כפיה דתית בצבא

כפיה דתית בצבא

דב שטיין
14.07.2009 03:24
שפיכות דמים

שפיכות דמים


על פקודת הרמטכ”ל לחייב חיילים לשמוע זמרת נשים בפומביב”ה י”ג בתמוז סט

לפי פקודה זו על חיילים להיות נוכחים בעת קיום מופע פומבי של זמרת נשים לפני גברים, לטובת לכידות היחידה.

לפי ההלכה מדובר באביזרי גילוי עריות שהרי קבעו חכמינו (בבלי ברכות כ”ד) “קול (זמר) באשה ערווה”. היינו אחת משלוש קבוצות ההלכות עליהן מצווה אדם מישראל למסור את נפשו והן עבודה זרה, שפיכות דמים וגילוי עריות.

יש מקום לשקול האם חל על כך דין יהרג ואל יעבור. שהרי כך שנינו בגמרא (בבלי סנהדרין ע”ה)- אמר רב יהודה אמר רב: מעשה באדם אחד שנתן עיניו באשה אחת, והעלה לבו טינא. ובאו ושאלו לרופאים, ואמרו: אין לו תקנה עד שתבעל. אמרו חכמים: ימות, ואל תבעל לו. – תעמוד לפניו ערומה? – ימות ואל תעמוד לפניו ערומה. – תספר עמו מאחורי הגדר? – ימות ולא תספר עמו מאחורי הגדר.  וכן יעויין אנציקלופדיה תלמודית הערות כרך כה, [יש כח ביד חכמים לעקור דבר מן התורה] טור תריב אגרות משה על שלחן ערוך אורח חיים  חלק א סי’ קכז ויורה דעה ח”ב סימן קעד ענף ג ד”ה וראיית. ויעויין שם, שאם הוא מאיסורי עריות יש כח, ורוצה לומר שהרי מצינו יהרג ואל יעבור באיסורים דרבנן, עיין ערך יהרג ואל יעבור: שלש העבירות החמורות; בפרהסיא.

אין כוונת מאמר זה להכריע בשלב זה האם האזנה/שמיעה כזאת הינה בגדר יהרג ואל יעבור.

עכ”פ הפקודה על פניה אינה שונה מעקרונות ההוראות של מלכות אנטיוכוס היווני הרשע שדרש מן היהודים בממלכתו לעבוד עבודה זרה למען לכידותה התרבותית של ממלכתו.

במקרה זה מדובר בלכידות של צבא ישראל ובכך חילול השם כפול.

הרעיון, כפי שפורסם בכלי התקשורת, לפיו פקד הרמטכ”ל על חייל החש לדבריו של מלך מלכי המלכים הקב”ה, להפנות את ראשו, הינו אווילי, באשר גלי הקול מגיעים לאוזני החיילים גם אם יסבו ראשם.

 אם עד כאן מגיעה תבונתו של הרמטכ”ל הרי הצבא בבעיה קשה בהיותו מונהג על ידי איש חסר השכלה בסיסית.

יש להניח שלא בהעדר השכלה מדובר אלא בהתחזות וגניבת דעת, חמורה יותר מטפשות.

לא זו אף זו. גם אם יאטום החייל באטמי אזניים את אזניו, נוכחותו בארוע ההמוני והמביש הזה, בשתיקה, הרי יש בה, בין אם ירצה ובין אם לאו, חילול שם ד’.

הפקודה הזו מצטרפת להוראות רבות קודמות ומצטברות שנותן הצבא לחייליו, המהווים כפיה דתית לבצע דברים נגד מצפונם. לעיתים קרובות עבור גחמות בעלות אופי פלילי מפורסם. שלא לדבר על אופי הבגידה הלאומי שבהן.

מושכל פשוט הוא שפקודותיו של מלך מלכי המלכים הקב”ה קודמות לכל פקודה של בשר ודם. בוודאי על פקודתו זו של הרמטכ”ל עליה מתנוסס דגל שחור!!כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ניהול האתר