עוצמה – יהודית?!

קישור מקוצר למאמר הזה: https://www.quimka.net/55843

לאבות הגרושים בישראל, המתבשמים מהבטחותהבחירות של מפלגת עוצמה יהודית: גם אם הם יעברו את החסימה, הם לא יספקו לכם את הסחורה שהם מבטיחים לכם, כי הפצת הגזענות חשובה להם יותר.

מצא את ההבדלים

שמחה ניר, עוד

בן 80 שנה אנוכי היום (15.6.2019), צעיר, בריא ובועט, אבל עוד הדרך רב, עו”ד רבה המלחמה!

כך זה התחיל: עו”ד שמחה ניר ומלחמתו במסרסים

לחג החירות, פסח התשע”ט: עוז לתמורה – בטרם פורענות!

נא להכיר, מוזמנים לעקוב: https://twitter.com/SimhaNyr_quimka

זה יעדנו: משרד המשפטים וזכויות האזרח!

הצטרפו לקבוצת הפייסבוק

נציב תלונות הציבור על שופטים ורשמים – זה אנחנו!”

לייקלדף הפייסבוק עוד שמחה ניר – שר המשפטים הבא

המאמר ה-4,000 באתר: לו אני שר המשפטים

ההכרזה הרשמית שלי על ריצתי לתפקיד שר המשפטים

מתי מותר – ואפילו חובה – לומר לזולת שק בתחת“?

בגץ 8743/14, שמחה ניר, עוד, נהוועדה לבחירת שופטים ו-7 אחרים – קיצור תולדות הזמן

בהמלצות שאני מתכונן לפרסם לקראת הבחירות לכנסת, מועד ב’, 2019, התכוננתי לומר כמה מלים על מפלגת זהות בראשותו של משה פייגלין.

לא שהיו להם סיכויים רבים לעבור את החסימה (ואכן, בהמשך הם פרשו מהמירוץ, בעקבות הבטחהשל ביבי נתניהו לתת לפייגלין תיק כלכלי בכיר“), אבל רציתי להזהיר את האבות הגרושים מפני הבטחותהשווא של רונית דרור, מחזיקת תיק האבות הגרושיםבמפלגה.

בינתיים, כאמור, זהות פרשה מהמירוץ, ונחסכה לי הטירחה.

אלא מאי? חלק מהקולות הפוטנציאליים של זהות עשויים לעבור למפלגת עוצמה יהודית, אשר טוענת עכשיו שיש לה סיכוי לעבור את החסימה, והיא מתיימרת למלא את הואקוםשהשאירה זהות בנושא האבות הגרושים.

צר לי לאכזב אתכם, חברי היקרים – הבטחות לחוד, הבטחותבחירות לחודלחוד, במיוחד כאשר מביטים על האג’נדה של המבטיחים.

כך ויקיפדיה על עוצמה יהודית:

אידאולוגיות: עונש מוות למחבלים פלסטינים, סיפוח יהודה ושומרון וחבל עזה, שוק חופשי, הפרדת רשויות

בין עקרונות המפלגה:[1]

  • ייעוד עם ישראל: “יעודו – להיות עם סגולה, מופת לאומות העולם, במוסריותו, בגבורתו ובדבקותו בהיתברך“.

  • ארץ ישראל: “מכח ההבטחה האלוקית לעם ישראל, ארץ ישראל לכל מרחביה המפורשים בתורה, שייכים לעם ישראל לכל דורותיו, לאלו שקדמו לנו ולאלו שיבואו בעקבותינו. אין זכות לשום מנהיג או דור לעשות ויתורים על אדמת המולדת“.

בין מטרות המפלגה:

  • הטמעת המשפט העברי במערכת המשפטית של מדינת ישראל

  • ההתיישבות היהודית בכל חלקי הארץ

  • השבת הריבונות והבעלות היהודית להר הבית

  • החלת ריבונות על כל חלקי ארץ ישראל ששוחררו במלחמת ששת הימים

  • מתוך חתירה לשלום אמת, עוצמה יהודית תפעל להוצאת אויבי ישראל מארץ ישראל. תוקם רשות לאומית לעידוד הגירה.

  • ערכי המדינה היהודית יהיו על פי המוסר היהודי, והמשטר יהיה: דמוקרטיה יהודית, השומרת על האינטרסים של מדינת הלאום היהודי, כערך הדוחה כל ערך אוניברסלי.

עכשיו תגידו לי איפה יש כאן אפילו שמץשלשמץשלשמץ של משהו הדומה להגנה על האבות הדרושים, אפילו כסניףשלסניףשלסניף של איזו אג’נדה רחבה יותר.

אבל זה עוד לא הכל: ראו את הטמעת המשפט העברי במערכת המשפטית של מדינת ישראל” – האם המשפט העברי אינו המקור והבסיס לאפליית הגברים בענייני המשפחה?

הלאה: נניח שהמפלגה הזאת עוברת את החסימה ומקבלת ארבעה, ואפילו חמישה מנדטים – המקסימום שהם יוכלו לדרוש מביבי זה שר וסגן שר בממשלהאו מקום מכובד על ספסלי האופוזיציה.

בואו נניח שביבי יכול להרכיב יחד איתם ובלי ליברמן קואליצית 61 חכים ומעלה – דבר המעלה את כוח המיקוח שלהם. אילו תיקים הם יקבלו?

משפטים? חינוך? אם ביבי נותן להם את זה, ימינה עוזבת אותו וחוברת לליברמן ולבני גנץ, וזה הסוף של מלכות בנימין הראשון.

תיקים חשובים אחרים – הליכוד + כחלון לא יוותרו על התיקים המדיניים” (בטחון, חוץ וכו’) ועל הכלכליים הכבדים” (אוצר, כלכלה וכו’), ונשאלת גם השאלה מה ייתן ביבי לפייגלין, כאשר לזה האחרון אין שום אצבע בכנסת, וביבי בכל זאת ירצה לתת לו איזו עצם (“תיק כלכלי בכיר“? הצחקתמני הצחק!).

אוקיי, נניח שהם קיבלו תיק בינוני, מה הם יוכלו לעשות איתו, כאשר יש להם אג’נדה כמתואר לעיל?

האמת – לא נראה לי שהם יוכלו להשיג הרבה מהאג’נדה שלהם:

עונש מוות למחבלים? אפילו ביבי מבין שזה עונש מטופש, שרק יכול להרבות קדושים עם כיכרות לזכרם.

סיפוח יהודה ושומרון וחבל עזה? הם לא ממש מעזים לומר אם הם תומכים בהענקת אזרחות וזכויות הצבעה לכנסת לתושבים המקומיים, להשאירם ללא זכויות פוליטיות, או לטרנספר אותם החוצה, ואני, כחובבגרוטסקות כפייתי, כבר חוכך כפי בהנאה, מוכן לכל אחת מהאפשרויות האלה.

כן, כן … יש אולי רמז לכך במטרות המפלגה“: “מתוך חתירה לשלום אמת, עוצמה יהודית תפעל להוצאת אויבי ישראל מארץ ישראל. תוקם רשות לאומית לעידוד הגירה“, וכאן מתעוררות שתי שאלות, או שלוש, אפילו ארבע, בעצם:

האחת – איך נקבע מיהם אויבי ישראל“? אם תטילו את המלאכה על אליקים רובינשטיין, למשל, הוא יגיד שמחה ניר – אוייב העם מס’ 1; אם תטילו אותה על מועצת המפלגה, הם יגידו כל הלאיהודים + שמחה ניר הם אוייבי ישראל.

השנייה – מתוך הנחיה שארץ ישראל היא מִנְּהַר מִצְרַיִם, עַדהַנָּהָר הַגָּדֹל נְהַרפְּרָת(מראה מקום בהמשך), ובהערכה גסה חיים בשטח הזה כ-50 – 100 מיליון בני אדם – לאן נוציא אותם, ואיך?

השלישית – מאיפה תיקח הרשות הלאומית להגירה את התקציב הדרוש – נניח 200,000 דולר לגולגולת, ובסך הכל כ-10 – 20 טריליון דולר, גם מתוך ההנחה שכל האוייביםיהיו מוכנים להיטרנספר?

והרביעית – מה נעשה עם אלה שלא ירצו להיטרנספר, גם תמורת הכסף? נחוקק את חוק יסוד: טרנספר מרצון, בו ייאמר כי כל הלאיהודים רואים אותם כאילוהם מסכימים לטרנספרמרצון, ובסעיף העונשין נקבע כי העובר על הוראות חוק זה דינו תלייה לצמיתות“?

הלאה:

ייעוד עם ישראל להיות עם סגולה, מופת לאומות העולם, במוסריותו, בגבורתו ובדבקותו בהיתברך” – איך ממשים את זה? מחוקקים את חוק יסוד: עם ישראל עם סגולה, בו ייקבע כי כל הלאיהודים החיים בגבולות ההבטחה רואים אותם כאילוהם מסכימים להיטרנספרמרצון, ובסעיף העונשין קובעים כי העובר על הוראות חוק זה ייחשב כמוותר על מענקהטרנספר“?

אפרופו עם סגולה“: קראו את זה: President Trump has no clue about real Judaism. נכתב עי יהודי אמריקאי, חומרלימוד חובה גם לביבי ואוהדיו, ולאוהדי טראמפ בישראל, ולכל מי שיהדותאמת מפעמת בלבבו.

הלאה:

מכח ההבטחה האלוקית לעם ישראל, ארץ ישראל לכל מרחביה המפורשים בתורה, שייכים לעם ישראל לכל דורותיו, לאלו שקדמו לנו ולאלו שיבואו בעקבותינו. אין זכות לשום מנהיג או דור לעשות ויתורים על אדמת המולדת“.

מה אומר ומה אדבר? רעיון מצויין:

בַּיּוֹם הַהוּא, כָּרַת האֶתאַבְרָםבְּרִית לֵאמֹר: לְזַרְעֲךָ, נָתַתִּי אֶתהָאָרֶץ הַזֹּאת, מִנְּהַר מִצְרַיִם, עַדהַנָּהָר הַגָּדֹל נְהַרפְּרָת. אֶתהַקֵּינִי, וְאֶתהַקְּנִזִּי, וְאֵת, הַקַּדְמֹנִי. וְאֶתהַחִתִּי וְאֶתהַפְּרִזִּי, וְאֶתהָרְפָאִים. וְאֶתהָאֱמֹרִי, וְאֶתהַכְּנַעֲנִי, וְאֶתהַגִּרְגָּשִׁי, וְאֶתהַיְבוּסִי (בראשית טו, יח – כא).

רעיון מצויין, משום שאחרי שהקימונו את בסיס חיל האוויר נהר פרת (להלן: בחא פרתאנדוויטני) אפשר לצאת משם כל בוקר לתקוף מתקן אחר של הגרעין האיראני, בלי להיזקק לחסדיהם של הסעודים ולהסכמתם של האמריקאים.

ובאשר למצרים – כיוון שיש לנו איתם הסכמי שלום, אפשר להחכיר להם את נהר מצרים, תמורת שכר שנתי שייקבע בין הצדדים.

וכן הלאה, וכן הלאה – אתם לא פחות חכמים ממני בניתוח יכולתה של עוצמה לממש אפילו פרומיל אחד מהאג’נדה שלה.

ומה זה אומר?

זה אומר שבמדינת ישראל של היום מפלגת עוצמה יהודית אינה יכולה להיות מפלגת שלטון בלי לוותר על כל ערכיה, ובלי להזנות עצמה לדעת תמורת נזיד עדשים שלטוני.

המפלגה הזאת, אם היא לא רוצה לרמות את עצמה, צריכה לשבת באופוזיציה, ומשם להטיף לכל מה שהיא רוצה – בלי יכולת להשפיע מידית, אבל עם תקווה להגיע, מכנסת לכנסת, לציבור רחב יותר, ובסוף לכונן את משאת נפשה: מדינת ישראל הגזענית, עם לבדד ישכון, מבודד אפילו מיהדות ארהב, שכבר כיום רובה לא אוהב את מה שמדינת ישראל מעוללת לעצמה, ולערכי היהדות. ראו שוב:

President Trump has no clue about real Judaism.

ובחזרה אל האבות הגרושים: אם עוצמה נשארת באופוזיציה, היא לא תוכל לעזור לכם, ואם היא נכנסת לממשלה – היא מרמה את עצמה, ואם היא מרמה את עצמה, היא מרמה גם אתכם!

אחמד בן גביר, איתמר סוקארנו

לא אצא ידי חובתי בלי לעמוד על נקודה אחת נוספת במטרותיה של עוצמה יהודית: “ערכי המדינה היהודית יהיו על פי המוסר היהודי, והמשטר יהיה: דמוקרטיה יהודית, השומרת על האינטרסים של מדינת הלאום היהודי, כערך הדוחה כל ערך אוניברסלי“.

אז תסלחו לי מאוד: המוסר היהודי, כפי שאני מכיר אותו, הוא הרבה יותר אוניבסלי מערכי המדינה היהודית 2.0” של המפלגה הזאת, ומה שהם קוראים דמוקרטיה יהודיתלא יהיה שונה מהדמוקרטיה המוסלמית של האייטולות האיראניים, ומהדמוקרטיה המודרכתשל אחמד סוקארנו, איש אינדונזיה.

אם אכן ביבי יקים ממשלה הנשענת על אצבעותיה של עוצמה יהודית, זו בהחלט תהייה עילה להקמת BDS 2.0, אבל אתכם, האבות הגרושים, היא לא תושיע כהואזה.

______________

למשתמשי פייסבוק, טוויטר ושאר הרשתות החברתיות – נא לשתף!

נא להגיב באמצעות הקישור הוספת תגובה” (למטה מכאן)

אל תאמרו מבחן בוזגלו אמרו מבחן אלישבע*לסגור את לשכת עורכי הדין*לדף הפייסבוק של עוד שמחה ניר*לדף הפייסבוק של האתר של קימקא

דוקודרמה: זרוק אותו לאיראנים – איך נפטרנו מאשר גרוניסכתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ניהול האתר