עד כמה נמוך ירד מפלס חוסר הבושה של עו”ד אפי נוה

קישור מקוצר למאמר הזה: https://www.quimka.net/54481

דר חיים שטנגר, עוד

*** קריאה לראש לשכת עורכי הדין להתפטר מכל תפקידיו הציבוריים: מי שאיבד את הבושה – איבד את הכל: הדרך היחידה להביא לסילוקך מתפקידיך היא הדרך הכוחנית והבריונית, הנקוטה בידיך, המוכרת לך טוב כל כך

סוף העולם, אנה הגענו

נא להכיר, מוזמנים לעקוב: https://twitter.com/SimhaNyr_quimka

בן 78 שנים אנוכי היום (15.6.2017), צעיר, בריא ובועט, אבל עוד הדרך רב, עוד רבה המלחמה!

יש גונגל טוטאלי בבתי המשפט. תעשו הכול כדי לא להגיע אליהם

זה יעדנו: משרד המשפטים וזכויות האזרח!

הצטרפו לקבוצת הפייסבוק

נציב תלונות הציבור על שופטים ורשמים – זה אנחנו!”

לייקלדף הפייסבוק עוד שמחה ניר – שר המשפטים הבא

המאמר ה-4,000 באתר: לו אני שר המשפטים

ההכרזה הרשמית שלי על ריצתי לתפקיד שר המשפטים

מתי מותר – ואפילו חובה – לומר לזולת שק בתחת“?

בגץ 8743/14, שמחה ניר, עוד, נהוועדה לבחירת שופטים ו-7 אחרים – קיצור תולדות הזמן

11.10.2018

להו

מבחינת הפוליטיקלי קורקטולפי כללי מועצת העיתונות חייבים עיתונאים לכתוב – כל עוד לא הוגש כתב אישום נגד חשודים בביצוע מעשים פליליים – את המלה לכאורה‘, שעה שהם מדווחים על ביצוע עבירות פליליות שבוצעו – אפילו נגד עיני עדים שנכחו בשטח, בעת ביצוע עבירות פליליות אלה, למעשה ובפועל – כל עוד לא הוגש כתב אישום נגד פושעים אלה.

כך נמצא אנו בעיתונות, הכתובה והמשודרת, כאחת – מפעם לפעם – כתבות הכתובות בלשון זו: “החשוד ברצח, לכאורה, שהודה ברצח שביצע, לכאורה, שחזר בפני חוקרי המשטרה את הרצח, לכאורה, שבוצע לאחרונה – לכאורה – על ידו“.

אבל לא באבסורד זועק לשמיים נעסוק ברשימה זו, אלא בעובדה שהמשפטיזיציה‘ – השנואה, כל כך על שרת המשפטים, איילת שקד – חדרה לכל פינה ופינה מחיינו אנו. הכל תולים יהבם – שעה שמדובר בחשוד בביצוען של עבירות פליליות, בעל רקע ציבורי או פוליטי – בשאלה מהותיתאם יוגש, לבסוף, נגדו כתב אישום, אם לאו. כל זאת – בהתעלם מההיבט המוסרי והאתי, כאחת, של המעשים הפליליים המיוחסים לו.

כך מתנהלים גם הדברים בעניינם של ראש לשכת עורכי הדין, עוד אפי נוה, והצעירה שנלוותה אליו, הסטודנטית למשפטים בר כץ – ובעיקר בעניינו של יור הוועד המרכזי של לשכה זו, עוד אפי נוה. (במאמר המוסגר אציין, כי ועד מרכזי קיים, כיום – למיטב ידיעתי – לאחר נפילות ברית המועצות, במקומות ספורים ביותר בעולם, בין השאר, בסין הדמוקרטית‘, כמוגם בלשכת עורכי הדין).

איש אינו עוצר לרגע מירוצם והתגלגלותם של דברים – כאשר הדברים מכוונים, ראש וראשונה, לראש לשכת עורכי הדין, עוד אפי נוה ואיש אינו שואל את עצמו מה יהיה ביום שאחרי? נניח ויתקיים מצב אבסורדי ולמרות שיש, לכאורה, צילומים המוכיחים שעוד אפי נוה עבר לכאורה עבירות פליליות של מרמה ואולי גם הפרת אמונים ובניגוד לחוק הכניסה לישראל, בעוברו את בקרת הגבולות, יחד עם גברת בר כץ, הרי יוחלט שלא להגיש כתב אישום נגד נוה.

נניח גם, שלמרות שעוד אפי נוה הודה, לכאורה, בביצוע המעשים המיוחסים לו ולבת הלוויה שלו, בר כץ – בעת שעברו הם את בקרת הגבולות בנתבג, לכאורה, שלא בדרך המקובלת – יוחלט שלא להגיש נגדו וגם לא נגדה, כתבי אישום. האם במצב דברים זה ניתן לעבור לסדר היום, על המעשים הבלתי מוסרים, לכאורה, שעשה עוד אפי נוה, לכאורה – הגם שאין הם עולים כדי ביצוע עבירה פלילית, המצדיקה הגשת כתב אישום נגדו?

חזקה על ראש לשכת עורכי הדין, עוד אפי נוה – שהינו בעל וותק וניסיון של ארבע שנים, לפחות בתחום האתיקה של עורכי הדין, כמי ששימש קדנציה שלמה כיור וועדת האתיקה, במחוז תלאביב והמרכז – שהוא יודע, שאפשר ועורךדין או עורכתדין ביצעו מעשים על סף הגשת כתב אישום נגדם ולמרות שלא הוגש נגדם כתב אישום, עדיין צפויים הם לעמוד לדין משמעתי בפני מוסדות האתיקה של לשכת עורכי הדין.

ההלכה הפסוקה והמחייבת שיצאה מלפני בתי הדין המשמעתיים של הלשכה קובעת – חד משמעית – שדרישות האתיקה מקיפות את התנהגותם והתנהלותם של עורכי דין, משך כל שעות היממה. כך הוגשו קובלנות משמעתיות נגד עורכי דין בשל התנהגות בלתי אתית, במרחב הציבורי שאינה קשורה לעבודתם המקצועית ולהתנהלותם השוטפת, בפני בתי משפט והם הורשעו – בבתי הדין המשמעתיים השונים – בגין התנהגות בלתי ראויה המחייבת עורכי דין, בהתנהלותם השוטפת.

לכן, אין ברורה לנו אמירתו של עוד אפי נוה, כי אם טרם תסתיים החקירה בעניין המעשים הפליליים המיוחסים לו ושאותם ביצע הוא, לכאורה, הרי הוא ישעה עצמו ולא יופיע לישיבתה של הוועדה לבחירת שופטים, האמורה להתכנס בתאריך 23 לחודש נובמבר הקרוב. האם סבור עוד אפי נוה – בכל הכבוד הראוי – שאם יוחלט שלא להגיש נגדו כתב אישום, ובהנחה שהמעשים המיוחסים לו, בעת מעבר הגבול, בביקורת הגבולות ולבת הלוויה שלו, בר כץ, הנם דברי קושט אמת ונכונים – כי הוא רשאי ויכול עדיין להמשיך ולכהן כחבר הוועדה לבחירת שופטים?

האם סבור עוד אפי נוה, באמת ובתמים, שאם יוחלט שלא להגיש נגדו כתב אישום והמעשים המיוחסים לו, יתבררו כמעשים שנעשו על ידו – בפועל ולמעשה – הרי יסכימו נשיאת בית המשפט העליון, השופטת, אסתר חיות וחבריה לוועדה זו, השופטים, חנן מלצר וניל הנדל, להמשיך ולשבת כצידו, בעודו עומד על זכותולהמשיך ולכהן כחבר וועדה זו, גם אם תוכח נכונות ואמיתות המעשים המיוחסים לו? מעניין מה תהיה עמדתם של שאר חברי הוועדה, לעניין זה, קרי, שרת המשפטים, איילת שקד, שר האוצר, משה כחלון, החכים, נורית קורן ורוברט אילטוב וכמובן – עוד אילנה סקר, שנבחרה יחד ומטעם נוה לוועדה דנא.

לכן, צדק וצודק סגנו של ראש לשכת עורכי הדין, אפי נוה, הלא הוא עוד חוסאם מועד, שהגיש תלונה נגד עוד אפי נוה לוועדת האתיקה, בדרישה לשלול את רישיונו ולהוציאו ולסלקו מחברותו בלשכת עורכי הדין. עוד חוסאם מועד ציין בתלונתו זו, כי קיימת פסיקה של בית המשפט העליון, לפיה במצב דברים דומה, הורשעה עורכת דין בהליך משמעתי בהתנהגות שאינה הולמת עורך דין, ולמרות שבעניינה לא הוגש כתב אישום, הרי היא הושעתה מהלשכה.

בין אם יוגש כתב אישום נגד ראש לשכת עורכי הדין, עוד אפי נוה ובין אם לאו – לטעמנו אנו, חייב הוא להתפטר – ומידית – מחברותו בוועדה לבחירת שופטים, אם יוכיח שהמעשים שיוחסו לו, אמנם נעשו על ידו. אם אך ורק ישעה עוד אפי נוה עצמו, מחברותו בוועדה לבחירת שופטים, הרי הוא יגרום לכך שהלשכה תאבד קול חשוב משני הקולות שיש לה בוועדה. ואם לא ישעה עוד אפי נוה עצמו מחברותו בוועדה לבחירת שופטים, הרי אין זה מתקבל על הדעת – כלל וכלל – שנשיאת בית המשפט העליון, אסתר חיות וחבריה, השופטים, חנן מלצר וניל הנדל, ימשיכו ויישבו לצידו של נוה, במצב דברים זה.

ובינתיים שחרר אותנו, עוד אפי נוה מנוכחותך המעיקה ואם אין לך מספיק כבוד עצמי לקחת אחריות על המעשים שבביצועם הודית, לכאורה, כפי שפורסם בכלי התקשורת הרי השעה – עצמך – בינתיים מתפקיד ראש הלשכה ותן לממלא מקומך למלא תפקידך זה. עצם העובדה שאינך מתפטר – באופן מיידי – מכהונתך כראש הלשכה וכחבר הועדה לבחירת שופטים – בהנחה שביצעת את המעשים המיוחסים לך – אינה מעידה על חפותך, אלא היא מעידה בה, ראש וראשונה, שאתה אדם חסר בושה וציני, שאינו מוכן ליטול אחריות למעשיו הנטענים כלפיו.

עוד אפי נוה, לפני זמן קצר פרסמת פוסט שצוטט בכלי התקשורת ממנו עולה, כי כאבת – רבות וקשות – צערה של אמך, שהינה בגיל 87 שנה, על כך שציערו אותה וסיפרו לה שנולד לך ילד מחוץ לנישואין. הנני מאחל – בהזדמנות זו, אריכות ימים ובריאות לאמך הקשישה. ולהבדיל – אמי מורתי, עליה השלום, חרתה בלבי ובהתנהגותי השוטפת את המשפט: “מי שאיבד את הבושה – איבד את הכל“.

האינך חושב אתה, ראש לשכת עורכי הדין, המכהן עדיין בתפקידו, האדון המכובד, עוד אפי נוה, שאתה גורם בושה וכאב לאמך הקשישה, בהתנהגותך זו? האם אין זה ראוי ורצוי יותר שתתפטר – על אתר – מכלל תפקידיך הציבוריים, בלשכה ובוועדה לבחירת שופטים, ‘תרדמעל דפי העיתון ותחזור אל חשכת האנונימיות, אם וככל שיש ממש במעשים הפליליים, לכאורה, המיוחסים לך?

אותי – בביתי שלי – חינכו שאם גבר נשוי, אב לילדים רכים בשנים, מבלה עתותיו וזמנו הפנוי, בנסיעת תענוגות לחול, יחד עם צעירה שאינה אשתו והוא מצוי בתפקיד ציבורי – הרי אך ורק מחמת הבושה – מחמת הבושה בלבד! – עליו להתפטר מכלל תפקידיו הציבוריים ויפה – יפה שעה אחת קודם.

ויורשה לי לסיים פוסט זה, בהערה אישית. לא הופתעתי מכך שלא התפטרת מכלל תפקידיך הציבוריים, משהתברר – ברבים – שיצאת לתאילנד עם צעירה שאינה אשתך, שעה שאתה מצוי בהליכי גירושין מאשתך וחשפת את ארבע בנותיך לבושה מיותרת ומעבר לכך.

בעיני תמיד היית – והנך ממשיך להיות – אדם ציני, חסר בושה, המתנהג, דרך שגרה, בבריונות ובכוחניות. כך הייתה דרכך מאז ומלפנים – וכך היא דרכך, גם כיום.

כנראה, הדרך היחידה להביא לסילוקך מתפקידיך בלשכת עורכי הדין, בוועדה לבחירת שופטים ובשאר כהונות ציבוריות בהן מכהן אתה, מכוח היותך ראש לשכת עורכי הדין, היא הדרך הכוחנית והבריונית, הנקוטה בידיך, המוכרת לך טוב כל כך, קרי, הדחתך מכלל תפקידיך או אילוצך – להתפטר מתפקידיך, כדי למנוע ממך חרפה נוספת על חרפותיך הקיימות, בדרך של כפייתך להסתלק מתפקידיך אלה.

אותי – אותי לא תצליח להשתיק בדרך של הגשת תביעת השתקה, במימונה ובכספה של לשכת עורכי הדין, כפי שנהגת בעניינה של העיתונאית האמיצה, שרון שפורר, שחשפה מעלליך המתועבים – וברבים.

דר חיים שטנגר, עוד

__________

עוד בעניין זה:

האם ראש לשכת עורכי הדין, אפרים אפי נוה עבר עבירת משמעת? נאוםתשובה לעו”ד קובי שקלאר

פרשת אפריםאפי נוה והשחיתות בלשכת עורכי הדין: המס’ שתיים בלשכה, מועמדת לשפיטה, יוצאת להגנת הבוס העבריין

איילת הכושלת (ז): עד אנה יכולה הטיפשות להגיע (2): על “ציד המכשפות” נגד אפריםאפי נוה, שלא היה ולא נברא

_____________

למשתמשי פייסבוק, טוויטר ושאר הרשתות החברתיות – נא לשתף!

נא להגיב באמצעות הקישור הוספת תגובה” (למטה מכאן)

אל תאמרו מבחן בוזגלו אמרו מבחן אלישבע*לסגור את לשכת עורכי הדין*לדף הפייסבוק של עוד שמחה ניר*לדף הפייסבוק של האתר של קימקא

תגובה אחת על “עד כמה נמוך ירד מפלס חוסר הבושה של עו”ד אפי נוה”

  1. I do trust all the ideas you have introduced for your post.
    They’re really convincing and can certainly work. Still, the
    posts are very short for novices. Could you please lengthen them a bit from next
    time? Thanks for the post.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ניהול האתר