חיות טרף: נאום תשובה לאסתר המלכה (י): אידיוטים, לכו הבייתה כולכם, ויפה שעה אחת קודם!

קישור מקוצר למאמר הזה: https://www.quimka.net/54695

שמחה ניר, עוד

*** אתם לא רק מושחתים, אתם גם אידיוטים מושלמים *** רציתם להשתיק את ביקורתי עליכם, אבל יריתם לעצמכם בכל הרגליים האפשריות *** אם הייתם גוזרים עלי השעייה מדודה, ומעלים את המינון בהדרגה, יכולתם להשתיק אותי לעולמים, אבל בטיפשותכם וסיכלותכם הבאתם אותי למצב בו אתם כבר לא יכולים לומר לי באיזה סגנון אדוני מדבר“, וממילא כבר אין לי מה להפסיד.


נא להכיר, מוזמנים לעקוב: https://twitter.com/SimhaNyr_quimka

בן 79 שנים אנוכי היום (15.6.2018), צעיר, בריא ובועט, אבל עוד הדרך רב, עו”ד רבה המלחמה!

יש גונגל טוטאלי בבתי המשפט. תעשו הכול כדי לא להגיע אליהם

זה יעדנו: משרד המשפטים וזכויות האזרח!

הצטרפו לקבוצת הפייסבוק

נציב תלונות הציבור על שופטים ורשמים – זה אנחנו!”

לייקלדף הפייסבוק עוד שמחה ניר – שר המשפטים הבא

המאמר ה-4,000 באתר: לו אני שר המשפטים

ההכרזה הרשמית שלי על ריצתי לתפקיד שר המשפטים

מתי מותר – ואפילו חובה – לומר לזולת שק בתחת“?

בגץ 8743/14, שמחה ניר, עוד, נהוועדה לבחירת שופטים ו-7 אחרים – קיצור תולדות הזמן

פרק עשירי לנאום התשובה שלי לדברי הברכה של נשיאת ביהמש העליון, השופטת אסתר חיות, בכנס במשכן הנשיא בנושא “70 שנות עצמאות למערכת המשפטובסימן פרישתה לגמלאות של הנשיאה נאור ביום 23.10.18.

***

כבוד הנשיאה,

בפרק הראשון לנאוםהתשובה שלי לדבריך בנושא 70 שנות עצמאות למערכת המשפטהתייחסתי לקשקשת הרבה שלך על עצמאות מערכת המשפט, בלי שאת עצמך לא יודעת למה את מתכוונת. בפרק השני ראינו כיצד את כורכת את עצמאות מערכת המשפטעם רצונכם לסתום את פיותיהם של המבקרים.

בפרק השלישי עניתי לטענתך כי אלה אשר התנהלותה של המערכת כמערכת עצמאית ובלתי תלויה ברשויות האחרות היא לצנינים בעיניהם“, וכי הם אף הרחיקו לכת ותיארו אותה כאנטידמוקרטית ואפילו כדיקטטורה שיפוטית שיש לרסק – כך ממש“, והראיתי כי אתם אכן מערכת אנטידמוקרטית ואפילו דיקטטורה שיפוטית שיש לרסק – כך ממש!

בפרק הרביעי הראיתי כי אף אחד לא שם לו למטרה לפגוע בעצמאותכם ובאיתלותכם – חוץ מכםעצמכם, וכי את הולכת בדרכי חברתך דורית ביניש, אשר ביקשה לרמות את כל העולם – ובמיוחד את עצמה.

בפרק החמישי הראיתי כמה נבובה טענתך כי עוד מלמדת המציאות כי השירות הניתן לציבור במערכת שלנו מצמיח אמון רב של הציבור כלפיה“, וכי אמון זה נובע בראש ובראשונה מן העבודה המסורה והמקצועית של השופטות, השופטים, הרשמות והרשמים העושים מלאכתם נאמנה לאורך כל ימות השנה …”, והבאתי לך דוגמאות למכביר לאותה עבודה מסורה ומקצועיתשאת מקשקשת עליה נוןסטופ.

בפרק השישי הראיתי כי ההתרברבות שלך על אמון הציבור אין לה כל שחר.

בפרק השביעי התייחסתי להמשך תשפוכתך, ובמיוחד לים התשבחות והסופרלטיבים שאת מעתירה על עצמך ועל חבריך.

בפרק השמיני התייחסתי לדברייך לפיהם מותר לצפות כי כל ביקורת וכך גם הביקורת המופנית כלפינו תהיה עניינית …”, והראיתי עד כמה מפוקפקת נכונותכם להקשיב לדברי הביקורת, וגם להסיק את המסקנות מהביקורת הציבורית עליכם, ועל תרבות השפיטה הקלוקלת שלכם – גם כאשר היא ענייניתלמהדרין.

בפרק התשיעי התייחס לציפייתך השנייה – שהביקורת עליכם שאתם מצפים לה צריכה להיות לא רק עניינית“, אלא – כדברייך – גם מכבדת“, והעמדתי אותך על כך שהמצפה מזולתו לכבוד – שייתן כבוד לזולתו.

בפרק הזה, פרק הסיכום, אנסה להחדיר למוחך המצומק עד כמה אתם מזיקים לעצמכם – אפילו באספקלריה האגואיסטית שלכם, כבעליעניין: אתם לא רק מושחתים, אתם גם אידיוטים מושלמים!

כידוע לך, גברת חיות, אני כיום מרצה שתי הוצאות לצמיתות (מצטברות זו לזו) + 27 שנות השעייה (מצטברות גם כן) ממקצוע עריכתהדין, והכל בתירוצים מפוקפקים מסוגת באיזה סגנון אדוני מדבר”, כאשר האמת אותה אתם מסתירים היא הביקורת שלי על תרבות השפיטה הקלוקלת שלכם.

כפי שכבר הזכרתי, בפרק השני לנאוםתשובתי זה, את עצמך היית שותפה לשלוש שנות ההשעייה הראשונות שלי – אלה שקבעו נורמהחדשה בענישתם של המבקרים את תרבות השפיטה שלכם.

אתם רציתם להשתיק את ביקורתי עליכם, אבל יריתם לעצמכם בכל הרגליים האפשריות.

אם הייתם גוזרים עלי חודש השעייה + חודשיים עלתנאי, למשל, ומעלים את המינון, בהדרגה, יכולתם להשתיק אותי לעולמים, כי תמיד היה לי מה להפסיד אם הייתי חוזר לסורי“.

אבל אתם, בטיפשותכם וסיכלותכם הבאתם אותי למצב בו אתם כבר לא יכולים לומר לי באיזה סגנון אדוני מדבר“, וממילא כבר אין לי מה להפסיד.

למרות שלעולם לא תודי בכך, גברת חיות, אני בטוח שאת לא מרגישה בנוח למקרא הדברים שאמרתי בעשרת מאמריהתשובה לנאומך, אבל את, כאמור, היית שותפהמייסדת לסיכלות הזאת, ואין לך להלין אלא על עצמך בלבד“, כמו שאתם מרבים לומר – תמיד לאחרים, לעולם לא לעצמכם.

ולמרות שלעולם לא תודי בכך, גברת חיות, אני עושה עבורכם הרבה יותר מאשר אתם עושים למען עצמכם: גם כאשר אני מגן על שופטים ועובדיציבור אני יחיד מול רבים. זה גורלי.

קחי, למשל, את זה: חיות טרף (ג): שאפו, אסתר, שאפו!מול כל העולם שירה בך אש וגופרית על כך שסידרת לך יועץ תקשורתמשלך, ואני היחיד שתמכתי במהלך הזה שלך. ומה הוא עשה עד היום?

מאז המינוי שלו עד היום יועץהתקשורת הזה לא מופיע בגוגל אפילו פעם אחת. איזה יועץ תקשורת לא מופיע בגוגל תריסר פעמים ביום?!

והרשי לי להזכיר שום את מה שאתם, כוהני האתיקה” – כולל ביהמש העליון. אמרתם עלי שאני “מקצוען”, ושאני אדם מבוגר, המאמין בצדקת דרכו, פועל בכל נימי נפשו לקידום המטרה לתועלת הציבור ולא לתועלתו האישית”.

ומה עשיתם לעצמכם? במקום לרתום אותי לשירות העם והמולדת – הצעתי זאת עוד לאהרן ברק, כשהיה נשיאכם – אתם הפכתם אותי מאת אשר יאהב יוכיחלמה שאני היום, דבר הנתון לפרשנויות שונות.

מדוע אני מעלה את העניינים האלה?

משום שמערכת משפט אשר בראשה עומדים אנשים מטומטמים, אין לה תקומה, אלא בהחלפתדם כללית.

לכו כולכם הבייתה, ויפה שעה אחת קודם!

שמחה ניר, עוד

_________

לכל פרקי הסדרה

חיות טרף: נאום תשובה לאסתר המלכה (א): מי שרוצה עצמאות – בבקשה!

חיות טרף: נאום תשובה לאסתר המלכה (ב): עצמאות אינה חסינות מביקורת!

חיות טרף: נאום תשובה לאסתר המלכה (ג): כל דיקטטורה יש לרסק – ודיקטטורה שיפוטית לא כל שכן!

חיות טרף: נאום תשובה לאסתר המלכה (ד): אף אחד לא פוגע בעצמאותכם ובאיתלותכם – רק אתם

חיות טרף: נאום תשובה לאסתר המלכה (ה): על איזו מציאות“, ועל איזה אמון“, גברתי מדברת, כאשר רק ל-30% מהציבור יש אמון מלא במערכת המשפט (לא סופי)?

חיות טרף: נאום תשובה לאסתר המלכה (ו): על קיטש וקשקושי, ועל אמון הציבור

חיות טרף: נאום תשובה לאסתר המלכה (ז): אתם מזמינים את החנופה, נהנים ממנה, ולעולם לא גומרים

חיות טרף: נאום תשובה לאסתר המלכה (ח): אתם לעולם לא עומדים לדין!

חיות טרף: נאום תשובה לאסתר המלכה (ט): מי שמצפה מזולתו לכבוד – שייתן כבוד לזולתו!

חיות טרף: נאום תשובה לאסתר המלכה (י): אידיוטים, לכו הבייתה כולכם, ויפה שעה אחת קודם! (אתה נמצא כאן)

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ניהול האתר