בחירת נשיא ביהמ”ש העליון – הצעה גאונית בפשטותה!

קישור מקוצר למאמר הזה: https://www.quimka.net/59516

בחירת נשיא ביהמש העליון – הצעה גאונית בפשטותה!

הפעם אהיה קצר יחסית, ואעלה הצעה שהיא גם גאוניתבפשטותה, וגם יוצרת סימטריה מוחלטת ובתקיימא בין הקואליציה לבין האופוזיציה, בין המשילות לבין זכויות הפרט: נשיא ביהמש העליון ייבחר עי האופוזיציה, ועם כל חילופי שלטון הוא יפנה את מקומו למי שייבחר לתפקיד ע”י האופוזיציה החדשה.

שמחה ניר, עוד

בן 83 אנוכי היום (15.6.2022), צעיר, בריא ובועט, אבל עוד הדרך רב, עו”ד רבה המלחמה!

כך זה התחיל: עו”ד שמחה ניר ומלחמתו במסרסים

לחג החירות, פסח התשע”ט: עוז לתמורה – בטרם פורענות!

עו”ד שמחה ניר, שר המשפטים וזכויות האזרח – זה המצע

נא להכיר, מוזמנים לעקוב: https://twitter.com/SimhaNyr_quimka

מבוא

על הייהרגולאיעבור של הקואליציה ושל האופוזיציה

מה אני מציע היום?

אידיוטים, על איזה איזוןאתם מדברים, ועל איזו פשרה”?!

על רצון הבוחר ועל רצון העם

איך זכיתי במכרז לתפקיד היועץ המשפטי למשרד לביטחון לאומי?

מלחמת אזרחים לפתחנו, מלחמה עקובה מדם

לא לשום “מתווה”, לא למצמוץראשון, לא ל-Uphill Battle!

בשבחי הסבירות והמידתיות אדברה היום ואעידה

ביביסטים, רציתם ברדק? רציתם כאוס? תקבלו בשפע!

בחירות עכשיו – חיוני ואפשרי!

בנימין נתניהו, אל תציע לנו “נגושיאיישנז”

חוק יסוד: מחנות ריכוז, התשפג-2023

דפוקי מערכת המשפט: לאידיוטים האלה זה לא מספיק!

הוא כתב את המיין קאמפףשלו לפני כעשרים שנה, היום הוא מגשים אותו

יוזף גבלס חי בישראל!

מבוא

במאמר אידיוטים, על איזה איזוןאתם מדברים, ועל איזו פשרה”?! עמדתי על כך שהבגץ בישראל הוא מוסד פרוממשלתי, אשר במקום לשמור על זכויות הפרט מול השלטון, הוא מוציא צו מוחלט רק בעתירה אחת מתוך מאה, וכעת, בשם האיזון“, מחוללי הרפורמה רוצים לקחת מהאזרח גם את המעט שיש לו.

הדגמתי את המצב הרצוי, מבחינתי, עם המצב אליו חותרים מחוללי הרפורמה, בתרשימים האלה:

וסיכמתי בשאלה, עם תשובתי בצידה:

מה הם מציעים לנו?

עכשיו, אחרי שהם בדרך לשחוט את כבשתהרש המצ’קמקת, הם מזמין את האזרח הקטן, כבר עירום ועריה, להידברות“. לפשרה“.

תגידו, תגידו … how stupid do you think we are? פשרה בין מה למה? פשרה בין ציור ב’ לציור ג’?!

אז תרשמו לפניכם: הפשרה היחידה שאני מוכן לשמוע עליה – וגם זאת רק בחירוקשיניים – היא השארת המצב (ציור ב’) על כנו – בתקווה לימים טובים יותר.

עוד דיברתי באותו המאמר:

על המתח שבין זכויות הפרט לבין האינטרסים של השליטים

בין זכויות הפרט לבין האינטרסים של השליטים קיים מתח מתמיד: הפרט רוצה כמה שיותר חירות, ואילו השליטים רוצים כמה שיותר כוח, שררה, נוחיות.

הבהרה: בגלל המשטר הקואליציוני שלנו, בו הכנסת היא עושתדברו הכנועה של השלטון, אני אתייחס אליהם כגוף אחד, ואקרא לו הממשלה“, ולרשות השופטת, על כל ערכאותיה, שלוחותיה וסניפיה, אקרא בגץ“.

אכן, לא תמיד אפשר לתת לפרט חירות מלאה: אי אפשר לנהל מדינה בלי חובת השירות הצבאי, בלי תשלום מסים, וכו’.

יחד עם זאת, לפעמים הגבלת החירות לא נובעת מהצורך במשילות“, אלא דווקא מיצר בעלי השררה לכפות על הפרט את עצמם ואת ערכיהםהם: החובה לחגור חגורת בטיחות או לחבוש קסדה, איסור התחבורה הציבורית בשבת גם במקומות בהם אין איש שרגשותיו הדתיים עשויים להיפגע, או איסור ההפלות, וכו’: וואט איז יור ביזנס ברחם שלי?!

נתתי כאן רק דגימותאקראי, בשביל העיקרון, כי במקום הזה אני מדבר רק על הכלים בהם הוא ממומש, באשר דיון נרחב ומעמיק יותר מצריך מאמר נפרד, מקיף, ואליו נגיע בהזדמנות קרובה.

כיצד ניתן לאזן בין זכויות הפרט לבין האינטרסים של השליטים?

עי בית משפט בלתי תלוי, אשר מושך את השמיכה לכיוון זכויות הפרט, מול השלטון, שמושך את השמיכה לכיוונו, כאשר שני הגופים האלה הם בעלי מעמד שווה, כוח שווה, והכל מוסדר בחוק.

על הייהרגולאיעבור של הקואליציה ושל האופוזיציה

הקואליציה רוצה שליטה מוחלטת על מינוי השופטים במדינת ישראל, באמצעות רוב שיהיה לה בוולבש – הוועדה לבחירת שופטים.

את הנושא אפשר לחלק, באופן גס וסכימתי, לשני תתינושאים:

האחד – בחירת נשיא ביהמש העליון;

והשני – בחירת שאר השופטים.

לגבי הנושא השני – לא תהייה שום בעיה: נציגי ועד עובדי התעשיה האווירית במרכז הליכוד ירקחו דילים עם נציגי ועד עובדי נמל אשדוד במרכז הליכוד, ובא לליכוד גואל.

לגבי הנושא הראשון, זה לא עניין שניתן להשאירו בידי העסקנים המקומיים, אלא בידי השלטון המרכזי, משום שנשיא ביהמש העליון הוא הקובע מי יישב בכל הרכב, וביהמש העליון הוא מוסד ארצי, ולא מוסד מקומי – ולכן הממשלה היא שתקבע, באמצעות הרוב שיש לה בוולבש, מי יהיה נשיא ביהמש העליון.

הקושי הוא שאם הממשלה תקבע מי יהיה נשיא ביהמש העליון, היא תבחר נשיא כזה שתמיד יקבע לכל תיק ותיק את ההרכב הנוח לה לממשלה (ואם שאר שופטי ביהמש ימצאו עצמם באבטלה סמוייה, אפשר יהיה להעסיק אותם בהחלטות להארכתמועדים בהסכמת הצדדים).

אבל אם הנשיא יקבע את ההרכבים הנוחים לממשלה, הוא ישווה לנגדו תמיד את האינטרס השלטוני, וזה לעולם יהיה על חשבון זכויות הפרט, ולדבר על “איזון” ביניהם זה יהיה שיא הציניות.

זהו האגוז הקשה, אותו הצדדים רואים כייהרגולאיעבור.

מה אני מציע היום?

הצעתי זו נוגעת רק לאגוז הקשה, הוא אופן בחירת נשיא ביהמש העליון.

המודל שלי מתבסס על המקובל בתקנון הכנסת, לפיו יושב ראש הוועדה לביקורת המדינה יהיה תמיד מסיעות האופוזיציה, וכאשר מתחלף השלטון, ממילא מתחלפת גם האופוזיציה, ועל כסא יור הוועדה מתיישב איש האפוזיציה הנכנסת.

כמה פשוט.

בדומה לכך, וכדי לאזן בין זכויות הפרט לבין האינטרסים של השלטון (ראו לעיל), הייתי מציע שנשיא ביהמש העליון ייבחר תמיד עי האופוזיציה, וכאשר מתחלף השלטון, ממילא מתחלפת גם האופוזיציה, ועל כסא נשיא ביהמש העליון מתיישב איש האפוזיציה הנכנסת.

כמה פשוט.

ויש עוד רעיון: בחירת נשיא ביהמ”ש העליון תהייה פה-אחד ע”י כל חברי הוולב”ש.

כמה פשוט, כמה גאוניבפשטותו!

_______

לקריאה נוספת:

אידיוטים, על איזה איזוןאתם מדברים, ועל איזו פשרה”?!

על רצון הבוחר ועל רצון העם

נאום נתניהו בלונדון, לקראת סוף השבוע

איך זכיתי במכרז לתפקיד היועץ המשפטי למשרד לביטחון לאומי?

מלחמת אזרחים לפתחנו, מלחמה עקובה מדם

לא לשום “מתווה”, לא למצמוץראשון, לא ל-Uphill Battle!

נאום נתניהו בגרמניה, לקראת סוף השבוע

בשבחי הסבירות והמידתיות אדברה היום ואעידה

על הסרבנות: האם מכניסים את הפוליטיקה לצה”ל, או את צה”ל לפוליטיקה?

ביביסטים, רציתם ברדק? רציתם כאוס? תקבלו בשפע!

עידו נתניהו, בוקר טוב אליהו!

בחירות עכשיו – חיוני ואפשרי!

בנימין נתניהו, אל תציע לנו “נגושיאיישנז”

בנימין נתניהו, אנחנו מחכים לפקודה!

חוק יסוד: מחנות ריכוז, התשפג-2023

דפוקי מערכת המשפט: לאידיוטים האלה זה לא מספיק!

האם הדיון בנבצרות הוא הפיכה צבאית, ניסיון הדחה לא חוקי בחוסר סמכות“?

הוא כתב את המיין קאמפףשלו לפני כעשרים שנה, היום הוא מגשים אותו

יוזף גבלס חי בישראל!

על המותר והאסור במשטר דמוקרטי מול דיקטטורה שבאופק

על רפורמת יריב לוין: הפרדת רשויות, שיעור למתחילים

על הדיבורים בעניין מרי אזרחי

על רפורמת יריב לוין בעניין בחירת השופטים – והיה כי תקרום גידים ועור

העולם כולו נגדנו: הפסטיבלחוזר!

אברהם פריד גיתיאת, ביביסט קלאסי, מודה: רוב הביביסטים טפשים ונבערים

ממשלת נתניהו השישית – תקום או לא תקום? (תשובה חלקית לשאלה הזאת, ולשאלה כמה תחזיק הממשלה – אם תקום)

לנשיא המדינה, יצחק הרצוג: אל תאריך לנתניהו את המנדט להרכבת הממשלה!

מיומנו של מגלומן כפייתי בעל אגו נפוח

איך להפיל את נתניהו, סופית ומוחלטת

לא להאמין: שמחה ניר, רל”ביסט ידוע, מוכן לממשלה בראשות נתניהו!

בנימין נתניהו, לא על זה נפל אחיך יוני ז”ל!

נתניהו, בנימין: שעתך היפה הגיעה, עלה בכוחך זה!

חמש הערות לקראת הבחירות מועד ה’, הבעל”ט, מחר, 1.11.2022

על שערוריית אחוז החסימה: אביגדור ליברמן, התכונן לאכול את עצמך!

על השימוש המטופש בצ’מברליין להגנה על האסונות שנתניהו המיט עלינו

Donald J. Netanyahu and Benjamin Trump

###

למכירה באמזון ובחנויות הספרים המובחרות

_____________

למשתמשי פייסבוק, טוויטר ושאר הרשתות החברתיות – נא לשתף!

נא להגיב באמצעות הקישור הוספת תגובה” (למטה מכאן)

אל תאמרו מבחן בוזגלו אמרו מבחן אלישבע*לסגור את לשכת עורכי הדין*לדף הפייסבוק של עוד שמחה ניר*לדף הפייסבוק של האתר של קימקא

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ניהול האתר