Donate

נהניתם מהקריאה בהאתר של קימקא?

 

אתם מוזמנים לתרום לתחזוקתו ולפיתוחו של האתר, ולמאבקים למענם הוא קיים.

המאבק הבא:

חיוב שר המשפטים להשתמש בסמכותו לקבוע את מספר השופטים בבתיהמש המחוזיים ובבתימש השלום.

השר אמיר אוחנה הלך, קודמיו הלכו – עכשיו יש שר אחר, והגיע הזמן להעמיד את הנושא במבחן.

והעמדה במבחן מצריכה כסף – וזה בעזרתכם!

תודה, שמחה

תרמו לקימקא בשקלים דרך PayPal

תרמו לקמקא בדולרים דרך PayPal 

ניהול האתר