שר המשפטים אמיר אוחנה, If you want to shoot – shoot, don’t talk!

קישור מקוצר למאמר הזה: https://www.quimka.net/56202

אמיר נתניהו, בנימין אוחנה

אמיר אוחנה אומר דברים של טעם על הפרקליטות החולה, אבל במקום להשתמש בסמכויותיו כדי לטפל בה, הוא רק שר, להעביר את הזמן.

שמחה ניר, עוד

בן 80 שנה אנוכי היום (15.6.2019), צעיר, בריא ובועט, אבל עוד הדרך רב, עו”ד רבה המלחמה!

כך זה התחיל: עו”ד שמחה ניר ומלחמתו במסרסים

לחג החירות, פסח התשע”ט: עוז לתמורה – בטרם פורענות!

עו”ד שמחה ניר, שר המשפטים וזכויות האזרח – זה המצע

נא להכיר, מוזמנים לעקוב: https://twitter.com/SimhaNyr_quimka

זה יעדנו: משרד המשפטים וזכויות האזרח!

הצטרפו לקבוצת הפייסבוק

נציב תלונות הציבור על שופטים ורשמים – זה אנחנו!”

לייקלדף הפייסבוק עוד שמחה ניר – שר המשפטים הבא

המאמר ה-4,000 באתר: לו אני שר המשפטים

ההכרזה הרשמית שלי על ריצתי לתפקיד שר המשפטים

מתי מותר – ואפילו חובה – לומר לזולת שק בתחת“?

בגץ 8743/14, שמחה ניר, עוד, נהוועדה לבחירת שופטים ו-7 אחרים – קיצור תולדות הזמן

אני עסוק עכשיו בנאוםתשובה לשר משפטנו, אמיר אוחנה, על נאום הפרקליטות בתוך פרקליטותשלו.

עיקר התשובה: אתה צודק, אבל למה נזכרת בדבר רק עכשיו?

אלא מאי? האיש הזה מקשקש בקצב שמאריךכתוב כמוני לא מצליח להתמודד איתו.

עכשיו הוא אומר: “אשקול הקמת ועדת בדיקה לפרקליטות“.

אתה הבנת את זה, ברוך?!

הוא לא שוקל, הוא אפילו לא מבטיח לשקול, הוא רק מספר על מה שהוא עתיד לעשות, ביום מן הימים.

לא רק שהגדת עתידות אינה עבירה, אלא שהיא אפילו לא מהווה casus belli לפרקליטות כנגד שר המשפטים: כלב נובייח לא נושייח.

את הדברים האלה אוחנה אומר בתגובה לביקורת שנמתחה עליו על דבריו במסיבת העיתונאים, נשוא נאוםהתשובה שלי, אותו, כאמור, אני מכין עכשיו.

מטרתו של המאמר הזה היא לדחוף את שר המשפטים מהדיבורים למעשים.

מה מטריד את מנוחתו של כבוד השר?

אומר אוחנה (שם):

את הפנייה שלי לחקור את ההדלפות בפרקליטות הפניתי כלפי היועמש מנדלבליט. ייתכן מאוד שאם לא איענה ברצינות לפנייתי השבוע במסיבת העיתונאים, אבקש להפעיל את סמכותי ואקים ועדת בדיקה ממשלתית לחקור את התנהלות הפרקליטות.

הנה, “ייתכן מאוד“, אבל אני לא יכול להבטיח – אפילו לא לעצמי.

ומה זה אם לא איענה ברצינות” – האם אתה, אמיר אוחנה, מצפה שהיועמש, אורח הנוטה ללון, בדיוק כמוך, “יענה ברצינותויורה לחקור את כפיפיו שיושבים במקום הזה עשרות בשנים? הוא האחראי עליהם, ואם הוא יתחילאיתם – שביתות הפרקליטים של פעם תהיינה משחקילדים לעומת מה שהוא יחטוף עכשיו (ואולי גם לו הם יתפרו תיק).

אוחנה הודף את הביקורת על כך שהוא משמש בובה על חוטשל נתניה:

זו אמירה נלוזה שלא מתמודדת עם תוכן הדברים. האם משהו ממה שאמרתי איננו נכון? האם מה שתיארתי הוא תקין? כך צריך להיות?

לא, כבוד השר, לא: אף אחד לא טוען כי משהו ממה שאמרת איננו נכון, כי מה שתיארת הוא תקין, וכי כך צריך להיות. הדברים ידועים, גם בלי ועדות בדיקה, וועדותליישום (ראו: על השלטון באמצעות ועדות, ועל ועדת וינוגרד כמקרה פרטי).

חוץ מזה – האם בובה על חוט לא יכולה לומר דברי אמת, דברים של טעם?

אבל השאלה היא אם את הדברים הנכונים האלה אמרת גם לפני שביבי מינה אותך לתפקיד בובתועלחוט?

והלאה:

לרצון שלי לטהר את המערכת יש שותפים רבים על הספקטרום הפוליטי כולו. הציבור היה רוצה שאלה האמונים על טוהר המידות יקפידו על כך בעצמם.

בוודאי שלרצון הזה ישנם שותפים רבים, כמו שאתה אומר, אבל מה עשית עד עכשיו כדי שאלה האמונים על טוהר המידות אכן יקפידו על כך בעצמם”? האם יש לך איזו תכנית עבודה, איזו משנה סדורה, אולי גם PLAN B למקרה בו הפרקליטות והיוהמש לא ישתפו איתך פעולה, או אפילו יתקעו לך מקלות בגלגלים?!

לא, אין לך, ולא תהייה לך – לא רק PLAN B, אלא אפילו לא PLAN A!

אתה אומר ומדגיש:

נתניהו לא קידם את זה ולא ביקש את זה. אני מכיר את הפרקליטות מצוין. התמחיתי בפרקליטות. רובם הגדול עושים עבודה מצוינת, אבל יש גם פרקליטות בתוך הפרקליטות. זו שקובעת שצריך להכתיב את הלוז הפוליטי תוך שימוש בלוז החקירה.

טוב, נתניהו לא צריך לבקש ולא צריך לקדם“, כי אתה כבר ילד גדול, אתה יודע בדיוק למה ביבי זקוק, ואתה יודע שבלי זה הוא לא היה ממנה אותך, פוליטיקאי זוטר, לתפקיד הזה – אחד התיקים הכי רגישים וחשובים בכל ממשלה, תפקיד שמקנה לממלאו חברות אוטומטית בוועדת השרים לענייני ביטחון, הידועה גם בשם הקבינט המדיניבטחוני.

ואומר לך בסוד, שאף אחד לא ישמע: אם אתה חושב שמישהו מאמין לך שביבי אפילו לא רמזלך מהן ציפיותיו ממך – אז אתה טועה!

אתה מתייחס לתגובת היועמש ופרקליט המדינה לדבריו במסיבת העיתונאים ואומר:

שמעתי בצער את ההודעה של היועמש ופרקליט המדינה שמגבים את הפרקליטות. את מה הם מגבים? תצהיר שקרי? את זה שליאת בן ארי חותמת על תצהיר שהיא לא הפעילה לחץ על המשנה לפרקליטה – ואחרי זה התברר שהיא הוקלטה שכן? את המכרז התפור? שהממונה עליה סידר לה גוב שהוא כובל אותה לא רק ליורשו, אלא גם ליורשו של יורשו במשך שמונה שנים מהיום?

נו, באמת … עד כדי כך אתה תמים? אם באמת ובתמים הם היו רוצים לבער את הרעות החולות האלה, הם היו מחכים לך?!

להקים ועדת בדיקה? הרי זה כה פשוט!

השאלה היא מה מונע משר המשפטים להקים ועדת בדיקה, כבר היום, שלא לדבר על מה שמנע ממנו להקים ועדה כזאת עם כניסתו לתפקיד – לפני חמישה חודשים.

סמכותו של שר – כל שר – להקים ועדת בדיקה, או בירור, לעניינים שבתחום סמכותו אינה מצריכה שום בסיס בחקיקה. כך, למשל, מותר לשר להקים ועדה לבירור מדוע משלוח הקפה והביסקוויטים לא הגיע בזמן, או, רציני יותר, מה הייתה השפעתו של חוק הנוגע לעניינים שהשר מופקד עליהם.

השר אפילו לא צריך להכריז עליהם בתופים ובמחולות, וגם לא לפרסמם ברשומות ובשלושה עיתונים יומיים עתיריתפוצה. הוא יכול סתם לבקש את מזכירתו לברר מדוע בוששו הקפה והביסקוויטים לבוא, ולצורך זה הוא יכול גם להגדיר אותה כועדת יחיד“.

יחד עם זאת יש לוועדה כזאת איזכור עקיף בחקיקה:

  • סע’ 28 (א) לחוק ועדות חקירה, תשכט-1968, אומר כי אין בחוק זה כדי לגרוע מסמכותו של שר למנות ועדת בירור לשם בדיקת ענין שבתחום תפקידיו, ובלבד שלא נתמנתה לגביו ועדת חקירה לפי חוק זה; נתמנתה ועדת חקירה בענין האמור, לא תמשיך ועדת הבירור בפעולתה”.

  • סע’ 8א(א) לחוק הממשלה, תשסא-2001 אומר: “מינה שר ועדה לבדיקת נושא או אירוע מסוים המצוי בתחום אחריותו (בסעיף זה – השר הממנה), ובראש הועדה עומד שופט בדימוס, רשאי שר המשפטים, לבקשת השר הממנה ובאישור הממשלה, לקבוע כי לאותה ועדה יהיו הסמכויות של ועדת חקירה […]

הוראותהחוק האלה משמעותן:

ראשית – שר יכול להקים כמה ועדות שירצה, אבל הוא לא יכול לחסום את האפשרות להקים ועדת חקירה לענייני משרדו, וגם לא להתחרות בוועדה כזאת, אם הוקמה, או תוקם.

ושנית – בתנאים מסויימים ניתן לשדרג ועדה כזאת לוועדת בדיקה ממשלתית“, עם סמכויות של ועדת חקירה ממלכתית“, לפי חוק ועדות החקירה.

והשאלה היא, איך לא, מדוע השר אוחנה לא חשב על כך עד היום, מדוע הוא לא מקים אותה היום, והאם הוא יקים אותה מחר.

אז ככה: אמיר אוחנה מעולם לא חלם להיות שר משפטים כשהוא יהיה גדול, וכשיום בהיר (?) אחד הוא נפל לתפקיד הזה, הוא לא בא עם תוכניותעבודה, ולא עם שאיפות לשפר את תיפקוד המשרד, ולהטביע בוא את חותמו לדורות הבאים.

אמיר אוחנה היה כאן” – זה לא משאלתחייו. הוא בסך הכל הופל לתפקיד הזה כדי לשמש פודל השמירה של בנימין נתניהו, דוברו עורךדינו הפרטי בלשכת שר המשפטים.

מתי הוא התעורר עכשיו לדבר על וועדת בדיקה?

כאשר ביבי איבד את מעמדו כמרכיב הממשלה הבאת, ועניבתהחנק התחילה להתהדק סביב צווארו. כאשר הדבר היחיד בו שר המשפטים יכול לעזור לבוס שלו הוא לעורר את דעת הקהל לטובתו – ממש תפקיד קלאסי של שרי המשפטים, לפי חוק יסוד: שר המשפטים, התרפפו.

אוקיי, כשם שמותר להשתמש בתקציב המדינה להזמנת 10,000 (עשרת אלפים!) חמגשיות, כך מותר גם להשתמש במנגנון הממשלתי להגנתו האישית של ראש הממשלה. מחר ישתמש ראש הממשלה בתקציב המדינה כדי לממן את הגנתו הפרטית, שהרי טובת המדינה, בטחונה, כלכלתה, יחסי החוץ שלה, וטובת החולים בביהח הממשלתי בזרנוגה גימל מחייבת שאני אמשיך בכהונתי כראש הממשלה, ולא – סופה של מדינת ישראל הוא weeks away.

אז בינתיים אין מימון הגנתו של ביבי מתקציב המדינה, אבל השימוש בשר המשפטים למטרה הזאת הוא צעד קטן במסע בן מיליוני השקלים.

ומה מונע ממנו להקים עכשיו את ועדת הבדיקה?

ראשית – ועדת הבדיקה לא תעזור למרשו“, משום שעד שהיא תגיש את ממצאיה, זה יהיה לא רק אחרי החלטת היועמש אם להגיש נגד נתניהו כתב אישום – ועל מה – ולא רק אחרי הגשת כתב האישום – אלא אולי אפילו אחרי תום המשפט. למעשה סביר מאוד שהוועדה הזאת, אם תקום, תשהה במכוון את פרסום ממצאיה עד לאחר המשפט.

שנית – אפילו אם הוועדה תגיש את הדוח שלה תוך אפסזמן, זה לא יחייב לא את היוהמש ולא את בית המשפט.

שלישית – זה יקומם את הפרקליטות, אשר יכולה לתפור גם לו כמה תיקים.

רביעית – הקמת הוועדה במקרהבדיוק כאשר הדבר נוגע לראש הממשלה אישית לא תיראה טוב בציבור.

וחמישית – קשקשנות על פרקליטות בתוך פרקליטותועל שקילהלהקים ועדה לא עולה כסף, והאפקט הציבורי – אם בכלל – אינו פחות ואינו יותר מאשר הקמתה של ועדת בדיקה“.

ועל כך שר יוסי בנאי זל: אני שר, להעביר את הזמן.

ומה בעתיד?

כשם שעניין תפירת התיקים לא עניין את אמיר אוחנה מאז ומעולם – לא כעורךדין, לא כחברהכנסת ולא בחמשת חודשי כהונתו הראשונים כשר המשפטים – כך העניין הזה לא יעניין אותו בתקופת הפוסטנתניהו – מה גם שהסיכויים שהוא ישמש כשר המשפטים לאורך ימים הם לכל היותר אפס.

ועל כך אמרינן: איסטרא בלגינא קישקיש קריא.

קום עשה מעשה!

אמיר אוחנה, יש חיים גם אחרי ביבי נתניהו.

יש גם חיים אחרי משרד המשפטים.

יש חיי העולם הבא – מה שתשאיר אחריך לדורות הבאים, לבנותיך ולנכדיך.

איזה חותם תשאיר על חולות ההיסטוריה?

איך אתה רוצה שייזכרו אותך – האם כבובה על חוט” – או כמי שהדביר תופעות בנות עשרות בשנים, שאתה עצמך מוקיע אותן, ואומר כי לרצון שלך לטהר את המערכת יש שותפים רבים על הספקטרום הפוליטי כולו”, וכי “הציבור היה רוצה שאלה האמונים על טוהר המידות יקפידו על כך בעצמם” …

אמיר אוחנה, אכן הציבור היה רוצה“, וגו’, אבל הציבור לא עושה כלום!

הציבור מפגין בעד או נגד נתניהו – כאשר הכל יודעים שזו רק הוצאת קיטור, וכי ההחלטה אם להעמיד את ביבי לדין, ועל מה, לא תושפע מההפגנות. להערכתי, לאחר השימוע יישארו מכתבהחשדות נגדו בין רבע לשלושה רבעים שיגיעו לכדי כתב אישום – ואין לכך שום קשר לדעתי הטובה או הרעה, או למה שיש, או אין בכתב האישום (הסברתי את זה במאמר האם השימוע לבנימין נתניהו היה אמיתי או פיקטיבי? – נאוםתשובה לד”ר ישראל ברניר).

הציבור לא עושה דבר, הוא מוחא לך כפיים, אבל מצפה ממך שתפשיל שרוולים, שתוציא את הערמונים מן האש – שתריב אתה עם הפרקליטות תופרתהתיקים, ושתסכן את עורך למען כל הבטלנים.

אמיר אוחנה, במקום שאין אנשים – היה אתה האיש.

אמיר אוחנה, אתה מדבר, ומדבר, ועל כך אמרינן: If you want to shoot – shoot, don’t talk!

_____________

למשתמשי פייסבוק, טוויטר ושאר הרשתות החברתיות – נא לשתף!

נא להגיב באמצעות הקישור הוספת תגובה” (למטה מכאן)

אל תאמרו מבחן בוזגלו אמרו מבחן אלישבע*לסגור את לשכת עורכי הדין*לדף הפייסבוק של עוד שמחה ניר*לדף הפייסבוק של האתר של קימקא

דוקודרמה: זרוק אותו לאיראנים – איך נפטרנו מאשר גרוניס

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ניהול האתר