מתחייב שינוי בסדר העדיפויות הלאומי

מתחייב שינוי בסדר העדיפויות הלאומי

דורית ביניש
24.08.2010 11:15
מתחייב שינוי בסדר העדיפויות הלאומי - השבעת שופטים - דורית ביניש


דבר נשיאת בית המשפט העליון בטקס השבעת שופטים בבית הנשיא, י”ג באלול תש”ע, 23.08.2010אישי נשיא המדינה, אדוני שר המשפטים, נשיא בית הדין הארצי לעבודה, חבריי נשיאי בתי המשפט, חבריי השופטים, חברי מנהל בתי המשפט, חברי ועדת הבחירה, השופטים המתמנים היום לכהונתם החדשה ובני משפחותיהם, אורחים נכבדים.

התכנסנו שוב במשכן נשיא המדינה לטקס המסורתי של השבעת שופטים. בטקס המתקיים היום אנו משלימים הליך של מילוי שורות השופטים ולאחר שורה של מינויים שנערכו בשנתיים האחרונות, אנו כמעט יכולים להודיע על כי המטרה של איוש משרות השופטים שהיו ושעדיין פנויות בבתי המשפט השונים הושלמה. אין זה סוד שהליך הבחירה הוא הליך מורכב וממושך, הן מההיבט של השופטים החדשים שעברו הליכי מיון והכשרה והן מההיבט של חברי ועדת הבחירה המשקיעים זמן ומאמץ לאתר את המועמדים, ללמוד על הישגיהם וכישוריהם המקצועיים ולהיעזר במידע ובבחינה כדי להגיע לבחירה של השופטים המתאימים והראויים לכהונה. בטקס ההשבעה בא לידי סיום ההליך הממושך ואנו מקוים כי המערכת כולה תיהנה מפירותיו.

אף שטקסי השבעת השופטים מתקיימים מדי מספר חודשים והורגלנו בהם, הרי אלה לעולם אינם שיגרה. כל השבעה, כמוה כחג למערכת השיפוט ובבחינת מנת עידוד לבתי המשפט המשוועים לתוספת שופטים. החג, כמובן, אינו רק חגַה של המערכת המתחדשת, אלא גם רגעי החג של השופטים המתמנים ובני משפחותיהם.

ההשבעה היום מתקיימת בסמוך לפתיחת שנת המשפט ובשבוע הבא יתפסו הנשבעים כאן היום את כס השיפוט בבתי משפט השלום, בבתי הדין לעבודה ובבתי המשפט המחוזיים.

שישה-עשר שופטים מושבעים כאן היום. הורגלנו בעבר בהשבעות של מספר גדול יותר של שופטים, אולם עתה, משהושלמו המינויים, כמעט שלא נותרו עוד משרות פנויות בבתי המשפט. אלא שדווקא בשלב זה אנו מרגישים יותר מתמיד את משמעות החסר – משך שנים קופחה מערכת אכיפת החוק, ובתי המשפט בכלל זה, כיוון שאּיוּשה לא היה בסדרי העדיפויות של כל ממשלות ישראל, ואף לא בתקציבים שהוקצו לה. התוצאה היא שכיום, בעומדנו כמעט בשיא כוח האדם השיפוטי, עדיין הפער בין מספר התיקים המוגשים לכל הערכאות ומספר התיקים הממתינים לשמיעה בבתי המשפט, לבין מספר השופטים שעליהם מוטל לדון בתיקים, הוא פער עצום ואין יחס הולם בין מספר התיקים למספר השופטים. לצערי, קשה להניח כי בעניין זה יחול שינוי משמעותי בעתיד הקרוב. מספר השופטים ככל הנראה לא יגדל באופן שישפיע על הפחתת הנטל על השופטים, ואשר יוביל – בסופו של יום – לקיצור משך הזמן בו מתנהל תיק ולמתן שירות טוב ויעיל לבאים בשערי בית המשפט.

כיום מכהנים, אפוא, כ-600 שופטים במערכת ועליהם להתמודד עם עשרות אלפי התיקים המוגשים מדי שנה ולעשות כל מאמץ שלא לעכב את שמיעתם. עליהם מוטל הנטל להתאים את סדרי העבודה ולהאיץ את קצב שמיעת התיקים על-פי סדרי העדיפויות הפנימיים של מערכת המשפט, כך שיוכלו בדרכי העבודה ובאופן שמיעת התיקים לנסות ולהשלים את הפער שהחוסר בשופטים גרם לו.

בשנת העבודה שחלפה הקדשנו מאמצים רבים לשיפור עבודת המערכת. בכלל זה, מאמצים רבים הוקדשו לשיפור הליכי השמיעה וההכרעה בתיקים, לבניית דרכי ניהול והתנהלות של עבודת השופטים ולאדמיניסטרציה השיפוטית, במגמה לייעל את העבודה השיפוטית ולשפר את השירות הניתן לאזרחים. כל זאת נעשה תוך מאמץ והקפדה שלא לפגוע במהות ההליך השיפוטי, לשמר את ההליך ההוגן ולהבטיח את זכויות הצדדים המבקשים לממש את יומם בבית המשפט. הקדשנו זמן ללימוד הבעיות של המערכת ושל השופטים. אנו בעיצומם של שינויים בדפוסי העבודה שלנו כדי להגיע למימוש המטרות של המערכת, ככל האפשר, באמצעים העומדים לרשותנו, שבהחלט וכאמור אינם מספיקים.

השופטים המתמנים היום לבתי משפט השלום באים בעיקר מקרב ציבור עורכי הדין במגזר הפרטי ובמגזר הציבורי; אם כי הקפדנו גם הפעם למנות שופטי שלום מקרב הרשמים המכהנים בבתי המשפט. הרשמים הם חלק ממערכת המשפט ולאחר שנות עבודה במערכת, קוצרים פרי השקעתם במינוים לשופטים. כך, חמישה מבין המתמנים היום באים מקרב רשמי בתי משפט השלום. עוד מתמנים היום שלושה שופטים מבתי משפט השלום לבתי המשפט המחוזיים. שתיים מבין השופטות החדשות יכהנו בבית הדין האזורי לעבודה בירושלים ובתל-אביב. בתי המשפט ברחבי הארץ, בדרום, במרכז, בתל-אביב ובצפון, ייהנו מהתגבורת המתמנה כאן היום.

חבריי השופטים החדשים, אתם מצטרפים היום לשורותינו ומקבלים עליכם עול שיפוט בתקופה שאינה קלה למערכת אכיפת החוק על כל זרועותיה. תקופה שבה פשטה במקומותינו אווירה של אלימות, איומים, ותופעות עברייניות המתאפיינות בזילות בחיי אדם. תקופה בה התרופפו חישוקי ההגנה על בטחונו האישי של כל אדם, ומתברר שתופעות חברתיות פתולוגיות אורבות לא פעם ברחובותינו ואף בבתינו. בחודשים האחרונים נחשפנו לגילויים קשים של אלימות ואכזריות בתוך המשפחה כלפי נשים וילדים; אלימות וסיכונים עבריינים נגד עובדי ציבור, כלפי נושאי תפקידים במערכות השונות, וגם כלפי שופטים. האלימות והזלזול בחיי אדם באים לידי ביטוי גם בכבישים, שהתנועה בהם הפכה לסיכון מתמיד וסיוט מתמשך. הציבור בישראל מצפה לכך שבתי המשפט יסייעו להשלטת החוק והמשפט, וכי יהוו גורם מרכזי באכיפה, בהרתעה ובהורדת מפלס העבריינות.

ואמנם, על בתי המשפט לעשות כל מאמץ למיגור העבריינות, הפשיעה ובראש ובראשונה התופעות של אלימות לסוגיה השונים. אולם הטיפול בתופעות אלה אינו יכול להיות מסור לבתי המשפט בלבד. אכיפת החוק היא חלק מתהליך שגורמים שונים נוטלים בו חלק. ההתמודדות עם תופעות חברתיות קשות ומסוכנות מחייב שינוי השיח הציבורי והתייחסות של מוסדות החברה ושל אישי ציבור. מתחייב שינוי בסדר העדיפויות הלאומי, שיתבטא בהקצאת משאבים והשקעה במסגרות החינוכיות, בשירותי הרווחה ובמנגנוני האכיפה – במשטרה, בקרב רשויות התביעה וכמובן בהיערכות של בתי המשפט.

ללא משטרה מתוגברת, שעומדים לרשותה אמצעים ראויים וכלים לאכיפת הדין על-פי הדין, ללא מנגנון תביעה יעיל הפועל על-פי סדרי עדיפויות ראויים – לא תצלח המערכה הכוללת לצמצום ומיגור האלימות והפשיעה, לצד התפקיד המורכב המסור לשופטים במערכה זו.

בהצטרפותכם לשורות השיפוט תהיו חלק מן המאמץ הכולל ותוכלו להגשים את החזון השיפוטי של כל אחד ואחת מכם; חזון שעיקריו עשיית צדק, פתרון סכסוכים ושמירה על זכויות הפרט והכלל. אני מקווה כי בבתי המשפט אליהם אתם באים עתה תחושו באווירה שהיא מבחינתנו אוירה מתחדשת, של שליחות ונכונות להשתלב בתכניות חדשות לארגון ולניהול משופר ומתחדש של עבודת המערכת. אנו מצידנו עושים מאמץ לסייע באמצעים שבידינו לקליטתכם המהירה ולהשתלבותכם במערכת השיפוט.

מצפה לכם עבודה רבה. ימי העבודה של השופטת והשופט עמוסים. מרגע כניסתכם ללשכה ולאולם, המשימה היא שלכם בלבד. תלמדו לדעת כמה העבודה היא תובענית וכמה נדרשים השופטים לעשות לילותיהם כימים כדי לקבל את ההכרעות הנכונות, כדי להתמודד עם ערימות של תיקים, וכדי למצוא זמן לכתיבת החלטות ופסקי דין, אף על פי שהזמן הפנוי שמוקצה לכתיבה מצומצם מאוד.

במירוץ המתמיד של השופט, בין יומנו העמוס לבין האולם המלא, עשו מאמץ להקדיש מזמנכם גם לחשיבה, ללימוד ולהפקת מסקנות מתורת קודמיכם, מהפסיקה ומהניסיון השיפוטי הכללי שנצבר. לא קל העול המוטל על כתפי השופט, אך התמורה האמיתית היא במימוש הייעוד של עשיית משפט.

השופט זקוק לכישוריו, לידע שרכש ובעיקר לחושיו המקצועיים כדי להבחין בין טוב לרע ולהכריע הכרעות קשות על-פי מיטב הבנתו ומצפונו. אנו זוכרים תמיד כי אין על השופט אלא מרות הדין; כי אין השופט תלוי באיש לבד מהעמידה בפני חובתו ואחריותו כלפי כלל הציבור וכלפי המתדיינים שבפניו.

הבדידות של השופט בעבודתו היומיומית היא גם זו הנותנת לו הגנה. עליו להיות קשוב לטוענים בפניו, לבעלי הדין ולעורכי הדין, אך לא לקולות הנשמעים מהרחוב, מהסביבה או מהתקשורת. השופט חייב לגלות אורך רוח אך לא לאפשר ניצול ההליך לרעה. ליבו צריך להיות פתוח, כמאמר החכם באדם “לב שומע”, ועליו לנהל את ההליך שבפניו על פי מיטב שיקול הדעת והמזג השיפוטי הסבלני והסובלני. לא להיגרר בדיון אחרי קולות מקנטרים ולא לגרור אותו; לנהל דיון ביעילות אך לעולם לא על חשבון האיכות.

אין לי אלא לאחל לכם כי בפתחה של השנה החדשה, הן שנת המשפט והן השנה היהודית, דרכּכם החדשה תהיה רצופה סיפוק ותחושת שליחות וכי תעטו בכבוד ובגאון את גלימת השופט. כבודכם ודרך ההילוך שלכם הם שיעניקו כבוד למערכת ויגבירו את האמון במערכת המשפט.

למשפחות היקרות שאתכם היום, אתן שותפות לחגיגה ואף לעול, וזאת במתן עידוד ותמיכה ליקיריכם העולים היום על דרך חיים חדשה. בקרוב תמצאו סביבכם עולם בעל קודים שונים של התנהגות. אתם תתבקשו ליתן תמיכה וגיבוי מבית. קבלו על עצמכם מעמד זה בתחושת שיתוף ובנפש חפצה. מהיום אתם חלק ממשפחת השופטים המורחבת.

קבלו נא, אפוא, איחולים להצלחה ולסיפוק. ביחד עם הציבור כולו, אנו נושאים עינינו להצלחתכם שהיא הצלחתנו. אסיים בברכת שנה טובה, שנת בריאות, שלום ובטחון.

_______________

נאום תשובה לנאום הנשיאה

 כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ניהול האתר