שאי נהי וקינה

שאי נהי וקינה

שמעון רחמים
02.08.2009 16:45
שאי נהי וקינה


נכתב ביום ט”ז מנחם-אב תשס”ה, יום חמישי לחורבן גוש קטיף בידי בני עוולה, זדים ארורים.
שמעון רחמים כוכב השחר, ארץ ישראל הבוכייה.ב”ה

 

שאי נהי וקינה / שמעון רחמים       

י”ט אב התשס”ה 24/08/2005 09:03

נכתב ביום ט”ז מנחם-אב תשס”ה, יום חמישי לחורבן גוש קטיף בידי בני עוולה, זדים ארורים.
שמעון רחמים כוכב השחר, ארץ ישראל הבוכייה.


שאי נהי וקינה

בת ציון בכי חרש, בת ציון שאי קינה
בת ציון צעקי, מעמקי נשמה
בת ציון זעקי מקירות לב רותח
בת ציון שאי נהי הזילי דמעה

הביטי בעיני ילד קט מתייפח
הביטי בפניו של תינוק אחוז אימה
ראי פניה של נערה בוכייה
הקשיבי לזעקות סבתא נשברה

בת ציון בכי חרש, בת ציון שאי קינה
בת ציון צעקי, מעמקי נשמה
בת ציון זעקי מקירות לב רותח
בת ציון שאי נהי הזילי דמעה

קלגסים בשירות ממשלת עמורה   
עטים על בתים לגרש בלי חמלה,
להרוס לשבר ולנתוץ הדירה
לקרוע חבל ארץ מאימא אדמה.

בת ציון בכי חרש, בת ציון שאי קינה
בת ציון צעקי, מעמקי נשמה
בת ציון זעקי מקירות לב רותח
בת ציון שאי נהי הזילי דמעה,

למסור אדמת מולדת 
לאויבים-צוררים
כדי להציל מהדין
בנים מושחתים

בת ציון בכי חרש, בת ציון שאי קינה
בת ציון צעקי, מעמקי נשמה
בת ציון זעקי מקירות לב רותח
בת ציון שאי נהי הזילי דמעה

יושבי חבל קטיף, עילית האומה
מושפלים עד עפר בידי צורר נטול נשמה
בתי כנסת, היכלי תורה, ישיבות ותלמודי תורה
מנותצים, נחרבים עד יסוד ברשעה

בת ציון בכי חרש, בת ציון שאי קינה      
בת ציון צעקי, מעמקי נשמה
בת ציון זעקי מקירות לב רותח
בת ציון שאי נהי הזילי דמעה

קדושי עליון, הרוגי מלכות
נעקרים מקברם בידי בני בליעל
תוך שיתוף פעולה בזוי ונקלה
של רבנות מטעם העושה רצון הרישעה

בת ציון בכי חרש, בת ציון שאי קינה
בת ציון צעקי, מעמקי נשמה
בת ציון זעקי מקירות לב רותח
בת ציון שאי נהי הזילי דמעה

אנשי סדום, עם הכשר כהן בעל בגצ”י           
פועלים ללא לאות לגדוע תורה ותפילה
לשבר, לחלל לגדף ולנאץ
כגרועים שבגויים כחיות טרף בלי חמלה

בת ציון בכי חרש, בת ציון שאי קינה
בת ציון צעקי, מעמקי נשמה
בת ציון זעקי מקירות לב רותח
בת ציון שאי נהי הזילי דמעה

אנשי עמל וצדקה שבנו ישובים לתפארת
נטעו כרם וגן הפריחו השממה
נזרקים לרחוב כאביונים חסרי כל
מופקרים בלי בושה בידי זדים ארורים

בת ציון בכי חרש, בת ציון שאי קינה
בת ציון צעקי, מעמקי נשמה
בת ציון זעקי מקירות לב רותח
בת ציון שאי נהי הזילי דמעה

צדיקים ורבנים שבנו בתי מדרש          
הרביצו תורה, קידשו שם שמים
מסולקים מביתם ובתי תפילתם
המיועדים לנתיצה תוך חילול שם שמים

בת ציון בכי חרש, בת ציון שאי קינה
בת ציון צעקי, מעמקי נשמה
בת ציון זעקי מקירות לב רותח
בת ציון שאי נהי הזילי דמעה

בוני מעונות, גנים וחממות
תלמידי ישיבות ובנות אולפנות
נעקרים, נזרקים נדחפים כבעלי חיים
במבצע נפשע המכונה…”יד לאחים”

בת ציון בכי חרש, בת ציון שאי קינה
בת ציון צעקי, מעמקי נשמה
בת ציון זעקי מקירות לב רותח
בת ציון שאי נהי הזילי דמעה

כהמשך לימים אפלים בהיסטוריה
של עם עולם הזוכר עיתותיו ושנותיו
שייחד ימים לזיכרון חורבנותיו
בחודש (העתיד להיות מנחם-) אב

בת ציון בכי חרש, בת ציון שאי קינה   
בת ציון צעקי, מעמקי נשמה
בת ציון זעקי מקירות לב רותח
בת ציון שאי נהי הזילי דמעה

מיד למחרת תשעה באב             
יום חורבן מקדש ראשון ושני
זדים מבית ממשיכים במלאכת חורבן נוסף
כרצון נבוכדנאצר, וכרצון המן ודומיו

בת ציון בכי חרש, בת ציון שאי קינה
בת ציון צעקי, מעמקי נשמה
בת ציון זעקי מקירות לב רותח
בת ציון שאי נהי הזילי דמעה

העולם מתפקע מצחוק, ועולז משמחה   
עת רואה הוא כיצד “עם עולם”
הורס אדמתו, מגרש בני עמו
על מנת למוסרם למרצחיו ומעניו

בת ציון בכי חרש, בת ציון שאי קינה
בת ציון צעקי, מעמקי נשמה
בת ציון זעקי מקירות לב רותח
בת ציון שאי נהי הזילי דמעה

ועולם ממשיך במלאכתו, כאילו
לא מחולל כבוד שמו של בורא העולם
הבליין בנתניה, הסייד בחולון
ממשיכים במלאכתם כמו כלום לא קרה.

בת ציון בכי חרש, בת ציון שאי קינה
בת ציון צעקי, מעמקי נשמה
בת ציון זעקי מקירות לב רותח
בת ציון שאי נהי הזילי דמעה

עת נקרע ילד מביתו האהוב                       
עת נערה טהורה, מתייפחת ללא הפוגה
עת זקן ניצול שואה, ונער יפה צורה
חשים ומרגישים כי חזרה האימה.

בת ציון בכי חרש, בת ציון שאי קינה
בת ציון צעקי, מעמקי נשמה
בת ציון זעקי מקירות לב רותח
בת ציון שאי נהי הזילי דמעה

עת אימא אוהבת נאחזת בעוז
באימא אדמה, ארץ ישראל האהובה
ונקרעת ממנה בידי חיילת רובוטית
בשירות דיקטטורה שפלה

בת ציון בכי חרש, בת ציון שאי קינה
בת ציון צעקי, מעמקי נשמה
בת ציון זעקי מקירות לב רותח
בת ציון שאי נהי הזילי דמעה

ממשיך עולם של תורה
מחוץ לגוש הקרוע
לשתוק, לגמגם ולתת מס שפתיים
במקום לזעוק זעקה גדולה ומרה

בת ציון בכי חרש, בת ציון שאי קינה
בת ציון צעקי, מעמקי נשמה
בת ציון זעקי מקירות לב רותח
בת ציון שאי נהי הזילי דמעה

ובשפלה, אין איש אומר אל אחיו,
אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר
ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו
ולא שמענו…

בת ציון בכי חרש, בת ציון שאי קינה
בת ציון צעקי, מעמקי נשמה
בת ציון זעקי מקירות לב רותח
בת ציון שאי נהי הזילי דמעה

           כאילו לא דיה מכירת יוסף
                                      לישמעאלים מני קדם,
                                      תמורת נעליים, כאילו אין
                                      דין וחשבון לפני שוכן מעונה

בת ציון בכי חרש, בת ציון שאי קינה
בת ציון צעקי, מעמקי נשמה
בת ציון זעקי מקירות לב רותח
בת ציון שאי נהי הזילי דמעה

לעולם לא נשכח, לעולם לא נסלח
לצורר יהודי שנתן צו גירוש
שציווה להרוס, לעקור ולגדוע
עולם של תורה הזועק ומשווע

בת ציון בכי חרש, בת ציון שאי קינה
בת ציון צעקי, מעמקי נשמה
בת ציון זעקי מקירות לב רותח
בת ציון שאי נהי הזילי דמעה

נזכור לעד את הנוער הנפלא            
שנאחז בכל כוחו בבתי התפילה
בין ספסל לכסא בבית המדרש האהוב
עטור תפילין לראשו, ונקרע בידי
קלגס בשליחות בני עוולה

בת ציון בכי חרש, בת ציון שאי קינה
בת ציון צעקי, מעמקי נשמה
בת ציון זעקי מקירות לב רותח
בת ציון שאי נהי הזילי דמעה

נזכור אותך נערה תמימה ונהדרת
כולך טוהר ויושר עם המון נשמה
הבוכה וכואבת נאחזת במרץ
ונתלשת באכזריות וללא כל חמלה.

בת ציון בכי חרש, בת ציון שאי קינה
בת ציון צעקי, מעמקי נשמה
בת ציון זעקי מקירות לב רותח
בת ציון שאי נהי הזילי דמעה

עוד נחזור אלייך אדמת המולדת
עוד נקטוף הפירות בחבלי גוש קטיף
עוד שלם נשלם לך קין
עוד יבוא יום נקם ושילם.

 כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ניהול האתר