היהודים רוצים לזרוק את הערבים לים? הלוואי!

היהודים רוצים לזרוק את הערבים לים? הלוואי!

חנה אייזנמן
28.06.2009 10:00
היהודים רוצים לזרוק את הערבים לים? הלוואי!


כשאהרון ברק ובג”צו מדברים על כבוד האדם, הם מתכוונים לכבודו של הערבי. וככל שהוא פחות אדם, כן גדל כבודו בעיני אהרון ברק וחבר מרעיו. אטימת חדר, בבית מרצחים, מעמידה את הבג”צ על רגליו האחוריות, אבל, חורבן התיישבות שלמה, לא רק חפה מפשע, אלא זו העושה למען קיומו של העם היהודי יותר מכל ציבור אחר בארץ ובעולם, זוכה להסכמת המאפיה הבג”צית וגם לעידודה.ב”ה

 

 

היהודים רוצים לזרוק את הערבים לים? הלוואי

 

 

חוק יסוד: כבוד “האדם” וחירותו

 

 

“אחוות העמים” זרקה את האהרון ברקי’ם לכל הרוחות, לא לפני שהפכה אותם לאפר, אבל, ברק, המתעקש להיות אחיהם, לא יוותר על החלום, המבטל את העם היהודי כעפרא דארעא וכאפרא דמשרפות.

 

 

יהודי שאינו רוצה לזרוק את הערבים לים הוא, במקרה הטוב, חולה נפש, במקרה הגרוע, והוא השכיח, הוא אהרון ברק ומחנהו – פושעים נגד העם היהודי ונגד האנושות.

 

ברק, למשל, רוצה מאד לזרוק את היהודים לים. אבל זה בסדר, זו הדמוקרטיה. ברק לא נזדעק כאשר החריבו עולם יהודי שלם בחבל עזה, נחלת יהודה. אבל מזדעק על כל מכשול ששמים בפני הערבים להכות ביהודים, כי רצח יהודים הוא כבוד הערבים. עובדה – כל עושי השלום מדקלמים – לא יהיה שלום כל עוד לא הושב הכבוד הערבי. ואיך איבד הערבי את כבודו – פשוט! הוא עמד עלינו לכלותנו והובס. על כן, כדי להשיב את כבודו, יש להקריב קרבנות אדם יהודים לכָּבוד הערבי, קוראים לזה “קרבנות שלום”. וכל זה בברכתו רבת השנים ובסיועו של הבג”צ העומד בראש מערכת המשפח במרוז.

 

כל חיינו בארץ ישראל סובבים סביב הנושא הערבי – כאילו היתה תפילתנו, שנות אלפיים – ותחזינה עינינו בערבים בציון. כאילו היה זה ייעודו של העם היהודי – לעשות שלום עם רוצחיו- רוצחי-עם, לעשות שלום עם חלאת המין האנושי, עד כדי הקרבת ארצו וכל קיומו למען המטרה האחת והיחידה הזו – מטרתו של אהרון ברק!

כאילו לאחר אלפיים שנות שואה, לא באנו לארצנו, אלא כדי ליישם בה את תורתו של הפושע ברק, יש”ו –את “אחוות העמים”, שאותה לא הצליח שום עם ליישם עד כה. כדי להוכיח ש”אחוות העמים” היא אמת, ולא השקר המזוויע שהיא באמת, מחזיק ברק בצפרניו את נוכחות רוצחי העם היהודי בשארית נחלתם של היהודים. “אחוות העמים” זרתה ברוח את האהרון ברקי’ם, לא לפני שהפכה אותם לאפר, אבל, ברק, תואמם (בלשון המעטה) של כל אותם “אחים יקרים”, לא יוותר על החלום, המבטל את העם היהודי כעפרא דארעא וכאפרא דמשרפות.

 

כל חיינו סובבים סביב שאלות “מוסריות” מסוג – להיות או לא להיות, כלומר, מה קודם, “הכבוד הערבי”, או, חיי העם היהודי.

 

בית דין גבוה לשפל ולעוולה

 

חוק יסוד: כבוד “האדם” וחירותו, כולל את חירותו לנטול את חייהם של היהודים, משום כבודו, “הכבוד הערבי”, שניטל ממנו בכל פעם שהוא נכשל בנסיונותיו להשמיד את העם היהודי,

 

במקום לעסוק בחיינו, בשיגשוגנו בהבטחת קיומו של העם היהודי, אנו שוברים את ראשנו בנסיונות בלתי נלאים לעשות מה שטוב לערבים.

לאחר שנים של חינוך חסר מוסר וחסר אנושיות, של אהרון ברק ומחנהו, אין כמעט יהודים היום, הרוצים לשלח את המרצחים לים! לאחר שנים שאהרון ברק וחבר מרעיו הצדיקו ותמכו בכל פשע של המרצחים נגד היהודים, לאחר שנים בהן הטמיעו בעם ישראל את האקסיומה, שרכוש ה”ערבי” קודם לחיי היהודי, שחוק יסוד: כבוד “האדם” וחירותו, כולל את חירותו לנטול את חייהם של היהודים, משום כבודו, “הכבוד הערבי”, הנפגע בכל פעם שהוא נכשל בנסיונותיו להשמיד את העם היהודי, אין יהודי שיעז לחשוב שהערבים הם בסך הכל אומה של מרצחים חייתיים, גרועים מן הנאצים, אם כי טרם הגיעו לשפל של אהרון ברק, גדעון ספירו וחבריהם, גדולי שונאי ישראל בכל הזמנים, פושעים נגד העם היהודי ונגד האנושות, שלא היו כמותם בכל דברי ימי העולם. כי, כשאהרון ברק ובג”צו מדברים על כבוד האדם, הם מתכוונים לכבודו של הערבי. וככל שהוא פחות אדם, כן גדל כבודו בעיני אהרון ברק וחבר מרעיו. אטימת חדר, בבית מרצחים, מעמידה את הבג”צ על רגליו האחוריות, אבל, חורבן התיישבות שלמה, לא רק חפה מפשע, אלא זו העושה למען קיומו של העם היהודי יותר מכל ציבור אחר בארץ ובעולם, זוכה להסכמת המאפיה הבג”צית וגם לעידודה.

                                                          

רוצים שנאמין שהנאצים היו הגרועים מכולם, זה כמובן איננו נכון, בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו, רק לא בכל דור ודור היו אמצעי הרצח משוכללים כל כך, כבימי הנאצים, גם לא בכל דור הביאה התיקשורת לידי כך, שכל עמי העולם ידעו שמה שהם רוצים, רוצים גם השכנים, וכולם התאחדו להשמיד את היהודים. גם לא היתה תעמולה משוכללת כזו. ובינתיים השתכללה גם זו – שוב הוכיחו היהודים שהם עושים הכל טוב יותר. ה“שטירמר” של שטרייכר מחוויר לעומת “התיקשורת הישראלית”, ואילו גבלס, לו חי היום, היה מחוויר מקנאה!

 

דור מרצחי “השואה”, היו כאין וכאפס לעומת הבג”צ בראשות ברק וחבר מרעיו –  הדור העומד עלינו לכלותנו היום. ובהתחשב בעובדה שחתירתם למטרתם תביא עלינו בדיוק את מה שהביאו עלינו חוקי נירנברג ויישומם, שהוכרו זה כבר כנוראים בפשעי תבל, הרי הם גרועים מן הנאצים. הם מעדיפים, כמובן, שמליארד מוסלמים ישליכו אותנו לים, ובלבד שאנו לא נסלק מכאן את חוד הסייף שלהם, פשוט, כדי לחיות! לחיות על אותה בלימה שנותרה למדרך כף רגלנו מארצנו השדודה כולה בידי בני טיפוחיו של ברק, שארצות כיבושיהם הן יודנריין, כמו גוש קטיף היום, בברכת האקטיביזם השיפוטי של האילוח, אהרון ברק.

 

בהיות לערבים כבר כמה עשרות מדינות, יכל ברק להרשות ליהודים, לשם ה”איזון”, לחיות בַּאֲחת שיוסיף לאימפריאליזם הג’יהאדי, תחת הכותרת – מדינת כל אזרחיה, כביכול. ובלבד שלא תהיה בעולם מדינה בריבונות יהודית! מדינת יהודים זו ריאקציה. כך חשב גם אודי אדיב, יש”ו, ה”פאציפיסט”, שריגל למען סוריה המיליטריסטית ואף התאמן בהפעלת חמרי חבלה, כדי לרצוח יהודים בארץ ישראל. עשרות דיקטטורות ערביות – זו הקידמה, מדינה יהודית אחת, זו גזענות, זו פגיעה אנושה בדמוקרטיה וכמובן – פגיעה קטלנית בשלום העולם.

 

סכנה אמיתית לשלום העולם

 

אך שוב ושוב הם נאלצים לקפוץ ולהשתתף ב”תהליך השלום”, במקום לפתור את בעיותיהם שלהם.

 

אכן, מדינת היהודים, בה משמשים בתפקידים הגבוהים ביותר פושעים נגד האנושות, היא סכנה לשלום העולם. אילו השמידה המדינה הזו את רוצחיה, אילו התעצמה עד כדי ביטול כל סיכוי להשמדתה, היה שקט באיזור זה של המזרח התיכון. העולם היה חוסך מעצמו את המתח החוזר ונשנה – אולי, הפעם, סוף סוף, נצליח לפתור סופית את בעיית היהודים… ושוב ושוב הם נאלצים לקפוץ ולהשתתף ב”תהליך השלום”, במקום לפתור את בעיותיהם שלהם. אילו היתה כאן מדינת יהודים חזקה ובטוחה, היו כל העמים יכולים להתפנות בשקט נפשי  לענייניהם ולא להתעסק עם “השלום במזרח התיכון”. אך מרוז מהווה, מרצונה ובעשייתה, פיתוי ופתיון שאין כל העמים מסוגלים לעמוד בפניו.

 

רמאים חסרי מוסר לעולם אינם מצטיינים ביושר אינטלקטואלי; ברק מדבר על השלכת הערבים לים, כאילו גם להם נותר רק הים ולא כל מדינות ערב מסביב. אנו מוקפים משלושת עברינו במרצחים גרועים מן הנאצים, הנמצאים גם בתוכנו – יהודים וערבים – בלי מילימטר אחד שאיננו כזה. ובמערב – הים. רק לנו נותר הים כ”מפלט”. חלק עצום של אדמות התבל בידיהם, אך עיקר מעייניהם נתון להשמדת קומץ יהודים בפינה הזו של העולם. ימח שמם וזכרם וימח שמו של ברק! כנ”ל שמם של גדעון ספירו ואורי אבנרי. באמת. חלאה כזו אין ומעולם לא היתה בעולם!

 

אשפת האדם הזו מתיימרת לייצג את המוסר, כאשר בכל הוויתה אין גם פרודה אחת של מוסר, שכן, היא מלאה על גדותיה בשנאת ישראל, ולא נותר מקום לשום דבר אחר. ליצורים האלה אין המושג הראשוני ביותר על המוסר. גם – לא תרצח – אינו קיים אצלם! כמו, לפחות, אצל הערבים, שהם גרועים מן הנאצים, ואידך, זיל גמור…

 

מאפיית הבג”צ של הדון ברק אהרון

 

מגיבים לדיווח ה”חדשותי” על דברי אהרון ברק כותבים:

 

יצא הברק מהבקבוק – אני לא בטוח שהוא לא מושתל  

או:   סוף סוף סוף סוף יצא המרצע מהשק! עבד עלינו שנים!!!    

 

זו הבעיה של העם הזה – חי בבועה שמנפח עבורו מנגנון התעמולה המרוזי. הכל לעוס ומואבס לקיבתו, ליתר דיוק, למוחו. רובצי הטלויזיה והתיקשורת פטורים מלחפש את העובדות ואת האמת. למה להתאמץ? כל העם הזה עדר של זומבים, להוציא כמה יוצאי דופן, שלא במקרה הם “ימין קיצוני”, כלומר, שפויי הדור!!

 

המיעוט שהשתמש בעיניו, באזניו ובתאים האפורים במוחו, לא ידע מי זה אהרון ברק? מי לא ידע מהו הבג”צ? מי לא ידע מי הן דורית בייניש, עדנה ארבל וטליה ששון? הם שנתנו את האישור להעסקת רביב כפרובוקטור בתוך ציבור המתנחלים. הם שרצו שהוא ימצא רוצח-ראש-ממשלה בציבור הזה, אך הוא לא מצא! הוא גם היה צריך להפוך, בעצמו, את דוכני הירקות בשוק בחברון, בשם המתנחלים. 

 

ברק, כמו כל “מחנה השלום” (להוציא אולי את שמעון פרס, שהוא, לדעתי, “חפרפרת” עתיקת יומין בארץ הזו) אינו מושתל; כל הפושעים האלה הם יזמים פרטיים – שונאי ישראל בכל נפשם המעוותת. אבל, גם מתוגמלים בידי כל כוחות השחור בעולם. השירות שהם נותנים לנאציזם הבינלאומי לא יסולא בכל זהב סעודיה. הגויים פטורים מללכלך את ידיהם; את הדם שופך “הראש היהודי”, בכל הפאטנטים האפשריים. זהו “מחנה השלום”! זו אשפת האדם. אהרון ברק לא יצא עכשו מן הבקבוק. מזה עשרות שנים והוא וחבריו פועלים למטרה אחת בלבד – הכחדת היהדות. כדי להגיע למטרה הם מוכנים לחסל את העם ואת הארץ, ואפילו להיות שאהידים – תמות נפשי עם העם היהודי, העיקר שהעם הזה יכלה מתחת לשמש. זהו אהרון ברק. אהרון ברק וחבריו רצחו את טלי חתואל ואת חמשת ילדיה. הם מנעו את הריסת הבנין, שאיש לא גר בו והוא שימש רק למטרה אחת, לירות על יהודים הנעים בציר כיסופים. גם לאחר שטלי וילדיה נרצחו מטווח אפס, בדם קר, ונעשה בהם וידוא הריגה, עדיין סירב הבג”צ לאשר את הריסת הבית. רק לאחר הירי על המלווים אותם (העובר בן שמונת החדשים ברחם אמו היה ממין זכר) למקום מנוחתם האחרונה, אושר לצה”ל, שדרש זאת זה מכבר, להרוס את הבית.

כל חבורת הפושעים האלה – ברק, בייניש, ששון ודומיהם, הם גדולי שונאי ישראל בכל הזמנים. וה”מדינה” היא תואמתם; האויב מספר אחת של העם היהודי היא “המדינה שהשמאל בנה”. אילולא החבורה הזו, בן-גוריון וחניכי רוחו, לא היו מושמדים מליוני היהודים באירופה, והישוב היהודי היה פורח ומשגשג ולא נסוג ונסוג ונסוג…

 

הם מחוללים שואה על ראשנו, והפושע מדבר על זריקת הערבים לים. ששה מליוני יהודים, החיים בצל המוות, ישליכו לים שלש מאות מליוני ערבים ומליארד מוסלמים… עיקר עיסוקם של כל אלה, שמלוא העולם כבודם, נכסיהם ורכושם, ניצול כל דרך אפשרית להשלכתנו לים, כי גבולותינו הם – המדינות האיסלאמונאציות והים!!! לערבים בארץ ישראל, יש כל המדינות האלה, הם אינם צריכים ללכת לים. יש להם לאן ללכת. ובכל מקרה, הדבר המוסרי ביותר לעשותו הוא – להשליך את הערבים לים! ככל שירבו הערבים המושלכים לים, כן ייטב לעולם. זו אומת הסייף, אומת מרצחים. אילולא ברק וחבריו הערבים, היה היום העם היושב בציון חי איש תחת גפנו ואיש תחת תאנתו, לא בצל חומות, לא מאחורי גדרות תייל, לא בכלי רכב  ממוגנים, לא יוצא למלחמות ולנסיגות אל המלחמות הבאות, כבמעגל קסמים, ובתי הקברות שלנו לא היו מלאים באלפי תינוקות, ילדים, אבות ואמהות, שהגיעו לשם, ברובם הגדול, בסיוע הבג”צ של אהרון ברק.

 

הבג”צ “אינו מתערב בנושאים פוליטיים”, כל עוד הם מקדמים את השמדת היהודים, אך הוא נושא קולו ברמה, כשהעם היהודי המושמד, מבקש, למירב הבזיון וחוסר המוסר, לאטום את חדרו של מרצח, במקום להעיף באויר את כל ג’בל-מוכאבר, צור-באהר ואום-טובא – רצף של קיני צפעונים, עד בלי להשאיר לערבים שריד ופליט. וכך לכל ישובי הערבים בארץ ישראל. ואם, דווקא, מתעקשים לפעול לפנים משורת הדין, יתנו לשודדים/מרצחים אולטימטום בן יממה אחת, לאסוף את מטלטליהם וללכת אל מדינות ה”אחים האוהבים” שלהם. אם לא יצאו, או, אם אחיהם יסרבו לקלוט אותם – אחת דינם – הימה!!! אין לרוצחי עמים מקום בארץ שלום-העולם!

ברק וחבריו אינם פושעים רק נגד העם היהודי, אלא, פושעים נגד האנושות! הם הוסיפו על הרוע בעולם עוד מליוני קיתונות של רוע מוחלט!  

 

 

להלן, קטע ממאמרי – כן לדורית בייניש – ספטמבר, 2006

 

דורית בייניש היא אחד ההישגים הגדולים של בית החינוך לילדי עובדים בתל-אביב. אפילו יצחק רבין, בעל המח האנליטי, שהופקד על ידי אמו יולדתו, רוזה (האדומה) כהן-רבין, בידי מחנכי הדור, באותו מוסד חינוכי, לא הגיע לכלל שלימות כדורית. למעשה, אין היום מתאים/ה מדורית בייניש לעמוד בראש ההנהגה של מדינת ישראל, אלופת הנפוטיזם, הרודה בלא כל מעצורים בעם היושב בציון.

ואכן, זו משמעות הצנחתה לנעליו של הדיקטטור הגדול אהרון ברק, שטיפח באדיקות חסודה את  ה“אקטיביזם השיפוטי” להפקעת השלטון מידי העם.

 

על פי מבחן התוצאה, בית החינוך לילדי עובדים נחל הצלחה רבה יותר בחינוכה של דורית מאשר בחינוכו של יצחק; בחורף 1992 אירע נס בישראל, ממשלת ישראל, בגילוי נדיר של שפיות מה, החליטה לגרש 415 מרצחי חמאס מרצועת עזה ללבנון, אל החבר’ה בחיזבאללה. אילו היתה השפיות מלאה, היתה מדינת ישראל מחסלת את כל מאמיני הג’יהאד, בעזה ובלבנון, מורי הנאצים וממשיכי דרכם (טלאי-צהוב ליהודים זו המצאה מוסלמית, למי שלא ידע).

“רחמנים בני רחמנים” קפצו מיד אל הבג”צ, איך לא, והגישו תביעה נגד הגירוש. כתבלב “מצפוני” אחד קבע ש”גירוש גרוע ממוות”, ודורית יצאה נגד יצחק. בהיותה פרקליטת המדינה, היתה אמורה לייצג את המדינה בבג”צ האמור. דוריתי סירבה! דורית זרקה את התפו”א הלוהט, לקחה את כל הפרחים, ואלה מרפדים היום, למענה, את נעליו הגדולות של אהרון ברק.

לזכותם של דורית וחבריה יש לזקוף את תכונת העקיבות;  זו  מאפיינת אותם אף יותר מן הצביעות, השיפלות והרוע הבסיסי, תכונות שבלעדיהן לא ייתכן קיום לשמאל היהודי, ההוא, מן השבועה – “עולם ישן עד היסוד נחריבה” –  פשוטו כמשמעו.

 

ישעיהו פרק ב

 

(א) הַדָּבָר אֲשֶׁר חָזָה יְשַׁעְיָהוּ בֶּן אָמוֹץ עַל יְהוּדָה וִירוּשָׁלִָם:

(ב) וְהָיָה בְּאַחֲרִית הַיָּמִים נָכוֹן יִהְיֶה הַר בֵּית יְקֹוָק בְּרֹאשׁ הֶהָרִים וְנִשָּׂא מִגְּבָעוֹת וְנָהֲרוּ אֵלָיו כָּל הַגּוֹיִם:

(ג) וְהָלְכוּ עַמִּים רַבִּים וְאָמְרוּ לְכוּ וְנַעֲלֶה אֶל הַר יְקֹוָק אֶל בֵּית אֱלֹהֵי יַעֲקֹב וְיֹרֵנוּ מִדְּרָכָיו וְנֵלְכָה בְּאֹרְחֹתָיו כִּי מִצִּיּוֹן תֵּצֵא תוֹרָה וּדְבַר יְקֹוָק מִירוּשָׁלִָם:

(ד) וְשָׁפַט בֵּין הַגּוֹיִם וְהוֹכִיחַ לְעַמִּים רַבִּים וְכִתְּתוּ חַרְבוֹתָם לְאִתִּים וַחֲנִיתוֹתֵיהֶם לְמַזְמֵרוֹת לֹא יִשָּׂא גוֹי אֶל גּוֹי חֶרֶב וְלֹא יִלְמְדוּ עוֹד מִלְחָמָה: פ

 

ישעיהו פרק יא

 

(א) וְיָצָא חֹטֶר מִגֵּזַע יִשָׁי וְנֵצֶר מִשָּׁרָשָׁיו יִפְרֶה:

(ב) וְנָחָה עָלָיו רוּחַ יְקֹוָק רוּחַ חָכְמָה וּבִינָה רוּחַ עֵצָה וּגְבוּרָה רוּחַ דַּעַת וְיִרְאַת יְקֹוָק:

(ג) וַהֲרִיחוֹ בְּיִרְאַת יְקֹוָק וְלֹא לְמַרְאֵה עֵינָיו יִשְׁפּוֹט וְלֹא לְמִשְׁמַע אָזְנָיו יוֹכִיחַ:

(ד) וְשָׁפַט בְּצֶדֶק דַּלִּים וְהוֹכִיחַ בְּמִישׁוֹר לְעַנְוֵי אָרֶץ וְהִכָּה אֶרֶץ בְּשֵׁבֶט פִּיו וּבְרוּחַ שְׂפָתָיו יָמִית רָשָׁע:

(ה) וְהָיָה צֶדֶק אֵזוֹר מָתְנָיו וְהָאֱמוּנָה אֵזוֹר חֲלָצָיו:

(ו) וְגָר זְאֵב עִם כֶּבֶשׂ וְנָמֵר עִם גְּדִי יִרְבָּץ וְעֵגֶל וּכְפִיר וּמְרִיא יַחְדָּו וְנַעַר קָטֹן נֹהֵג בָּם:

(ז) וּפָרָה וָדֹב תִּרְעֶינָה יַחְדָּו יִרְבְּצוּ יַלְדֵיהֶן וְאַרְיֵה כַּבָּקָר יֹאכַל תֶּבֶן:

(ח) וְשִׁעֲשַׁע יוֹנֵק עַל חֻר פָּתֶן וְעַל מְאוּרַת צִפְעוֹנִי גָּמוּל יָדוֹ הָדָה:

(ט) לֹא יָרֵעוּ וְלֹא יַשְׁחִיתוּ בְּכָל הַר קָדְשִׁי כִּי מָלְאָה הָאָרֶץ דֵּעָה אֶת יְקֹוָק כַּמַּיִם לַיָּם מְכַסִּים: פ

(י) וְהָיָה בַּיּוֹם הַהוּא שֹׁרֶשׁ יִשַׁי אֲשֶׁר עֹמֵד לְנֵס עַמִּים אֵלָיו גּוֹיִם יִדְרֹשׁוּ וְהָיְתָה מְנֻחָתוֹ כָּבוֹד: פ

 כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ניהול האתר