לחה”כ יואל חסון: אתה מבטיח לטפל בשחיתות – בוא תטפל ברשם ההוצל”פ הגנב, עמיעד רט

לחה”כ יואל חסון: אתה מבטיח לטפל בשחיתות – בוא תטפל ברשם ההוצל”פ הגנב, עמיעד רט

שמחה ניר, עו”ד
29.12.2010 02:41
"שלחו את הפרטים עכשיו, אני אטפל"

“שלחו את הפרטים עכשיו, אני אטפל”


חה”כ יואל חסון, באתר האישי שלו, מזמין את הציבור לשלוח לו פרטים על שחיתות ועוד, ומבטיח לטפל *** אני משליך לרגליו כפפה גדולה, אשר איש לא רצה להריםלחה”כ יואל חסון: כמה מלים טובות, ועוד הצעה

לחה”כ יואל חסון, יו”ר הוועדה לביקורת המדינה: יש לי אמון מלא במבקר המדינה, אבל …

לחה”כ יואל חסון, יו”ר הוועדה לביקורת המדינה: מי שמדבר על “סגנון”…

שמחה ניר, עו”ד

www.quimka.net

www.quimka.com

quimka@quimka.com

 

29.12.2010

 

לכבוד

חה”כ יואל חסון

הכנסת

ירושלים

 

נכבדי,

הנדון: פרשת רשם ההוצל”פ עמיעד רט

במכתבי זה אני פונה אליך לא כאל יו”ר הוועה לביקורת המדינה אלא כאל ח”כ מן השורה, וזאת על סמך פנייה שלך לציבור, באתר האישי שלך.

במכתב מקביל, אותו כתבתי לך כיו”ר הוועדה לביקורת המדינה, השלמתי – אמנם בחירוק שיניים – עם הצעתך להמתין לדוח מבקר המדינה על התנהלותה של מערכת ההוצאה לפועל, במקום לדון בה במסגרת הוועדה עצמה, כנושא עצמאי, כפי שהוועדה הזאת נוהגת מפעם לפעם.

בתשובה לטענתך כי מכתבי אליך, מיום 16.12.2010, משקף חוסר-אמון במוסד מבקר המדינה הבהרתי כי יש לי אמון מלא גם במבקר וגם בוועדה שאתה יושב בראשה, ואף הוספתי כי יש לי אמון של 100.00% בך, אישית, ולכך אתייחס במכתב נפרד.

כרגע אתה קורא את המכתב הנפרד.

באמרי כי יש לי בך אמון מוחלט, אמון של 100.00%, אין זה משום שאני מכיר אותך אישית (אני לא), אלא משום שבאתר האישי שלך, ממש בדף-השער, תחת הכותרת הקו האדום וכותרת המשנה עיזרו לי לעשות סדר, אתה מפרסם את הקריאה הזאת:

נתקלתם בבזבוז כספי ציבור? שחיתות? חוק לא הוגן? בפקיד אטום? שלחו את הפרטים עכשיו, אני אטפל.

וכאשר חבר-הכנסת מתחייב בפרהסיה, בצורה כל כך ברורה, אני חייב לתת בו אמון מוחלט, כל עוד הוא לא מוכיח שאין הוא ראוי לאמון הזה, “כולו או מקצתו”, כמו שאומרים המשפטנים.

ובנימה אופטימית זאת, כאשר אני נותן בך 100.00% אמון, בוא נתחיל בקטנות.

קרא בבקשה את מכתבי אל רשם ההוצל”פ עמיעד רט.

תמצית הפרשה: בתיק הוצל”פ שנוהל ע”י הנ”ל היה כינוס-נכסים אשר הניב סכום הגבוה בכחצי מיליון ש”ח מעל סכום החוב, אבל במקום שסך-כל הגבייה יירשם כסכום אחד (כך שהמחשב יראה ייתרת-חוב “נגטיבית”, קרי עודף גבייה אשר יש להעבירו לידי החייב), סכום הגבייה פוצל כך שעודף-הגבייה נרשם כסכום נפרד.

כעת, כדי שהסכום הזה לא יירשם כסום עודף, הזינו למחשבי ההוצל”פ סימן “סולמית” (#) במקום סימן “מינוס” (-), כך שהמחשב התייחס אליו כאל “גודל לא מספרי” אשר רישומו אינו משפיע על החוב.

אתה הבנת את זה, יואל? רימו את המחשב!

בשלב הבא החליט הרשם הנ”ל לסגור את התיק, ומאז כל נסיון לברר מה עלה בגורלו של הסכום הזה נתקל בהחלטה ש”התיק סגור”…

כיוון שהרשם עמיעד רט לא טרח להשיב על מכתבי, הגשתי תלונה רשמית, לשר המשפטים, ליועץ המשפטי לממשלה, ולגורמים אחרים אשר יש להם סמכות “מקבילה” לטפל במקרים כאלה. זאת התלונה הרשמית:

פרשת רשם ההוצל”פ הגנב עמיעד רט: התלונה הרשמית.

כאן התחילה מסכת עניפה של חיפויים והתחמקויות. שר המשפטים גילגל את האחריות אל הנהלת בתי המשפט, אשר אין לה שום מעמד סטאטוטורי בנושא:

פרשת הרשם הגנב עמיעד רט: שר המשפטים יעקב נאמן מרחיק עדותו.

מנהל בתי המשפט גילגל את האחריות הלאה, לעוזרת משפטית פלונית (קרן לזימי), אשר ענתה לי בתשובה מתחמקת, ואני עניתי לה ודרשתי תשובה עניינית:

משה גל וקרן לזימי שוכבים על הגדר, למען הרשם הגנב עמיעד רט.

היועץ המשפטי לממשלה גילגל את האחריות לפרקליט המדינה, וזה גילגל אותה הלאה אל פקיד אשר שלח אותי להתלונן במשטרה:

פרשת הרשם הגנב עמיעד רט: היוהמ”ש מגלגל את האחריות לפרקליט המדינה, וזה האחרון מתנער ממנה.

כיוון שלא מדובר כאן בגניבה של וופל בסופרמרקט, אלא בדבר רציני בהרבה (אשר ממילא לא היה מניע את גלגלי החקירה המשטרתית ללא אישורו של היועץ המשפטי לממשלה), חזרתי אל היוהמ”ש והבהרתי לו שאם הנושא הזה קטן עליו, הוא קטן גם עלי, וכיוון שאין לי כל עניין אישי בנושא, אין בכוונתי לפנות למשטרה:

פרשת רשם ההוצל”פ הגנב עמיעד רט: יהודה ויינשטיין, הכדור בחזרה אליך,

אבל היועץ המשפטי לא טרח לענות לי, גם לא באמצעות מי מעוזריו.

כיוון שהתשובה מהנהלת בתי המשפט לא הניח את דעתי, בהיותה, כאמור, מתחמקת ולא עניינית, וכיוון שלהנהלת בתי המשפט גם אין מעמד סטאטוטורי, חזרתי אל שר המשפטים, על מנת שזה ייטול לידיו את הסמכות ממנה הוא התפרק:

פרשת רשם ההוצל”פ הגנב עמיעד רט: יעקב נאמן, הכדור בחזרה אליך.

על המכתב הזה לא קיבלתי תשובה.

על מכתבי לגב’ לזימי הנ”ל קיבלתי את תשובתו – המתחמקת לא-פחות – של ברק לייזר, עוזר מקצועי למנהל בתי המשפט:

פרשת רשם ההוצל”פ הגנב עמיעד רט: ברק לייזר נשכב על הגדר למען קרן לזימי, משה גל והגנב.

כיוון שהן הגב’ לזימי והן מר לייזר הסתמכו על “חסיון” בו הם מחוייבים לטובת החייב, עניתי למר לייזר, במכתב אליו צירפתי כתב-ויתור על החסיון, בחתימתו של החייב (מר יוסף הרמן, המוכר לך):

פרשת רשם ההוצל”פ הגנב עמיעד רט: נאום תשובה לברק לייזר, אשר נשכב על הגדר למען קרן לזימי, משה גל והגנב עמיעד רט.

כעת, משנגמרו למר לייזר כל התירוצים, כולל תירוץ החסיון, הוא נאלם ונעלם.

אז מה יש לנו כאן, בשלב הזה?

יש לנו כאן סכום כסף של כחצי מיליון ש”ח אשר “נבלע” ואין היודע מקום קבורתו, ויש לנו כאן מערכת עניפה של חיפויים והתחמקויות.

ואני שואל אותך: האם ייתכן שכל העולם יגן על גנב אחד, בלי שאף אחד יתחלק איתו בשלל? לי עצמי, בכל הענווה והצניעות, נראה שצומחת לנו כאן מדינת עולם שלישי מושחתת עד היסוד.

לא נותר לי, איפוא, אלא להזכיר לך את קריאתך לכל העולם:

נתקלתם בבזבוז כספי ציבור? שחיתות? חוק לא הוגן? בפקיד אטום? שלחו את הפרטים עכשיו, אני אטפל.

אז אני מרים את הכפפה, ושולח לך את הפרטים עכשיו, ומזמין אותך לממש את ה”אני אטפל” שלך.

יחד עם זאת, לפני שאני חותם אבקש להפנות אותך לנקודה כאובה, בה נתקל, במקרים רבים, מי שפונה אל חבר כנסת.

אתה פונה אל חבר-הכנסת, וזה מתנדב לשמש נער-שליחויות המעביר את פנייתך אל הגורמים הנוגעים-בדבר, אשר “שופטים את עצמם”, ומחזיר אליך את תשובתם של אלה. ומה קורה אם התשובה לא מספקת אותך, ואתה חוזר אל חבר-הכנסת ומאיר את עיניו לכך שאין זו תשובה עניינית, אלא “כתב-הגנה” חסר שחר?

אם אתה מצפה שחבר-הכנסת ימשיך וייכנס לעומקו של עניין – תשכח מזה, ולרוב הוא אפילו לא יחזור אליך (ראה, לעניין זה, את מכתבי אל יו”ר הכנסת).

אני, כאמור, לא מכיר אותך אישית, וכפי שהסברתי לך יש לי 100% אמון בך, אבל אם זו גם דרך הטיפול שלך בשחיתות ובפניות הציבור אליך – חבל על זמנך, כי בסרט הזה כבר הייתי, ואת מה שאתה תביא לי בדרך הזאת כבר קיבלתי, די והותר.

ואל תבין אותי לא נכון, כי אם תקרא בעיון את מכתבי אל יו”ר הכנסת תראה שאני ער לקושי הניצב בפני חבר-הכנסת אשר רוצה לעשות מלאכתו שלמה, אבל, להבדיל מאחרים אשר עוד לא עברו את החווייה הזאת – אני עצמי כבר לא מתרגש מכך שחבר הכנסת מעביר את מכתבי אל החתולים המחזיקים את השמנת.

 

בברכה ובכבוד רב,

 

 

שמחה ניר,     עו”ד

 כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ניהול האתר