבקש למחוק מה”מאגר”, כאשר ברור לו שהוא לא יכול לדרוש ממנו למחוק מיילים שקיבלתי ממנו כדת וכדין – וביזמתו-הוא.

והמסקנה – מי שלא רוצה לקרוא אותי, שיעשה Ctrl-D, או שייצור Message Rule אשר מוחק את המיילים שלי לפני שהם בכלל מגיעים אליו – הכל כפי שכבר הסברתי במאמר שמחה ניר לא מוכר ויאגרה.

ומי שיפנה אלי בנימוס ובלי איומים – כבר כתבתי שאיאתר לבקשתו, ואמחק אותו מהרשימה.

מה אומר “חוק הספאם”?

מה שקרוי במקומותינו “חוק הספאם” הוא סע’ 30א’ לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב-1982, אשר נחקק לפי כשלוש שנים. סעיף-קטן (א) שבו מגדיר את תחומו של “חוק הספאם”:

(א)            בסעיף זה –

“דבר פרסומת” – מסר המופץ באופן מסחרי, שמטרתו לעודד רכישת מוצר או שירות או לעודד הוצאת כספים בדרך אחרת;

ובכן, שום “מסר” שלי לא “מופץ באופן מסחרי”, במטרה “לעודד רכישת מוצר או שירות או לעודד הוצאת כספים בדרך אחרת”. אני לא מבקש כסף, רק הקשבה, ומי שלא רוצה להקשיב, הדרך הקלה ביותר היא לסמן את המסר, ולעשות Ctrl-D או ליצור Message Rule, כפי שהסברתי לעיל.

כמה פשוט כאשר לא רוצים לקרוא משהו, וגם לא מתעקשים להחזיר “מסר נגדי” עויין.

לידיעתכם: אני מקבל הרבה מיילים שאינם לרוחי, ושגם אין לי עניין בהם, אבל מעולם לא ביקשתי מישהו למחוק אותי מרשימותיו, ותחת זאת פעלתי כאמור.

לזכותם של עורכי-הדין בישראל אציין כי למעלה מ-99.9% מהם אכן נוהגים כך, ועשירית האחוז הנותרת מביישת את שאר עורכי הדין (ולכן האמירה כי “99% אחוז מעורכי-הדין ממיטים קלון על כל היתר” אינה נכונה, לפחות בהקשר הזה).

בכך תם הדיון בשאלת ה”ספאם”, אבל כיוון שכמה מהמאיימים עלי השתמשו במילה “מאגר”, הבה נפנה אל ההגדרה שבדין.

מהו “מאגר”?

סע’ 7 לחוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981, מגדיר “מידע” או “מאגר מידע” כדלקמן:

מידע”נתונים על אישיותו של אדם, מעמדו האישי, צנעת אישותו, מצב בריאותו, מצבו הכלכלי, הכשרתו המקצועית, דעותיו ואמונתו;

“מאגר מידע” – אוסף נתוני מידע, המוחזק באמצעי מגנטי או אופטי והמיועד לעיבוד ממוחשב, למעט  

(1)     אוסף לשימוש אישי שאינו למטרות עסק; או …

אז לידיעתכם, אני לא מחזיק שום “נתונים על אישיותו של אדם, מעמדו האישי, צנעת אישותו, מצב בריאותו, מצבו הכלכלי, הכשרתו המקצועית, דעותיו ואמונתו” ואני לא מחזיק שום “מאגר” למטרות עסק” – וממילא אני לא זקוק לשום “רשות” להחזיק “מאגר מידע” אשר איננו.

ובכך תם הדיון גם בשאלת ה”מאגר”.

תשובות אישיות

וכעת באופן פרטני ביחס לכל אחד מהפונים אלי:

כותב לי:

תגיד, אתה חולה נפש?

מי אתה בכלל? למה שיקראו את מה שאתה כותב? מי נתן לך את הזכות לשלוח את דברי הבלע האלה במייל לכלל אוכלוסיית עורכי הדין?

תתבייש

התשובה לשאלתך הראשונה, ירון, היא חיובית: אני חולה נפש במצב אקוטי, כמעט סופני, אבל מצב בריאותי אינו על הפרק, ואם אתה ממש משתוקק להעלות את הנושא הזה לדיון ציבורי, במת האתר של קימקא עומדת לרשותך. ירון סיני, עו”ד: על בריאותו הנפשית של שמחה ניר.

הנה, ממש מרתק, ואפילו כותרת תרמתי לך. וגם הקציתי לך URL למאמר הזה, רק כדאי שתחיש את פעמיך, כי אף מאמר לא מחזיק זמן רב ב-20 ה-Recently Added.

באשר לשאלה “מי אני בכלל”, התשובה תגיע במאמר נפרד.

למה שיקראו את מה שאני כותב?

משום שמערכת המשפט, שאתה מתפרנס ממנה, נמצאת על סף קריסה מוחלטת, ומשום שתחזיתי משנת 2000, לפיה תוך חמש שנים נחווה רצח או התאבדות של שופט, התגשמה למעלה מן החזוי: רצח שופט תוך פחות מארבע שנים, התאבדות שופט תוך פחות מעשר וחצי שנים.

גם אז צחקת עלי, ירון, וגם אז שאלת אותי את אותה השאלה, ואם לא אתה – מישהו מאבותיך הרוחניים.

לשאלתך מי נתן לי את הזכות לשלוח את דברי הבלע האלה במייל לכלל אוכלוסיית עורכי הדין, אענה אחרי שתבהיר לי כיצד אתה מגדיר “דברי בלע”, להבדיל מביקורת קשה ונוקבת, ואתייחס גם לשאלה בדבר כלל אוכלוסיית עורכי הדין.

באשר לקריאה לי להתבייש – נו פרובלם, אני מתבייש.

כותב לי:

חוצפן, אם לא תסיר אותי מרשימת ההפצה שלך חומר הקריאה שיהיה לך מטעמי יהיה כתב תביעה

בברכה

יאיר שפרן, עו”ד

תסלח לי מאוד, יאיר שפרן, עו”ד, אבל אני פניתי אליך בנימוס רב שבעתיים מהנימוס בו אתה פנית אלי.

והעובדה שדיעותיו של הזולת שונות משלך, עדיין אינה עושה אותו “חוצפן”.

כותב לי:

בס”ד

עם כל הכבוד, מהפתיחה של המייל שלך כבר ויתרתי על הענין במה שיש לך לומר או במחשבות והגיגים “המכובדים” שלך.

אנא הימנע מלשתף אותי ברשימת התפוצה שלך.

משה

אני מניח, משה, שאתה מתכוון לדברים האלה:

במאמרי על פרשת השופט צבי סגל נגד עו”ד שמואל יוסף אמרתי כי מערכת המשפט זקוקה להחלפת-דם כללית, אשר במסגרתה יש לפטר את כל שופטי ישראל, עם פיצויים כפולים, משולשים או מחומשים – רק שיילכו כבר. בסוף המאמר הבטחתי להציע רפורמה “פוזיטיבית”, ואת ההבטחה הזאת אני מקיים כעת.

זאת הרפורמה שלי במערכת המשפט: פוזיטיבית, קונסטרוקטיבית – ואולי גם נאיבית.

קיראו נא, והגיבו באתר – כי יש לכך חשיבות רבה.

ו”עם כל הכבוד”, כלשונך, חבל שלא נכנסת לשני הקישורים האלה. אם הייתי קורא אותם בעיון (רצוי ביחד, כי הם שני תאומים סיאמיים), יכול מאוד להיות שאפילו היית מסכים לדברי.

אני רק יכול להבטיחך נאמנה כי אם תתקבל הצעתי, יתחיל מירוץ מטורף של שופטי ישראל לקבל את הפיצויים המוצעים, לפני שמישהו יתחרט!

כותב לי:

נא להסיר מרשימת התפוצה שלך, באופן מיידי, את כתובת המייל שלי.

מבלי קשר לתוכן הדברים, אינני מעוניין לקבל כל דואר, והתוצאה – אם דרישה זו לא תענה, ידועה.

 בכבוד רב,

 אשר בז’רנו, עו”ד

 רחוב הלל יפה 28 א’, חדרה

 טל’: 04-6343380 / פקס: 04-6225814

כן, אשר, אם תקרא את ההסבר לעיל תראה שהתוצאה אכן ידועה, אבל לא כפי שחשבת.

וה”מבלי קשר לתוכן הדברים” ממש לא משכנע.

אני מניח שאם הייתי מציע להעניק את פרס ישראל לדורית ביניש, לא היית מאיים עלי.

כותב לי:

באיזה רשות אתם שולחים לי את המייל הזה…

זוהי הפרה של חוק דואר זבל, ואתם מתבקשים להפסיק מיידית

ועם כל הכבוד, אני מצפה מעובד משרד המשפטים, שמשכורתו משולמת מכיסי, לא רק לגלות נימוס אלמנטארי, אלא גם ללמוד את החוק אשר יצא מהמשרד שלו.

כותבת לי:

נא לא לשלוח לי דואר זבל

זה לא זבל, שירה, זו שירה חדשה.

וזו לא רק שירה חדשה, אלא גם כתב-הגנה על זכותך להתפרנס בכבוד ממקצועך, ולקבל מערכת-משפט הראוייה לשמה.

כותב לי:

אודה לך אם לא תשלח לי דואר זבל

נא הסר מרשימת התפוצה שלך

באשר לאיומים על “חוק הספאם”, אשר בחלקם גם מבקשים “להסביר” לי מה זה “ספאם”, ולכך שאני זקוק, כביכול, לרשות כדי לפנות לאדם כלשהו כדי לשלוח אליו חומר לא-מסחרי:

כותב לי:

ידוע לך מה זה “ספאם”? אנא תוריד אותי מייד מרשימת ההפצה.

כמו שאתה רואה למעלה, אברי, התשובה בעניין הספאם היא חיובית, אבל כנראה שאתה הוא זה שאינו יודע מה זה “ספאם”.

כותב לי:

ח.נ שלום רב, 

הריני להודיעך, כי בעשייתך שימוש במאגר כתובות המייל של לשכת עוה”ד, ומשלוח מיילים ללא בקשת הסכמת המכותבים, הנך עובר על הוראות החוק.

ככל שלא תסיר אותי מרשימת התפוצה שלך לאלתר, בכוונתי למצות כנגדך את מלוא הסעדים המוקנים לי על פי דין. 

התראה נוספת לא תישלח! 

בכבוד רב ובב”ח,  

דוד טמיר, עו”ד

אז ככה, דוד: אתה מגניב לתוך דבריך הנחת-עבודה בדבר זהותו של המאגר בו אני משתמש, אבל כפי שהסברתי לעיל, אני לא משתמש בשום מאגר.

ובאשר לסעדים המוקנים לך על פי הדין – כדאי שתקרא שוב את המוסבר לעיל.

כותב לי:

אינך מורשה לשלוח לי שום מסר ולא ברור לי מניין לך כתובת המייל שלי. לא מעוניין לשמוע ממך.

אז ככה:

לעניין הרשות לשלוח, ראה את ההסברים על חוק ה”ספאם”, לעיל.

לשאלה מניין לי כתובתך – חל על זה החיסיון העיתונאי.

כותבת לי:

אבקש להסיר את המייל שלי מרשימת התפוצה שלך

זו הפעם השנייה שאני מבקשת.

שליחת מייל ללא הסכמתי מהווה הפרה של החוק.

עו”ד ורד אפלמן

מצטער, ורד.

בדקתי את כל המקומות אליהם פנייתך יכלה להגיע אלי, ולא מצאתי זכר לכך.

כנראה שפנית אל מישהו אחר.

ובאשר ל”הפרה של החוק” – ראי לעיל.

כותב לי:

אבקש  לא להטריד אותי יותר באימלים מסוג זה בניגוד לחוק.

גם הוא כותב לי:

נא לא לשלוח לכאן יותר מיילים, זה בניגוד לחוק הספאם.

תודה.

כותב לי:

..????

spamer!

אז לך תלמד אנגלית, רון, לפני שאתה מתהדר בשימוש בשפה הזאת, ולך תלמד את החוק, כמוסבר לעיל.

כותב לי:

עו”ד שמחה ניר שלום רב,

לא זכור לי כי ניתנה לך רשות ממני לשלוח לי מיילים מהסוג הזה.

הינך נדרש שלא לפנות אלי יותר, ולהוציא אותי באופן מידיי מרשימת התפוצה.

הנני שומר כל זכויותיי וטענותיי כלפיך, ואין במכתבי זה כדי לפגוע בהן.

בכבוד רב,

 

ליאור בר-סלע, עו”ד

בר-סלע, ארד – עורכי דין

 

רח’ בן גוריון 1, בני ברק

(מגדלי ב.ס.ר 2 – קומה 25)

טל’  03-6197688

פקס’ 03-6198196

נייד  054-2544099

 

דואר אלקטרוניlior@bsalaw.co.il

אתר: www.bsalaw.co.il

 

כותב לי:

שמחה שלום,

בתור עורכת דין את בטוח מודעת לחוק הספאם ולקנסות בחוק…

אני מבקש שתסירי מיידית את השם שלי מרשימת התפוצה הזאת ואם אני אקבל עוד אימייל ממך אני אדרוש את ה1,000 ₪ שמגיע לי.

תודה,

אמיל

תודה, אמיל,

בתור עורך דין אתה לבטח מודע לכך שחוק הספאם לא חל על ההתכתבות הזאת, הכל כמוסבר לעיל.

ואגב, לא אדע במה זכיתי, אנוכי העני מעש, לכבוד להיחשב עורכת דין, אבל מילא, שתהיה.

כמה מהכותבים לי מנסים לתהות מאיכן הגיעו אלי כתובותיהם, אבל אלה, ככל הנראה, לא שמעו על החיסיון העיתונאי על מקורות המידע:

כותב לי:

בוקר טוב,

אינני יודע כיצד כתובת המייל שלי הגיעה לידך אך בכל מקרה אינני מאשר המשך קבלת פירסומים ו/או מיילים מכל סוג או מין שהוא

אבקש להסיר את כתובתי מרשימת התפוצה

 בברכה,

משה עובדיה, עו”ד
עובדיה את צביקל, עו”ד
רח’ החשמונאים 105, תל אביב-67133
טל: 03-5614455 פקס: 03-5614430
דוא”ל:
moshik@oz-law.co.il

כותב לי:

שלום,

אני לא יודע איך קבלתם את כותבת הדואר שלי ומדוע שלחתם לי מייל מבלי לקבל את הסכמתי מראש.

חמור יותר, אין אפשרות להסרה מרשימת התפוצה שלכם. למיטב ידעתי, זה לא חוקי.

כאמור אנא הסירו אותי ואשרו לי שזה אכן בוצע.

תודה 

עמית שטיין

שלום עמית,

לבקשתך אני מאשר לך שזה אכן בוצע, ושמך הוסר מהרשימה, אבל אם תשובתי זו תכניס אותך בחזרה לרשימה (כך עובדת התוכנה), זה כבר מבחירתך, כאמור לעיל (כפי שהסברתי, מי שפונה אלי בנימוס ולא מבקש אישור, נשאר בחוץ).

ולא אסיים את הרשימה הזאת בשני שמות המצריכים התייחסות נפרדת.

כפי שכבר ציינתי במאמר הקודם, הבחור הזה מתהדר בלוגו מטה החברים למען גלעד שליט, אבל הוא, ככל הנראה, לא קרא את 20 – 30 המאמרים שלי, התומכים בשחרורו של גלעד, כל אחד מזווית אחרת. תאר לעצמך, עומר, שאתה שולח לי מייל לתמיכה בשחרורו של גלעד, ואני מבקש ממך להסיר את שמי מרשימת התפוצה – איך תרגיש?

עו”ד שגיא אגמון מגדיר עצמו כמתמחה בעריכת דין חברתית“. עיינתי באתר שלו, והוא בחר לעצמו נישה חשובה, ועל כך יבורך, אפילו אם הוא עושה זאת לפרנסתו, ולא לשם שמיים.

אני מבין שמאבק למען זכויות בעלי החיים – נושא יקר לי מאוד – הוא קל יותר, וגם מביא פרנסה, מאשר מאבק למען תרבות השפיטה – לא מספיק “חברתי”?! – אשר לא רק שלא מביא פרנסה, אלא גם מסכן את הפרנסה – כפי שקרה גם לי.

חבל, שגיא, חבל, שאתה לא נותן אלת הכבוד הראוי למי ששוכב על הגדר למענך, ועושה למענך את מה שאתה עצמך לא מעז לעשות.

אתם, הקוראים, יכולים לכתוב להם באופן אישי, זה בוודאי שלא “ספאם”!

מי שרוצה לכתוב לסרבני-השמיעה, לערלי-האוזן, באופן אישי, ולהסביר להם עד כמה הדברים שאני שולח חשובים גם להם – יבורך!

הנמענים הכלולים בקבוצות-הנמענים המופיעות מטה, חלקם הם אלה להם עניתי לעיל, וחלקם ביקשו להימחק מהרשימה בלי איומים – גלויים או מרומזים – ואני מילאתי את רצונם, בלי לענות להם במישרין, על מנת שהתוכנה לא תחזיר אותם לרשימה.

כדי שלא לבייש אותם מעבר למה שנחוץ, אני נותן רק את המיילים שלהם, בלי לציין את שמותיהם (כמובן שבמקרים רבים הם בכ”ז ניתנים לזיהוי, כמו, למשל, quimka@quimka.com, אבל זה בלתי נמנע.

מי שרוצה לכתוב גם להם באופן אישי, ולהסביר להם עד כמה הדברים שאני שולח חשובים גם להם – יבורך גם הוא.

לנוחיותכם חילקתי את הרשימה לקבוצות קטנות בנות פחות מ-20 נמענים כל אחת (זה לא ספאם, אפילו לפי המחמירים-שבמחרים). הקליקו על כל קבוצה (זה יפתח לכם הודעת-מייל חדשה), הוסיפו כמה מלים לפי טעמכם, ולחצו על שלח/י.

תודה, שמחה

קבוצה א’; קבוצה ב’; קבוצה ג’; קבוצה ד’; קבוצה ה’; קבוצה ו’; קבוצה ז’; קבוצה ח’; קבוצה ט’; קבוצה י’.

______________

לדף הפייסבוק של עו”ד שמחה ניר

לדף הפייסבוק של האתר

היכנסו והצביעו “לייק” (“אהבתי”)

ותקבלו עדכון שוטף, אוטומטית, עם כל מאמר חדשכתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ניהול האתר