בחירות מועד ג’, התש”ף, 2020 (ג): מצביעי הליכוד/ביבי אינם “בבונים”!

קישור מקוצר למאמר הזה: https://www.quimka.net/56653

לא מקובלת עלי ההכללה שבוחרי הליכוד הם בבונים, אבל יחד עם זאת אין להתכחש להשפעתם השולית של הבבונים על השגיו האלקטורליים של בנימין נתניהו – השפעה שלא אחת יש בה כדי להטות את הכף *** מוקדש בתודה לאמיר ביברגל, שנתן לי את הדחיפה הראשונה למאמר הזה.

שמחה ניר, עוד

בן 80 שנה אנוכי היום (15.6.2019), צעיר, בריא ובועט, אבל עוד הדרך רב, עו”ד רבה המלחמה!

כך זה התחיל: עו”ד שמחה ניר ומלחמתו במסרסים

לחג החירות, פסח התשע”ט: עוז לתמורה – בטרם פורענות!

עו”ד שמחה ניר, שר המשפטים וזכויות האזרח – זה המצע

נא להכיר, מוזמנים לעקוב: https://twitter.com/SimhaNyr_quimka

זה יעדנו: משרד המשפטים וזכויות האזרח!

הצטרפו לקבוצת הפייסבוק

נציב תלונות הציבור על שופטים ורשמים – זה אנחנו!”

לייקלדף הפייסבוק עוד שמחה ניר – שר המשפטים הבא

המאמר ה-4,000 באתר: לו אני שר המשפטים

ההכרזה הרשמית שלי על ריצתי לתפקיד שר המשפטים

מתי מותר – ואפילו חובה – לומר לזולת שק בתחת“?

בגץ 8743/14, שמחה ניר, עוד, נהוועדה לבחירת שופטים ו-7 אחרים – קיצור תולדות הזמן

מצביעי הליכוד, אוהדיו של ביבי, נפגעים קשות כשקוראים להם בבונים“, ושאר כינויים המעידים על רמה אינטלקטואלית נמוכה.

הם נעלבים – ובצדק!

השאלה היא רק מאיכן זה נופל עליהם, וזה מתחיל בשאלה איך הדמוקרטיה עובדת.

כאשר, למשל, 60 מיליון פרופסורים מצביעים לצד האחד, ו60 מיליון פרופסורים מצביעים לצד השני, בבוןאחד, קול אחד מתוך 120,000,001 – הוא הקובע את תוצאות הבחירות.

הדמוקרטיה היא שיטת מימשל גרועה – על כך אין מחלוקת, אבל היתרון היחיד שלה הוא שכל שיטות המימשל האחרות הן גרועות עוד יותר, גרועות שבעתיים.

האפשרות הלאנעימה שהצגתי כאן היא מחירה הבלתינמנע של הדמוקרטיה, שאני, כמובן, לא מציע לבטל.

אחד המאפיינים של החברה האנושית הוא שלא כל הבריות נולדו שווים: יש גבוהים יותר ויש נמוכים יותר, יש שמנים יותר ויש רזים יותר, יש חכמים יותר, ויש טיפשים יותר, יש משכילים יותר ויש משילים פחות, אפילו בורים ממש – ויש, כמובן, אלף ואחד גווני אפור בתור כל דירוגכזה – הכל לפי עקרונות ההתפלגות הגאוסיאנית הידועים:

מטבע הדברים הוא שמבחינת התבונה, היכולת האינטלקטואלית, וההשכלה ישנן רמות שונות, החל מהעשירון/האחוזון/האלפיון העליון וכלה בעשירון/האחוזון/האלפיון התחתון, ולציון אלה שבתחתית נשתמש, לשם הנוחיות, בביטוי השגור בבונים (עם בקשת סליחה ומחילה מהבבונים האמיתיים, שלא עשו לי שום דבר רע).

האם הבבונים מהווים את העשירון התחתון, את האחוזון התחתון או את האלפיון התחתון שבכל חברה אנושית? זה לא משנה.

זה לא משנה, כי אין שום הגדרה מדעית לבבונים, והכל גם יחסית לכל השאר.

קחו, למשל, את המספרים שראינו לעיל: נניח 120 מיליון פרופסורים למדעי המדינה, ואחד דוקטור למדעי המדינה, אשר מטה את הכף לכאן או לכאן: לדיוננו היום אותו הדר למדעי המדינה הוא הבבוןשלנו, ולצורך דיוננו זה נגדיר כבבוניםאת קבוצתהייחוס התחתונה המטה את הכף בכל מערכת בחירות נתונה.

הקבוצה הזאת יכולה להיות אדם אחד מ-120 מיליון בבחירות לנשיאות במדינה כמו ארהב, והיא יכולה להיות אחד מחמישה בבחירות לוועד הבית – העיקרון נכון תמיד.

כדי להמחיש לכם למה אני מתכוון, מהו המודלשלי לבבון, קחו, לדוגמה, את אמיר ביברגל, שנתן לי את הדחיפה הראשונה למאמר הזה, ועל כך נתונה לו תודתי:

זהו מודל הבבון הקלאסישלי. זה לא אומר דבר על מיקומו בקבוצה – בתחתיתה או בצמרתה, כי לצורך קבוצת הייחוס“, כאמור, זה כלל לא משנה, והשאלה היא רק איך הנושא הזה בא לידי ביטוי בבחירות לכנסת – אלה שהיו, ואלה שתבואנה.

קחו עוד כמה דוגמאות.

למשל, מוריס פדידה:

למשל, מזל אשכנזי:  

מי אינם בבונים?

ברור לי שאני נכנס כאן לשדה מוקשים, אבל בואו ננסה ללכת צעדצעד.

צעד ראשון: רוב מצביעי הליכוד השורשייםאינם זקוקים להרצאותתעמולה על סיפוח בקעת הירדן, למשל, או על הקפיטליזם לעומת הסוציאליזם. הם היו בסרט הזה, הם מכירים את הנושא, והם יצביעו ליכוד בכל מקרה.

הם יצביעו לליכוד, למרות ביבי, כי הליכוד הוא ביתם (למשל: גדעון סער ותומכיו).

חלקם, בלב כבד, ינטשו את הליכוד בגלל ביבי (למשל: לימור לבנת, בני בגין, דן מרידור, מיכאל איתן ואחרים – לא ממש “סמולנים”), אבל זה לא אומר שהם בבונים.

מצביעים שורשיים יש בכל המפלגות – ימין ושמאל, יהודים וערבים, חילוניים, דתיים וחרדים, והעובדה שדיעותיהם שונים משלי, או משלך, אינה אומרת שהם בבונים, ויש לכבד את כולם.

הם בבונים בעיני הבבונים עליהם אני מדבר כאן, כמו, למשל, אמיר ביברגל הנל:

או, למשל, עובד חוגי:

רוב המצביעים ליכוד אינם בבונים, רוב הבבונים מצביעים ליכוד!

זה שרוב מצביעי הליכוד אינם בבונים, הראיתי לעיל, ומי שרוצה לחלוק – ייתי ויחלוק.

באשר לשאלה למי מצביעים הבבונים, לכאורה אפשר לומר שהבבונים קיימים בכל אחת מהמפלגות, לפי שיעורם היחסי באוכלוסייה הכללית של המדינה. אבל בדיקה, אפילו שטחית, תראה שלא כך הוא.

ראשית – דברים כאלה:

אני לא ראיתי בשום קבוצה פוליטית, רק בליכוד, וביתר פילוח – רק בתתהקבוצה שבליכוד – אלה שתומכים בביבי נתניהו. כמובן שלא כל תומכי ביבי הם כאלה, דבר שאני מבהיר לאורך כל המאמר הזה, אבל זה המקום בו אני מוצא אותם: לא במפלגות הימין האחרות, לא בחרדיות, לא בכחוללבן, לא במפלגות השמאל, ולא אצל הערבים – כולם אנשי תרבות, תהיינה אשר תהיינה עמדותיהם הפוליטיות.

ושנית – בואו נראה למי ביבי פונה בתעמולה שלו.

הוא לא פונה אל מצביעי הליכוד השורשיים“, שהם, כאמור, אינם זקוקים להרצאותתעמולה על סיפוח בקעת הירדן, למשל, או על הקפיטליזם לעומת הסוציאליזם, כי הם, כאמור, כבר היו בסרט הזה, הם מכירים את הנושא, והם יצביעו ליכוד בכל מקרה.

הוא לא פונה אל השמאל הפוליטי, כדי לשכנע אותם שרעיון שתי המדינות הוא רע לישראל. הוא לא עושה זאת, כי זה מצריך התמודדות עם אנשים חכמים לא פחות ממנו.

הוא לא פונה אל אנשים כמוך וכמוני, שמוכנים לשמוע ולהשתכנע, אבל עשויים להציג לו שאלות לא נוחות: ביבי, האם אתה בעד שתי מדינות, מדינה אחת, הנצחת המצב הקיים או שיש לך פתרון אחר?

הוא לא מוכן להתמודד עם שאלות כאלה, כי כל תשובה שייתן תרחיק ממנו ציבור בוחרים זה או אחר.

הוא לא מוכן להתמודד עם שאלות על דברים שאמר בעבר, כגון שראש ממשלה לא צריך לכהן יותר משתי קדנציות, ושראש ממשלה השקוע בחקירות צריך להתפטר.

במקום כל אלה הוא פונה אל המכנה המשותף הנמוך ביותר: הבבונים.

טלו, למשל, את נאום החמוצים המביש, שביבי נשא בכנסת: מהו קהלהיעד שלו?

קהלהיעד של הנאום הזה לא היו נשיא המדינה, ראובן ריבלין, ויור הכנסת, יולי אדלשטיין, שישבו לצידו בעמדו על דוכן הנואמים. גם לא אלה שממילא מצביעים לליכוד, או ממילא לא מצביעים ליכוד.

הוא גם לא היה מיועד לוותיקי הליכוד שפרשו ממנוח, בגלל בנימין נתניהו, בקריאת שובו הבייתה“.

הוא היה מיועד אל המכנה המשותף הנמוך ביותר: הבבונים.

הוא נועד לתת להם תחמושת מנצחתכשהם מתיישבים מול הפייסבוק: לך תעשה חמוצים!

טענת שביבי צריך להתפטר, כמו שהוא קרא לאולמרט לעשות? לך תעשה חמוצים!

טענת שביבי לא צריך לכהן יותר משתי קדנציות, כמו שהוא אמר בעבר? לך תעשה חמוצים!

טענת שהירידה באבטלה חופפת לירידה באבטלה בכל העולם המערבי, ולביבי אין בה כל חלק? לך תעשה חמוצים!

טענת שביבי מדבר על סיפוח, ולא עשה דבר במשל כל 14 שנותיו כראש הממשלה? לך תעשה חמוצים!

טענת שאת זרם מטוסי ה-F-35 הנוחתים אצלנו קיבלנו מברק אובמה, ולא מדונאלד טראמפ? לך תעשה חמוצים!

טענת שאובמה נתן לנו סיוע בטחוני רב ממה שנשיא אמריקאי כלשהו נתן למדינה אחרת כלשהי, בסך 38 מיליארד דולר לעשר שנים, 3.8 מיליארד לשנה (עד שנת 2026, ועד בכלל) בעוד שטראמפ נתן לנו בכל שלוש שנותיו בבית הלבן רק 75 מיליון דולר עלובים – בקושי חצי מטוס קרב משומש, בלי אחריות היצרן, בלי היוזר מניואל, בלי חלפים, ובלי הקופי מייקר אינקלודד? לך תעשה חמוצים!

טענת שגם ידידי ישראל המקורבים ביותר לטראמפ, כמו הסנאטור לינדזי גרייהם, תומכים בפתרון שתי המדינות כפתרון אפשרי יחיד? לך תעשה חמוצים!

וכן הלאה, וכן הלאה – הכל ממוען אל המכנה המשותף הנמוך ביותר: הבבונים.

ולמי מכוון קמפיין הגוואלדשל ביבי, החוזר על עצמו כל ערב בחירות, אם לא אל המכנה המשותף הנמוך ביותר: הבבונים?

הזיקה בין תומכי ביבי לבין הבבונים אינה חדחדערכית!

כעולה מכותרת המאמר, אני רחוק מההכללות לפיהן כל מצביעי הליכוד הם בבונים.

יחד עם זאת, מי שטוען שאין במצביעי הליכוד אפילו בבון אחד – שיקום!

מה שנשאר כעת להעריך הוא מה חלקם המצרפישל הבבונים בהצלחותיו האלקטורליות של ביבי.

אימרו אתם!

אל תגידו לי מתנשא“!

אני מכיר את השיטה הזאת: מי שיש לו רגשי נחיתות, אומר לי שאני מתנשא.

תשובתי לו: אני לא מתנשא מעליך – אתה מתנשא מתחתי.

חוץ מזה, אני לא אמרתי על עצמי אפילו מילה אחת – לא לטוב ולא לרע, ואם אני הוא הבבון המייצג“, זה אומר שכל העם בציון הוא משכמי ומעלה, ואך לכבוד יהיה לי הדבר, בהחלט לא בושה.

לחיי העם הזה, כמה טוב שהוא כזה!

_____________

למשתמשי פייסבוק, טוויטר ושאר הרשתות החברתיות – נא לשתף!

נא להגיב באמצעות הקישור הוספת תגובה” (למטה מכאן)

אל תאמרו מבחן בוזגלו אמרו מבחן אלישבע*לסגור את לשכת עורכי הדין*לדף הפייסבוק של עוד שמחה ניר*לדף הפייסבוק של האתר של קימקא

דוקודרמה: זרוק אותו לאיראנים – איך נפטרנו מאשר גרוניס

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ניהול האתר